Hoezo geen verhaal bij GroenLinks?

Foto: copyright ok. Gecheckt 21-02-2022

Anne Zeven wijt in de Volkskrant van vrijdag het verlies van GroenLinks aan een gebrek aan duidelijke idealen; baarlijke nonsens, vindt de auteur.

Wat een klap hebben we gekregen hè. Van tien naar vier zetels, dat is slikken. Het is alleen maar natuurlijk dat er dan een zekere discussie op gang komt en dat er serieus wordt geëvalueerd. Wat hebben we verkeerd gedaan, en hoe gaan we dat de volgende keer beter doen? Stof tot nadenken is er genoeg; de commissie-Van Es, die de oorzaken van de nederlaag gaat onderzoeken, zal nog een hoop te doen krijgen.

Toch vinden sommige mensen het blijkbaar nodig om er nog meer problemen bij te verzinnen. ‘Wat GroenLinks mist, is een goed en eensgezind verhaal,’ stond er vrijdag 14 september boven een opiniestuk in de Volkskrant. In het stuk werd geklaagd over het gebrek aan een ‘gezamenlijke ideologie’ en een ‘overkoepelende visie’. Het kwam van Anne Zeven, een van die mensen van Dwars (onze jongerenorganisatie) die je op partijbijeenkomsten weleens ziet rondhuppelen.

Ik was met stomheid geslagen. Hoezo geen verhaal? GroenLinks gaat uit van drie heldere uitgangspunten, die al keer op keer herhaald zijn: duurzaamheid, gelijke kansen en een open samenleving. Voor deze verkiezingen hadden we zelfs het partijprogramma aan de hand van die drie pijlers ingedeeld. En deze “heilige drie-eenheid” vertaalt zich ook uitstekend in concrete beleidsvoorstellen: meer belasting op vervuiling en minder op arbeid; openbreken van de WW voor flexwerkers; brede basisscholen met muziek en sport… Ik kan nog uren doorgaan. Hier hebben we overlap met D66, daar met de PvdA, maar een aantal punten zijn toch echt uniek voor GroenLinks. Vooral op het terrein van de duurzame economie is er geen andere partij die de plannen en de visie heeft voor zo’n integrale aanpak.

Al deze idealen zijn niet nieuw – we hebben ze al een tijdje – en bijzonder controversieel zijn ze binnen de partij ook niet. Toegegeven, helemaal ‘eensgezind’ zullen we nooit zijn, maar dat moet je ook niet willen. We zijn de SP niet. Een gezonde discussie over de koers is voor iedere partij belangrijk; dat die discussie gevoerd wordt, wil niet zeggen dat er helemaal geen koers is.

Er zijn zat dingen te bedenken die een rol hebben gespeeld in het dramatische verlies van woensdag. Het eindeloze na-gemekker over de missie naar Kunduz, waarmee we de schijnwerpers zo lang mogelijk op dat pijnlijke moment hebben gehouden. De egotrip van Tofik Dibi, die dacht dat hij wel eventjes lijsttrekker zou worden. De zeldzaam knullige manier waarop daarmee is omgegaan, vooral naar de media toe. Ineke van Gent die het niet kon laten om een paar opmerkingen te maken over de interne verhoudingen in de fractie. Maar het verhaal? Nee, het verhaal, dat deugt.

Anne, je riep partijgenoten op om op jouw stuk te reageren. Bij dezen. Ik heb met 2500 anderen (onder wie, neem ik aan, ook jij) een maand lang keihard gewerkt om het verhaal van GroenLinks aan mensen te vertellen; dat heb ik niet gedaan om achteraf in de eerste de beste losse-polsanalyse te horen te krijgen dat dat verhaal er eigenlijk niet is.

Foto Flickr cc GroenLinks

Reacties (52)

#1 Anton

Geen spelt tussen te krijgen. Resteert de conclusie dat Nederland klaar is met duuzaam.

 • Volgende discussie
#1.1 Remco G - Reactie op #1

Mooie contradictie is dat.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Henk Daalder Windparken Wiki - Reactie op #1

De opvolger van “Duurzaam” is “Samen” en daar heeft Anne Zeven wel degelijk een punt.

Het partijprogramma is OK, maar de Fractie en dat is kennelijk ook de campagne leiding, heeft een eigen agenda, gedreven door de belangen van NGO’s. Die NGO hebben duidelijk andere belangen dan de leden in het partijprogramma hebben gezet.

Deze gespletenheid heft de Fractie ook niet uitgelegd. Daardoor ontstond het gebrek aan duidelijkheid.
Politici die het een ideaal roepen, maar iets anders doen.
Dat trekt geen stemmen.

Diederik Samsom heeft dat begrepen, die roemde zijn kompas.
Voor velen een aanvaardbare uitleg.

 • Vorige reactie op #1
#2 Camiel van Altenborg

Die bijzondere soort graan is hier inderdaad niet tussen te krijgen, denk ik…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bolke de big

Ach groenlinks, waarom woorden vuil maken aan een splinterpartij, de 10 zetels van groenlinks waren er gewoon 6 á 8 teveel, dat is deze verkiezing gewoon weer naar het juiste aantal gegaan.
Goed verhaal of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Het eindeloze na-gemekker over de missie naar Kunduz

Camiel weigert duidelijk een echte analyse van het verlies te maken. Het is niet het na-gemekker, maar Kunduz zelf dat heel wat jarenlange trouwe GL-stemmers heeft weggejaagd. Ben eens een kerel en geef toe dat dat een kapitale fout van GL was in een poging de PvdA voor het blok te zetten, die uiteindelijk veranderd is in een enorme voor een ander gegraven kuil waar GL nog steeds niet uit probeert te klimmen. In plaats van de fout toe te geven probeert men deze nog steeds te verdedigen in een poging zichzelf als betrouwbaar coalitiepartner voor te stellen, waar dat inmiddels door de simpele rekenkunde van de zetelaantallen al lang zinloos is. Hoe langer GL blijft aanhouden dat het de beslissing rond Kunduz (inmiddels inclusief bombardementsvluchten door F16’s) juist heeft genomen, hoe meer het het oude vaste electoraat van zich vervreemdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Hans Verbeek - Reactie op #4

We zijn het niet vaak eens Bismarck, maar nu wel.
Het verlies van GroenLinks komt mede door het opgeven van het pacifistische gedachtengoed en de keuze voor de trainingsmissie (incluis de F-16’s).
Anne Zeven ziet dat wel in, maar Camiel is zo ver nog niet.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 cerridwen - Reactie op #4.1

Dat is toch een verkeerde lezing van de situatie rond Kunduz. Vredesmissies worden al veel langer door GL gesteund, en dus kan je GL al heel lang niet dogmatisch pacifistisch meer noemen. Dat vind ik goed. Maar daardoor kon dit probleem ook onstaan: er waren zowel goede argumenten voor als tegen deze missie, en GL had dus een keuze, ook in de ogen van de media.

Het is vooral een politieke blunder dat op dat moment gekozen werd voor het steunen van de net aangetreden en bij links zeer impopulaire regering, in plaats van het bezorgen van een pijnlijke nederlaag voor Rutte vlak voor de eerste kamer verkiezingen. Dat terwijl onder de bevolking een duidelijke meerderheid afkerig stond tegenover deze missie.

Wat betreft de inhoud, de bijdrage van Nederland in Kunduz doet erg weinig ter zake. We hadden er ook niet heen kunnen gaan. Het doet ook niet zoveel kwaad, en in die zin is de afkeer van deze missie op inhoudelijke gronden ook overdreven, maar met name het inhoudelijk verhaal van de voorstanders is flinterdun. Er waren goede Groen Linkse argumenten om deze missie niet te steunen.

#4.3 Hans Verbeek - Reactie op #4.2

Cerridwen, Jolande Sap had van Rutte kunnen eisen dat de F-16’s naar NL zouden terugkomen als voorwaarde voor de steun van GroenLinks. Maar helaas koos Sap ervoor om de offensieve F-16’s onderdeel te maken van de goedbedoelde missie. De F-16’s waren voor mij het breekpunt.

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 cerridwen - Reactie op #4.3

Dat vind ik nou een mooi voorbeeld van de wereldvreemdheid rond zo’n Afghanistan missie in Nederland, en ook in kringen bij GL. Het maakt strategisch geen donder uit wat nederland wel of niet bijdraagt aan de missie in Afghanistan, daarvoor zijn we te klein, daarvoor is de uiteindelijke terugtrekking te onafwendbaar. Wat we daar wel doen heeft dan ook op grotere schaal weinig zin, en de kans is groot dat het voor niets is. Daarom leek het mij prima om in 2010 maar niet meer in Afghanistan te investeren, zonder een grootschalige koerswijziging van de Amerikanen.

Maar aan de andere kant, heel veel kwaad kan het ook niet, Nederland heeft veel expertise, is ervaren, een een paar mensen zullen heus wel wat opgestoken hebben van de trainingen door Nederlanders en de bondgenoten zullen wel wat plezier van de F16’s gehad hebben.

Door het type overwegingen van jou, is het vooral een politieke blunder.

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 ReinoutS - Reactie op #4.3

Daarmee geef je blijk van gebrek aan historisch besef: sinds Srebrenica stuurt Nederland bij mijn weten geen militairen meer op missie zonder eigen luchtsteun. Als je afhankelijk bent van anderen dan komen ze niet op het moment dat het er om spant.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 Bolke de big - Reactie op #4.3

Correct en met het afschaffen van de Leopard tanks zal nederland ook niet meer deelnemen aan peace enforcing missies omdat wij niet meer in dat gewelds spectrum kunnen opereren.

 • Vorige reactie op #4.3
#4.7 Bismarck - Reactie op #4.2

Nu maak je jezelf echt wat wijs. Kunduz is geen vredesmissie. Dat was ook wel duidelijk toen de inhoud bekend werd. GL is wel degelijk van koers veranderd door de missie te steunen (zoals ik eerder zei: bovendien uit nationaal politiek-strategisch belang). Ik ben niet de enige die dat herkend heeft. In mijn omgeving ken ik heel wat (ex-)GL stemmers die precies hetzelfde ondervonden.

Daarnaast nemen we (ex-GL stemmers) GL vooral kwalijk dat het de kop in het zand stak toen stuk voor stuk alle “keiharde” garanties geschonden werden. Sap steunt deze missie nog steeds en weigert toe te geven dat ze met de initiële steun een gigantische fout begaan heeft. En daarom moet Sap weg, samen met de steun aan Kunduz, voor ik (en met mij vele anderen) weer GL overwegen te stemmen.

 • Volgende reactie op #4.2
 • Vorige reactie op #4.2
#4.8 cerridwen - Reactie op #4.7

Valt me van je tegen dat jij zo valt voor het kunstmatige onderscheid in ‘vredes’ en ‘vecht’ missies dat vooral een Nederlandse waarde heeft.

Overigens mag van GL best gevochten worden als dat noodzakelijk is voor het bevorderen van vrede. Lijkt me ook gezond, een dergelijk pragmatisme.

Het is volstrekt duidelijk dat Kunduz een veel lichtere missie was dan Uruzgan, en het is ook volstrekt duidelijk dat er bij welke missie dan ook in Afghanistan wel wat meer komt kijken dan alleen wat trainers daarheen sturen. Vechten is soms nodig.

Het was ook duidelijk dat de ingewijden binnen GL dit best wisten, en dat dus ‘keiharde’ garanties voornamelijk onzin garanties waren bedoeld om Nederlanders als Hans Verbeek en blijkbaar ook Bismarck gerust te stellen.

Het maakt niet uit wat voor missie naar Afghanistan gestuurd was, ze waren allemaal impopulair en strategisch zinloos. De fout van GL is dat ze die draai niet gemaakt hebben en de hele missie de doodsteek hebben toegebracht toen het kon. Wat voor argumenten ze daarvoor hadden aangedragen maakt mij niet uit, als het jullie maar een beetje had kunnen overtuigen.

En ik vind het ook niet gek dat je halverwege niet ineens die missie toch gaat afblazen. Heb je geïnvesteerd om daar politiemensen te trainen, dan moet je daar ook wat van maken. Eerst steunen en dan weer steun intrekken had het alleen maar erger gemaakt.

 • Volgende reactie op #4.7
#4.9 Prediker - Reactie op #4.7

Kunduz is geen vredesmissie? Het ging om het opleiden van politie-agenten, het opbouwen van een rechtsorde, zodat de Amerikanen en de NAVO-troepen daar niet eeuwig hoeven te blijven, toch?

Lijkt me prima in lijn met de verhaaltjes die Mariko Peters altijd houdt.

 • Volgende reactie op #4.7
 • Vorige reactie op #4.7
#4.10 Bismarck - Reactie op #4.7

@15: Tja, je kunt het vinden tegenvallen van al die ex GL-stemmers, maar met zulke beledigende insinuaties ga je ze al helemaal niet meer terugwinnen. Daarnaast was bij mijn weten GL (terecht!) tegen Uruzgan, mede vanwege de aanwezigheid van Nederlandse F16’s. De GL-ingewijden hebben blijkbaar niet gedacht aan hen die het mogelijk maken dat ze in Den Haag zitten en daar zijn ze nu terecht door “types als Hans Verbeek en blijkbaar ook Bismarck” voor afgestraft. De vraag is of types als Sap en blijkbaar ook cerridwen daar iets van leren, of hun kop in het zand blijven steken.

@16: Blijf jezelf dat vooral wijsmaken, dan volg ik ondertussen wat er echt gebeurt.

 • Volgende reactie op #4.7
 • Vorige reactie op #4.7
#4.11 gronk - Reactie op #4.7

*plust #015*

 • Volgende reactie op #4.7
 • Vorige reactie op #4.7
#4.12 McLovin - Reactie op #4.7

Ik vraag me af hoe duurzaam F-16’s zijn……

 • Vorige reactie op #4.7
#4.13 sjiek - Reactie op #4.2

De fout zat ook in het spel dat Sap meende te moeten spelen door met de regering te gaan onderhandelen over voorwaarden waaronder de missie moest plaatsvinden en door het naar buiten toe verdedigen van die voorwaarden. Voor mij viel toen de fractie door de mand.

 • Vorige reactie op #4.2
#4.14 cerridwen - Reactie op #4

Ook dit is natuurlijk een te kort door de bocht analyse, ook al ben ik het met het punt eens.

Een verlies als bij GL heeft niet een oorzaak maar is een optelsom van gebeurtenissen binnen én buiten GL van de afgelopen 2 jaar.

Het begon met het afzwaaien van Halsema, het inwisselen van een populaire leider scheelt zo een paar zetels. Daar kwam de politieke blunder van de Kunduz missie overheen. In de tussentijd weet Sap zich niet echt te onderscheiden (zie stekkerdoos), en vlak voor de verkiezingen stapelen de incidenten van organisatorische knulligheid zich op.
Daar staat tegenover dat de PvdA in Samsom een frisse nieuwe leider heeft die het bovendien ook nog waar maakt tijdens de campagne (met een groene credentials, een genuanceerd modern links verhaal). D66, PvdD en SP hebben geen leiderschapswissel gehad en trekken dus ook aan GL.

Kort en goed, veel onvrede bij GL kiezers de afgelopen tijd, plus sterke concurrentie tijdens de verkiezingen = dramatisch verlies. Ik ben er zelf ook schuldig aan.

 • Vorige reactie op #4
#5 sjap

“Vooral op het terrein van de duurzame economie is er geen andere partij die de plannen en de visie heeft voor zo’n integrale aanpak.”

Simpelweg niet waar. Als Groenlinks echt iets had gedaan met duurzaamheid ipv alleen de obligate windmolens had de hele PvdD geen bestaansrecht gehad. Jullie hebben dit punt gewoon verkwanseld en zijn voornamelijk bezig geweest met intellectueel geneuzel over een open samenleving en gelijke kansen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Camiel van Altenborg - Reactie op #5

O ja, dat is vast waarom we het in de CPB-doorrekeningen zo goed doen op punten als CO2-uitstootvermindering, aandeel duurzame energie, terugdringing autogebruik…

Lees het eerste hoofdstuk, “Groen Werkt”, van ons verkiezingsprogramma voor de grap eens door – en beweer dan nog een keer dat we hier niks aan doen ‘behalve de obligate windmolens’.

#6 mark3000

Ik heb dit jaar voor het eerst Groenlinks gestemd. Waarom? omdat zij het beste verhaal hebben.

Het is nu afwachten naar de verkiezingen over 2.5 jaar (denk dat ze het ongeveer zo lang uithouden) en de VVD de slogan moet aanpassen in:

“Hardwerkende Nederlanders verdienen een benzineprijs onder de €2,-”

Met hun begrotingsdrift betekent dat vervolgens nog meer snijden in ouderenzorg, sociale zekerheid, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.
Mijn stelling: Nederland vergrijst en dat is niet omdat mensen ouder worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Herman Vruggink

95% van de mensen vinden ‘duurzaamheid, gelijke kansen en een open samenleving’ belangrijk. Het zijn vanzelfsprekende zaken. En als je dan niet verder komt dan belasting verhogen op vervuiling dan heb je eigenlijk gewoon geen verhaal. En is onze energiebelasting en accijns al niet een van de hoogste ter wereld?

De idealen zijn er wel, ‘Iets met een groene wereld of zo ‘ Dan zegt iedereen: Ja mooi, maar voor idealen kopen we niet zo veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Verbeek

De ideologie van GroenLinks is onduidelijk en onvoorspelbaar.
Ik kan niet begrijpen dat GroenLinks voor de sloopsubsidie voor oude auto’s was. Ik begrijp ook niet waarom ze elektrische auto’s als een oplossing zien. Die verbruiken netto meer energie dan benzine-auto’s.

Ik ben teleurgesteld in het gebrek aan persoonlijke betrokkenheid van de GroenLinks-politici. Ik had gehoopt dat ze na hun verkiezing verhuizen naar Den Haag, zodat ze met de fiets naar hun werk kunnen. Alleen Ineke van Gent (topwijf ut Groningen) was bereid om dat offer te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 roland - Reactie op #8

“elektrische auto’s als een oplossing zien. Die verbruiken netto meer energie dan benzine-auto’s.”
Zeker in een land met veel gascentrales is dat feitelijk onjuist.

Dat neemt niet weg dat met weinig duurzame stroom de gretigheid waarmee GroenLinks wethouders oplaadpalen plaatsen vreemd is. Er zijn nu meer oplaadpalen dan e-auto’s. Bovendien is stroom zo goedkoop dat een zuinige e-auto niet echt van belang is.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 McLovin - Reactie op #8

Ja dat akkefietje met de Mercedes van Femke deed me al twijfelen over GL Kunduz en de al eerder genoemde “perikelen” hebben me definitief doen afhaken, hoewel ik hoop dat er een nieuwe wind gaat waaien in de partij.

 • Vorige reactie op #8
#9 roland

“Anne Zeven, die je op partijbijeenkomsten weleens ziet rondhuppelen” veelzeggende aanduiding. Wie is er voor onduurzaamheid, ongelijke kansen, een gesloten samenleving?

“Vooral op duurzame economie is er geen andere partij die de plannen en de visie heeft voor zo’n integrale aanpak”
Zoals al opgemerkt zou de steun voor PvdD met de leus “groei is eerder het probleem dan de oplossing” niet zo groot zijn en ook Wijnand Duivendak blijkt niet overtuigd van het groene karakter van GroenLinks. Dan nog die regionale GroenLinks bestuurders, die duurzaamheid onderschikt maken aan besturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anoniem

Het zijn geen kleine organisatorische foutjes die groenlinks de das om hebben gedaan zoals je suggereert maar grote ideologische misstappen, waardoor de kiezer de partij niet meer vertrouwt.

Naar Kunduz gaan, voor 200 miljoen euro en 100 politietrainers (2 miljoen per training van 3 maanden). Hoe kun je dat nou doen met kiezers die overwegend intelligent en hoogopgeleid zijn? En dat zonder dat er enige noodzaak voor is, GroenLinks zat niet in de coalitie en het was geen compromis, alleen maar om een signaal af te geven dat jolande sap zo ongelovelijk graag wil regeren dat ze er best al haar principes voor over boord wil gooien. Onder de vlag van een militaire coalitie die maar wat in de rondte knalt, onder de lokale bevolking zeer onpopulair is en het land binnenkort aan zijn lot overlaat. (nog daargelaten wat die f16’s daar doen en dat groenlinks voortkomt uit een pacifistische partij – maar daar heb ik zelf niet zoveel mee)

Dan een lijsttrekkersverkiezing waarbij een of ander partijbureau een eigen zittend kamerlid (en nog wel een van de meest prominente) niet toestaat om mee te doen omdat ze zo graag een goed-nieuws-show willen en een unaniem verkozen jolande sap. Dat kamerlid mag toch meedoen en wordt vervolgens helemaal de grond ingeboord door de eigen partij. openheid? democratie? progressief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Key

Behalve Kunduz, dat een verlochening van de pacifictische principes van GL was, was de “Mariko Peters” show ook een eye-opener. Misbruik in de hoogste regionen van GL, en het gevolg is: niks! Ze mag gewoon blijven! Ik denk niet dat NOG duidelijker aan je potentiele stemmer kunt duidelijk maken dat GL een gewone mislukte gevestigde partij is geworden, die meedoet aan het achterkamertjes circuit, inclusief alle baantjesgeile en corrupte meelopers, die vervolgens ‘den haag business as usual’ de hand boven het hoofd wordt gehouden.

‘Vroegah’ had GL (en voorlopers) idealen zoals pacifisme, eerlijkheid en groen, maar dat is de laatste jaren ‘gerecycled’ naar ‘politionele acties 2.0’ , ‘ongegeneerde ongestrafte zelfverrijking’, en nog een beetje ‘greenwashing’ door (ondertussen overbodige) subsidie op zonnepanelen.

GL had veel aanhangers onder de ‘hogere opgeleide nederlander’, en da’s nou net het publiek dat zich niet de stroop rond de mond laat smeren met kutsmoesjes. GL waarschuwde vroeger voor het type politieke partij wat ze nu zelf zijn geworden.

In dat licht is hun zetel aantal nog hoog.

Ik zal er in ieder geval nooit meer op stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 gronk - Reactie op #11

Misbruik in de hoogste regionen van GL, en het gevolg is: niks!

Niks misbruik, gezeik en gezuig van de telegraaf en hun roze mongolen. En het is altijd een beetje treurig als rechtse trollen zich voordoen als GL-stemmer, want ze vallen daarbij altijd door de mand.

#11.2 cor mol - Reactie op #11.1

” een beetje treurig als rechtse trollen zich voordoen als GL-stemmer”

Ik neem aan dat u hierbij refereert aan die trollen die het “Kunduz akkoord”, ook wel “Lente akkoord” genoemd, gesloten hebben, maar bij nader inzien toch eerder een “Sacre du Printemps akooord ” aangingen?

 • Volgende reactie op #11.1
#11.3 Key - Reactie op #11.1

Goed lezen gronk, ik WAS GL stemmer (voltooid verleden tijd). Da’s meer dan 2 verkiezingen geleden, maar toch.

 • Vorige reactie op #11.1
#11.4 Hal Incandenza - Reactie op #11.3

‘Ik was’ is geen vvt…

 • Volgende reactie op #11.3
#11.5 mb - Reactie op #11.3

is natuurlijk geen voltooid verleden tijd.

 • Vorige reactie op #11.3
#11.6 Key - Reactie op #11.5

Mijn stem op GL is wel degelijk voltooid verleden tijd, in overdrachtelijke zin (zie: http://nl.wiktionary.org/wiki/overdrachtelijk)

#12 Reinaert

Wie heeft Sap wel eens gezien, reagerend op Rutte in een kamerdebat? Die “verliefdheid”, die pose van als wij dat willen dan kunnen we een potje breken, dat zogenaamde denken buiten de vaste kaders van de partij-ideologie, Rutte, rechts lacht zich de tranen over de wangen. En dan Kunduz, het Kunduz akkoord (al ten graven gedragen voor uitgevoerd), het ontslagrecht, het is allemaal zo: wij willen te graag en zo ten koste van, dat elke geloofwaardigheid is verdwenen.
Dag Sap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Verbeek

@cerridwen 015: mijn stem is evenveel waard als de jouwe.

Kennelijk past het gedachtengoed van de PSP niet langer in het moderne GroenLinks. Dat verklaart waarom zoveel kiezers tegenwoordig liever op de PVDA stemmen, die zich tenminste duidelijk uitspreekt tegen de neokoloniale inmenging van het Westen in moslimlanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 cerridwen - Reactie op #13

Volgens mij hebben jij en ook Bismarck niet door waar het mij om gaat. Het gaat mij niet om jouw pacifistische principes, maar om de wereldvreemdheid van je verwachtingen van een dergelijke missie. Wel/geen F16’s of andere concessies is leuk voor het debat in Nederland, maar heeft weinig te maken met de werkelijkheid in Afghanistan. Je maakt een groot punt van je principes, terwijl het een volslagen onbelangrijk element is in het debat of die missie een goed idee is ja of nee. Als je dan boos bent dat GL die missie steunt en daarmee door laat gaan, dan verwacht ik argumenten waarom die missie vanuit de context van Afghanistan een slecht idee is, niet dat het ineens een slecht idee is omdat er F16’s mee gaan.

Ik begrijp waarom het gebeurt, ik ben alleen teleurgesteld dat zoveel intelligente mensen er zo gevoelig voor zijn.

Als het nog niet duidelijk was, ik vond de steun van GL voor de Kunduz missie een politieke blunder van formaat. Dat lijkt me toch duidelijk uit mijn posts. Inhoudelijk is de missie vrij onbelangrijk, en gezien het feit dat we Afghanistan snel gaan verlaten is veel resultaat niet te verwachten. Maar echt rampzalig is het ook niet, politiemensen trainen. Voor mij staat de politieke miscalculatie voorop, prachtig geïllustreerd door jou standpunt.

#13.2 Hans Verbeek - Reactie op #13.1

Volgens mij hebben jij en ook Bismarck niet door waar het mij om gaat. Het gaat mij niet om jouw pacifistische principes, maar om de wereldvreemdheid van je verwachtingen van een dergelijke missie.

Ik had helemaal geen verwachtingen over de trainingsmissie. Ik vond het een stom idee. De hele missie leek mij bedacht te zijn als een excuus om de Nederlandse F-16’s nog anderhalf jaar langer in Afghanistan te houden.
Dat zal jij wel een complottheorie vinden. Soit… dan ben ik maar wereldvreemd.
Maar ook wereldvreemden hebben stemrecht.

#14 Koortsgoud

Ik denk dan men nu wat duidelijker links of rechts heeft gestemd, minder extreem, maar pragmatischer. GL is hier de dupe van geworden, maar als GL gewoon volhoudt, kan het de volgende keer weer 10 erbij zijn. We hebben gekkere dingen gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Plock

Ik vind het gewoon triest, al dat geruzie binnen links. GL is beter! Nee niet, PvdD is de enige linkse partij! Niet, SP!

In vergelijking met de partijen die het afgelopen tijd voor het zeggen hadden zou elk van deze partijen een enorme verbetering zijn, maar dankzij de onderlinge concurrentie kon rechts makkelijk een blok vormen en hadden ze geen vallen allen iets in te brengen de afgelopen twee jaar.
En Rutte lacht er vrolijk bij. Godzijdank is hij in ieder geval gedwongen de PVDA erbij te nemen dit keer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 HPax

Het ware verhaal van NL Groen Links, in het kort.

1 Tara ‘kanker’ Singh’, 2 Sam Palestijnse, aangifte wegens valsheid in geschrifte geseponeerde Pornes, 3 appeltjes groene subsidie ‘organiserende’ Mariko P., 4 pedosexuele o tempora o mores GL partijvoorzitter, 5 de RARA e.d. Duivendak broeders, 6 (zo te zien minder erg) Halsema er ontijdig vandoor, of ivm met haar wachtgeld juist tijdig.

Geen politieke partij zonder zondaars. En als ze meer dan evenredig presteren, ‘soit’. Maar dat deden ze niet. En groene paido’s: nooit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Let

De GL-adepten lijken allemaal te zweven in een soort vacuüm van goede bedoelingen, die echter onuitvoerbaar zijn zolang zij zelf de nodige consequenties niet willen dragen. De dagelijkse daden van GL-bestuurders zijn niet groen en ook niet links. De GL-regenten in mijn woonplaats zijn al helemaal van die gluiperds en bij de GL-stemmers hier in de buurt (raambiljetten), verbaas ik me er over, dat ze een ‘gratis stroom’ parkeerplek voor hun elektrische bolide en voor de deur weten te krijgen. Zo komen er wel meer kostbare groene voorzieningen exclusief terecht bij vrienden van de groene club. Leuk voor hùn, natuurlijk.

Zo lang GL bestaat uit kleingeestige en geïnstitutionaliseerde belangetjesbehartigers, met een maatschappelijke en ecologische comfort-zone ter grootte van een vlotte babbel, leuke baan en wat subsidietjes, kan die partij beter geheel uitgeschakeld worden, door kiezers die het eindelijk ook door hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jeanclaude

Groenlinks werkte mee aan het opnieuw handlangen van de VS in de poging tot bezetting van Afghanistan, tegen de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Daarmee bewees Groenlinks zowel dom als anti democratisch te zijn.

Het aantal NATO doden door militair opgeleide Afghanen stijgt gestaag, de VS heeft de opleidingen daarom onderbroken.

Of dit kiezers er toe heeft gebracht zich af te wenden van Groenlinks weet ik natuurlijk niet, maar het blijft een testimonium paupertatis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Inkwith Barubador

Twee redenen:

1. Akkoord gaan met Kunduz.
2. Kunduz-akkoord.

Enough said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Ouwe Reus - Reactie op #19

3. Jolande Sap heeft het charisma van een konijnenkeutel.

#20 Yevgeny Podorkin

Een verhaal is dan pas succesvol als er een symbiose plaatsvindt tussen inhoud en vorm en er met de basisprincipes in/van het plot niet wordt gemarchandeerd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

Ondertussen hebben ze in Flevoland de nieuwe koers van GL al beter begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Operator_3

Bizar dat veel mensen en (ooit)GroenLinks-stemmers zijn vergeten dat GroenLinks in 2001 heeft ingestemd met de oorlog in Afghanistan. Aan GroenLinks kleven nog wel wat meer oorlogsmissies dan enkel Kunduz. De naieviteit is voor mij al in 2001 bewezen:

“Behalve de SP steunen alle politieke partijen de acties van de VS in Afghanistan. Naarmate de oorlog voortduurt neemt de twijfel bij GroenLinks toe. GroenLinks vangt bot bij premier Kok met een pleidooi voor een pauze in de bombardementen.” zie: http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=groenlinks%20stemt%20in%20met%20oorlog%20afghanistan&source=web&cd=4&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fpublish%2Fpages%2F654032%2Fkroniek_2001-2002.pdf&ei=snNXUJeBJpSyhAfbv4D4Bw&usg=AFQjCNHsiUg9fFHEJJOxsOWgFrSS7N7OwQ

En dat is ook de reden dat ik SP stem. Wederom heeft de SP hier al vroeg ingezien dat dit een onbegaanbare weg was. Een nuchtere visie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 jeanclaude - Reactie op #22

Inmiddels durft NATO in Afghanistan niet meer op pad te gaan met door ons opgeleide Afghanen.

Sapje was niet zo lang geleden daar, en kwam terug met juichende verhalen over het succes van onze opleidingen.

Het doet me denken aan andere warhoofden, zoals Renate Rubinstein, die reisde naar het China van Mao om zich daar door tolken, betaald door die Mao, te laten uitleggen hoe gelukkig straatvegers zeiden te zijn.
Wie in Afghanistan tolk wil zijn moet eerst de Taliban omkopen, zo wordt op Russia Today uitgelegd.

Verder wordt daar beweerd dat de tolken de VS drone aanvallen richten op de vijanden van de Taliban.
De CIA heeft niet één medewerker die Pashtun spreekt.

Sapje zal wel geen satellietontvanger hebben.

#22.2 HPax - Reactie op #22.1

@ 51

Ik dacht niet dat het Renate Rubinstein was, maar een anders hetende promovenda van Wertheim. Haar geschifte alias politieke dissertatie had geloof ik de titel van: Vuile handen, schone toekomst.