Chelsea Manning stelt zich verkiesbaar voor senaat VS

Chelsea E. Manning, the transgender former Army private who was convicted of passing sensitive government documents to WikiLeaks, is seeking to run for the U.S. Senate in Maryland, according to federal election filings.

Ze moet het daarbij wel opnemen tegen de zittende senator Benjamin Cardin die z’n fondsenwerving prima in orde heeft:

Cardin, the ranking Democrat on the Senate Foreign Relations Committee, has an extensive fundraising base in Maryland and is not considered particularly vulnerable to a challenge from any known figures within the state.

Open waanlink

Nederland spil in groeiend aantal claims van bedrijven tegen staten

ONDERZOEK - Brievenbusfirma’s worden niet alleen gebruikt voor belastingontwijking. Bedrijven gebruiken Nederland ook als hub om staten aan te klagen op basis van handelsverdragen van Nederland:

Buitenlandse bedrijven maken via brievenbusfirma’s gebruik van Nederlandse handelsverdragen om andere staten aan te klagen. Na de Verenigde Staten werden in de afgelopen dertig jaar vanuit Nederland de meeste claims bij andere landen neergelegd. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van buitenlandse bedrijven, die Nederland als claim-hub gebruiken.

Open waanlink

Veroordeling klokkenluider Luxleaks teruggedraaid

Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft de veroordeling geannuleerd van Antoine Deltour.

Deltour, een oud-medewerker van de consultancyfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), werd in maart in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 1.500 euro.

Het cassatieberoep van Raphaël Halet, die in maart eveneens veroordeeld werd, werd verworpen.

Deltour en Halet lekten ruim 45.000 pagina’s aan vertrouwelijke documenten over de fiscale voorkeursbehandeling van multinationals in Luxemburg, en die werden eind 2014 gepubliceerd door het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten.

Europarlementariër Sven Giegold (Groenen) die zich inzet voor betere behandeling van klokkenluiders in Europa juicht de annulering van het vonnis van Deltour toe.

We hebben het aan deze moedige mensen te danken dat schandalen als Luxleaks aan het licht gebracht zijn. Het is onverstandig dat de veroordeling van Halet is blijven staan. Klokkenluiders die illegale praktijken hebben geopenbaard zijn geen misdadigers.

Open waanlink

ABP stopt met investeringen in kernwapenproducenten

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, stopt met het investeren in kernwapenproducenten.

De druk op het ABP werd afgelopen zomer nog groter toen er een internationaal VN-verbod op kernwapens werd aangenomen. Het pensioenfonds geeft zelf aan dat het wereldwijde verbod de doorslag gaf voor dit historische besluit. “Dit is geweldig nieuws voor alle leraren, ambtenaren, politieagenten en politici, hun pensioengeld zal niet langer in massavernietigingswapens gestoken worden”, aldus campagnevoerder Krista Van Velzen van Pax.

(persbericht Pax)

Open waanlink

Neerlands ruk naar rechts onder de loep

ONDERZOEK - Vandaag in De Groene een vertaald en ingekort stuk uit de inleiding van het proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values: On the Intellectual Origins of the Swing to the Right in Dutch Politics, dat Merijn Oudenampsen op 12 januari verdedigt in de aula van de Universiteit van Tilburg (zie persbericht), waarin Oudenampsen onderzoekt hoe het is te verklaren “dat een politieke stroming die nooit meer dan een zesde van het Nederlandse electoraat voor zich heeft weten te winnen in staat is geweest om zo’n bovenmaatse invloed uit te oefenen op het Nederlandse politieke klimaat.

Open waanlink