Thema Groen

Wereldtemperatuur | Update april 2018

DATA - Terwijl we hier de afgelopen twee weken te maken hebben met een uitzonderlijk warme periode, rapporteer ik hier over een maand die slechts een relatief milde opwarming liet zien. Dat klinkt positiever dan het werkelijk is. Bij gebrek aan een El Nino zou de afwijking van de temperatuur over de hele wereld sterker moeten dalen. Maar dat doet het niet. Er is een nieuw niveau bereikt kennelijk.
En ook de 11- en 30-jaarsgemiddelden laten weer nieuwe records zien.

Vanaf 2020 landelijk verbod op varend ontgassen voor binnenvaart

NIEUWS - Het Ministerie van Infrastructuur en Water heeft gisteren bekend gemaakt dat er vanaf 2020 een landelijk ontgassingsverbod komt voor binnenvaarttankschepen. Minister Van den Nieuwenhuizen wil dat de internationale afspraken hierover halverweg 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Mark Lensselink, die al in 2010 vragen stelde over varend ontgassen aan het dagelijks bestuur van Hoek van Holland en zicht sindsdien inzet voor een verbod op varend ontgassen, zegt in een reactie aan Sargasso:

Het heeft even geduurd, maar de uitstoot van benzeen en andere zwaar toxische stoffen wordt verder aangepakt. Dat is goed nieuws voor de bewoners, blootstelling aan Vossen kan echt niet

PME dumpt (itt het ABP) wél investeringen in kolen

Kijk, zo kan het dus ook.En dat van het pensioenfonds van de Metalelektro (scheepswerven, auto-industrie en andere dingen met grote machines).

“Toch is de overtuiging dat we ook in deze industrie af moeten van vervuilende brandstoffen”, zegt bestuursvoorzitter Eric Uijen, die erop wijst dat er inmiddels alternatieven zijn. En: “Wij beleggen niet voor vandaag of morgen, maar voor overmorgen. Ook dan moet de aarde nog leefbaar zijn.”

Daar kan het ABP een voorbeeld aan nemen.

ABP investeert meer in vervuiling

Fijn, dat ABP. De pensioenpot vullen met investeringen in olie en kolen. Uit het artikel, onder het (de lading vrij goed dekkende kopje) “immoreel”:

Het grootste deel van de extra investeringen van ABP in de fossiele sector ging naar Shell en ExxonMobil. ABP investeerde niet alleen extra in de olie- en gasindustrie, maar ook in de nog sterker klimaatvervuilende kolenindustrie: 265 miljoen méér dan het jaar ervoor. De totale investeringen in de fossiele-brandstoffensector kwamen daarmee uit op maar liefst 10,9 miljard euro.

Er wordt dus niet afgebouwd, er wordt juist méér geïnvesteerd in die troep! Hoe over de volgende generaties gedacht wordt, dat wordt goed verwoord door “henk” in de comments: “Het ABP mag maar 1 doel hebben en dat is een zeer hoog rendement voor mijn spaargeld. Allerlei andere doelen nastreven met mijn geld is “not done” zolang er zelfs niet eens geindexeerd kan worden.”

Na mij de zondvloed, ook als dat letterlijk is.

 

 

Klimaatbeleid: aanbodbeperking in de praktijk

Coal Mine

By TripodStories- AB, CC BY-SA 4.0, from Wikimedia Commons.

Vorige maand schreef ik over de kansen die aanbodbeperkend klimaatbeleid volgens onderzoekers biedt. Afgelopen week toonde Bloomberg de kracht er van bij kolen. Al wordt de aanbodbeperking niet alleen veroorzaakt door overheidsbeleid, maar ook door een groeiend aantal financiers dat niet meer in bedrijven en projecten wil investeren die met kolen samenhangen.

Bloomberg beschrijft hoe het beleid van China om vervuilende kolenmijnen te sluiten en het opdrogen van financiering voor nieuwe kolenmijnen leidt tot een kleiner aanbod aan kolen, waardoor de prijs voor kolen stijgt en de winstgevendheid van kolencentrales onder druk staat. De winstgevendheid van kolenmijnbouwbedrijven stijgt ondertussen fors. Anglo American heeft zijn inkomsten uit kolen sinds 2015 zien verdrievoudigen, Glencore heeft ze zien verdubbelen en BHP Biliton rapporteert een verzesvoudiging van inkomsten uit kolen.

Insecten blijken toch massaal dood te gaan

Er was wat discussie over, in de wetenschappelijke wereld: een recente Nijmeegse studie die stelde dat insecten massaal dood aan het gaan waren. Vanuit het Wageningse klonk al gauw het tegengeluid dat de studie niet deugde.

Inmiddels denkt men er aan de Wageningse universiteit toch anders over:

Die kritiek blijkt nu geen stand te houden. In het Wageningse tegenonderzoek wordt deze studie nu ‘voldoende robuust’ genoemd. Dat de onderzoekers niet tot een eensluidende oorzaak konden komen, kan hen niet verweten worden. Maar de uitkomst van deze studie deugt, stelt de WUR nu ook vast. Ze is bovendien in lijn met andere insectenstudies, die ook een forse daling laten zien.

Wereldtemperatuur | update maart 2018

DATA - Terwijl we een bijzonder warme april maand (3 graden warmer dan gemiddeld) in Nederland afsluiten, moeten we toch nog even terugkijken naar maart (in Nederland 1,5 graad kouder dan gemiddeld). En dan natuurlijk niet naar de lokale variatie, maar naar de thermometer van de wereld. En die staat nog steeds steevast in de plus.

Vergeten klimaatbeleid: aanbodbeperking

Binnen de milieubeweging en onder activisten is het beperken van de winning van fossiele brandstoffen al langer een thema. Economen en beleidsmakers geven meestal de voorkeur aan in hun ogen optimale beleidsinstrumenten, zoals beprijzing van CO2 emissies. Nieuw onderzoek van Green en Denniss laat zien dat er zowel politieke als economische argumenten zijn voor het beperken van het aanbod aan fossiele brandstoffen.

Vier vormen van beleid

Volgens Green en Denniss zijn er vier soorten klimaatbeleid te onderscheiden. Waarbij de auteurs aan de ene kant onderscheid maken tussen restrictief beleid en stimuleringsbeleid, en aan de andere kant tussen beleid dat zich richt op de aanbodzijde en beleid op de vraagzijde. Visueel vatten de auteurs de mogelijkheden in de volgende matrix samen:

Tabel met 4 mogelijke soorten van klimaatbeleid.

Typen klimaatbeleid

Kort – Valse tegenstelling

De trein of het vliegtuig nemen voor korte en middellange afstanden? De een is beter voor het klimaat (of toch niet), de ander is vaak sneller en goedkoper.

Maar eigenlijk wordt bij deze tegenstelling een andere vraag niet gesteld: is het echt nodig om die reis te maken?

Het is gewoon geworden om voor een belangrijk zakelijk gesprek even op en neer naar Londen te vliegen in plaats van te Skypen. Het is gewoon geworden voor de baby-boomers om in de winter even een weekje de Canarische eilanden te bezoeken om wat zon te krijgen in dat sombere seizoen.

Het is gewoon geworden om met het hele gezin naar Thailand te vliegen, want daar hadden papa en mama van die mooie herinneringen aan toen ze gingen backpacken (met het vliegtuig nota bene!). Het is al niet eens meer raar als je je bruiloft viert in Griekenland en veertig mensen laat invliegen.

En dit met alle gevolgen van dien voor het klimaat, want dit geldt ook op kleinere schaal met de auto (om even naar het strand te gaan bijvoorbeeld, vanuit Eindhoven).

De tegenstelling zou dus eigenlijk moeten zijn: reizen of niet reizen.