Vrijdag Vraag – Privacy?

VrijdagVraagteken
Welke privacyschending door de overheid hoort eigenlijk ook nog in dit artikel?

 1. 4

  Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken. Dit is niet alleen bijhouden wie, wanneer en hoe lang je belt, maar ook waar je bent. Aan de hand van de masten is het op een paar honderd meter nauwkeurig te bepalen waar je bent en volgens deze wet moest dat niet alleen tijdens een gesprek worden bijgehouden maar ook ervoor en erna. Oftewel mobilie telefoons zijn zendertjes die 24 uur per dag doorgeven waar je bent.

 2. 7

  Ik mis in het artikel de commerciele dimensie aan privacy schending: De privatisering van (semi)publieke taken, zoals de zorg en openbaar vervoer, icm de datamine activiteiten die in die sectoren plaatsvindt, leidt er niet alleen toe dat de overheid de beschikking over allerhande gegevens heeft, maar ook de bedrijven die in die sectoren werken.

  Zij werken maar al te graag mee aan die activiteiten omdat ze er zelf ook blijer van worden. De NS is wat dat betreft wel de grootste Big Brother omdat ze wijgeren de OV-chipkaart op zo’n manier in te voeren dat je én een kortingskaart kunt hebben én annoniem kunt reizen, zoals dat nu ook kan. OK: het kan wel, maar het is niet standaard en je kunt bij voorbeeld geen geld terugvragen bij vertraging. Waarom is mij een raadsel. Technisch is het namelijk een fluitje van een cent.

  Een uitzondering zijn de telecom- en internet-providers. Die hangen wel al aan de bel.

 3. 8

  @Hugo: De Europese dataretentie wet stond in het lijstje, alsmede het NL voornemen een wet te maken die de bewaartermijn tot 18 maanden oprekt (EU vraagt 6 maanden).

  @Hugo: rfid chips in bankbiljetten?

  @Grobbo: Bewust nog niet genoemd. Omdat het nog niet heel dicht bij realisatie staat.

  @prometeus: De verleiding was erg groot om over de commerciele kant te beginnen. Maar dan wordt het artikel te lang en mogelijk onleesbaar. Ga daar vast nog wel een keer een apart artikel over schrijven.
  Wat natuurlijk wel relevant is, is dat ook alle commerciele bestanden met persoonsgegevens door de AIVD nu opgevraagd kunnen worden voor datamining.

 4. 9

  Vaak wordt het er ook gewoon maar bij gedaan uit hebberigheid naar klantendata. Rekeningrijden, OV-chipkaart, websurfen en AH bonuskaart – om maar even een paar voorbeelden te noemen – kunnen makkelijk allemaal min of meer anoniem. Maar dan mis je al die leuke data om te analyseren.

 5. 10

  Ik doelde meer op de samenwerking, of het meeliften van bedrijven: zij kunnen gebruik (misbruik) maken van de verminderde belangstelling voor privacy en de verruimde wetgeving om de bestanden voor commerciele doeleinden te gebruiken.

 6. 11

  Om maar beschuldigd te worden van ‘onfrisse gedachten’: jullie willen toch een grote verzorgingsstaat met open grenzen? Dan heb je een overheid nodig die heel veel informatie vereist voor haar functioneren.

  Veel van de bovenstaande maatregelen komen niet voort uit een ‘Big Brother’-gedachte maar een verlangen zaken beter te regelen. Zoals #’s 3, 4 en 5.

 7. 12

  @JSK: Het is een terecht punt als je constateert dat een aantal van de maatregelen niet vanuit een big brother insteek tot stand gekomen zijn. Dat neemt niet weg dat ze wel als zodanig gebruikt kunnen worden.

  En ja, je hebt heel veel informatie nodig tegenwoordig. Maar aan de diepgang, de koppelbaarheid en de toegankelijkheid kan je ook grenzen stellen.

 8. 13

  @11:

  Al is het verlangen de oorspronkelijke reden dat men zaken goed wil regelen, de uitkomst zal een big brother situatie worden. Of inmiddels misschien de variant little brothers.

  De geschiedenis laat toch wel zien dat eenmaal opgeslagen al die gegevens misbruik te makkelijk maken.
  De naiviteit van politiek en ambtenarij over al dit soort zaken is wat me het meeste zorgen baart.

 9. 14

  @12: Das het risico van een control freakerige samenleving met bijbehorende overheid. Als in: de/een oplossing zou zijn het verkleinen van de rol en rijkwijdte van de overheid, wat mij vrij rechts in de oren klinkt. :)

 10. 15

  @ Steeph, 12:
  De overheid maakt het zich zelf ook vaak moeilijk door met ingewikkelde en gedetailleerde maatregelen te komen waarvoor heel veel gegevens nodig zijn waar het veel makkelijker kan. Vergelijk de papieren rompslomp die kinderopvang geeft met het gemak van het basisschoolsysteem.

 11. 17

  Erger dan het rekeningrijden: de automatische satellietgestuurde snelheidsbegrenzer op auto’s (invoering medio 2018).

  Als rechtgeaarde bankovervaller remmen ‘ze’ in een handomdraai je vluchtauto af. En alle andere hardwerkende huisvaders kunnen nooit meer dat laatste kleine stukje vrijheid voelen als ze in hun autoritjes zónder Moeder de Vrouw en de kinderen het gaspedaal net even wat dieper indrukken om te voelen dat ze nog leven, want nee dan grijpt Big Brother satellietmatig in en knijpt van bovenaf de brandstoftoevoer af, alsof de strop nog wat strakker aangetrokken wordt. Weg vrijheid, welkom controlemaatschappij.

 12. 21

  @17, het verplicht uitrusten van alle auto’s met een mobiele telefoon opdat voertuigen zelf 112 kunnen bellen in geval van ongeval. Iets dichter bij naar mijn weten. Nodigt verder ook niet uit tot andere gebruiken…

 13. 22

  Ik las deze week in de krant (Trou geloof ik)een bericht over een Hilversums bedrijf dat sofware had ontwikkeld waarmee ouders de mobiele telefoon van hun kinderen als afluisterapparatuur konden gebruiken. De verbinding wordt dan gemaakt zonder dat betrokkene weet dat zijn telefoon hem heeft gebeld. Hij wordt kennelijk ook niet beperkt in zijn eigen gebruiksmogelijkheden van de telefoon. Een fantastische combinatie met #21….

 14. 24

  Nog eentje die vanuit de overheid verplicht gaat worden:

  De ‘Slimme’ elektra meter. Continu uitleesbaar door de Netbeheerder (meer dan 50% aandelen in handen van de overheid). Met alle functionaliteiten die men aan dat ding wil vanuit de overheid zou het mogelijk moeten zijn te weten wat jij thuis allemaal aan hebt staan.

 15. 26

  @22, ja daar dacht ik ook aan, en dat Peter Jan Rens daar mee te maken had. Maar even googlen laat zien dat er wel meer van dat soort apparaten zijn…

 16. 28

  @23: De RFID chips zitten ook op het metalen stripje. Als het alleen dat stripje zou zijn zou je een ander brandpatroon krijgen. Toen ik het een paar jaar geleden probeerde kwam er iedere keer op precies 1/3 en op 2/3 van dat stripje een rechthoekig doorgebrand plekje. Nu ziet het er iets anders uit. Maar na een paar seconden heb je die brandplekjes al maar er ontstaan niet meer dergelijke brandplekjes als je het biljet veel langer in de magnetron laat (dat kost je overigens het biljet).

  Hoe dan ook, de ECB heeft jaren geleden zelf verklaard te overwegen RFID chips in biljetten te doen. Alleen om namaak tegen te gaan natuurlijk. Enige tijd later werden deze brandplekjes opgemerkt. De ECB weigert momenteel te bevestigen of te ontkennen dat er RFID’s in de biljetten zitten, uit veiligheidsoverwegingen.

 17. 29

  Zoals reeds genoemd in de reacties onder het vorige artikel: een centrale database met daarin biometrische gegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ontbreekt nog in het rijtje als meest recente en trieste dieptepunt in de war against privacy.