Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 40

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk III – Beleid op andere gebieden (vervolg)
Afdeling 8 – Trans-Europese netwerken
III-246 Doelstelling trans-Europese netwerken

Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in de artikelen III-130 i en III-220 i bedoelde doelstellingen en om de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de voordelen die uit de totstandkoming van een ruimte zonder binnengrenzen voortvloeien, draagt de Unie bij tot de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en energie-infrastructuur.
In het kader van een stelsel van open en door concurrentie gekenmerkte markten is het optreden van de Unie gericht op de bevordering van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van nationale netwerken, alsmede van de toegang tot deze netwerken. Daarbij wordt de noodzaak in aanmerking genomen om verbindingen tot stand te brengen tussen insulaire, ingesloten en perifere regio’s en de centrale regio’s van! de Unie.

Kort artikel en toch een hoop over te zeggen.
Allereerst, in (1) hebben ze het over “de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale gemeenschappen…”. Dat klinkt aardig nietwaar. Maar welke netwerken spreken we over? “… vervoers-, telecommunicatie- en energie-infrastructuur…”. Nu, probeer eens een voorstelling te maken van een groep mensen aan twee kanten van een grens die graag een energie-infrastructuur willen opzetten. Ging niet? Dat probleem had ik nou ook. Alhoewel het dus theoretisch mogelijk is voor burgers dit artikel te gebruiken, zal het in de echte wereld alleen maar geschikt zijn voor bedrijven.
Op zich helpen netwerken die grensoverschrijdend zijn mee in de Unie meer verweven en geintegreerd te maken. Maar wie is de eigenaar van deze verwevenheid? Niet de burger.
En waarom, zoals gesteld in (2), moet het binnen “een stelsel van open en door concurrentie gekenmerkte ! markten”? Waarom kan je zoiets niet toestaan gewoon omdat het tengoede komt van mensen en niet alleen de markt. Zo eenzijdig dit artikel. Jammer.

III-247 Totstandbrenging trans-Europese netwerken
1. Voor de verwezenlijking van de in artikel III-246 i genoemde doelstellingen:
a) stelt de Unie een geheel van richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van de op het gebied van trans-Europese netwerken voorgenomen maatregelen; in deze richtsnoeren worden projecten van gemeenschappelijk belang aangegeven;
b) treft de Unie alle maatregelen die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de netwerken te bewerkstelligen, met name op het gebied van de harmonisatie van technische normen;
c) kan de Unie steun verlenen aan door de lidstaten gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang, die als zodanig zijn aangegeven in het kader van de onder a) bedoelde richtsnoeren, met name in de vorm van uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor lening en of rentesubsidies; de! Unie kan ook uit het cohesiefonds bijdragen aan de financiering van projecten in de lidstaten op het terrein van de vervoersinfrastructuur.
Bij het optreden van de Unie wordt rekening gehouden met de economische levensvatbaarheid van de projecten.
2. Bij Europese wet of kaderwet worden de in lid 1 bedoelde richtsnoeren en andere maatregelen vastgesteld. De wet of kaderwet wordt aangenomen na raadpleging van het Comite van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comite
Voor richtsnoeren en projecten van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op het grondgebied van een lidstaat, is de goedkeuring van de betrokken lidstaat vereist.
3. De lidstaten coordineren in samenspraak met de Commissie het nationaal beleid voorzover dat van grote invloed kan zijn op de verwezenlijking van de in artikel III-246 bedoelde doelstellingen. De Commissie kan in nauwe samenwerking met de lidstaten alle dienstige initiatieven nemen om deze coordinatie te bevorderen! .
4. De Unie kan met derde landen samenwerken om projecten van gemeenschappelijk belang te bevorderen en de interoperabiliteit van de netwerken te bewerkstelligen.

Ja, ja, dat zeggen ze in al die artikelen. Waarom hebben ze niet gewoon 1 artikel gemaakt waarin staat dat er voor alle voorstellen regels, voorschriften, wetten, wat er ook voor nodig is om er te komen, worden gemaakt. Dat zou ongeveer eenderde van de artikelen gespaard hebben.
En wat een vreemd woord “richtsnoeren”. Niet erg gebruikelijk in het Nederlands. In het Engels staat er “guidelines”. Dat spreekt toch veel meer.

47.8% gelezen.

Reacties (13)

#1 Carlos

“Nu, probeer eens een voorstelling te maken van een groep mensen aan twee kanten van een grens die graag een energie-infrastructuur willen opzetten”.

Ik moest gelijk denken aan een berichtje over smart grids. De boer op de berg met zijn windmolen die hij verbindt met de zonnecellen van zijn buurman die weer gekoppeld is aan de gemeentelijke waterkrachtcentrale in het dal en de techniek van BitTorrent die het netwerk bestuurt.

Burgers die energieproducenten worden?
Toekomstmuziek of luchtfietserij? Nuon koopt BitTorrent?? (nog niet)

 • Volgende discussie
#2 steeph

@carlos: Jouw voorstellingsvermogen is duidelijk beter dan die van mij!
Maar je hebt wel een goed punt. In een documentaire van de VPRO over een mogelijke waterstof economie hadden ze het over auto’s op waterstof (via elektriciteit naar beweging) die tevens als kleine energiecentrales voor je huis zouden kunnen functioneren.
En daarmee zou je met een aantal mensen in de buurt een soort dynamisch grid kunnen vormen. En dat kan natuurlijk ook in grensstreken.

Valt mijn punt een beetje in het water. (Ook een grensoverschrijdend netwerk trouwens).

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/18004937/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Er zal nog heel wat koelwater door de Rhone stromen alvorens de burger overal in de EU het energienet kan voeden (en daarmee verdienen). In Nederland kan het. Destijds konden burgers met overheidssubsidie zonnepanelen aanschaffen en die aan het net koppelen. De geproduceerde elektriciteit werd/wordt in mindering gebracht op de energierekening.

Een goede bekende van mij deed dit ook. Maar toen hij zijn panelen mee nam naar z’n huis in Frankrijk en dit voorstelde aan de EDF vielen die fransen van hun stoel van verbazing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 steeph

Dat met die zonnepanelen doet me denken aan een oud idee van mij. Eigenlijk wil ik gewoon eigenaar zijn van een klein park met zonnepanelen in Zuid Spanje en de stroom “via” het europese netwerk bij mij thuis gebruiken. Beter dan die panelen op mijn eigen huis te zetten.
Dat is ook wel een voorbeeld van grensoverschrijdende netwerken toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

Wat betreft zonnecellen denkt men in Nederland ook steeds meer in die spaanse richting. Op deze breedtegraad hebben zonnecellen niet zoveel zin, maar de nederlandse overheid zou wel kunnen investeren in grote zonnecentrales in Spanje.

Jou particuliere initiatief valt vast goed bij Brinkhorst. Helemaal als je ook nog eens het beheer van het netwerk weer door derden laat doen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

Tuinbouwkassen of zonnepanelen what’s the difference? Kijk en huiver, satellietbeeld van Zuid-Spanje:
Greenhouses of the Campo de Dalías, Almería Province, Spain

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 phonkee

Een ander idee is om alle combiketels ed. te vervangen door mini-WKK’s met hoog rendement. Iedereen zijn eigen electriciteitscentrale! Een teveel aan electriciteit kan je terugleveren aan het net.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

mini-Water Kracht Ketels?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 phonkee

WKK = warmte kracht koppeling

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@phonkee: Dan slaan we in NL vanaf nu geen palen maar pijpen in de grond!
(Dat is toch nodig voor die WKK dingen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ekko

Ze hadden guidelines beter kunnen vertalen met richtlijnen, want dat dekt het begrip guidelines beter. Maar ik denk dat ze met opzet richtsnoeren hebben neergezet omdat richtlijnen in EU-termen regelingen en verordeningen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

Tja, blijft een lastig punt die vertalingen.
Van een insider begreep ik trouwens vorige week dat de Letse versie van de grondwettekst vertaald is van de Engelse versie, die weer een afgeleide is van de Franse versie. Dan wordt het helemaal moeilijk volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie