Biobrandstof zorgt voor uitsterven oerang oetang

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (3)

#1 Dewy

Biobrandstof is een slecht idee, niet alleen voor de orang-oetangs. Het legt een druk op de door toenemende vraag schaarser wordende landbouwgrond, met als gevolg dat er steeds meer natuurgebied in cultuur wordt gebracht omdat dit lucratiever wordt. De subsidies verstoren de internationale markt en leiden tot hogere voedselprijzen, dat is voor ons misschien niet erg maar voor een groot deel van de wereld wel. En als klapper is het ook nog slecht voor het milieu, niet alleen door verlies van natuurgebieden, bemesting en bestrijdingsmiddelen maar ook door CH4 en recent aangetoond CO2 : http://www.wldelft.nl/cons/area/rbm/PEAT-CO2.pdf . Het geeft geen wezenlijk schonere verbranding, het probleem van NOx wordt er niet mee opgelost.

De enige nog standhoudende reden is een economische, minder verbruik en afhankelijkheid van traditionele olie. Als al dat verspilde geld gestoken wordt in doorontwikkeling van zonne-energie, kernfusie, geothermische-energie en andere veel belovende technieken, voor mijnpart de vliegers van Wubbo. Wellicht wordt er wat gevonden wat echt een oplossing biedt voor peak-oil, broeikasgassen en alle andere nadelen van de koolwaterstof economie. Als iemand tegen de risico’s en kosten op ziet, bedenk dan het vermogen dat u zal verdienen met de patenten van een schone, betaalbare en overvloedige energiebron en de spin-off van secundaire techniek die zo’n wedloop tot gevolg zal hebben.

  • Volgende discussie
#2 Max

Boeiobrandstof.
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Orangutan.jpg[/img]

[color=red]RED DE BOSMENS[/color]

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ruud Oost

Tuuurlijk, het is gewoon de schuld van Greenpeace… en niet van de ruim 225 miljoen ploppers die in de Gordel van Smaragd wonen.

  • Vorige discussie