Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – De Protocollen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-Grondwet Nee, het is nog niet over. Er hangt nog een stuk aan de Grondwet genaamd De Protocollen. Dat is nog eens 200 pagina’s! Maar ik gebruik niet weer 70 afleveringen om er doorheen te lopen deze keer. Ik doe het met slechts eentje. Laten we alleen maar kijken naar de sappige stukken.

En deze keer kopieer ik ook niet de hele originele tekst hier. Dat moet je zelf maar opzoeken.

2. Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Dit is een belangrijk protocol omdat het te maken heeft met de rol van de nationale parlementen in het besluitvormingsproces van de EU. Wat dit protocol ons verteld is dat nationale parlementen zich mogen uitspreken over de de voorstellen van de Commissie en andere EU organen. De nationale parlementen moeten beoordelen of de voorstellen in lijn zijn met het principe van subsidiariteit (het moet iets toevoegen dat alleen op het niveau van de EU bereikt kan worden) en evenredigheid (het moet precies genoeg zijn (niet doorschieten)). De parlementen kunnen zich tegen de voorstellen uitspreken, en als eenderde van de parlementen dat doet, moet het voorstel opnieuw beoordeeld worden door de voorstellende partij.

Nu wordt dit protocol door veel voorstanders van de Grondwet regelmatig aangehaald omdat het zou aantonen dat de nationale parlementen dus nog invloed hebben in Europa. Maar ik ben van mening dat dit niet terecht is. En wel om de volgende redenen:
– Nationale parlementen moeten binnen zes weken reageren na ontvangst van het voorstel. Meestal zal dat veel te kort zijn voor het bereiken van een gezamenlijke uitspraak.
– De nationale parlementen kunnen zich alleen uitspreken over de subsidiariteit en evenredigheid van de voorstellen. Ze mogen niet aangeven dat ze het gewoon niet eens zijn met de inhoud van de voorstellen.
– De maker van de voorstellen kan nog steeds de uitspraken van eenderde van de parlementen naast zich neerleggen (na het geven van een reden) en het voorstel naar de volgende stap doordrukken. De enige weg die dan nog openstaat is via het Europese Hof. Maar dat kan jaren duren.

Dus volgens mij lijkt dit alleen maar mooi, maar heeft het geen werkelijke inhoud of betekenis.

22. Protocol betreffende asiel voor onderdanen van lidstaten

Dit is een artikel over het zoeken van asiel in andere lidstaten van de EU. In het kort, zo goed als onmogelijk. Omdat als alles “goed” gaat in de lidstaten er geen reden kan zijn om asiel te zoeken in een ander lidstaat. De enige mogelijkheid die je dan nog hebt, is te vluchten naar buiten de EU. We zullen zien wanneer het eerste geval zich voordoet. Altijd een goede indicatie van een heel ernstig probleem in een van de landen.

23. Protocol betreffende permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel I-41, lid 6, en artikel III-312 van de Grondwet

Een beetje meer detials over het gezamenlijke defensie agentschap.

“c. concrete maatregelen te nemen om de beschikbaarheid, interoperabiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van hun strijdkrachten te verbeteren, met name door gemeenschappelijke doelen voor het inzetten van strijdkrachten te bepalen, en daarbij eventueel hun nationale besluitvormingsprocedures opnieuw te bezien;”

Een stap te ver voor mij.

27. Protocol betreffende het publiekeomroepstelsel in de lidstaten

Lastige:
“De bepalingen van de Grondwet doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om te voorzien in de financiering van de publieke omroep, voorzover deze financiering wordt verleend aan omroeporganisaties voor het vervullen van de publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en georganiseerd door iedere lidstaat, en voorzover deze financiering de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, waarbij rekening wordt gehouden met de verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst.”

Dus als ik het goed begrijp kan de publieke omroep onder de invloed komen te staan van marktwerking. Niet goed.

31. Protocol betreffende artikel 40.3.3 van de Grondwet van Ierland

Dat artikel uit Ierland gaat over het recht van leven van de ongeborene. Dus geen abortussen daar.
Maar waarom dit noemen?
Ik zou wensen dat Nederland een soortgelijke claim hadden gedaan. Zoiets als “het recht om een joint te roken”.

34. Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de unie
Deze gaat over de stemverhoudingen in de verschillende organen. Als ik het goed uitgerekend heb, zijn dit de percentages van Nederland in de verschillende organen:
Europees Parlement: 3,69%
Europese Raad: 4,05%
Comite van de regio’s: 3,79%

Geen exacte wetenschap, maar het wel duidelijk een verschil. En in de comitees hebben we precies even veel stemmen als Belgie.

35. Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Ah, dus officieel is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (waar dit alles mee begonnen is) opgehouden te bestaan op 24 juli 2002. Dat wist ik niet.
En het geld dat de Gemeenschap over houdt gaat naar onderzoek. Hoeveel zou dat zijn, vraag ik me af.

Dat is het beste mensen.
Nu ga ik nadenken over mijn conclusie na het lezen van dit alles.
Dat kan nog een kleine week duren.

Reacties (19)

#1 Steeph

Volgens mij is de grondwetleesmoeheid reeds nu toegeslagen.
En ik kan het niemand kwalijk nemen :-)

 • Volgende discussie
#2 Spuyt 12

Maar dit is geen grondwet! Dit is een protocol! Kunnen we hier misschien een ander referendum over houden? Het wordt me allemaal een beetje teveel…

Maar Steeph, troost je, ik denk dat het grondwetreageermoeheid is… Met dat lezen zit het wel goed. (Heb ik zojuist nl ook gedaan :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Degtyarev Pekhotny

hoezo grondwet moeheid ????

Reageren gatverdrie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 paul

Mijn Conclusie:

De aanzet tot de grondwet is gewoonweg slecht. Het is een slecht voorstel. De informatievoorziening vanuit de overheid is regelrechte propaganda. Ze kunnen beter terug naar de onderhandelingstafel. Beter geen grondwet dan een slechte. Als we er eenmaal een hebben komen we er nooit meer vanaf, en wijzigen is praktisch onmogelijk. Ik ben dus tegen.

En ga niet zeggen dat dit geen tegenargumenten zijn, want dat zijn het wel. De Unie zoals die hier voorgesteld wordt is niet de Unie zoals ik hem zou willen zien. Ze vragen mijn mening en ik ben tegen de Unie in de vorm zoals beschreven in de grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@paul: Je draagt een belangrijk punt aan. “De Unie zoals die hier voorgesteld wordt is niet de Unie zoals ik hem zou willen zien”. Dat wordt nog veel te weinig genoemd in de discussies.
Wat willen wij (ik) eigenlijk met Europa. En past daar deze grondwet wel bij.
De grote politieke partijen gaan uit van wat zij willen met Europa en zien (misschien door de illusie van democratische legaliteit van hun positie) dat die visie dus ook die van de rest van het volk is.
Maar Europa is zelden een onderwerp geweest waarop wij de politici gekozen hebben.
Er moet nu eens een goede discussie komen over wat WIJ eigenlijk met Europa willen. Willen we wel liberalisatie, willen we wel een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid, etc….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ekko

Ik ben dat helemaal met je eens Steeph. Voor mij ademt deze Grondwet helemaal de geest van de vrije markt zoals je zelf ook meerdere keren opmerkt in je commentaren. Ik hoop dat de Fransen of wij in het referendum de grondwet afwijzen en dat daardoor de discussie over Europa eindelijk eens op gang komt; niet alleen in Nederland maar ook elders in de EU. Weet iemand trouwens of het Franse referendum bindend is ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Roger

Laten we besturen aan bestuurders overlaten en vertrouwen hebben in de volksvertegenwoordiging! Wees wijs en ga gewoon niet stemmen! Wie weet waar hij/zij precies voor kiest met het referendum? Als je tegen “europa” of “grondwet” bent kies dan voor SP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 steeph

@Roger: Volgens mij is de SP niet tegen “europa”. Alleen maar tegen dit Europa.
Maar wat heeft dit met de inhoud te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Rob

@Ekko: Het Franse referendum is bindend als er met een groot verschil nee wordt gestemd.

Het ‘plan-B’ is er volgens de krant alleen voor het geval het verschil tussen de Franse ja- en nee-stemmers klein is. Op een groot verschil (‘grand Non’) hebben de leiders volgens The Sunday Telegraph geen antwoord, behalve dan dat de Europese grondwet ‘in feite dood is’.

Plan-B houdt in dat er na een ‘petit Non’ een spoedverklaring van de 25 Europese lidstaten komt, waarin onder meer staat dat de ratificatieprocedures moeten doorgaan en dat het verdrag door alle 25 landen moet worden goedgekeurd om van kracht te kunnen worden. In het plan staat verder dat Frankrijk nog een keer moet gaan stemmen als alle andere landen het verdrag geratificeerd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Tom

@ Ekko

Het referendum hier (in Frankrijk) is, als je dat zo wilt noemen, bindend voor zover iets in de Franse politiek ooit bindend is. Het is geen “consultatief” referendum.

@ allen: Het volk stemt, maar meer met een onderbuik gevoel dan met gedegen kennis van het onderwerp, en ook een beetje uit onvrede met de nationale politiek.
Als Europeean in Frankrijk is de vraag wat te stemmen buitengewoon pikant. Zonder Europa zat ik hier niet, vanuit het Franse binnenlandse perspectief kan een forse dosis Europeese vernieuwing naar mijn mening alleen maar goed doen, maar toch…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@10: Een van de problemen in de discussie over de grondwet is dat veel mensen een mogelijke stem tegen de grondwet verwarren met een stem tegen europa.
Ik denk dat voldoende mensen beseffen dat iets als een europese unie wenselijk is (en dat het fijn is dat je daardoor zonder problemen bijvoorbeeld in frankrijk kan wonen/werken).
Alleen deze grondwet is wellicht niet passend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 esgigt

Het probleem dat ik met deze zogenaamde grondwet heb is dat hij de mening van de nomenklatura over europa en zijn/har bewoners uitademt, moeilijk wijzigbaar blijkt en te dik is om door een normaal mens begrepen te worden. Dat laatste lijkt me toch wel het belangrijkste van een grondwet, dat de geest van de wet begrepen en uitgedragen kan worden door de gewone mens, en niet uitsluitend door juristen met internationaal recht als specialisatie.
Voor alle duidelijkheid, ik ben voor europa en ook voor een europese grondwet. Het liggende exemplaar verdient helaas uitsluitend om afgekeurd te worden.
Mijn tips voor een goede grondwet : Opgesteld vanuit het volk, niet dikker dan een paar A4tjes en in gewone taal opgesteld. Als de tekst dan ook nog iets als gezamelijke idealen uitademt …. het kan beter, dus doe het dan ook, dames en heren politici. Bespaar mij ondertussen wel die demagogische “ja” campagne!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Raven

Voor.. Tegen.. Yadda yadda yadda.

Het grootste deel van alle discussies gaat over dit soort geneuzel. Waar ik
(bijna) niets over hoor :

Hebben wij -degene die er NU iets over kunnen zeggen, voor het eerst, en voor het laatst (?)- nog iets in te brengen over de inhoud?

Is de inhoud zoals nu voorgesteld toepasselijk? Staat er in wat er in hoort te staan? Staan er zaken in die er NIET in horen, en kunnen die
eruit? Missen we essentiële zaken, rechten? Zijn de zaken die er in _horen_ voldoende
‘spijkerhard’, garanties?

Als het zo’n moeilijke materie is, waarom komt er dan nu pas terugkoppeling?

Eerder afgesloten verdragen zijn erin vervat, waarom? In een grondwet neem je toch geen verdragen op? Verdragen zijn details. In verdragen, tussen soevereine staten, moet je geen ‘grondwettelijke’ zaken opnemen. Zoals een
gezamenlijk volkslied. Een soevereine overkoepelende juridische macht. Een
soevereine overkoepelende monetaire macht.

Het is óf een grondwet, óf een verdrag. Als grondwet ben ik het met deze niet eens. Als verdrag ben ik het er ook niet mee eens. Het is een slecht plan, politici neem dit maar weer mee, en doe uw huiswerk opnieuw.

Ik stem tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 David Evers

Over protocol 27 (publieke omroepen) ben ik niet met je analyse eens (meer marktwerking, niet goed).

Volgens mij is het bedoeld om lidstaten te beschermen tegen mogelijke claims van concurrentievervalsing. Het geven van staatssteun aan bedrijven is in principe verboden. Publieke omroepen krijgen dus van deze protocol een uitzonderingspositie — je mag als overheid wel steun verlenen, mits het niet te gek wordt en mits de publieke omroepen werkelijk als publieke omroepen functioneren.

Het is volgens mij eerder een bescherming tegen marktwerking dan meer marktwerking invoeren. Maar ik weet ook niet wat het huidige verdrag hierover zegt (Nice) … dat is namelijk ook belangrijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Marcel

Pas op, de Europese grondwet is pure horror.

Wat er ook gestemd word, de grondwet ligt er en de grondwet komt er.
Het maakt nl. niet uit hoe Nederland en Frankrijk stemmen.
Het probleem voor Nederland en Frankrijk is straks de manier waarop de regering moet uitleggen waarom de grondwet er toch komt ondanks de uitslag van het referendum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Marcel

Pas op, de Europese grondwet is pure horror.

Wat er ook gestemd word, de grondwet ligt er en de grondwet komt er.
Het maakt nl. niet uit hoe Nederland en Frankrijk stemmen.
Het probleem voor Nederland en Frankrijk is straks de manier waarop de regering moet uitleggen waarom de grondwet er toch komt ondanks de uitslag van het referendum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Pieter-Jan

Voor mensen die nog geïnteresseerd zijn in een aantal artikelen van hoogleraren in het Europese recht verwijs ik naar: http://www.arsaequi.nl/maandblad/grondwet.htm Dit schetst een redelijk beeld van wat er gaat veranderen als de grondwet wordt aangenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Pieter-Jan

@13 dit is de huidige richtlijn met betrekking tot het omroepen stelsel: http://europa.eu.int/eur-lex/nl/consleg/pdf/1989/nl_1989L0552_do_001.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dannie Daams

5 redenen om tegen te stemmen
1 juni: Grondwet Nee

Steeds meer mensen twijfelen over de Europese Grondwet. De regering zet alles op alles om ons vóór te laten stemmen. Maar er zijn minstens 5 goede redenen om dat niet te doen.

De Europese Grondwet is een onleesbare bulk papier
In een Grondwet staan gewoonlijk de belangrijkste spelregels van een land. Maar in deze onleesbare Europese Grondwet staat van alles wat er helemaal niet in thuishoort. Zoals uitgangspunten voor het economisch en militair beleid: daar moeten landen gewoon zelf in democratische verkiezingen over kunnen beslissen. In een Grondwet hoort alleen de verhouding tussen de burgers en de overheid te staan.

Met deze Grondwet zitten we vast aan een ondemocratisch Europa
Europa is niet democratisch en wordt niet democratisch met deze Grondwet. In Europa wordt veel over onze hoofden heen beslist. We mogen het Europees Parlement kiezen, maar dat heeft weinig macht. De Europese regeringsleiders en de ondemocratisch gekozen Europese Commissie blijven de echte macht houden. Als er al een Grondwet moet komen, dan moet die democratisch zijn. We zitten er immers nog jaren aan vast.

Deze Grondwet is niet goed voor mens en milieu
In de Europese Grondwet gaat de vrije markt vóór alles. Goede arbeidsomstandigheden, voldoende werk en sterk sociaal beleid zijn minder belangrijk. Het is een keus voor het recht van de sterkste, terwijl een Grondwet juist bescherming moet bieden. Ook dieren en het milieu komen er bekaaid van af. De bio-industrie, stierengevechten en drijfjacht kunnen met deze Grondwet gewoon blijven bestaan. In deze Europese Grondwet staat verder dat de landbouw meer moet produceren. Maar er wordt nu al veel te veel geproduceerd. De wereldmarkt wordt overspoeld met Europese landbouwoverschotten. Daardoor gaan veel boeren hier en in ontwikkelingslanden failliet.

Deze Grondwet maakt Europa niet veiliger
In de Europese Grondwet staat dat landen hun militaire capaciteiten moeten verbeteren. Dat is koren op de molen van de wapenindustrie. Er staat ook in dat Europa overal ter wereld oorlog mag voeren. Zonder dat de Verenigde Naties daarover het laatste woord krijgen. Als een land het daar niet mee eens is mag het dat niet altijd meer zeggen, want internationaal moet met één mond worden gesproken. De oorzaken van onveiligheid worden niet aangepakt. Op de kwaliteit van ontwikkelingshulp wordt beknibbeld en vluchtelingen worden steeds minder als mens behandeld.

Een ander Europa is nodig: sociaal, rechtvaardig en democratisch
Het referendum op 1 juni gaat niet over de vraag of we voor of tegen Europa zijn, maar of we deze Grondwet willen. Comité Grondwet Nee is voor een sociaal, rechtvaardig en democratisch Europa. Daar draagt deze Europese Grondwet niet toe bij.

 • Vorige discussie