De Koers van de Wereld (5)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In de deze wekelijkse rubriek wordt het nieuws van een aantal van koersbepalende instituten in de wereld uitgelicht en beoordeeld. Voor uitleg van het nu al omstreden windroos-systeem moet u hier zijn. De Koers van de Wereld verschijnt iedere donderdag.

Mondiale SolidariteitMontreal – Op de valreep kon de VN Klimaatconferentie in Montreal worden afgesloten worden met een akkoord (UN NewsCenter). Ondanks dat de Amerikaanse delegatie er alles aan heeft gedaan om de top te doen mislukken gingen de andere landen akkoord met ambitieuze plannen om in de post-Kyoto periode na 2012 de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te brengen. Many delegates – including Margaret Beckett, the UK’s Secretary of State for the Environment – were openly in tears when agreement was finally reached yesterday morning after two successive all-night sessions and as many dramas and cliff-hangers as a second-rate soap opera (InfoshopNews). De euforie over dit diplomatieke succes kan echter onmiddelijk getemperd worden: het akkoord is namelijk niet bindend. But talk is cheap, and nonbinding talk is even cheaper. And talk alone will not get the developing world into the game. Why should India and China make major sacrifices while the United States, in effect, gets a free ride? The battle against global warming will never be won unless America joins it, urgently and enthusiastically (NYT). De rest van de wereld (inclusief Bill Clinton) tegen Amerika, bijna perfecte “Mondiale Solidariteit”.

Mondiale SolidariteitASEAN – Voor het eerst zaten -na een uitbreiding– 16 landen van de associatie van Zuidoost Aziatische landen (ASEAN) rond een tafel en de bijeenkomst is voorspoedig verlopen (BBCNews). Op het eind pakten de politieke leiders die meer dan helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen elkaars handen vast en beklonken meer samenwerking op economische en sociale issues. Leaders from 16 countries around Asia and Oceania ended the one-day summit by linking their arms and giving firm handshakes all around after signing a summit declaration calling for annual talks on issues such as energy, trade, security, the spread of diseases and the need to eliminate poverty (BangkokPost). Onder druk van de VS en Europa heeft ASEAN ook werk gemaakt van het militaire regime in Birma. Al eerder zag het militaire regime af van het roulerend voorzitterschap en binnenkort zullen ASEAN ministers zelf een kijkje gaan nemen in Birma en misschien ook oppositieleiders met huisarrest bezoeken (MalaysianNewsAgency). De VS zijn blij dat nu ook India, Australië en Nieuw-Zeeland aan de ASEAN tafel zitten. Want de aanwezigheid van bondgenoten waarborgt wellicht Amerikaanse belangen in de regio. Er zijn al mensen die voorzichtig spreken van een ontwikkeling richting een EU-model, maar het is nog te vroeg om dat te concluderen. Wat we wel duidelijk zien is regionale versterking en aandacht voor sociale issues en wel daarom een soort van “Zorgzame Regio”.

Veilige RegioMercosur – Venezuela treedt toe tot de Mercosur (BBCNews). Vorige week zat president Chavez aan tafel met de leiders van Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay en riep hij op om de Mercosur politieker en strategischer te laten handelen. Met de toetreding van Venezuala haalt dit Zuid-Amerikaanse handelsblok een belangrijke olieleverancier binnen. Venezuela could become the hub of a regional energy network (narconews). Er werd gelijk zaken gedaan: Paraguay gets 13,000 barrels a day (Daily Journal). Regionale versterking met oog op efficiëntie: “Veilige Regio”.

SolidariteitNATO / Russia – De NAVO en Rusland gaan samenwerken in de drugsbestrijding in Centraal Azië. Training courses will be offered to relevant personnel from Afghanistan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The aim is to build local capacity and to promote regional networking and cooperation. (NATO News). Zolang de NAVO, Rusland en de Centraal Aziatische republieken samenwerken vechten ze niet. Ondanks de focus op een specifieke regio is dit door de brede coalitie van partijen toch een algemene koers naar “Solidariteit” .

Veilige RegioWTO – Dinsdag is de ministeriele top in Hong Kong gestart, de conclusie van vorige week was dat deze top gedoemd is te mislukken zowel in de ogen van aanhangers van liberalisering als voor de bonte verzameling anders-globalisten. Zolang de uitkomst van de onderhandelingen nog onduidelijk is blijft de Vliegende Hollander bij zijn conclusie van vorige week: “Veilige Regio”

Mondiale SolidariteitEU – Een ambiteuze wet aangaande chemicaliën is door de Europese Raad goedgekeurd (EUPressRelease). Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH) zal ervoor zorgen dat in de komende jaren duizenden chemische stoffen (opnieuw) op hun werking getest gaan worden. Want de industrie verwerkt allerlei chemicaliën in producten terwijl wij niet altijd precies weten wat de impact op onze gezondheid of onze leefomgeving is. Between 2008 and 2018, with a new European Chemicals Agency in Helsinki overseeing the registration of some 30,000 substances, 12,000 of which will face new tests (EUobserver). REACH is een wet die zijn weerga niet kent, regionale versterking met oog voor het welzijn van haar burgers “Zorgzame Regio”.

Veilige RegioOECD – De OECD in Parijs constateert dat China in 2004 de leidende rol van ICT-goederen exporteur van de VS heeft overgenomen. The data show a shift towards more trade between China and other Asian countries, with a corresponding decline in ICT imports to this region from the European Union and the U.S. To manufacture laptops and advanced mobile phones, China previously relied on electronic components, such as computer chips, imported from the EU and U.S. These are now also being increasingly sourced from other Asian countries, including Japan (18% of China’s ICT imports), Chinese Taipei (16%), Korea (13%) and Malaysia (8%) (OECD Newsroom). Niet zo best nieuws voor de VS die toch al een enorm tekort op de handelsbalans hebben, wel een duidelijke regionale versterking binnen Azië. Daarom een koers naar “Veilige Regio” met Azië als winnaar en de VS en de EU als verliezers.

Solidariteit Conclusie – De successen van de Montreal en de ASEAN top zetten de toon vanwege de hoeveelheid betrokken landen en het bevolkingsaantal dat ze representeren. Uiteraard gebeuren er momenteel belangrijke dingen in Hong Kong maar daarover is nu nog weinig zinnigs te zeggen. De constatering van de OECD dat de VS weer een leidende rol moet afstaan aan China zal op de lange termijn wellicht grote gevolgen kunnen hebben. Evenals de ‘harnasing’ van Zuid-Amerika die duidt op versterking van veilige regios. Desalniettmin kleurt deze week groen-geel, met een breed klimaatakkoord en vredelievende eensgezindheid onder Aziatische leiders zet de wereld (eventjes) koers naar “Solidariteit”.

Reacties (5)

#1 hw

ondertussen:
“14 December 2005 (Strasbourg, France) The European Parliament today
adopted a directive that will create the largest monitoring database
in the world, tracking all communications within the EU.”

http://lwn.net/Articles/164111/

:(_ – __

  • Volgende discussie
#2 mescaline

Opvallend in de Koersen van de Wereld is hoe weinig keren het vuistje van de richting Mondiale Markt is ingekleurd.

Wat een werk weer, Vliegende, interessant om te volgen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Carlos

In de afgelopen vijf ker is het me nog niet vaak gelukt echt een duidelijke “Mondiale Markt” richting te vinden. Misschien dat als er iets beklonken wordt op de WTO-top in HKG dat er weer eens een wijsvinger richting MM kan? Het is misschien vaak ook een onzichtbare diffusere ontwikkeling van mutinatinals die geruisloos hun invloed uitbreiden?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Carlos

..en nog bedankt leuk te horen dat het iemand interesseert.
Steeph geeft mij op dinsdag linkjes aan waar ik mijn eigen vondsten bijvoeg en meestal schrijf ik dan woensdagavond het verhaal. Het is soms nog een hele klus omdat veel onderwerpen voor mij ook nieuw zijn, maar ik ben hieraan begonnen omdat ik voor mijzelf vond dat ik hier meer van moest weten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 mescaline

Een levenlang leren, aha Permanent Education.

Denkend aan MM, dan misschien ook de buitenlandse bankensector die in Rusland en China eigen kantoren willen hebben. In Rusland nog niet gelukt (Pelayo linkte hier al naar in het café), hoe zit dat in China ?

  • Vorige discussie