Thema Algemeen

Filterbubbel

COLUMN - Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in mijn filterbubbel duikt de bovenstaande cartoon regelmatig en in allerlei soorten en maten op. Er zijn gekleurde varianten en versies waarin een van de mannetjes is vervangen door een vrouw. Maar welke variant iemand ook gebruikt, het is altijd weer om te illustreren dat waarheid betrekkelijk is en de heiligheid van het eigen gelijk relatief. Een sympathieke boodschap. Ik zou er wat voor over hebben als mensen wat vaker zouden denken dat de ander óók gelijk kan hebben. Dat zal ook de boodschap zijn geweest die de cartoonist wilde overdragen, maar het plaatje leent zich voor een andere interpretatie: dit zijn twee erg gemakzuchtige mensen.

Stel, u belandt in deze situatie. Ik ben er vrij zeker van dat u dan al snel in de omgeving rondkeek om te zien of daar nog meer cijfers geschilderd waren, die u konden helpen achterhalen wat de cijferschilder kon hebben bedoeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het cijfer vlak voor een blinde muur stond geschilderd, wat betekent dat één van de standpunten niet valt in te nemen. Of het zou kunnen zijn dat er even verderop een vier en een vijf op de grond stonden geschilderd. Kortom, de bedoeling van de maker zou wel te achterhalen zijn.

Hoe de media de angst voor terrorisme aanwakkeren

DATA - Alle aandacht voor terrorisme in de media is niet echt in verhouding en wakkert alleen maar de angst voor terrorisme aan:

A very large portion of the news we consume is about terrorism in America and Europe. That coverage has consequences on how people live their lives.

In the wake of the San Bernardino terrorist attacks, one women (who did not yet have kids) told the New York Times she planned to home school her future children for fear of mass shootings. Another man recounted that he now watches movies at home instead of in public theaters. Another stated she now steers clear of crowded public areas.

We hear about terrorists attacks in the media and then adjust our lives based on how we process that information.  But is the amount of media coverage dedicated to terrorism in the West in anyway commensurate with the actual risk of terrorism we face?

In this article, let’s see how an American newspaper (The New York Times) covers terrorism, and show that this selective coverage can give us a distorted sense of the world using actual data. The aim of this analysis is to show how news media — especially social media — cover/distributes a non-representative set of events based on what is relevant/engaging to their audience. Readers and viewers then use this selective data to infer what the entire reality is.

Media is data for human decisions, and selective media is selective data. Selective data can lead to bad inferences and bad decisions, as was the case with the explosion of the Space Shuttle Challenger. Selective facts can actually be worse than no facts or fake news, as it can give us a false sense of confidence.

Prestatie-woede

OPINIE - In deze gastbijdrage schetst Hartger Wassink een alternatief voor de woede die nu het publieke debat domineert.

Als presteren het belangrijkste is, wordt woede het narratief. Wat nu als de woede van Daniel Blake uit dezelfde bron blijkt te komen als de woede van Trump? Velen vinden Trump vreselijk (ik ook) en kregen kromme tenen of zelfs koude rillingen van zijn inauguratiespeech (ik ook). Maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag waarom hij verkozen is, en waarom zoveel mensen toch juichten om zijn woorden. Dit is geen verdediging van Trump, maar een poging tot begrip voor de mensen die op hem stemden.

De belofte van de naoorlogse jaren was dat je kon worden wat je wilde, als je er maar je best voor deed. Werken en studeren, discipline en volharding zouden beloond worden. Bij tegenslag waar je zelf niets aan kon doen (ziekte, handicap, ontslag) werd je geholpen door de staat, om snel weer op het goede spoor te komen. Die belofte bleek maar half waar. Nog steeds maakt het namelijk uit wie je ouders zijn, welke vrienden je hebt, om een betere studie te doen en een betere baan te krijgen.

Alternatieve feiten: een logisch gevolg van cynisme over politiek en media

COLUMN - Trumps pr-madam Kellyanne Conway introduceerde dit weekend het begrip ‘alternatieve feiten’ om de glasharde leugens van persvoorlichter van het Witte Huis Sean Spicer te duiden.

We kunnen daar filosofisch over doen. Volgens Nietzsche bestaat er geen waarheid, enkel interpretaties. Volgens Foucault is kennisproductie een functie van de macht. Dergelijke postmoderne inzichten zouden dan in gepopulariseerde vorm langzaam doorsijpelen naar de bevolking, en voilá: ziehier het resultaat.

Ik geloof daar weinig van. Het cynisme bij de bevolking over politiek en media komt niet door een plotselinge doorbraak van postmoderne inzichten, maar door het gedrag van politiek en media zelf. Machthebbers liegen en media zijn doorgaans de slippendragers van de macht.

Ruimte, adem, lucht!

COLUMN - Vorige week reed ik door straten waar ik zelden kom. In een weinig vertrouwde omgeving kijk je beter: het winterse licht viel helder op de oude gevels, de kale bomen staken scherp af tegen de blauwe lucht. Ik keek weer voor me, mijn ogen op de weg gericht. Ineens viel al dat blik aan weerszijden van de straat akelig op.

Zonder die geparkeerde auto’s was het een prachtig straatje. Nu stond het aan weerszijden volgepakt met blik, nergens een vrije plaats te bekennen – de straat was in beslag genomen door loos metaal dat daar nietsdoend ruimte stond op te vreten.

Zonde van dat straatje.

Rusland zat achter DNC hack

Aldus de belangrijkste Amerikaanse veiligheidsdiensten.

De altijd uitstekende Zack Beauchamp vat de belangrijkste conclusies van het rapport samen:

  • All three intel agencies agree that Putin personally ordered the hack, and that the goal was to help Trump.
  • Russia gave the information to WikiLeaks.
  • Russian trolls were ready to delegitimize Clinton if she won.
  • Russia Today is way more important than we think.
  • This is the beginning, not the end. [M.a.w. dit trucje gaat vaker worden herhaald.]

Voor de sceptici: uiteraard is de publieke versie van het rapport niet volledig: bronnen en bewijs worden vanzelfsprekend niet genoemd. De evidente tegenwerping is dan ook dat ‘de CIA het ook met betrekking tot Irak bij het verkeerde eind had’.

Echter:

  1. Het waren niet zozeer de Amerikaanse intelligence agencies als de politieke spin die aan hun conclusies werd verbonden die het publiek op het verkeerde been zetten. Ter illustratie zie bijvoorbeeld hier.
  2. Er is dit geval geen geloofwaardig alternatief scenario: geen equivalent van Hans Blix en een United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission die zeggen dat Irak niet over massavernietigingwapens beschikt.
  3. De beschuldigingen aan het adres van Rusland passen in een bewezen patroon van het stelen en verspreiden van desinformatie.

Kortom: Rusland moet tot nader order worden beschouwd als een bewezen vijand en bedreiging van – ook ons – democratisch proces.

De Amerikaanse Republikeinen, met Trump voorop, staan in dit conflict overigens aan de kant van de Russen.

Quotes du Jour | Watertoevoer

“Hundreds of thousands will have to be relocated. Soon, we will see dust storms with salt that will move to the centre of Crimea.”

“To sabotage and deny water is of course a war crime, because it is civilians who drink it and civilians who will be affected by waterborne diseases”

Twee citaten van respectievelijk politiek activist Vladimir Garnachuk over de Krim en VN-official Jan Egeland over Damascus laten zien hoe watertoevoer een wapen wordt in een opwarmende wereld. De Krim is al drie jaar afgesneden, stukken van Damascus pas twee weken, maar met verstrekkender gevolgen.

15! Oproep

MEDEDELING - We komen erachter dat we de helft van de oud-bloggers van Sargasso en GeenCommentaar niet meer via e-mail kunnen bereiken. Maar toch willen we ze graag uitnodigen voor het feest op 18 februari a.s. in Utrecht.
Dus bij deze de oproep aan al die oud-bloggers die nog geen mail hebben ontvangen: meld je!
Dan krijg je die mail alsnog en hopen we je dan te zien.

Overigens willen we ook vaste reaguurders, donateurs en geïnteresseerden uitnodigen. Maar dat kunnen we pas doen als we een beetje zicht hebben op hoeveel van de oude garde aanwezig zal zijn.
Mocht je vast op de lijst willen staan voor die dag, laat het even weten via de mail.