Thema Rechtsstaat

Zesde ambtenaar Flint wordt aangeklaagd

De procureur-generaal van Michigan heeft laten weten dat ze dr. Eden Wells gaat aanklagen wegens dood door schuld. Wells was de ‘chief medical officer’ van de staat Michigan.

Eerder dit jaar werd ze al aangeklaagd wegens obstructie van de rechtsgang omdat ze onderzoekers zou hebben geprobeerd te misleiden.

In 2014 gaf gouverneur Rick Snyder speciale ambtenaren bijzondere bevoegdheden om in de grijpen in de financieel noodlijdende stad Flint. Die verlegden de watervoorziening van Detroit naar de rivier de Flint. Dat zou de stad geld besparen.

Het hevig vervuilde water tastte echter de pijpleidingen aan, waardoor de bevolking van Flint grote hoeveelheden lood met het drinkwater meekreeg.

Een aantal andere ambtenaren werd eerder al de dood van Robert Skidmore in 2015 verweten, omdat ze nalieten het publiek te verwittigen over een legionella-uitbraak, die samenhing met de watercrisis. Het is goed mogelijk dat Wells hier nu aan wordt toegevoegd.

Benoemer Wierd Duk vraagt zich af waarom er benoemd wordt

(screenshot)

Ja, ik weet het, het zijn Wierd Duk en Leon de Winter. Maar toch, na de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis hoor je de vraag vaker. Het is een beetje het pesterige “equivalent” van de vraag die vaak door mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum gesteld wordt: waarom was het relevant om de afkomst van de dader te vermelden? Het is een opzichtige poging om links hypocrisie te verwijten, want benoemer pur sang Duk kan daar niet tegen zijn toch?

De niet-burgers van Letland

ELDERS - In EU-lidstaat Letland zijn niet alle burgers gelijk voor de wet.

De president van Letland, Raimonds Vejonis heeft het geprobeerd. Hij wilde een eerste stap zetten naar de beëindiging van de discriminatie tussen groepen burgers in zijn land. Maar hij zag vorige week zijn voorzichtige poging stuk lopen op een conservatieve meerderheid in het parlement. Vejonis’ voorstel was om vanaf volgend jaar nieuw geboren kinderen van zogenaamde niet-burgers meteen de Letse nationaliteit te geven. Niet-burgers zijn inwoners van Letland die geen staatsburger zijn, in hoofdzaak mensen die zich in het verleden vanuit andere delen van de voormalige Sovjet-Unie in het land hebben gevestigd. De rechtse Nationale Alliantie, dreigde de regeringscoalitie op te blazen, als het voorstel zou worden aangenomen. Het leidde tot afscheiding van vier leden van een andere coalitiepartner, de Eenheidsfactie, die wel voor het voorstel van de president stemden. Het is tijd om een einde te maken aan de tijdelijke status van de niet-burgers en vooruit te kijken, aldus de voorstanders.

Het belangrijkste argument van de tegenstanders van Vejonis’ voorstel was dat de niet-burgers nu ook al hun kinderen eenvoudig Lets staatsburger kunnen laten worden, als ze dat zelf aanvragen. Ze eisten bovendien dat het Lets als enige taal op alle openbare scholen zou worden ingevoerd. Want alleen zo kun je werken aan een hechte samenleving, het argument dat Vejonis gebruikte in de toelichting op zijn voorstel.

Kabinet IJsland valt: vriendjespolitiek bij rehabilitatie zedendelinquenten

Het lijkt erop dat de IJslandse justitie meer dan eens het strafblad schrapte van zedendelinquenten, op voorspraak van familieleden van bonzen van de regerende conservatieve partij.

Zo ontving justitie een brief van de vader van de premier met het verzoek een oude gabber van ‘m te rehabiliteren. Het was een goeie jongen, hij kende ‘m allang en die had echt spijt, meende Benedikt Sveinsson, vader van premier Bjarni Benediktsson.

Die ‘goeie jongen’ had zijn stiefdochter twaalf jaar lang bijna dagelijks verkracht, maar hé, vergeven en vergeten toch? Iedereen verdient toch een tweede kans nadat ‘ie z’n straf heeft uitgezeten?

Dergelijke brieven blijven in de regel geheim voor het publiek, en de overheid heeft in IJsland vervolgens discretionaire bevoegdheid om het strafblad te schrappen en iemand ‘in ere te herstellen’.

Kennelijk gebeurde dat ook, en volgens tweep Andri Erlingson, die het nieuws goed gevolgd heeft, naar alle waarschijnlijkheid op verontrustende schaal.

Zo’n zaakje stinkt natuurlijk, dus toen dit uit dreigde te komen, probeerde de IJslandse overheid de zaak in de doofpot te houden.

Er kwam een parlementaire onderzoekscommissie, maar tweederde van die commissie wilde volgens Erlingson niet eens kijken naar de namen van de referenten die de aanbeveling deden. Zo kon men blijven volhouden dat men hier geen weet van had, hetgeen doet vermoeden dat deze parlementariërs allang wisten hoe de vork in de steel zat.

Nu is de coalitie gevallen, het liberale Heldere Toekomst heeft zich direct toen het nieuws uitkwam van de affaire en de conservatieve Onafhankelijkheidspartij willen distantiëren. Dikke kans dat er nieuwe verkiezingen komen.

KORT | Extreem stupide

Geweld of intimidatie gebruiken om een ideaal of standpunt over te brengen is extreem stupide en te allen tijde af te wijzen.
Ik merkte gisteren dat ik meeging in het frame over wat nou erger was, extreem rechts geweld of extreem links geweld. Maar dat is geen relevante discussie.

Ten eerste kan je je afvragen of wanneer iets extreem is het überhaupt nog wel tot een richting gerekend kan worden. Dat geldt niet alleen voor links en rechts, maar ook voor religies of onafhankelijkheidsbewegingen.
Maar ten tweede is het gewoon een krankzinnig idee als je denkt dat je de wereld beter kunt maken door geweld te gebruiken, mensen te bedreigen of te intimideren (ja, ook verbaal). Dan sta je niet voor je denkbeelden (tenzij die natuurlijk een wereld voor geweld en agressie propageren, maar dat hoor je zelden iemand hardop roepen). Dan ben je blind om je heen aan het meppen als een klein kind dat vindt dat er naar hem geluisterd moet worden. Daarbij niet willen toegeven dat jouw ideeën het misschien helemaal niet waard zijn om naar geluisterd te worden. En dat je dus iets aan het opdringen bent.

Kortom, op het moment dat je op die wijze de strijd begint, heb je hem eigenlijk al verloren en ben je dus extreem stupide en verwerpelijk bezig want je beschadigt er altijd mensenlevens mee.

Game of Thrones Academy – Had Thomas Hobbes gelijk?

Seizoen 7 van Game of Thrones mag dan afgelopen zijn, maar dat betekent niet dat het geen zin meer heeft erover door te praten.

Zoals menigeen wel weet, is George R.R. Martin een geschiedsfanaat, die deze fantasywereld en de verwikkelingen daarin baseert op het Europese verleden; met name de Rozenoorlogen tussen de huizen York (Stark) en Lancaster (Lannister).

De vraag is: valt er iets van het verleden op te steken, desnoods via het vergrootglas van de fantasy?

Hoe de waarheid over de Taser aan het zicht onttrokken wordt

REPORTAGE - In een uitgebreid onderzoek gaat Reuters in op de gevolgen van het gebruik van de Taser door de Amerikaanse politiediensten. In het derde deel van de serie artikelen komt duidelijk naar voren dat Taser International alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat fatale gevolgen na gebruik van een Taser niet worden toegedicht aan het gebruik van de Taser. En dat terwijl Taser International uitgebreide veiligheidswaarschuwingen geeft. Uit deel 2 van de reportage:

Reuters, examining hundreds of wrongful death lawsuits, finds the public pays most of the liability bill as police describe difficulty keeping up with the manufacturer’s increasingly detailed safety alerts.

Zo is al langer bekend dat gebruik van het wapen invloed kan hebben op het functioneren van het hart:

Late in 2009, as evidence of cardiac risks mounted, Taser made a crucial change: It warned police to avoid firing its stun gun’s electrified darts at a person’s chest.

Taser International stelt alles in het werk om de doodsoorzaak aan iets ander toe te wijzen dan de Taser. Ze instrueren de politie hoe een onderzoek moet worden uitgevoerd:

Four hours later, the Miami Beach Police Department received an email from stun-gun manufacturer Taser International Inc.

The message, marked “confidential” and not previously reported, provided guidance on how investigators should proceed, from collecting hair and nail samples to recording the teen’s body temperature and documenting his behavior before he was stunned. It included a sample press release and an “evidence collection checklist.”

Laten bewijsmateriaal onderzoeken door een bevriende wetenschapper:

In bold letters, marked “TIMELY AND URGENT,” the dispatch advised Miami’s medical examiner to send the teen’s brain tissue for testing to Deborah Mash, a University of Miami medical researcher. It did not mention Mash had been paid by Taser to testify on its behalf in lawsuits against the company.

Financieren onderzoek naar effecten van de Tasers:

The company calls its stun guns “the most studied” of all police weapons besides firearms. A good portion of this research is financially backed by Taser.

Of halen er een niet erkende aandoening, exiceted delirium, bij:

The World Health Organization does not recognize it. The American Medical Association and the National Association of Medical Examiners say they have no official position on it. Nor does the American Psychological Association. The European Society for Emergency Medicine, representing physicians in 30 countries, has no policy.

De rekening ligt ondertussen bij de overheid (uit deel 2):

In more than 60 percent of the resolved cases against municipalities, government defendants paid settlements or judgments. While many settlement amounts are unavailable or remain secret under confidentiality agreements, Reuters documented at least $172 million in publicly funded payouts to resolve the litigation.

 

Dronken Rus in Novgorod wordt op facebook agressieve vluchteling in ziekenhuis Leuven

Dat facebook beter fakenewsbook kan heten werd ook deze week weer duidelijk.

Een Limburgse ondernemer vond het een goed idee beveiligingsbeelden van een ziekenhuis in het Noordwesten van Rusland voor te stellen als komend van universitair ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven.

De Rus werd uiteraard een agressieve vluchteling. De daarop volgende reacties logen er niet om.

Wordt het niet eens tijd dat het openbaar ministerie serieus werk gaat maken van het aanpakken van lieden die roekeloos haat zaaien door fake news te posten; of zou dat onbegonnen werk zijn?

Hulspas weet het | Christenen in de knel

COLUMN - Eigenlijk is het allemaal de schuld van Marcus Bakker. Toen de Grondwet iets van een halve eeuw geleden herschreven moest worden, stelde hij voor er een nieuwe Artikel 1 aan vooraf te laten gaan: een verbod op discriminatie. En dat vond de Tweede Kamer een goed idee. Een verbod voor de overheid, wel te verstaan. De Grondwet is immers bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid. Maar sindsdien is het gelijkheidsideaal als een dikke deken over ons land uitgespreid, met als voornaamste wapenfeit de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Die verbiedt het ons allemaal om te discrimineren.

Dat verbod is tegenwoordig zó vanzelfsprekend, dat het de laatste jaren steeds vaker voorrang lijkt te krijgen op andere rechten. En daarbij botst het met name op de vrijheid van Godsdienst. Dat laatste recht, zo constateert Amanda Kluveld in Gewetensvrijheid in het geding, is behoorlijk onder vuur komen te liggen.

Het smalle pad der vrijheid

COLUMN - Op 17 juli kondigde de nationale ombudsman een nieuw onderzoek aan. Hij gaat onderzoeken in hoeverre de overheid het recht op demonstratie eerbiedigt. Aandacht voor politieke rechten is hoognodig: tot voor kort deden Nederlanders nog massaal mee aan vertrapping van die rechten.

Elke werkdag fiets ik over de Vrijheidslaan. Die laan heette tien jaar lang ‘Stalinlaan.’ In 1946, na de victorie van de geallieerden, kreeg Amsterdam een Victorieplein en werd elk van de drie lanen die op dat plein uitkomen vernoemd naar een geallieerd staatsman: Churchill, Roosevelt en Stalin. De Stalinlaan werd in 1956 hernoemd vanwege het bloedbad dat het Rode Leger aanrichtte in Boedapest.

Het weghalen van de Stalinlaan-naambordjes markeerde het begin van nog heviger uitsluiting van communisten in Nederland. De wijdverbreide sympathie voor communisten vanwege hun moedige verzet tegen de nazi’s was kort na de bevrijding omgeslagen in weerzin, en verviel nu tot walging. Zo viel extreemlinks, of althans het Nederlandse communisme, van zijn voetstuk – en eindigde als paria.