Quote van de Dag: Sjors Dobbeljoe Boesj

? Kyrgyzstan [KEYR-geez-stan]
? Mauritania [moor-EH-tain-ee-a]
? Harare [hah-RAR-ray]
? Mugabe [moo-GAH-bee]
? Sarkozy [sar-KO-zee]
? Caracas [kah-RAH-kus]

President Bush krijgt fonetische spelling om bij de Verenigde Naties niet de fout in te gaan.