Pak het scheefstuderen aan

Foto: copyright ok. Gecheckt 12-10-2022

Een ludiek pleidooi voor een test op algemene ontwikkeling als toelatingsexamen voor de universiteiten.

Jongens, stop de persen. Ik heb een manier gevonden om miljarden te bezuinigen op het hoger onderwijs, zonder een greintje onderwijskwaliteit in te leveren. Studenten hoeven ook niet te vrezen dat ze qua tijd of geld in het nauw komen; noch het leenstelsel, noch de langstudeerboete komt eraan te pas.

Deze gouden greep komt erop neer dat we iedereen die aan een universitaire studie wil beginnen, naast het vwo-examen een toets laten doen op algemene ontwikkeling. Een toets met eenvoudige vragen als ‘Wanneer werd Willem van Oranje vermoord?’, ‘Hoeveel is 57 keer 14?’ of ‘Noem vijftien Europese landen en hun hoofdsteden.’ Wie hier niet voor slaagt – en de normering mag lekker streng, denk aan een 8,5 of een 9 als minimum “voldoende” – mag niet gaan studeren, zo simpel is het. Ik voorzie een besparing van 50 tot 80 procent!

Hieronder staat een voorbeeld van hoe zo’n toets eruit zou kunnen zien. De vragen zijn verdeeld over zeven onderwerpen: aardrijkskunde, rekenen, geschiedenis, techniek, taal, natuur en politiek. Vragen over de klassieke oudheid heb ik er bewust uit gelaten om de gymnasiasten geen oneerlijke voorsprong te geven op de atheneeërs. Alle vragen zijn gewoon op vwo- of zelfs basisschoolniveau – niets waar aanstormende academici moeite mee zouden moeten hebben.

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking zou met dramatische cijfers zakken voor deze toets, maar het gaat hier om mensen die naar de universiteit willen, om de intellectuele elite van morgen. Daar mogen we best wat hogere eisen aan stellen dan aan de gemiddelde bouwvakker of schoonmaker. (Er kan gedacht worden aan een vergelijkbare, iets makkelijkere toets voor het hbo). Als je naar de absolute top van het Nederlandse onderwijsstelsel wil, als je doctorandus, ingenieur of meester wil worden, mag er toch van je verwacht worden dat je enig benul hebt van de wereld om je heen.

Nu is dat maar al te vaak niet zo. Veel van mijn studiegenoten bij elektrotechniek kunnen heel knap een processor ontwerpen of een driedubbele integraal uitrekenen, maar hebben geen idee wat het verschil is tussen de Eerste en de Tweede Kamer, of welke rivier nou ook alweer de Rijn was en welke de Maas. Ook zijn er mensen die hele goede cijfers halen bij journalistiek of sociologie, maar een merel niet van een spreeuw kunnen onderscheiden en in paniek raken als ze een simpele rekensom op moeten lossen. Laten we dat nou eens aanpakken: niet alleen het scheefwonen, maar ook het scheefstuderen.

Natuurlijk moet je je op de universiteit in een bepaald vakgebied specialiseren. Maar onze universiteiten leveren nu wel heel veel mensen af die zich “master” mogen noemen in één vak, maar bij andere vakken nauwelijks in de brugklas mee zouden kunnen komen, en dat vind ik toch een beetje te veel van het goede.

Lieve lijsttrekkers, hier ligt een maatregel die misschien 100 of 200 miljoen per jaar kost, maar vele miljarden aan bezuinigingen oplevert – met als bijkomend voordeel dat er straks geen totale nitwits meer rondlopen met een wo-diploma op zak. Wie durft?

 

 

ALGEMEEN TOELATINGSEXAMEN WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS – 2013-2014

Gebruik van atlas, woordenboek, rekenmachine enzovoort is niet toegestaan. Kladpapier mag echter onbeperkt gebruikt worden.

DEEL I – AARDRIJKSKUNDE

1. Noem alle Nederlandse provincies en hun hoofdsteden.

2. Noem vijftien Europese landen en hun hoofdsteden.

3. [Plaatje: kaart van Nederland waarop met genummerde stippen de 20 grootste steden staan aangegeven] Koppel de volgende steden aan het juiste nummer op de kaart. [Lijst van de 20 grootste steden in Nederland]

4. Geef van de volgende landen aan op welk continent ze liggen:

– Paraguay

– Ethiopië

– Bhutan

– Tsjaad

– Montenegro

– Pakistan

– Suriname

5. Noem de twee langste rivieren ter wereld.

6. Hoeveel mensen wonen er in Nederland? Rond af op één miljoen.

7. [Plaatje: kaart van Nederland waarop 5 rivieren genummerd zijn] Koppel de volgende rivieren aan het juiste nummer: Rijn, Maas, Waal, Lek en IJssel.

8. Hoe hoog is de Vaalserberg?

DEEL II – REKENEN

9. Hoeveel is 57 keer 14?

10. Wat is de derde macht van 7?

11. Marie is op vakantie in een ver land en wil met een taxi van het vliegveld naar haar hotel. De munteenheid van dit land is de pwingo; één pwingo is verdeeld in 100 fluffels. Taxibedrijf A rekent een starttarief van 4 pwingo en 36 fluffels per gereden kilometer. Taxibedrijf B rekent een starttarief van 5 pwingo en 16 fluffels per gereden kilometer. Vanaf hoeveel kilometer is taxibedrijf B goedkoper dan taxibedrijf A?

12. Hoeveel is 2 5/8 keer 1 2/3? Vereenvoudig je antwoord zo ver mogelijk.

13. In het plaatsje Nergenshuizen bestaat de bevolking voor 52% uit vrouwen en 48% uit mannen. Van de mannen heeft 39% blond haar; van de vrouwen 66%. Er wonen in totaal 30.000 mensen in Nergenshuizen. Hoeveel mensen in Nergenshuizen hebben blond haar?

14. Gegeven is driehoek ABC met hoek A van 45 graden en hoek B van 30 graden. Hoe groot is hoek C?

15. Gegeven is dat 2x – y = 4 en dat 4x + 3y = -5. Bepaal x en y.

16. In datzelfde land waar Marie uit vraag 11 op vakantie is, worden afstanden gemeten in kwortz. Gegeven is driehoek DEF met hoek E van 90 graden. Als zijde DE 4 kwortz lang is en zijde EF 3 kwortz, hoe lang is zijde DF dan?

DEEL III – GESCHIEDENIS

17. Wanneer begon en wanneer eindigde de Eerste Wereldoorlog? En de Tweede? Geef van beide oorlogen kort aan wat de rol van de volgende landen erin was: Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten.

18. Zet de volgende historische gebeurtenissen in de juiste volgorde: Franse Revolutie, Vrede van Münster, Beeldenstorm, uitbreken Amerikaanse Burgeroorlog, moord op Bonifatius, Sint-Elizabethsvloed, slag bij Waterloo.

19. In welk jaar werd Willem van Oranje vermoord, in welke plaats, door wie en waarom?

20. Wie was Willem Barents?

21. Noem vijf dictators uit de twintigste eeuw.

22. Wat was het IJzeren Gordijn?

23. ‘Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein; zijn daden benne groot, zijn daden benne groot, hij heeft gewonnen de Zilvervloot!’ is de tekst van een bekend liedje. Leg uit wat de Zilvervloot was en wat er precies mee bedoeld wordt dat Piet Hein die ‘gewonnen’ heeft.

24. In de Middeleeuwen kregen steeds meer plaatsen in Europa stadsrechten. Leg uit wat stadsrechten waren.

DEEL IV – TECHNIEK

25. Noem vijf vormen van elektriciteitsopwekking.

26. [Plaatje: 6 genummerde foto’s van gereedschap] Koppel de volgende werktuigen aan het juiste nummer: nijptang, waterpomptang, steeksleutel, ringsleutel, koevoet en ratel.

27. Waarom is de buitenkant van radiatoren niet glad, maar geribbeld?

28. Leg kort uit hoe een verbrandingsmotor werkt.

29. [Plaatje: stoomlocomotief met rijtuigen erachter maar zonder tender] Leg uit waarom deze trein niet zal kunnen rijden.

30. Een computer die aan staat, maakt een zoemend geluid, waarvan toonhoogte en volume sterk kunnen variëren. Welk onderdeel van de computer maakt dit geluid, en waar is dit onderdeel voor nodig?

31. Waarvoor worden hoogovens gebruikt?

32. Internationale treinen moeten bij het oversteken van grenzen vaak van locomotief wisselen. Waarom is dit nodig?

DEEL V – TAAL

33. Wijs in de volgende zinnen het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp en de persoonsvorm aan. Als een van deze zinsdelen niet in de zin voorkomt, geef dit dan ook aan.

– Op dat moment had Jan die man wel een klap willen geven.

– Dat vervelende meisje probeert steeds alleen maar haar eigen zin door te drijven.

– Wat is er toch met Niels aan de hand?

– Geef mij die afstandsbediening nou eens!

– Daar heb ik alle vertrouwen in.

34. Geef van elk van de volgende zinnen aan of er een taalfout in zit of niet. Zo ja, verbeter de zin.

– Met behulp van twee agenten werd de dader overmeesterd.

– Nederland is vergeleken bij Duitsland een klein land.

– De vrouw wiens rib was gebroken, kwam uit het ziekenhuis.

– U kunt ten allen tijde een klacht indienen bij onze klantenservice.

– Bill Gates behoort bij de rijkste mensen op aarde.

– Federer had in de tweede set al zijn kruit verspeeld en ging in de derde set hard onderuit.

– Als dat onderwerp je niet interesseert, zal ik er niet verder over uitwijden.

35. Noem de drie Nederlandse werkwoorden die de functie van koppelwerkwoord kunnen vervullen.

36. Leg uit wat de volgende gezegden betekenen:

– spijkers op laag water zoeken

– de huik naar de wind hangen

– iemand een oor aannaaien

– beslagen ten ijs komen

– naar iemands pijpen dansen

– beren op de weg zien

– iemand van het kastje naar de muur sturen

37. Leg uit wat de volgende spreekwoorden betekenen:

– Hoge bomen vangen veel wind.

– Wie het breed heeft, laat het breed hangen.

– Bij Alkmaar begint de victorie.

– Nieuwe bezems vegen schoon.

– Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is.

– Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

– Waar rook is, is vuur.

38. Geef aan wat de begrippen ‘contaminatie’ en ‘barbarisme’ betekenen.

39. Geef van elk van de volgende woorden aan op welke lettergreep de klemtoon ligt:

– legering

– komedie

– enerverend

– duizenddingendoekje

– verafgoden

– epilepsie

40. Wat is een leenwoord?

DEEL VI – NATUUR

41. [Plaatje: foto van een dolfijn] Is het bovenstaande dier a) een vis, b) een zoogdier of c) een amfibie?

42. [Plaatje: 7 genummerde foto’s van bloemen] Koppel de volgende bloemen aan het juiste nummer: korenbloem, klaproos, madeliefje, margriet, boterbloem, klaver en paardenbloem.

43. [Plaatje: 6 genummerde foto’s van vogels] Koppel de volgende vogels aan het juiste nummer: lijster, merel, spreeuw, koolmees, pimpelmees en ekster.

44. Een bepaalde boomsoort, die in Nederland veel voorkomt, staat erom bekend een hard ruisend geluid te maken als de wind door haar takken waait. Welke boomsoort is dit?

45. Noem vier soorten graan.

46. Geef van elk van de volgende vissen aan of het een zout- of een zoetwatervis is: haring, paling, makreel, snoek, tonijn, kabeljauw, karper en schol.

47. Planten zijn vaak voor een belangrijk deel groen. Wat voor functie hebben de groene delen van planten?

48. Zijn reptielen koudbloedige of warmbloedige dieren?

DEEL VII – POLITIEK

49. Hoeveel leden heeft de Eerste Kamer? En de Tweede? Leg kort uit wat het verschil tussen de twee Kamers is.

50. Noem vier Nederlandse premiers van na de Tweede Wereldoorlog.

51. Wat doet de Raad van State?

52. Geef in je eigen woorden aan wat er in artikel 1 van de Grondwet staat.

53. Schrijf de gemeente op waar je vandaan komt. Hoe heet de burgemeester van jouw gemeente, en van welke politieke partij is hij of zij lid?

54. Noem zes politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn en hun fractievoorzitters.

55. Wat doet een informateur?

56. In artikel 53 van de Grondwet staat: ‘De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.’ Niemand mag er dus achter kunnen komen wat iemand anders gestemd heeft bij de verkiezingen. Waarom is dit belangrijk?

 

 

Reacties (40)

#1 Bismarck

De auteur houdt er rekening mee dat een groot aandeel van de studenten niet uit Nederland afkomstig is en dat een Nederlandstalige Nederlandcentristische toets dus het verkeerde meetinstrument is als toelatingstoets voor inmiddels steeds meer Engelstalige internationaal georiënteerde opleidingen? Of staat Camiel graag een navelstarende intellectuele elite voor?

 • Volgende discussie
#2 warumbel

Het lijkt me wel een goed idee om mensen een dergelijk examen af te laten leggen voordat ze mogen stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inkwith Barubador

In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog?

Ik durf te wedden dat meer dan 90% deze vraag fout beantwoordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bolke de Big - Reactie op #3

Daar zijn ze nog steeds niet over uit, de een zegt in 1939, maar de ander zegt pas toen de VS er bij werd betrokken omdat er toen oorlog was tussen landen uit de meerderheid van de continenten.

(En PVV stemmers denken op 10-mei-1940).

#3.2 Schuur - Reactie op #3.1

“PVV-stemmers” en “denken” in één zin. LOL.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 jeanclaude - Reactie op #3.1

1933 ?
Toen kwamen zowel Hitler als Roosevelt aan de macht.

 • Vorige reactie op #3.1
#4 Kalief

– Wanneer werd Willem van Oranje vermoord?
WvO werd niet vermoord. De onderdrukker der katholieken kwam om het leven door de wil van God.
– Hoeveel is 57 keer 14?
57×14=57×14
Noem vijftien Europese landen en hun hoofdsteden.
– Er is maar éen Europees land en de hoofdstad is Brussel.
– Bill Gates behoort bij de rijkste mensen op aarde.
Iedereen behoort bij de rijkste mensen op aarde, waar leg je de grens?
– Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is.
Nooit van gehoord. Algemene ontwikkeling? Dit lijkt me meer communistische propaganda.
– Waar rook is, is vuur.
Waar rook is, is rook.

Een VWO opleiding hebben afgerond veronderstelt een algemene ontwikkeling. Dat is voldoende om te worden toegelaten tot een universiteit. Als je die ontwikkeling te mager vindt moet je iets doen aan het middelbaar onderwijs en niet er kostbaar en tijdrovend gedoe omheen verzinnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton B

Een beetje VWO leerling heeft dit nog allemaal vers in het geheugen, dus daar moet het geen probleem voor zijn. Zouden ze hier voor zakken, dan zou ik zeggen pak de VWO’s aan i.p.v. de universiteiten.

Vraag 30 is met de opkomst van de SSD trouwens al gedateerd aan het raken, in de laatste computers zoemt alleen nog maar de koeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Sil - Reactie op #5

Eh 42.
En water, gerstemout en hop natuurlijk.

Als dit het toelatingsexamen was geweest had ik met mijn 5 jaar lagere school naar het WO gekund, had ik waarschijnlijk redelijk diepgaand de nauwe mening van enkele mensen over een bepaald onderwerp geleerd. Nu heb ik mezelf breed onderwezen.

Maar dat verdient haast niks hoor…

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Kalief - Reactie op #5

Een beetje VWO-leerling wist alle overbodige kennis uit zijn geheugen direct na de examenuitslag. Daar zijn de examenfeesten voor bedoeld. Bovendien hangt de vergaarde kennis sterk af van de gekozen richting en pakketten. Examens houden daar rekening mee omdat die per vak zijn. Een algemeen toelatingsexamen van een universiteit kan daar geen rekening mee houden.

Overigens vindt ik een apart toelatingsexamen op zich niet verkeerd. Laat een universiteit lekker zelf bepalen hoe hoog het de lat legt voor nieuwkomers. Of beter: laat een universiteit beurzen geven voor hipo’s.

En gezoem in een computer komt natuurlijk van de bugs.

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.3 Bismarck - Reactie op #5

Zoemende koeling? U doelt op ventilators, hoe ouderwets! Een beetje milieubewuste gebruiker heeft tegenwoordig een PC die dusdanig energiezuinig is, dat passieve koeling volstaat.

 • Vorige reactie op #5
#5.4 Sil - Reactie op #5.3

Dat lijkt me het antwoord van iemand die zijn processor slechts ten dele benut ;-)

#5.5 Bismarck - Reactie op #5.4

Niet volledige processors worden altijd teruggeklokt en ondervolt, om het energieverbruik nog verder te verminderen. Bovendien zit er natuurlijk een processor in het doosje met prestaties die overeenkomen met het gebruik. Om wat te internetten en een filmpje te kijken heb je geen 4GHz-processor nodig. Ik durf wel aan dat meer dan 90% van de computerbezitters een processor in zijn PC heeft met onnodig overschot en dus energieverspilling.

#6 Furby

Ik mis kunst in deze toets. Het lijkt me dat je voor een letterenstudie minstens enig benul mag hebben van nationale en internationale culturele uitingen en stromingen. Daarnaast is het geschiedenisdeel wel belachelijk veel gevuld met vragen over de 20e eeuw en de gouden eeuw. Ik verwacht juist van hoger opgeleiden dat ze over de rest van de geschiedenis wat zinnigs kunnen zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Camiel van Altenborg - Reactie op #6

Ik had eerst ook nog een achtste categorie “cultuur” voor ogen, met vragen als ‘Wie was de schrijver van de Max Havelaar?’ en ‘Leg uit wat de begrippen ‘utopie’ en ‘dystopie’ betekenen.’ Ik kon hierbij echter niet genoeg vragen bedenken die met enig recht als “algemene kennis” zouden kunnen worden aangeduid (moet je dan vragen stellen over Bach of over de Beatles? Of over allebei?), dus heb ik dat in ieder geval voor deze voorbeeldtoets laten varen.

#7 Lesley

Dus Camiel heeft geen vertrouwen in het onderwijs?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bazzle

35. …DE drie nederlandse werkwoorden…

Het zijn er toch een stuk of 9?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Camiel van Altenborg - Reactie op #8

Het zijn er wel degelijk 3. Worden, zijn en blijven. De andere werkwoorden die soms als koppelwerkwoord opgevoerd worden (blijken, schijnen, enz.) zijn strikt genomen geen koppelwerkwoorden maar hulpwerkwoorden – je moet dan in gedachten ‘…te zijn’ aan de zin toevoegen.

#9 Bullie

Alle gekheid op een stokje, ik heb nooit begrepen waarom je voor beroepsvoorbereidende opleidingen als PABO, medicijnen of rechten niet een toelatingsassessment zou kunnen afnemen waarbij geschiktheid voor en affiniteit met het vak bepalen of iemand aan de studie mag beginnen.

Op conservatoria, kunstacademie en toneeslchool is dit al jaren de praktijk en de kwaliteit van studenten is er prima mee te sturen (hoewel de massale instroom in het kunstonderwijs doet vermoeden dat de gehanteerde criteria ook daar enigszins naar beneden werden bijgesteld).
Bijkomend probleem is dat onderwijsinstellingen weliswaar op kwaliteit worden beoordeeld, maar op kwantiteit (aantal afgeleverde studenten) worden afgerekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Eurocraat

Ik weet niet wie Willem Barents was. Wel wie Willem Barentsz was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Camiel van Altenborg - Reactie op #10

In de tijd dat de beste man zelf leefde, waren verschillende schrijfwijzen gebruikelijk, waaronder ‘Barentsz’ en ‘Barents’. Ik had ooit ergens gelezen dat hij het zelf altijd als ‘Barents’ schreef, dus heb ik die spelling hier gebruikt; maar beide vormen zijn in principe even “correct”.

#11 mark3000

Ik ben eerder voorstander van het aanpakken van scheefstemmen.

Eenieder die de test kan maken, mag D66 stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Co Stuifbergen

Als uw studiegenoten heel goed een processor kunnen ontwerpen, vervult de opleiding uitstekend haar taak!

De rest zou op het VWO geleerd moeten worden, daarvoor moet je geen toelatingsexamen organiseren.

Toelatingsexamens zijn wel gewenst als voor het onderwijs vaardigheden gevraagd worden die niet door het VWO_examen getoetst worden.
(Bijvoorbeeld op het conservatorium en de kleinkunstacademie.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn

Het is natuurlijk prima als een universiteit (of HBO-instelling) een toelatingstoets wil voorleggen aan een student. Of dit de juiste vragen zijn, is dan weer de vraag: ik kan echt niet uitleggen hoe een verbrandingsmotor werkt, en dat hoeft ook niet als ik bijvoorbeeld klassieke talen ga studeren. En wanneer is de WO II dan begonnen? Een Nederlander zegt (waarschijnlijk) 1940, maar op Europese schaal kan je ook 1939 of 1938 antwoorden (al naar gelang je perspectief). En Furby (006) heeft gelijk: waar is de kunst, of de muziek (zowel klassiek als pop).
Maar, los van dit gemuggezift, een goed idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sapperloot

Dus als je dit allemaal weet dan ga je vervolgens ook niet meer maanden aan het bier-infuus hangen als student? Of verkeerde studiekeuzes maken?
Kromme redenering; misschien hadden ze u op uw argumentatievaardigheden moeten toetsen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 lapis

Nog ludieker: laat potentiële studenten in groepjes van twee tegen elkaar triviant spelen, de winnaars (zonder finale) worden toegelaten. Zo 50% minder studenten en je toetst net zo goed noodzakelijke kennis als dit ‘algemeen toelatingsexamen’. Bovendien levert het goede televisie op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Bismarck - Reactie op #15

Wel een beetje lullig als je als op één na beste tegen de beste moet. Kun je niet beter gewoon alle studenten tien (willekeurig getrokken) triviantkaartjes voorleggen, alle vragen op het kaartje laten beantwoorden en dan de helft met de meeste goede antwoorden toelaten? Ben je ook wat sneller klaar met tentamineren.

#15.2 Anoniem - Reactie op #15.1

@ 021 Bismarck: vergeet niet dat bij triviant ook een categorie showbizz zit en bovendien lullige vragen als “hoe doen twee egeltjes het?”

@ Vraag 8: waarom de Vaalserberg? Vraag dan gewoon wat de hoogste berg van Nederland is en hoe hoog die is. Antwoord: Mount Scenery, 800-nog-wat meter.
@ Vraag 21: erg subjectief, als iemand niet voor het geijkte rijtje (Mao, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco) gaat krijg je behoorlijke discussies over wie er “dictators” waren en wie niet.
@ Vraag 29: stoomlocomotieven? Dat het interessant is hoe computers en auto’s werken kan ik me nog wel voorstellen, maar dit hoort toch bij geschiedenis.
@ Vraag 43: welke vogel hoort bij de algemene beschrijving “lijster”? Zanglijster? Grote lijster? Merel?
@ Vraag 48: dinosauriërs waren warmbloedige reptielen. Deze vraag kan dus verwarring opleveren.

En in het kopje geen enkele vraag over Europa of internationale politiek laat ook wel zien dat het testje iets teveel gericht is wat mijn ouders als algemene kennis zouden beschouwen en te weinig op de kennis die in deze tijd voor mensen relevant is. In het kopje techniek zou een vraag over de functie van operating systems en browsers bijvoorbeeld niet misstaan (je zult ze de kost moeten geven).

#15.3 Key - Reactie op #15.2

Je lamp (en je computer) doen het, omdat er een paar stoomturbines ergens in den lande staan te draaien waarmee stroom wordt opgewekt. Zonder stoom geen stroom (zonnepanelen en windmolens daargelaten), dus zo out-dated is stoom niet (en dat zal voorlopig zo blijven).

 • Volgende reactie op #15.2
#15.4 Camiel van Altenborg - Reactie op #15.2

Over vraag 8: Dat was ik ook van plan, maar aangezien de Vaalserberg met zijn hoogte van onder de 500 meter geen berg is, zou je dan problemen met de formulering krijgen. Dat van Mount Scenery (waarvan ik dan aanneem dat die op Bonaire, Sint-Eustasius of Saba ligt?) wist ik niet, weer wat geleerd!
Over vraag 21: Ik zie het probleem niet? Er zijn plenty leiders geweest waarover een vrij stevige consensus is dat het dictators waren. Pol Pot, Khaddafi, Salazar, Videla, Pinochet, Saddam, Chroestsjov, Brezjnev, Idi Amin… ik kan nog een hele tijd doorgaan.
Over vraag 48: Zo verwarrend zou dat niet moeten zijn. De vraag is in de tegenwoordige tijd gesteld, en alle nu levende reptielen zijn koudbloedig, als ik me niet heel erg vergis.

Natuurlijk zouden ook vragen over de functie van een browser of een besturingssysteem onder het kopje “techniek” kunnen staan; ik heb slechts uit de losse pols een voorbeeldtoets gemaakt.

 • Volgende reactie op #15.2
 • Vorige reactie op #15.2
#15.5 Anoniem - Reactie op #15.4

Er zijn genoeg dictators te bedenken, dat is het probleem niet. Mijn punt is dat er ook genoeg staatshoofden en regeringsleiders te bedenken zijn waarover de meningen kunnen verschillen of het echt een dictator is/was. Is Juan Perón een correct antwoord?

P.S. De lederschildpad is soort van warmbloedig aldus het met een ster beoordeelde wiki-artikel http://nl.wikipedia.org/wiki/Lederschildpad

 • Volgende reactie op #15.4
#15.6 jeanclaude - Reactie op #15.4

Er zijn plenty leiders geweest waarover een vrij stevige consensus is dat het dictators waren

Wetenschap heeft niets met consensus te maken.
Het tegengestelde is eerder het geval.
Wetenschappelijke vooruitgang is door dissidenten.

 • Vorige reactie op #15.4
#15.7 lapis - Reactie op #15.2

@022 “vergeet niet dat bij triviant ook een categorie showbizz zit

Dat vind ik geen bezwaar. Er is geen enkele reden waarom, zeg, een informaticus een kool- en pimpelmees op basis van plaatjes zou moeten kunnen onderscheiden anders dan dat hij tijdens een sociale situatie als dom of ongeïnteresseerd zou overkomen als hij daar niet in slaagt. Maar ik kan me ook sociale situaties bedenken waarbij hij als op zijn minst ongeïnteresseerd zou overkomen als hij Gordon en Albert Verlinde niet uit elkaar zou kunnen houden. Stop dat dan ook gelijk in zo’n toelatingsexamen.

 • Vorige reactie op #15.2
#15.8 Martijn - Reactie op #15.7

Mmm… Het verschil tussen Gordon en Albert Verlinde, dat is nog best een lastige vraag. Maar goed, dit soort vragen lokt inderdaad wel een zekere meligheid uit.

#16 A. de Man

“Dat van Mount Scenery (waarvan ik dan aanneem dat die op Bonaire, Sint-Eustasius of Saba ligt?) wist ik niet, weer wat geleerd!”

Gaap, basiskennis. Saba natuurlijk.
Treurig dat iemand dat niet weet, maar geen reden om hem/haar geen studie Nederlands, biologie of werktuigbouwkunde te laten doen.

We hebben, zoals anderen hierboven ook zeggen, het VWO toch al?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Krekel

Hoe bespáár je hiermee precies geld op het onderwijs?

Volgens mij loop je zo alleen een hoop collegegeld mis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 A. de Man - Reactie op #17

Denk je dat het collegegeld kostendekkend is? Daarenboven hoeft er ook minder aan studiefinanciering uitgegeven te worden.

Misschien moeten we inderdaad toe naar andere WO-systemen. In Finland moet je bijv. voor de studies die meer mensen willen doen dan er plek is voldoende punten halen in de toelatingstoets.

#17.2 lapis - Reactie op #17.1

Ik vraag me af of, gegeven dat een vak sowieso gegeven moet worden, met colleges, collegevoorbereidingen en tentamens die moeten worden opgesteld en al dat, de extra kosten die je maakt op een student in termen van het nakijken van zijn opdrachten en tentamens groot genoeg zijn om het collegegeld teniet te doen. Zelf als je zoveel studenten dumpt dat je een hele werkcollegegroep kan opheffen. Als je kosten wilt besparen moet je hele opleidingen wegdoen, niet per opleiding het studentenaantal halveren.

 • Volgende reactie op #17.1
#17.3 Krekel - Reactie op #17.1

“Denk je dat het collegegeld kostendekkend is?”

Nee, natuurlijk niet, maar je kunt door minder studenten ook niet ineens ontzettend op faciliteiten of hoogleraren bezuinigen. Hooguit op enkele schoonmakers en koffiezetautomaten, zo redeneerde ik … maar inderdaad, de besparing op de studiefinanciering zou het verlies aan collegegeld wel eens kunnen goedmaken.

 • Vorige reactie op #17.1
#18 jeanclaude

Voor een IQ test is veel te zeggen.
Dit soort vragen is onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie