Thema Economie

Staatstoezicht op de Mijnen adviseert verdere en gelijkmatigere daling gasproductie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister van Economische Zaken dat alleen verdere verlaging van de gasproductie van het Groningenveld gelijktijdig met het vermijden van fluctuaties in de winning – zo vlak mogelijk produceren – de kans op het aantal en op zwaardere bevingen kan verminderen. Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal der Mijnen: “Bij overschrijding van één van de grenswaarden van het SodM-alarmeringsprotocol adviseer ik de huidige productie van 24 miljard kuub per jaar omlaag te brengen. Doe dat zo nodig in stappen. En begin met 10 procent;  een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt. Bovendien moeten fluctuaties worden vermeden.”

KRAS | Wein, Weib & Gesang

Naar aanleiding van zijn Wein, Weib & Gesang (of, nou ja, Schnapps & Frauen, hetgeen beduidend minder olala klinkt) uitspraak over zuidelijke eurolanden mocht de Dijs vanochtend jeremiëren in de Volkskrant. Zelfs over Bashir Assad wordt in het Europarlement met meer respect gesproken – ok, zo zei Jeroen het niet helemaal, maar de woorden ‘alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan’ vielen wel, terwijl hij zich eerder in hetzelfde interview nog zo had voorgenomen niet weer uit de bocht te vliegen.

Niet wrijven in de vlek, stilzitten terwijl je geschoren wordt, het zijn aanbevelingen waaraan de minister van financiën geen boodschap heeft. Alsof het koor van hoon hem allemaal niet lang genoeg kan duren. Jeroen Dijsselbloem is een soort omgekeerde Donald Trump, die geniet van zijn impopulariteit.

Quote du Jour | Gibraltar

“It is not a problem that was born yesterday. It has been with us a long time and we have always listened to both sides. Now we are going to support the member state. That is the philosophy behind it. I wouldn’t think any of the 26 other states will somehow try to undermine this clause.”

Een anonieme EU-diplomaat legt waarom Gibraltar een stevig onderdeel van de Brexit-besprekingen zal zijn. Ondanks gebral over oorlog afgelopen weekend, gaat het natuurlijk om iets anders, namelijk handel, om meer precies te zijn de rol van smokkel en belastingontwijking in de locale economie. De ruzie over Gibraltar was de laatste jaren al aan het oplopen, dus het is nogal gek dat de Britten dachten het van de onderhandelingstafel te kunnen weghouden. De Spanjaarden hebben de Britten opgeroepen het hoofd koel te houden.

DNB pleit voor lange termijnvisie klimaatbeleid

Volgens De Nederlandse Bank zijn hervormingen nodig om te zorgen dat de economische groei financieel, sociaal en ecologisch op lange termijn houdbaar is. Met betrekking tot de ecologische houdbaarheid stelt DNB:

Wellicht de meest urgente en meest universele uitdaging is de noodzaak om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie voor de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.

DNB doet in de eerste helft van 2017 ook onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de financiële sector. DNB ziet klimaatverandering als een belangrijk langetermijnrisico voor de financiële sector. Daarbij wordt onder meer gekeken naar blootstellingen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan CO2-intensieve activa en eventuele gevolgen daarvan voor het toezicht.

Patenten maken van essentiële medicijnen exclusief luxeproduct

ANALYSE - Stijgende zorgkosten zijn een megaprobleem. Sinds 2000 zijn de uitgaven aan de zorg in Nederland verdubbeld, van ruim 46 miljard euro naar 95 miljard euro in 2015. Nu al wordt volgens het Centraal Planbureau 23 procent van het inkomen (pdf) aan zorg besteed, en als er niets verandert, kan dit in 2040 oplopen tot 36 procent. In deze gastbijdrage betoogt Wietze Brandsma dat patenten een barrière vormen voor een verlaging van de zorgkosten en dat het herzien van het patentsysteem hier wel aan bij kan dragen.

Inherente problemen van patenten maken medicijnen zo duur

Er is een nieuw geneesmiddel om hepatitis C te behandelen, het heet sofosbuvir. De prijs van een eenmalige kuur kan oplopen tot € 88.000. Het medicijn heeft, met 1,50 euro productiekosten, een verkoopprijs van 1.000 euro per tablet. Deze prijs-strategie, die vooral voor luxegoederen wordt toegepast, heet ‘value based pricing’. De fabrikant kan de prijs bepalen op grond van de waarde die aan het middel kan worden toegedicht. Dit wil zeggen: als door het medicijn de totale maatschappelijke kosten van de patiënt lager worden, bijvoorbeeld door een kortere ziekteduur of een snellere terugkeer van de patiënt in het arbeidsproces, dan kan die waarde eraan toe worden gedicht.

Portugal reduceert tekort terwijl tegelijkertijd pensioenen en lonen zijn verhoogd

Het is de linkse regering van Portugal gelukt: het overheidstekort op het laagste niveau sinds 1974 door de zeer strenge bezuinigingen te stoppen en tegelijkertijd de pensioenen en lonen te verhogen. Het is nu wel zaak voor Portugal om dit te herhalen.

The Portuguese tout the shrinking deficit as proof that their Keynesian approach to growth works. But until Mr Costa shows that he can repeat last year’s budget success, many will remain sceptical.

Quote du Jour | Gewoon een burger

He is simply a private citizen whose opinion the president respects and whom the president speaks with from time to time

Kelly Love, een van Donald Trumps woordvoerders, legt uit dat er helemaal niks mis mee is dat miljardair Carl Icahn de president adviseert over het afschaffen van milieuwetgeving waar een van zijn raffinaderijen last van heeft.

Quote du Jour | Laptopverbod

“The billions of dollars in illegal Gulf carrier subsidies are brazen violations of our Open Skies agreements and a perfect example of the type of trade cheating that President Trump abhors.”

Aldus lobbyist Jill Zuckman van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vorige week in een advertentie. Deze week kwam er een laptopverbod op vluchten vanuit sommige bestemmingen in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappijen in de Golf telden één en één op. Niks veiligheidsmaatregel, gewoon een economische pesterij.

Quote du Jour | Professionele uitdaging

Ik heb daar een nieuwe professionele uitdaging in het bedrijfsleven gevonden als external relations manager bij de NAM.

Burgemeester Michael Sijbom (CDA) van de gemeente Losser maakte afgelopen dinsdagavond bekend dat hij aan de slag gaat bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij als External Relations Manager Earthquakes. Eerder kwam de vacature in het nieuws doordat Paul Ulenbelt, tweede-kamerlid voor de SP, solliciteerde op de functie.

Kerntaak van de functie is het imago van de NAM herstellen. Maar hoezo is dat een professionele uitdaging? Tenzij Sijbom ook een aasgierkapitalist is die graag over de rug van anderen profiteert, is het gewoon een luizenbaantje: de ontstane schade volledig en snel vergoeden. Je zult zien dat het imago van de NAM zienderogen verbetert.

Niks professionele uitdaging. KISS.

Chevron waarschuwt voor klimaatzaak

Oliebedrijf Chevron geeft toe dat haar rol in het veroorzaken van klimaatverandering ervoor kan zorgen dat het bedrijf onderwerp van overheidsonderzoek kan worden en mogelijk ook van aansprakelijkheid rechtszaken. In een rapportage die Chevron heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond (SEC) geeft Chevron ook aan dat klimaatbeleid forse invloed kan hebben op het bedrijf en de financiele gezondheid van het bedrijf:

In the years ahead, companies in the energy industry, like Chevron, may be challenged by an increase in international and domestic regulation relating to greenhouse gas emissions.

Such regulation could have the impact of curtailing profitability in the oil and gas sector or rendering the extraction of the company’s oil and gas resources economically infeasible.

If a new onset of regulation contributes to a decline in the demand for the company’s products, this could have a material adverse effect on the company and its financial condition.

Chevron is het eerste oliebedrijf dat investeerders zo expliciet waarschuwt voor de financiele en juridische risico’s van klimaatbeleid op hun bedrijfsactiviteiten, en van hun lobby activiteiten om klimaatwetenschap in twijfel te trekken. Een forse verschuiving voor een bedrijf dat een paar jaar geleden nog ontkende dat dergelijke risico’s bestonden.