Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 38

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie
Titel III – Intern beleid en optreden
Hoofdstuk III – Beleid op andere gebieden
Afdeling 6 – Consumentenbescherming
III-235 Consumentenbescherming

1. Om de belangen van consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Unie bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van consumenten, alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.
2. De Unie draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van:
a) maatregelen die op grond van artikel III-172 i in het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt worden vastgesteld;
b) maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
3. De in lid 2, onder b), bedoelde maatregelen worden bij Europese wet of kaderwet vastgesteld. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comite.
4. De uit hoofde van lid 3 vastgestelde handelingen beletten niet dat een lidstaat regelingen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft. Deze bepalingen moeten verenigbaar zijn met de Grondwet. Zij worden ter kennis gebracht van de Commissie. (grondweteuropa.nl)

Bij (1); Waarom zouden consumenten gevormd (geschoold) moeten worden voor hun eigen bescherming? Waarom niet de producenten vormen zodat de consumenten zich nergens zorgen over hoeven te maken? I accepteer het feit dat consumenten ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben in deze. Maar als vorming (scholing) nodig is om te overleven als consument, is er iets niet goed met de markt.

Bij (2): Vrij vertaald, ze doen er alles aan om de consument te beschermen zolang als het in lijn is met de werking van de interne markt. Kortom, markt eerst, mensen tweede plaats.

Slecht artikel.

46.3% gelezen.

 1. 1

  Het begint er toch op te lijken dat de voorgestelde en vrijwel zeker verworpen grondwet een broodje schuifkaas aan het worden is. De tweede agende komt al boven drijven, nu maar wachten op gefaseerde uitvoering van de samenzwering om een vorige post maar eens erbij te betrekken.

  nb: schuifkaas is een WO11 term, weinig te eten, stukje zeldzame kaas op brood en terwijl de hapjes worden genomen ruik je de kaas maar schuift het stukje naar voren met de tanden bij elke hap. De beloning zat in de laatste hap.

 2. 2

  1. Vorming van de producent betekent minder keuzevrijheid voor de consument. Ik wil troep kunnen eten als ik dat wil, maar wel voorgelicht worden dat het troep is dat ik eet. Ben het niet eens met het commentaar.

  2. Had hetzelfde gevoel voordat ik je commentaar las, het is meer een disclaimer/ingebouwde loophole dan een stuk over bescherming…

 3. 5

  @Siquo #2: Waarom betekent vorming van de producent minder keuzevrijheid? Dat is een aanname volgens mij. Net zo goed als dat de vorming van de consument hem niet met zekerheid beschermt voor het eten van de verkeerde dingen.
  Het gaat er alleen om waar je vindt dat de eerste verantwoordelijkheid ligt. En voor mij ligt die meer bij producenten (die kunnen zich helemaal verdiepen in hun eigen product, beperkt veld) dan bij consumenten (die zouden zich dan in alle producten die ze kopen moeten gaan verdiepen).

  En als je per se troep wilt eten, kan je natuurlijk ook nog zelf wat koken ;-)

 4. 6

  Over commentaar 1) -> er staat niet zozeer dat consumenten ‘gevormd’ moeten worden maar minstens het ‘recht op voorlichting, vorming en belangenbehartiging’ moeten hebben.

 5. 7

  @4: Wat jij doet! :)

  @5: Voorbeeld:
  Vorming van de producent: maxima stellen aan teergehalte in sigaretten.
  Vorming van consument: Teergehalte vermelden op de pakjes sigaretten.

  Doe mij maar nummer twee, ik maak gvd zelf wel uit hoe ik mezelf naar de kanker werk (no pun intended).

  @6: Steeph zegt zelf al dat hij met vormen “(geschoold)” bedoelt.

 6. 8

  @6: In de engelse versie staat “education”. Lijkt me nog iets dwingender.
  @7: Dank! Maar aangezien ik nu toch al bijna op 50% zit, zal ik het toch ook wel tot het einde volhouden? Niet?
  En ik zie “vorming van de producent” niet als het dicteren van regels. Maar meer als informeren welke regelgeving er zoal bestaat.

 7. 10

  Waarom is dit een slecht artikel?

  Ik ga even in op je commentaar:

  Bij 1 stel je dat uit de tekst blijkt dat een consument gevormd (geschoold) moet worden. Dat vind ik een heel vrije interpretatie van het artikel. Bij nadere bestudering staat er dat de Unie bijdraagt aan de bevordering van het recht op vorming. Het is dus een recht en geen plicht (moeten).

  Bij 2 geef je weer een zeer vrije interpretatie, want het gaat niet om markt eerst, maar om het samenspel van de markt en de consument. De conclusie die jij trekt is puur gebaseerd op punt a van punt 2, waarbij je voor het gemak maar even de inhoud van punt b ongemoeid laat. Jammer, want in dat artikel staat duidelijk dat er maatregelen genomen kunnen worden om het beleid van lidstaten te ondersteunen en te controleren. Wat dus inhoudt dat er wel degelijk middelen zijn waarmee de veiligheid van mensen gewaarborgt kan worden cq. zal worden.

  In mijn optiek een waardevol en belangrijk artikel waar je een wel heel makkelijke conclusie aan verbindt.