SGP: laat veelverdieners kinderopvang zelf betalen

SGP: laat veelverdieners kinderopvang zelf betalen

SGP-kamerlid Dijkgraaf zal aanstaande maandag voorstellen om de kinderopvangsubsidie voor ouders met hoge inkomens af te toppen. Hij vindt het raar dat gezinnen met een inkomen boven de 100.000 euro nog door de staat gesubsidieerd worden

 1. 1

  Terecht. Veelverdieners krijgen over het algemeen al veel leuke dingetjes zoals een leasebak, bonussen en andere voordelen. Vraag me af hoe dit kabinet met inkomensafhankelijke regelingen omgaat.

 2. 2

  Maar dan is het hek van de dam. Straks beginnen ze ook nog over de belangrijkste subsidiepomp van dit land: de hypotheekrentesubsidie. Stel je voor, wat een banen het gaat kosten als deze subsidie niet meer van de huizenkopers van de banken naar de bouwondernemers via de belasting naar de verzekeringsmaatschappijen inflatie genererend rondgaat, waarbij de hoogste inkomens het meeste subsidie rondpompen. Als ze deze subsidie gaan beperken beginnen ze ook eerst bij de hoogste inkomens en wat voor economie heeft Nederland dan over een jaar of twintig?

 3. 3

  Kinderen zijn een keuze. Als je ze niet kunt betalen/veroorloven moet je ze niet nemen. Zeker in een tijd waarin anticonceptie goedkoop en makkelijk verkrijgbaar is en bijna iedereen daarover goed geinformeerd is. Afschaffen dus die kinderopvang door de staat. Laat gezinnen zelf een rationele afweging maken. Daarnaast zou je wellicht een klimaat kunnen promoten waarin opa en oma, ooms en tantes, kerk of andere (familie)vrienden voor opvang zorgen. Een sociaal vangnet dus in zijn orginele vorm. Namelijk door je directe sociale omgeving. Lijkt me niks mis mee. Is ook goed voor de samenhang in de samenleving.

 4. 4

  @3. Onderwerp gaat niet over of kinderen nemen (of je een hondje neemt) een keuze is, maar of de kinderopvang wat minder gesubsideerd mag worden voor rijke mensen onder ons. Wat jij doet is vervallen in oude reflexen afkomstig uit een romantische kijk op de 19e eeuw – kleine staat, kerk/gezin met een sociale positie, die zelfs in Staphorst niet meer voorkomt. Helaas voor jou: dat is onmogelijk geworden. We leven in een sterk geïndividualiseerd land waar kinderopvang een noodzaak is. Het opzadelen van mensen om je heen met jouw kids is een inbreuk op hun leven, op hun vrijheid (liberalisme).

  Trouwens waarom noem je het bedrijfsleven niet, die willen ook graag (goed opgeleide) moeders voor (part-time) baantjes.

  Beste oplossing logisch voorkomende uit jouw denkpatroon is de moeder automatisch weer tot huisvrouw te disqualificeren: het oude kostwinnersmodel.

 5. 5

  Inje(’s geest) heeft ruimte om te groeien. Wie op zijn zevenentwintigste nog lid is van een jongerenvereniging, zelfs als deze een onderdeel is van een vereniging, de VVD, die jeugd ontkent, zal aan education permanente nog niet genoeg hebben om te leren.

 6. 6

  Kinderopvang is een goede manier om mensen ervan te overtuigen kinderen te nemen. Dat levert op de lange termijn geld op en het zou dus dom zijn om dat alleen voor de minder vermogenden te financieren, zeker omdat vermogende kinderen in de opvang niet duurder hoeven te zijn (zoals grote huizen die qua hypotheek wel meer kosten voor de staat met zich mee brengen)

 7. 7

  @3. Inje, allereerst zijn kinderen het gevolg van sexuele omgang waarbij de ratio heel vaak afwezig is, getuige ook de vele geslachtsziekten. Ten tweede heb je in het leven als ouders te maken met allerlei familie-omstandigheden die je niet in de hand hebt, zoals overlijden en ziekte. Ten derde zul je voor je werk opeens ergens terecht komen waar je niemand kent, of op tijden moeten werken waarop niemand je kan bijspringen. Daardoor kun je als ouders zomaar ineens alleen komen te staan.
  Dat idee van opvang door het sociale vangnet is een leuk ideaal, maar is eigenlijk nog vooral te vinden in dorpen waar de kinderen in de buurt van hun ouders werk kunnen en willen vinden. Ook moeten de kinderen dus net op zo’n moment worden geboren dat de grootouders inmiddels met pensioen zijn. Dat betekent dus dat vrouwen pas rond hun 35-ste kinderen moeten krijgen, omdat hun ouders geacht worden tot hun 67-ste te werken, en zij zelf 70 als hun kleinkinderen dan weer worden geboren. Het is dus net zo goed een irrationeel sentiment, ingegeven door maatschappelijk heimwee naar de ”Gemeinschaft”, een maatschappijvorm die grotendeels verdwenen is in de westerse cultuur.
  Ook zijn veel mensen helemaal niet zo rationeel – ze zijn wel eens boos of verdrietig, worden verliefd of gaan scheiden, en hebben allerlei ongefundeerde, niet-evidence-based-gedachten die hun gedrag aansturen, of gaan betrekkelijk gedachteloos door het leven. Dat geldt vermoedelijk voor de meeste mensen in Nederland.
  Het handjevol mensen, waar jij ongetwijfeld toe behoort, dat ogenblikkelijk iedere van overheidswege opgeroepen en natuurlijk alleen door puur wetenschappelijke inzichten gemotiveerde gedrags- en houdingsverandering aanneemt, zoals condoomgebruik, stoppen met roken, niet-harder-dan-100-op-de-snelweg, is maar klein. Kijk maar eens naar de afname van het gebruik van valhelmen onder stedelijke welgestelde scooterrijders – ogenschijnlijk onschuldig gedrag van heus niet alleen onopgeleide blitskikkers.
  Als ik jouw gedachten volg, zal jij een groot voorstander van abortus zijn en het wegdoen van kinderen op latere leeftijd zodra de omstandigheden zich zo wijzigen, dat er geen fatsoenlijke kinderopvang in de familiekring meer is of er werkeloosheid optreedt? Of moeten ze al jong onder toezicht gaan werken in een staatsopvangtehuis, zodat ze de samenleving nog wat opbrengen?

 8. 8

  Zonder nieuwe kinderen geen pensioen voor mij later. Kom dus maar op met die koters en als een subsidie daarbij helpt dan noem ik dat een prima investering. Mogen hoge inkomens ook kinderopvangsubsidie krijgen? Dat ligt er maar net aan hoeveel we willen afromen van de inkomens van die mensen.

 9. 9

  @4
  “Beste oplossing logisch voorkomende uit jouw denkpatroon is de moeder automatisch weer tot huisvrouw te disqualificeren: het oude kostwinnersmodel” Daar sta ik niet voor. Je optie van t bedrijfsleven vind ik ook prima en zou ook meer gestimuleerd mogen worden. Zo zijn de ouders toch in de buurt van hun kinderen, zodat je niet de hele opvoeding aan een vreemde overlaat. Het klopt dat het inderdaad een beetje een romantisch beeld was, maar om te stellen dat een verschuiving die kant op een onmogelijkheid is gaat me ook te ver. Uiteraard zal dat ideaal beeld wel nooit bereikt worden, maar net als de bedrijfslevenoptie vind ik dat die ook meer gestimuleerd mag worden. Het is zeker een onderbelicht onderdeel van de oplossing. Daarnaast is anderen opzadelen met jouw kinderen natuurlijk niet definitef een inbreuk op andermans leven. Zeker niet als ze het zelf graag zouden doen. Er zijn zat opa’s en oma’s die hun kleinkinderen wat vaker zouden willen zien.

  @7
  Uiteraard zijn mensne niet volledig rationele wezens. Daar had niet zo’n lange tekst voor nodig om dat uit te leggen. Maar kinderen nemen is wel degelijk vaak een rationele keuze. Mensen plannen het, praten erover. Uiteraard zijn er ook ongelukjes. En natuurlijk kunnen er onverwachte omstandigheden zijn die kinderopvang bemoeilijken. Maar juist in geval van overlijden zo zo’n sociaal vangnet een oplssing moeten zijn. In geval met werk zou ook de werkgever bijv. opvang kunnen regelen (zitten ook weer haken en ogen aan, zoals de kleine ondernemer…) Het feit dat de meeste mensen tot 67 werken is onzin. Verreweg de meeste mensen stoppen voor hun 60ste, en het is maar zeer de vraag of die babyboomers daadwerkelijk doorwerken tot hun 67 (zoals afgesproken in de verhoging). Persoonlijk zie ik dat nog niet gebeuren. En in ruil voor hun asociale gedrag zouden ze best wat meer maatschappelijk werk mogen verrichten.

 10. 10

  @8
  ” en als een subsidie daarbij helpt dan noem ik dat een prima investering”Er is geen enkel onderzoek dat aanwijst dat mensen meer kinderen nemen wanneer er kinderopvang is die gesubsidieerd is. Dat is dus waarschijnlijk geen goede investering in dat geval.

 11. 11

  @10 Meh, ik weet niet of er een onderzoek daarover bestaat, maar mocht het niet bestaan dan betekent dat niet dat het effect niet bestaat. En kinderopvangsubsidie stimuleert (dat durf ik wel met zekerheid te zeggen) ouders om meer te werken en in die zin is het mogelijk een prima investering en dan dus ook goed voor mij.

 12. 12

  @Paul

  “Inje(‘s geest) heeft ruimte om te groeien. Wie op zijn zevenentwintigste nog lid is van een jongerenvereniging, zelfs als deze een onderdeel is van een vereniging, de VVD, die jeugd ontkent, zal aan education permanente nog niet genoeg hebben om te leren.”

  Iedereen heeft ruimte om te groeien en zal dat zijn hele leven lang kunnen/moeten doen, vind ik. Dat ik 27 ben en lid van de JOVD staat daar volledig los van. Alhoewel wij van de JOVD wel de waarde van een levenlang leren erkennen natuurlijk. Wellicht zou je zelf eens buiten je eigen straatje moeten kijken, misschien leer je wel wat nieuws.

 13. 14

  @11
  “En kinderopvangsubsidie stimuleert (dat durf ik wel met zekerheid te zeggen) ouders om meer te werken en in die zin is het mogelijk een prima investering en dan dus ook goed voor mij.”
  Daar heb je denk ik wel gelijk in. Maar je moet daarbij ook in ogenschouw nemen hoe betrouwbaar dat pensioenenstelsel is. Tevens spaar je voor je eigen pensioen volgens mij, anderen betalen dat niet voor je. Jij en je werkgever stoppen dat in een potje wat belegd wordt en dat wordt aan je uitbetaald als je met pensioen gaat. Wel is het van belang voor je AOW o.i.d.

 14. 15

  Je moet werken voor je eigen pensioen en wat je krijgt is afhankelijk van wat je eerder hebt uitgespookt, maar wat ik uiteindelijk krijg is zeker wel afhankelijk van de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de input van de toekomstige generatie. Is de volgende generatie een stukje kleiner qua omvang dan kan dit gevolgen hebben voor mijn pensioen.

 15. 16

  @9 Je stapt erg makkelijk over de praktijk heen. Kinderopvang is iets structureels. Je werkgever moet op je kunnen rekenen.
  Veel mensen hebben geen vangnet, probeerde ik uit te leggen. Grootouders – als ze nog leven en in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn – willen heus niet altijd oppassen, en niet ieder kind wil zijn ouders bij zijn kinderen hebben. Je gaat niet als je ergens nieuw komt wonen meteen met jan en alleman contact maken om je kinderen onder te kunnen brengen. Het is geweldig als het kan, maar vertrouwen is hier van groot belang. En bovendien: een vangnet is voor noodgevallen.
  Ik blijf het idee vreemd vinden, dat een overheid die al jaren overal het economische principe laat prevaleren, en daardoor al heel wat sociale structuren heeft verzwakt, opeens mensen dwingt sociale structuren te vormen omdat ze geen zin heeft het goed aan te pakken en er wat meer geld voor over heeft.