Meer macht voor de burger!

http://www.rob-rfv.nl/rob/actueel/nieuwsbericht/247/Geef+huurders,+

Aldus de Raad voor het openbaar bestuur:

De verantwoordelijkheid voor de domeinen zorg, onderwijs en wonen is de laatste decennia verschoven van overheidsorganisaties die publieke en politieke verantwoording afleggen, naar maatschappelijke organisaties. Die zijn hun patiënten, huurders en leerlingen en hun ouders vooral als afnemer van een dienst gaan benaderen. Ten onrechte betoogt de ROB. Wallage: “Het narratief van de burger als klant die een dienst afneemt is helaas nog dominant. Woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties moeten mensen weer gaan zien als hun eigenaar. Daaruit volgt dan ook dat ze ruimte moeten krijgen om mee te denken, te beslissen en te helpen met uitvoeren.”

Open waanlink

Privatisering wordt wereldwijd weer volop teruggedraaid

Over een periode van ruim vijftien jaar zijn 835 renationalisatieprojecten van lokale overheidsdiensten gevonden in meer dan 1600 steden verspreid over 45 landen.

In Duitsland gaat het om energiebedrijven, in Frankrijk om waterleidingbedrijven, in Scandinavische landen om gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Maar ook buiten Europa is deze trend waar te nemen, zoals in Latijns-Amerika. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van de geprivatiseerde bedrijven. Ook worden de diensten na privatisering vaak duurder en minder toegankelijk en komen daardoor buiten bereik van bepaalde groepen inwoners.

Nederland loopt nog achter bij deze ontwikkeling.

Het onderzoek is uitgevoerd door The Transnational Institute (TNI) .

Open waanlink

Documenten over mega-handelsakkoord EU met Japan op straat

Greenpeace heeft 190 pagina’s over de onderhandelingen uitgelekt via trade-leaks.org.

De Europese Commissie heeft nog weinig heeft geleerd van het TTIP en CETA debacle.

Volgens GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout staan de voorstellen nog altijd in het teken van deregulering en vrijhandel en heeft duurzaamheid geen enkele prioriteit.

Ook de beruchte investeringsbescherming is weer terug te vinden in deze concept teksten. Europa zet weliswaar in op een modernere variant, maar aangezien beide landen een prima functionerende rechtsstaat zijn is het onnodig.  Eickhout: “Wederom tuigen we hier een apart rechtssysteem op waar burgers of overheden geen gebruik van kunnen maken. Slechts buitenlandse investeerders kunnen dit gebruiken om hun belangen te beschermen.” Bovendien wordt ook in dit verdrag weer een apart gremium ingesteld (Joint Committee) die na besluitvorming nog zaken aan het verdrag kan toevoegen. Het gaat namelijk om een zogenaamd ‘levend verdrag’. Diks “Dat kan dus betekenen dat zonder democratische controle handelsministers wijzigingen kunnen doorvoeren. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.”

Tweede Kamerlid Isabella Diks verbaast zich dat wederom het democratisch proces beperkt is. “Het onderhandelingsmandaat is wederom niet openbaar, de gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en de parlementen mogen aan het einde slechts ja of nee zeggen.”

 

 

Open waanlink