CPB bevestigt dat Lombard Street onderzoek naar Euro gebrekkig is

CPB bevestigt dat het door de PVV gevraagde Lombard Street onderzoek naar Euro gebrekkig is | Sargief

Open waanlink

 1. 2

  Die titel is nog bijzonder eufemistisch gesteld. “Onderzoek Lombard onwetenschappelijk broddelwerk” zou de lading beter dekken.

  Voor de PVV gelovigen zal het weinig uitmaken. Voor hen is wetenschap ook maar een mening.

 2. 4

  Uit het rapport de belangrijkste conclusie:

  De samenvatting van het LSR-rapport bevat twee hoofdconclusies. De eerste is dat de euro Nederland geld heeft gekost in de periode voorafgaand aan de banken- en schuldencrisis. In de samenvatting stelt LSR: “De euro heeft voordelen, …., maar deze staan in geen enkele verhouding tot de nadelen. Het groeipercentage van het Nederlandse bbp is vergeleken met de periode vóór invoering van de euro in elkaar gezakt, en bovendien blijft dit percentage flink achter bij de groei van vergelijkbare niet-eurolanden als Zweden en Zwitserland.

  De tweede conclusie is dat Nederland geld bespaart door uit de euro te stappen doordat de mediterrane landen niet meer ondersteund hoeven te worden, zij het niet in het eerste jaar van uittreding. “Maar de besparingen van ten minste 37 miljard en 38 miljard euro in de twee [jaren] daarop, en 19 miljard euro in de daaropvolgende jaren, wegen op tegen deze kortetermijnkosten.”

  De analyse van LSR geeft geen aanleiding tot deze conclusies. De argumentatie achter beide conclusies stuit op methodologische bezwaren. Het belangrijkste bezwaar tegen de eerste conclusie is dat de verschillen in bbp-groei tussen EMU-landen en EU-landen die geen lid zijn van de EMU, niet zonder meer kunnen worden toegeschreven aan de euro. LSR schrijft alle verschillen in economische groei tussen Nederland en Zweden toe aan de euro. Die verschillen kunnen echter terug te voeren zijn op vele andere niet-euro gerelateerde oorzaken. Dit wordt in Sectie 2 verder toegelicht.

  Ten aanzien van de tweede conclusie schat LSR de kosten van de ondersteuning aan andere landen te hoog in en onderschat de kosten van een euro-exit. Zo veronderstelt LSR dat Nederland bij het verlaten van de euro geen steun meer geeft aan EU-lidstaten met financieringsproblemen en dat dit geen economische, juridische en politieke gevolgen voor Nederland heeft. Dat is onjuist.

 3. 5

  Het hele rapport gelezen hebbende kan ik niets anders zien. Het is slecht onderbouwd, inconsistent en lijdt bijzonder veel aan cherry-picking.

  Maar ja dat zijn de feiten en daar doen we in Nederland niet meer aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren