Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 50

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Ik vind dat dit niet in een grondwet thuishoort “

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk V – Gebieden waarop de Unie kan besluiten ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden
Afdeling 5 – Onderwijs, jeugd, sport en beroepsopleiding
III-282 Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport

1. De Unie draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen. Zij eerbiedigt ten volle de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun verscheidenheid van cultuur en taal.
De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie.
Het optreden van de Unie is erop gericht:
a) de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met name door onderricht in en verspreiding van de talen der lidstaten;
b) de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning van diploma’s en studietijdvakken aan te moedigen;
c) de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;
d) de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de lidstaten worden geconfronteerd;
e) de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen en de participatie van jongeren aan het democratisch bestel van Europa aan te moedigen;
f) de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren;
g) de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.
2. De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de voor onderwijs en sport bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
3. Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
a) worden bij Europese wet of kaderwet stimuleringsmaatregelen vastgesteld, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. De wet wordt vastgesteld na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité;
b) neemt de Raad op voorstel van de Commissie aanbevelingen aan.

Ik vind dat dit niet in een grondwet thuishoort (voor de zoveelste keer). En ik vraag me ook af of het de taak is van de EU om een europees sport programma te stimuleren.
Los daarvan, punt 1.b is een goede. En volgens mij helpen uitwisselings programma’s erg bij het bevorderen van de samenhang van Europa.

III-283 Beroepsopleiding
1. De Unie voert inzake beroepsopleiding een beleid waardoor het optreden van de lidstaten worden versterkt en aangevuld, onder volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleiding.
Het optreden van de Unie is erop gericht:
a) de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken, met name door beroepsopleiding en omscholing;
b) de intrede en de herintrede op de arbeidsmarkt te bevorderen door verbetering van de initiële beroepsopleiding en van bij- en nascholing;
c) de toegang tot beroepsopleidingen te vergemakkelijken en de mobiliteit van opleiders en leerlingen, met name jongeren, te bevorderen;
d) de samenwerking inzake opleiding tussen onderwijs- of opleidingsinstellingen en ondernemingen te bevorderen;
e) de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de opleidingsstelsels van de lidstaten worden geconfronteerd.
2. De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de voor beroepsopleiding bevoegde internationale organisaties.
3. Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
a) worden bij Europese wet of kaderwet de nodige maatregelen vastgesteld, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijk bepalingen van de lidstaten. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité;
b) neemt de Raad op voorstel van de Commissie aanbevelingen aan.

Hier zouden we in Nederland wel een beetje van kunnen gebruiken gegeven de hele discussie over het VMBO met name.

Saaie leesdag. Hopelijk morgen weer iets sappigs.

65.1% gelezen.

Reacties (10)

#1 mescaline

Wordt deze grondwet verankerd in onze rechtsstelsels ? Kunnen we er in de toekomst rechten aan ontlenen in processen die we voeren ?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

Volgens mij wel ja. Deze grondwet komt volgens mij boven die van ons land te staan. Dus we hebben een extra niveau waarop we ons kunnen beroepen, te weten het europese hof.
Best heftig volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Degtyarev Pekhotny

ik vind dat deze grondwet wel heel erg ver gaat. Heel erg gedetailleerd. Ik begin nu iets te begrijpen van de sentimenten dat “nederland als land wordt afgeschaft” hoewel me dat overigens een worst zal wezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@3: Ja, heel gedetailleerd. En dat brengt volgens mij twee problemen met zich mee. Het wordt erg tijdgevoelig (sommige zaken veranderen nou eenmaal in de tijd). En het is erg interpretatie gevoelig.
Ze hadden gewoon na deel I (of hooguit na deel II) moeten stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Degtyarev Pekhotny

het is echt heel eigenaardig vind ik, neem nou dat punt “Het optreden van de Unie is erop gericht de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren”, simpel voorbeeldje. Wat moet zoiets in “de europese grondwet” ? Ik vind dat meer iets voor een regeringsverklaring of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@5: precies! Over honderd jaar klinkt zoiets als “het stimuleren van onderwijs op afstand” hetzelfde als nu “stimuleren van de mobiliteit middelsch stoomvoortbeweging” of zo.

Aan de andere kant (zullen sommige ambtenaren zeggen), het is eigenlijk geen echte grondwet, maar een uitgebreide verklaring.
Tja, noem het dan ook geen grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Degtyarev Pekhotny

Inderdaad het is een korte termijn voornementje. Hoort niet in een grondwet. Een grondwet moet makkelijk een eeuw meekunnen volgens mij. Heeft al eens iemand, jij bijvoorbeeld, dit vergeleken met de grondwet van de USA ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

Ja, ik heb het vergeleken met de grondwet van de VS. Die is aanzienlijk beknopter en duidelijk minder tijdsgevoelig. Op een enkel archaisch stukje (over goudstukken bijvoorbeeld) is hij nog helemaal van toepassing.
Het gaat pas fout bij de amandementen:
“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”
Dat was toen die gemaakt werd wel slim. Maar nu niet meer :-(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Degtyarev Pekhotny

ja zo’n grondwet zouden wij hier ook moeten hebben. Zo eentje die je uit je hoofd kan leren en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

Mijn ideale grondwet zou iets van 10 basis artikelen bevatten die gaan over de rechten van de mensen(zoals tegen discriminatie en voor vrijheid van meningsuiting).
Daarnaast een aantal artikelen waarin het functioneren van de staat wordt vastgelegd (eerste en tweede kamer, ministers, etc…)
En een paar artikelen over de specifieke rechten en plichten van de staat (geweldsmonopolie, zorgplicht, solidariteits principe).
Niet meer dan 25 bladzijden.

 • Vorige discussie