Privatisering wordt wereldwijd weer volop teruggedraaid

Over een periode van ruim vijftien jaar zijn 835 renationalisatieprojecten van lokale overheidsdiensten gevonden in meer dan 1600 steden verspreid over 45 landen.

In Duitsland gaat het om energiebedrijven, in Frankrijk om waterleidingbedrijven, in Scandinavische landen om gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Maar ook buiten Europa is deze trend waar te nemen, zoals in Latijns-Amerika. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van de geprivatiseerde bedrijven. Ook worden de diensten na privatisering vaak duurder en minder toegankelijk en komen daardoor buiten bereik van bepaalde groepen inwoners.

Nederland loopt nog achter bij deze ontwikkeling.

Het onderzoek is uitgevoerd door The Transnational Institute (TNI) .

Open waanlink

Documenten over mega-handelsakkoord EU met Japan op straat

Greenpeace heeft 190 pagina’s over de onderhandelingen uitgelekt via trade-leaks.org.

De Europese Commissie heeft nog weinig heeft geleerd van het TTIP en CETA debacle.

Volgens GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout staan de voorstellen nog altijd in het teken van deregulering en vrijhandel en heeft duurzaamheid geen enkele prioriteit.

Ook de beruchte investeringsbescherming is weer terug te vinden in deze concept teksten. Europa zet weliswaar in op een modernere variant, maar aangezien beide landen een prima functionerende rechtsstaat zijn is het onnodig.  Eickhout: “Wederom tuigen we hier een apart rechtssysteem op waar burgers of overheden geen gebruik van kunnen maken. Slechts buitenlandse investeerders kunnen dit gebruiken om hun belangen te beschermen.” Bovendien wordt ook in dit verdrag weer een apart gremium ingesteld (Joint Committee) die na besluitvorming nog zaken aan het verdrag kan toevoegen. Het gaat namelijk om een zogenaamd ‘levend verdrag’. Diks “Dat kan dus betekenen dat zonder democratische controle handelsministers wijzigingen kunnen doorvoeren. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.”

Tweede Kamerlid Isabella Diks verbaast zich dat wederom het democratisch proces beperkt is. “Het onderhandelingsmandaat is wederom niet openbaar, de gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en de parlementen mogen aan het einde slechts ja of nee zeggen.”

 

 

Open waanlink

Hamburg verbiedt protesten bij G20 top

Hamburg verbiedt op 7 en 8 juli alle bijeenkomsten binnen een straal van 38km.

Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) die een grote betoging ter gelegenheid van de top had aangekondigd protesteert in een open brief tegen het bestuur van de stad, dat, tegen een eerdere belofte in, is gezwicht en buitensporige maatregelen heeft genomen:

Predator drones, usually deployed in warzones, will circle the skies, tanks will be out on the streets, and over 15.000 police officers are expected to be on patrol, including those on horseback and with dogs. Robots deployed by U.S. secret services will crawl through sewers and subway tunnels (doing what exactly? No-one knows since the U.S. won’t give us any information about them!) Hamburg will be transformed into an Orwellian dystopia of complete surveillance, enforced by paramilitary means; a democracy-free area.

DiEM25 kondigt toch een bijeenkomst aan op 7 juli onder het motto van ‘constructieve burgerlijke ongehoorzaamheid’. Met bijdragen van Yannis Varoufakis en Julian Assange.

Open waanlink