VN’s zesde Integriteits Index: de VVD heeft weer de meeste én de grootste schandalen

NIEUWS - Sinds 2013 houdt Vrij Nederland de integriteit van Neerlands politici in de smiezen. We citeren VN:

De VVD staat sinds de start van de Politieke Integriteits Index in 2013 elk jaar bovenaan. Gemeten over de volle lengte van onze database (vanaf 1980) neemt de VVD met 118 van de 505 politici in opspraak eveneens de eerste plaats in. De partij heeft ook verreweg de meeste leden met een strafblad.

Onverbeterlijk crimineel, die partij.

Open waanlink

Koop zelf emissierechten en laat ze meteen vernietigen

Een bijzondere actie van WISE en Greenchoice

De prijs voor de uitstoot van CO2 is zo laag dat het niet opschiet met de stimulans voor bedrijven om te investeren in uitstoot beperkende technieken. Vervuilen is nog steeds veel te goedkoop. Carbonkiller is de naam van een campagne die mensen oproept emissierechten op te kopen en die meteen te vernietigen waarmee de prijs wordt opgedreven en bedrijven een sterkere prikkel krijgen om minder te vervuilen.

Open waanlink

Barroso lobbyde bij EU voor Goldman Sachs

Toen voormalig hoofd van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso overstapte naar Goldman Sachs gingen er wat wenkbrauwen omhoog, onder meer vanwege de betrokkenheid van die bank bij de Griekse crisis. Maar Barroso zou heus wel weten dat hij in zijn nieuwe rol geen gebruik mocht maken van zijn Europese connecties om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en … enfin, u voelt hem al aankomen.

Open waanlink

Flitshandelaren uitgezonderd van bonusplafond

Prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening

Minister Hoekstra komt de geldhandel tegemoet:

‘Nederlandse flitshandelaren mogen hun personeel hoge bonussen blijven betalen. Deze handelshuizen zouden vanaf 2020 onder het strikte bonusplafond gaan vallen, maar als het aan minister van Financiën Wopke Hoekstra ligt, behouden de handelaren hun uitzonderingspositie.

De minister werkt aan een wetsvoorstel om partijen die voor eigen rekening handelen uit te zonderen van het bonusplafond, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens bronnen in de sector hebben meerdere handelaren in december, tijdens een bespreking op het ministerie van Financiën, gedreigd Nederland te verlaten als zij onder het bonusplafond zouden vallen. Dat heeft effect gehad. Hoekstra schrijft in zijn brief aan de Kamer dat ‘de kans op vertrek van een substantieel deel’ van de handelshuizen ‘reëel’ is.’ Aldus het FD  (€)

Open waanlink

Bij minder ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, minder vrouwen in bèta studies

What’s more, the countries that minted the most female college graduates in fields like science, engineering, or math were also some of the least gender-equal countries. They posit that this is because the countries that empower women also empower them, indirectly, to pick whatever career they’d enjoy most and be best at.

Open waanlink