Thema Economie

Quote du Jour | Bonuscap

“Nederland heeft de bonuscap strenger gemaakt dan de rest van Europa. Als dit een reden is om niet voor Nederland te kiezen, dan moeten we dat accepteren”

De Amsterdamse economiewethouder Kajsa Ollongren probeert Britse bedrijven te kapen die vanwege Brexit een goed heenkomen binnen de EU zoeken. Banken zien het in Nederland niet zitten vanwege het hier onvoldoende ontwikkelde graaiklimaat. Ollongren, die eerder al gewaarschuwd had voor de gevolgen van de bonuscap, weet zich gelukkig in te houden om voor versoepeling van de regels te pleiten.

KRAS | Schiphol

Het was afgelopen maand bommetje vol op Schiphol. Dat komt, zoals u weet, omdat de prijs van vliegtickets niet de werkelijke kosten van de vlucht dekt. Daardoor ontstaat op de vaderlandse luchthaven een permanente Dolle Dwaze Dagen situatie. Onder normale omstandigheden zou je dan martkwerking krijgen: prijzen omhoog, capaciteitsprobleem opgelost.

Maar nee, zo zit de luchtvaartindustrie niet in elkaar. Die meent een soort ingebakken recht te hebben op gratis capaciteit en overlast. Overheden leggen zich erbij neer, want de eerste die protesteert ziet zijn mainportdroom vervluchtigen. Zo zitten niet alleen reizigers maar ook de belastingbetalers klem. De een in de rij bij de paspoorten, de ander in een prisoner’s dilemma.

Quote du Jour | Vrouw zijn in Iran

At that time, it came to my mind to become a member of the business chamber of Iran. There was no female member of the mining industry at the chamber. When I signed up, the senior members made fun of me, saying no such “young lady” should come to this field. They teased me that I should leave; I was pregnant at the time with twins and very busy.

But in the election of the chamber, I got the second-highest vote. It was like an earthquake across the country, that in a totally male-dominated field, a woman has gotten this vote. It was like a thunderbolt.

I received a lot of calls from male members of the chamber that I should resign, and that they could not accept a woman presiding over them. I sometimes got very tired and fed up with these kinds of calls, but I thought if I do resign, it’s a kind of betrayal to the women in our society. Instead, I made way for others: There are currently three other women chairing specialised committees.

Vrouwen zijn geen kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen in Iran, maar zakenvrouw Fatemeh Daneshvar laat zien dat ook in dat land het tij onvermijdelijk zal keren. Na de Kamer van Koophandel pakte ze ook een zetel in de gemeenteraad van Teheran.

Quote du Jour | Oude Pekela

In het geval van Oude Pekela kon het niet anders omdat we uit zorgvuldigheid eerst het personeel moesten inlichten dat ontslag zou krijgen. De reactie van de burgemeester past overigens in een patroon dat we wel vaker zien: Emoties bij de komst, emoties bij het verdwijnen van een azc.

Jan Willem Anholts, woordvoerder van het COA, over de woede in Oude Pekela over de sluiting van het asielzoekerscentrum. Na onrust over de asielzoekers in september vorig jaar werd de omvang van het lokale AZC al fors verminderd.

Akzo Nobel als nationaal belang

In 2007 verkocht Akzo Nobel zijn medische poot Organon in Oss voor elf miljard euro aan het Amerikaanse Schering Ploug, dat later opging in MSD. Drie jaar later al was sprake van ontslag van alle 2.200 werknemers, waarvan de helft in de R&D werkzaam was. Het ging eerst niet door, later grotendeels alsnog. Wat vandaag rest aan R&D in Oss is Pivot Park, een ‘biotoop’ voor startups in de geneesmiddelen waar MSD nog een klein aandeel in heeft. De productiefaciliteiten van Organon zijn inmiddels doorverkocht aan het Zuid-Afrikaanse Aspen Pharma en zijn toeleverancier voor anderen geworden, zonder grote noodzaak zelf te innoveren.

Kortom, toen Akzo een vijandig bod kreeg van zijn branchegenoot PPG, doemde het spookbeeld onmiddellijk op: patenten inleveren bij het nieuwe moederbedrijf, eigen R&D afbouwen en productie ten dienste stellen van anderen. Geen appetijtelijke toekomst voor een trots bedrijf, dat de boot in niet mis te verstane woorden afhield.

Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken betoonde zich geen voorstander: ‘Gelet op de wijze waarop PPG de overname wil financieren en gezien de overlap in activiteiten is te verwachten dat het streven naar kostenreductie zal leiden tot het ter discussie komen van het hoofdkantoor in Amsterdam, de onderzoekscentra in Deventer en Sassenheim en de staffuncties in Arnhem.’

Inmiddels heeft PPG het bod verhoogd. Het wordt spannend op de aandeelhoudersvergadering vandaag. Akzo is al grotendeels in buitenlandse handen, dus nationalistische sentimenten zullen bij hen geen rol spelen.

Staatstoezicht op de Mijnen adviseert verdere en gelijkmatigere daling gasproductie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister van Economische Zaken dat alleen verdere verlaging van de gasproductie van het Groningenveld gelijktijdig met het vermijden van fluctuaties in de winning – zo vlak mogelijk produceren – de kans op het aantal en op zwaardere bevingen kan verminderen. Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal der Mijnen: “Bij overschrijding van één van de grenswaarden van het SodM-alarmeringsprotocol adviseer ik de huidige productie van 24 miljard kuub per jaar omlaag te brengen. Doe dat zo nodig in stappen. En begin met 10 procent;  een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt. Bovendien moeten fluctuaties worden vermeden.”

KRAS | Wein, Weib & Gesang

Naar aanleiding van zijn Wein, Weib & Gesang (of, nou ja, Schnapps & Frauen, hetgeen beduidend minder olala klinkt) uitspraak over zuidelijke eurolanden mocht de Dijs vanochtend jeremiëren in de Volkskrant. Zelfs over Bashir Assad wordt in het Europarlement met meer respect gesproken – ok, zo zei Jeroen het niet helemaal, maar de woorden ‘alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan’ vielen wel, terwijl hij zich eerder in hetzelfde interview nog zo had voorgenomen niet weer uit de bocht te vliegen.

Niet wrijven in de vlek, stilzitten terwijl je geschoren wordt, het zijn aanbevelingen waaraan de minister van financiën geen boodschap heeft. Alsof het koor van hoon hem allemaal niet lang genoeg kan duren. Jeroen Dijsselbloem is een soort omgekeerde Donald Trump, die geniet van zijn impopulariteit.

Quote du Jour | Gibraltar

“It is not a problem that was born yesterday. It has been with us a long time and we have always listened to both sides. Now we are going to support the member state. That is the philosophy behind it. I wouldn’t think any of the 26 other states will somehow try to undermine this clause.”

Een anonieme EU-diplomaat legt waarom Gibraltar een stevig onderdeel van de Brexit-besprekingen zal zijn. Ondanks gebral over oorlog afgelopen weekend, gaat het natuurlijk om iets anders, namelijk handel, om meer precies te zijn de rol van smokkel en belastingontwijking in de locale economie. De ruzie over Gibraltar was de laatste jaren al aan het oplopen, dus het is nogal gek dat de Britten dachten het van de onderhandelingstafel te kunnen weghouden. De Spanjaarden hebben de Britten opgeroepen het hoofd koel te houden.

DNB pleit voor lange termijnvisie klimaatbeleid

Volgens De Nederlandse Bank zijn hervormingen nodig om te zorgen dat de economische groei financieel, sociaal en ecologisch op lange termijn houdbaar is. Met betrekking tot de ecologische houdbaarheid stelt DNB:

Wellicht de meest urgente en meest universele uitdaging is de noodzaak om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie voor de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.

DNB doet in de eerste helft van 2017 ook onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de financiële sector. DNB ziet klimaatverandering als een belangrijk langetermijnrisico voor de financiële sector. Daarbij wordt onder meer gekeken naar blootstellingen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan CO2-intensieve activa en eventuele gevolgen daarvan voor het toezicht.