Thema Politiek

Moties Noodhulp en Vreemdelingenbeleid

ANALYSE - Op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer, werden nog 62 moties ter stemming afgehandeld. Gisteren lichten we de moties er uit die waren ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid.

Omdat de recente ontwikkelingen betreffende de opvang van vluchtelingen rond de Middellandse Zee weer een discussie op gang bracht over hulp, maar ook over migratie in haar geheel, geven we vandaag ter aanvulling de moties die waren ingediend bij het VAO (Verslag Algemeen Overleg) Noodhulp en het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid.

Stemmingen moties Noodhulp.

Motie van het lid Voordewind (CU) c.s. (D66, CDA, SP, GL) over verbeteren van de humanitaire opvang en begeleiding van migranten op de Griekse eilanden.
Aangenomen met handopsteken. Voor: CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: VVD 33, PVV 20, FvD 2.

Mensenrechten voor de zomervakantie

VERSLAG - De volksvertegenwoordigers zijn op zomervakantie. Net als elke andere bewuste vakantieganger zullen ze landen mijden waar de mensenrechten geschoffeerd worden.

Op de laatste dag voor het reces werden nog 62 moties ter stemming afgehandeld. We lichten er alleen de 14 moties uit die waren ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid. En voor u bij deze of gene motie uw kanttekeningen wil plaatsen, heeft u via de link natuurlijk kennis genomen met de inhoud van betreffende motie.

Daar gaan we:

Motie van het lid Koopmans (VVD) c.s. (CDA, CU, GL, SGP, D66, PvdA, SP) over een mogelijkheid om Myanmar aan te brengen bij het Internationaal Gerechtshof.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Motie van de leden Van Ojik (GL) en Sjoerdsma (d66) over met maatregelen onderstrepen dat de moord op Khashoggi onacceptabel is.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3, FvD 2
Tegen: PVV 20.

Een afwijkend geluid bij de Democraten

Onthoud die naam: Tulsi Gabbard

Voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 hebben zich bij de Democraten meer dan twintig kandidaten gemeld. Daar moet er uiteindelijk één uit gekozen worden en dat gebeurt, neem ik aan, net als bij voorgaande gelegenheden volgend jaar zomer. Meer dan een jaar campagne dus voor de boeg en pas daarna begint het echte werk.

Vorige week zijn de eerste twee debatten geweest met telkens tien kandidaten. Ze maken het de Democraten niet makkelijk om te kiezen, want ondanks het grote aantal blijken de meningen niet zeer verdeeld. Ze waren het ‘roerend met elkaar eens over veel onderwerpen: hun afkeer van het beleid van Trump, hun aandacht voor rechten van vrouwen en minderheden, hun roep om strengere wapenwetgeving en aandacht voor het klimaat.’

Uit een onderzoek naar het aantal keren dat de kandidaten genoemd werden op de grote televisiekanalen CNN, Fox en NBC blijkt dat verreweg de meeste aandacht uitgaat naar oudgediende Joe Biden, gevolgd door Bernie Sanders, de verrassing bij de vorige presidentsverkiezingen, en Elizabeth Warren. Het afwijkende anti-oorlogsstandpunt geluid van Tulsi Gabbard, parlementslid voor Hawaii, scoorde tot nu toe laag. Maar het trekt inmiddels wel wat meer belangstelling na haar deelname aan het tweede kandidatendebat. Opvallend is dat zij, als oud-gediende in Irak, ook steun krijgt uit rechtse, libertaire kringen.

Kabinet: Schiphol mag weer groeien

Het kabinet gaat voorstellen dat Schiphol weer mag groeien. Want Schiphol is zielig. Schiphol heeft een jaar of tien geleden een plafond opgelegd gekregen, en dat was zo laag dat ze nu, tien jaar later er bijna tegenaan zitten. Want effectief is Schiphol natuurlijk nooit een strobreed in de weg gelegd.

Maar nu ligt alles anders, want nu mag die groei alleen wanneer de sector de groei zelf verdient: door dus schonere en stillere vliegtuigen in te zetten, waardoor de netto milieubelasting terug gaat.

Wedje doen? Ik voorspel dat er dus de komende jaren weer volop gegroeid wordt op Schiphol. Er zullen cijfers rondgestrooid worden waaruit blijkt dat de milieukwaliteit – verengd tot geluid – niet omlaag gaat.

En dan, na een aantal jaar, blijkt ineens dat die groei geheel onverwacht na een aantal bizarre “meetresultaten” met “rekenfouten” toch geleid heeft tot een hogere uitstoot van geluid en CO2.

Voor wie dacht dat het kabinet zich hiermee weer eens bijzonder naief toont: flauwekul, dit is niet naief. Dit is vooropgezette geslepenheid.

Duistere tijden

OPINIE - Een jaar geleden schreef ik ook een stuk over migratie, onder andere naar aanleiding van het reddingsschip Aquarius, dat toen na lang omzwerven in Spanje mocht aanmeren. Nu heeft de Italiaanse regering de kapitein van de Sea Watch-3 gearresteerd, omdat ze uit pure nood clandestien de haven van Lampedusa was binnengevaren. Of zeg maar gerust binnen geramd. Het is weer een nieuw hoofdstuk in het beschamende verhaal over de omgang met migranten in Europa (of wereldwijd eigenlijk, maar ik beperk me nu even tot ons werelddeel).

Veerdienst

Het huidige standpunt van veel mensen, is dat het redden van migranten die de oversteek wagen van Afrika naar Europa mensensmokkelaars faciliteert. Reddingsschepen worden gezien als veerdienst. Het vervelende is, dat dat tot op zekere hoogte nog waar is ook. Criminelen maken nou eenmaal gebruik van, nou ja, alles wat hen ter beschikking staat om zoveel mogelijk winst te maken, tegen zo laag mogelijke kosten. Het zijn gewoon ondernemers, weliswaar schofterig of zelfs moorddadig, maar niettemin bespelers van de markt.

De EU doet er alles aan om migranten te weren en te ontmoedigen. De “veerdienst” is flink aan banden gelegd en wordt nu dus ronduit gecriminaliseerd. Er zijn afspraken met verschillende Afrikaanse landen, waar plaatselijke milities te pas en te onpas controles houden. Iedereen weet dat er niet alleen corruptie op de loer ligt, maar ook dat het er vaak niet bepaald zachtzinnig aan toe gaat. Het belemmert ook nog eens de interne migratie binnen Afrikaanse landen onderling, waar Europa totaal geen last van heeft, maar die wel heel belangrijk is voor de economie. De zogenaamde opvang in de regio, nou ja, moet ik daar echt nog over uitweiden? We geven klauwen vol geld uit aan allerlei maatregelen, die de situatie in feite alleen maar erger maken.

Volgens de minister is het de schuld van de universiteiten dat wij ongerust zijn over haar plannen

COLUMN - Het stemde weinig vrolijk, het Kamerdebat van maandag over het rampzalige voornemen van minister Van Engelshoven om de noden bij onze collega’s van ‘bèta/techniek’ te lenigen door geld af te romen bij ‘alfa/gamma/geneeskunde’ (ineens is, zonder dat iemand het merkte, de vijfdeling van de wetenschap een feit geworden).

De oppositie – dat wil zeggen de woordvoerders van GroenLinks, de PvdA en de SP, want rechtse oppositie is er in dit soort kwesties kennelijk niet –, zag kennelijk een zo vast besloten coalitie dat ze weinig meer wist te doen dan vragen om uitstel: reken nu eerst eens uit wat de effecten precies zijn voordat je zulke grootscheepse maatregelen treft. Ook dit bescheiden voorstel werd door de minister echter resoluut van tafel geveegd: ‘We hebben al genoeg gewacht!’

Ondertussen was de minister, vooral bezig zoveel mogelijk onduidelijkheid te genereren.

PVV gedeputeerde krijgt portefeuille “diversiteitsdrammer”

Een PVV-er die “diversiteitsdrammer” wordt in Limburg. Moeilijk te geloven, maar het staat er echt:

We beschermen de beginselen van onze rechtsstaat en de mensenrechten. Iedereen in Limburg, van elke levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie, heeft het recht om te zijn wie hij of zij is en om te geloven wat hij of zij gelooft. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving, maar kunnen een meerwaarde hebben. Waar mogelijk leveren we een bijdrage om de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen en senioren en om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

 

Zelfrijdende auto’s mogen de weg op

NIEUWS - En dit gebeurde er ook nog vandaag:

Vanaf vandaag mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s.

Het kabinet deelde mee dat “het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt, zoals een zelfrijdend OV-busje met een operator op afstand.”

Per 1 juli is de nieuwe Experimenteerwet van kracht geworden, die dit soort experimenten mogelijk maakt. Zelfrijdend vervoer biedt kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal files door ongevallen terug te dringen, aldus het kabinet.

Live blog EU top

NIEUWS - Politico.eu heeft een live blog over de momenteel gaande EU-top, waar de EU-leiders overeenstemming prioberen te krijgen  over het verdelen van de poppetjes over de diverse top-functies.

Polen ligt dwars om FRans Timmermans te benoemen als voorzitter van de EU-commissie. En er is discussie over het voorstel om Manfred Weber and Guy Verhofstadt beiden  et EU-voorzitterschap te laten delen.

 

Kamp Moria stroomt vol

NIEUWS - Terwijl de vluchtelingen die door het schip Sea-Watch 3 zijn gered en in Lampedusa in afwachting zijn van opvang in Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Portugal, gaat wat de ‘vluchtelingencrisis’ heet, onverminderd voort.

In hun nieuwsbrief van 29 jun jl. laat Stichting Bootvluchteling weten dat het beruchte vluchtelingenkamp Moria (op het Griekse eiland Lesbos) weer vol begint te stromen. In de afgelopen weken kwamen meer dan 500 mensen aan op Lesbos.

Ondertussen zijn in de maand dat de Wereldvluchtelingen Dag plaatsvond, opnieuw mensen omgekomen. Op 11 juni verdronken zeven mensen voor de kust van Lesbos en 17 juni verdronken nog een acht mensen  voor de Turkse kust.