1. 8

  Dat de PVDA met soortgelijke quotes dan ook blijft wegkomen is me een raadsel.

  Het glibberige toontje van Wouter completeert de elastieken onzin die deze uitkraamt.

 2. 11

  @bicat: de PvdA zit in de oppositie en hoeft dus weinig compromissen te sluiten, dat scheelt echt een boel. En D66 heeft gewoon veel ervaring met het aanpassen van gewijzigde compromissen.

Geen paniek over populisme

ANALYSE - Politicoloog Tjitske Akkerman meent dat er belangrijkere dreigingen zijn.

De opkomst van het populisme in Europa heeft de afgelopen jaren aanleiding gegeven tot zorgen over de liberale democratie. Het idee dat populisme de belangrijkste bedreiging vormt berust echter op een misverstand over wat populisme is. Veel bedreigender is het groeiende (xenofobe) nationalisme. Dit populistisch nationalisme is met name aan de rechterkant van het politieke spectrum te vinden.

In 2016 was de paniek over populisme wijdverbreid. Brexit, de verkiezing van Trump tot president en de vooruitzichten van populistische radicaal-rechtse partijen als het Front National (FN), de Partij voor de Vrijheid (PVV), Alternative fűr Deutschland (AfD) en de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) bij nationale verkiezingen in 2017 leidden tot grote zorg. Wereldleiders wezen op het grote gevaar van populisme. Obama waarschuwde tijdens zijn laatste reis naar Europa als president tegen populistische bewegingen aan zowel de linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum. De paus zei in een interview met een Duitse krant dat ‘ populisme een kwaad is en slecht zal eindigen, zoals de vorige eeuw aangetoond heeft’. Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zei in zijn jaarlijkse rede in 2016 dat de Europese Unie zich moest beschermen tegen het aanstormende populisme. De consternatie is inmiddels wat geluwd, omdat bovengenoemde partijen niet de gevreesde overwinningen hebben behaald. Toch wordt het populisme nog steeds als de belangrijkste bedreiging voor de liberale democratieën in Europa beschouwd. Dat is onterecht. Zeker, liberale verworvenheden als vrijheid van de pers, scheiding der machten en een pluralistisch middenveld liggen onder vuur in Hongarije en Polen. In West-Europa zijn de liberale instituties weliswaar sterker dankzij een langere democratische geschiedenis, maar ze zijn niet onaantastbaar. Toch is het misleidend om het populisme als belangrijkste bedreiging aan te wijzen. Veel gevaarlijker is het groeiende xenofobe nationalisme.

 1. 12

  “Men zou daartegen in kunnen brengen dat dat een kwestie van definitie is en dat we radicaal linkse partijen dan maar niet langer populistisch moeten noemen. Echter, een definitie die tegen het gangbare spraakgebruik ingaat is niet erg behulpzaam.”

  Wat is het ‘gangbare taalgebruik’? Het lijkt mij, mede op grond van het bovenstaande, helder dat een definitie van populisme alleen ‘behulpzaam’ is als de genoemde nationalistisch bewegingen er wél onder vallen, en Syriza en Groen Links niet. De essentie van populisme is namelijk precies dat het gebruik maakt van een idee van ‘het volk’ met een eenduidige wil. Oók niet behulpzaam is volgens mij de classificatie in termen van ‘extreem rechts/links’, maar dit terzijde.

  Verder vind ik het pedant relativerende toontje aan het begin totaal ongepast in het licht van de vernietiging die populisten momenteel wereldwijd weten te bewerkstelligen.

 2. 13

  “Linkse populisten zijn niet anti-democratisch”

  Laten we het erop houden dat dat in ieder geval in het verleden wel anders is geweest, en dat daarbij ook nog enige tientallen miljoenen doden zijn gevallen.

 3. 16

  Misschien is er goed populisme en fout populisme, net zoals goed nationalisme en fout nationalisme.

  Ik mis verder één essentieel voorbeeld van het middenpopulisme: D66. Was wel leuk geweest als die ook waren genoemd.

  Ik leg graag een wedje dat de auteur daar hechte band mee heeft.

 4. 17

  @4: Dat kan ik er niet van maken maar @0 is wel aardig gekleurd.

  Bijvoorbeeld de linkse populist Maduro is ook autoritair en absoluut anti-democratisch. Verder zie je bij linkse populisten regelmatig antisemitische sentimenten. Dat zijn niet alleen domeinen voor rechtse populisten.

 5. 18

  @5: you’re on kneistonie. Die weddenschap staat.

  Dit artikel gaat over de wirwar aan politieke termen en bepaalde aanhangers hun veronderstelde opvattingen. Maar, voor wie doet dat er nu echt toe anders dan voor Pieter van der Meersch (NRC) die deugt dat die zwart ziet?

 6. 19

  Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zei in zijn jaarlijkse rede in 2016 dat de Europese Unie zich moest beschermen tegen het aanstormende populisme. De consternatie is inmiddels wat geluwd, omdat bovengenoemde partijen niet de gevreesde overwinningen hebben behaald.

  Het is maar hoe je het bekijkt. De VVD, die zich op strategische momenten van populisme bedient (“geen cent meer naar Griekenland!”, ongewoon ferm optreden tegen Turkse inmenging) heeft opnieuw gewonnen, of tenminste het verlies weten te beperken.

 7. 22

  Ik denk dat hier toch sprake is van enige begripsverwarring. Populisme wordt inderdaad te pas en te onpas gebruikt in de media, maar er is in de wetenschap (waar Mudde’s definitie vandaan komt) wel een soort van consensus over welke partijen daar onder vallen. GroenLinks, bijvoorbeeld, valt er zeker niet onder, en ook over de SP kan je je twijfels hebben. Waar het bij populisme om gaat, is dat de “kloof” tussen volk en elite het uitgangspunt is. Een populistische partij bouwt zijn hele ideologie op vanaf dat uitgangspunt. Het is, zeg maar, de ultieme identiteitspolitiek; de boodschap is dat gewone burgers zuiver, puur, en superieur zijn, terwijl de elite corrupt en hypocriet is. GroenLinks, daarentegen, gaat niet zozeer uit van deze “kloof”, maar van het idee dat het mis gaat met het klimaat en ongelijkheid.

  Nu klopt het wel dat rechtse populistische partijen hun populisme ahw aanvullen met nationalisme en xenofobie, en dit vormt inderdaad een bedreiging voor de liberale democratie. Maar ook zonder deze aanvullingen is populisme gevaarlijk. Want het centrale ideologische uitgangspunt, dat er een soort homogeen volk zou zijn, betekent eigenlijk dat je geen liberale democratie meer nodig hebt. Want als het volk allemaal hetzelfde denkt, waarom zou je dan nog tijd verspillen aan debat ? Sterker nog … aangezien het volk allemaal hetzelfde denkt, zijn partijen die daarvan afwijken eigenlijk niet te vertrouwen, want zij gaan tegen de wil van het volk in.

  We hebben democratie, omdat de maatschappij in werkelijkheid bestaat uit een grote hoeveelheid verschillende groepen, die allemaal een ander belang hebben. Democratie is, in principe, een manier om tot beleid te komen waarbij er rekening gehouden kan worden met al die verschillende belangen. Populisme ontkent dat eigenlijk; volgens het populisme zijn er helemaal geen strijdige belangen onder het volk. Je hoeft, volgens de populisten, helemaal geen rekening te houden met al die verschillende groepen. Immers, die groepen willen wat anders dan wat de populist wil, en aangezien de populist ervan overtuigd is dat wat hij wil de wil van het volk is, zijn die groepen eigenlijk een bedreiging. Populisme zal dus van nature geneigd zijn om afwijkende standpunten het zwijgen op te leggen.

  Dit speelt net zo goed aan de linkerkant van het politieke spectrum als aan de rechterkant. Een mooi voorbeeld is Venezuela. Natuurlijk, er was wel degelijk massale ongelijkheid in Venezuela, net als in vrijwel elk ander Latijns-Amerikaans land. Maar Chavez is niet verkozen met de boodschap dat hij daar wat aan zou gaan doen; hij is eigenlijk verkozen met de boodschap dat hij de macht zou teruggrijpen van de “elites”. Toen hij eenmaal aan de macht was heeft hij die strijd eigenlijk voortgezet, in plaats van de Venezolaanse economie te hervormen zodat die eerlijker in elkaar zou zitten. Al die anti-VS retoriek en geflirt met Putin zorgen echt niet voor een betere maatschappij. Met als gevolg dat de economie nu volledig in puin ligt, en de regering allemaal totalitaire trucs moet uihalen om aan de macht te blijven.

  Toch, zeker in Europa, vindt je tegenwoordig het populisme grotendeels aan de rechterkant van het politieke spectrum. Daar zie je precies hetzelfde. Fidesz in Hongarije, bijvoorbeeld; ze hebben daar inmiddels bijna de absolute macht in handen. Maar zijn ze bezig met het verbeteren van sociaal-economische positie van de Hongaarse burgers ? Nee … ze zijn vooral bezig met het afschaffen van de rechtsstaat en het verspreiden van agitprop over Soros. Dat moeten ze wel … hun hele ideologie is gebaseerd op het feit dat de Hongaarse burgers onderdrukt worden door de elite. Eigenlijk zijn ze nu zelf elite, dus moet er een andere onderdrukker gezocht worden; zonder onderdrukker valt hun hele ideologische programma namelijk in duigen.

  Voor mensen die zich hier graag in verdiepen: Bloomberg publiceerde een paar dagen geleden een heel goed overzicht over populistisch partijen in Europa, inclusief een analyse van hun standpunten en verkiezingszuitslagen:
  https://www.bloomberg.com/graphics/2017-europe-populist-right/

 8. 24

  Door je eigen campagnestrateeg “our own Trudeau, een 31-jarige beauty-boy met instagram-accounts van meisjes die met hem willen trouwen en een kind van hem willen” genoemd worden.

  Over Jesse Klaver.
  Officieel niet populistisch.

 9. 27

  @11: Ik denk dat het nadruk leggen op ‘de kloof’ een device is van populisme, maar niet het enige. Populisme veronderstelt eerder, naar mijn mening, dat iemand een ongefundeerd, emotioneel appel doet aan ‘het volk’ (waarbij impliciet wordt gemaakt dat dat volk dom is, en dat een emotioneel appel dus beter werkt dan iets anders – dit maakt de term ‘populisme’ a priori denigrerend en, might I add, dit veronderstelt de kloof in weze al voordat de ‘populist’ dat gedaan heeft). Een ‘onredelijke’ partij dus.

  Dit onredelijke, emotionele appel zou dan in tegenstelling staan tot wat de mensen die überhaupt de term ‘populisme’ verzinnen, vinden dat verstandige, ‘redelijke’ politiek is: namelijk die, die geschraagd wordt door onderzoek, ervaring, en een compleet doorgedachte filosofie. Het probleem daarmee is weer dat sommig onderzoek, met name in de economische en sociologische hoek (om over het beïnvloedbare partijpolitieke onderzoek nog maar niet te spreken, he? VenJ?), dusdanige pseudo-wetenschap is, dat je het de populisten en ‘het volk’ eigenlijk nauwelijks kwalijk kunt nemen dat daar vraagtekens bij gezet worden. Zie ook Brexit en economen.

  Dus, in het kort: sommige ‘redelijke’ partijen zijn stiekem helemaal niet zo redelijk, en ‘de kloof’ is niet bedacht door de populisten, maar die bestond al op het moment dat de mensen die uit de geledingen van redelijke partijen kwamen, de term ‘populisme’ bedachten om hun concurrenten zwart te schilderen.

 10. 29

  @16: Nee, helaas. Je wentelt je weer helemaal in de gebruikelijke rechtse slachtofferrol, merk ik. Lees maar eens wat van de mensen die waar dit artikel zich op baseert. Cas Mudde, de man waarvan de definitie afkomstig is, bestrijd juist het idee dat het om een “emotioneel appel aan domme mensen” zou gaan, net als de meeste andere politicologen die zich hiermee bezighouden.

  Ehm … wat bedoel je precies met Brexit en economen ? Er is nog helemaal geen Brexit geweest, dus wat die economen ook hebben voorspeld, het is simpelweg nog niet aan de orde. Wel is het natuurlijk zo, dat de Britse economie sinds het Brexit referendum gevoelige klappen heeft gekregen, maar dat zegt nog niets over de voorspellingen van de economie na de Brexit.

  Populisme is gewoon een academische term om bepaalde politieke stromingen mee aan te duiden. Als jij je zwart afgeschilderd voelt door die term, dan vrees ik dat dat toch echt aan jezelf ligt, want zo is de term niet bedoeld.

 11. 30

  @18: Ik voel me niet aangesproken, maar ik wijs op het risico een groot deel van de bevolking met denigrerende termen te bejegenen. Trump is een uitvloeisel van de mensen die die waarschuwing in de wind sloegen. Verder houd ik mij het recht voor om, buiten een socio- of politicoloog om, mijzelf een mening te vormen over gehanteerde definities in deze discussie, dank je wel.

 12. 31

  @19: Je wijst op geen enkel risico. Je verzint allemaal dingetjes over het woord populisme om toch maar vooral niet in te gaan op de discussie die hier gevoerd wordt. Maar populisme is helemaal geen denigrerende term, en zo wordt het ook niet gebruikt (dit in tegenstelling tot racisme en fascisme, waarbij dat wel gebeurt).

  Trump is een looser die maar liefst 3 miljoen stemmen minder heeft gekregen dan Clinton. En wat die stemmen betreft … ach, laat ook maar, ik heb niet de indruk dat je hier bent om een inhoudelijke discussie te voeren.

  Ik heb uitgelegd waarom ik populisme een gevaar voor liberale democratie vindt. Als je het daar niet mee eens bent, dan ben ik heel benieuwd naar je argumentatie. Als je niet in staat bent om met argumenten te komen, doe me dan een lol en ga op een andere website posten.

 13. 33

  @21

  Ik vind het merkwaardig dat iemand die populisme een gevaar voor de democratie acht, wél autocratisch gedrag ten toon spreidt.
  Ik heb hier van een ideologisch verdwaasde (niet Lennart) toegemeten gekregen dat ik maar beter vertrekken kon naar Geen Stijl. Jemig, dat is de Wilders doctrine! (minder minder)

  Zo is het cirkeltje weer rond. Beweren dat populisme een gevaar voor de democratie is en dáárom maar populisten weren met populistisch gedrag. En dat is ook exact de reden waarom democratie altijd aan zichzelf ten onder zal gaan. Een proces waar we midden in zitten.

 14. 34

  @22: Ehm, Lutine, zou jij me kunnen uitleggen waar ik precies autocratisch gedrag vertoon ? En doe me een lol, probeer eens iets te schrijven zonder dat je “ideologisch verdwaasd” of zoiets dergelijks gebruikt.

 15. 35

  “Toch zijn de radicaal linkse parijen in Europa zelden anti-liberaal” Ze zijn zo anti liberaal dat ze er zelfs een scheldwoord voor hebben, Neoliberalisme.

  “worden populistisch genoemd omdat zij vaak voor het volk opkomen” Alle partijen zeggen voor het volk op te komen, populisten kijken daarbij echter naar de onderbuik van de kiezer en komen met populistische, onzinnige en onhaalbare voorstellen. Van hoofddoekjesverbod tot 100% belasting voor iedereen die boven het maaiveld uitsteekt. Als ze hun beleid werkelijk uitvoeren komt dat tot het resultaat als in Griekenland en Venezuela.

  “Populistisch radicaal rechtse partijen hebben misschien wel het meest succes als het gaat om hun indirecte invloed op mainstream partijen.” Dat is niet zo, immigratie neemt alleen maar toe en de politiek correcte visie van links wordt juist stelselmatig opgedrongen. Links hoeft maar een kik te geven en de hele Nederlandse cultuur wordt meteen overboord gegooid en genderneutraal gemaakt.

 16. 36

  @24: Neo-liberalisme is iets heel anders dan liberalisme. Bij liberalisme gaat het vooral om vrijheid voor het individu. We hebben het dan over dingen als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering, etc. etc. Een liberale democratie is een democratie die niet alleen werkt volgens het principe “winner takes all/de meeste stemmen gelden”, maar die daarnaast regels heeft om alle diverse groepen in de samenleving te beschermen voor onderdrukking door een meerderheid. Neo-liberalisme, daarentegen, streeft ernaar om zoveel mogelijk maatschappelijke processen via marktwerking te doen. Het is dus niet zo vreemd dat de meeste linkse partijen liberale principes aanhangen, maar zich verzetten tegen neo-liberalisme.

  ” immigratie neemt alleen maar toe en de politiek correcte visie van links wordt juist stelselmatig opgedrongen. Links hoeft maar een kik te geven en de hele Nederlandse cultuur wordt meteen overboord gegooid en genderneutraal gemaakt.”

  Tuurlijk, want de politie trad meteen daadkrachtig op toen een stel extremisten een snelweg blokkeerden om andersdenkenden de mond te snoeren …
  Maar alle gekheid op een stokje: wordt je er nu zelf niet zo langzamerhand doodmoe van om elke keer maar weer dat agitpropframe over “politieke correctheid” te herhalen ? Ik wel, in ieder geval.

 17. 37

  @20: Laat ik het in Jip-en-Janneke taal doen, dan:

  Respectabele mensen: Jullie bedrijven emotionele politiek! Dat bevalt me niet. Ik ga daar een term voor verzinnen. Jullie zijn, zijn, … ‘populisten’!

  Anderen: Eh? Wat een rare nieuwe term! Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar volgens mij probeer je mij te denigreren. Dat voel ik in ieder geval in iedere vezel van mij lichaam.

  Respectabele mensen: Nee, dat is niet denigrerend bedoeld! Zie je wel, je begrijpt er weer geen reet van. Waarom we jullie ooit stemrecht gegeven hebben…

  Anderen: Eh? Ga je nu ophouden met ons te beledigen?

  Respectabele mensen: Hee hee – wie is ‘ons’? Het lijkt er op alsof je een kloof ziet! Weet je wat? We zetten er wat politicologen en sociologen op! Die gaan jullie analyseren en komen uiteindelijk met een definitie van populisme waaruit blijkt dat jullie toch de kwaaie peer zijn. Dat zal je leren!

  Anderen: Whatever man.

 18. 39

  @27:

  En toch heeft ‘ie een punt.

  Hij volgt Cas Mudde’s gezaghebbende definitie

  Auteur @0 verwijst naar een volgens hem gangbare en breed aanvaarde, zelfs gezaghebbende definitie. Kijk je vervolgens online, dan gaat het dus alleen om kranten en wat publicaties her en der, maar van een algemeen aanvaard wetenschappelijk lemma is vooralsnog geen sprake. Mijnheer Mudde is kennelijk toch nog niet de autoriteit die tot het Europeese canon van de politieke filosofie is doorgedrongen.

  Ergo: Zelfverzonnen definitie door een man die zich gestort heeft op “extreem rechts”. Niks geen autoriteit, gewoon het zoveelste gevalletje newspeak.

 19. 40

  @28: Kan jij me dan uitleggen wat zijn punt is ? Ik zie het niet.

  Als ik populisme opzoek op wikipedia, dan gaat het hier wel degelijk om een algemeen aanvaard lemma. Ik weet niet precies over welk wetenschapsgebied je het hebt, maar onder de politicologen die ik een beetje volg is het dat ook.

  “Populism is a political approach that seeks to disrupt the existing social order by solidifying and mobilizing the animosity of the “common man” or “the people” against “privileged elites” and the “establishment”.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Populism

  Maar goed, ik neem aan dat je een betere definitie hebt, die wel afkomstig is uit de Europese canon van de politieke filosofie ? Ik ben daar wel benieuwd naar; het is altijd goed om iets van meerdere perspectieven te bekijken. Dus wat is volgens jou dan precies populisme ?

 20. 41

  @23

  Je verzint allemaal dingetjes over de term “ideologisch verdwaasd” om toch maar vooral niet in te gaan op de discussie die hier gevoerd wordt. Maar “ideologisch verdwaasd” is helemaal geen denigrerende term, en zo wordt het ook niet gebruikt door mij. Waar je dat ziet is het je eigen spiegelbeeld.

 21. 42

  @30: Mijn bezwaar tegen “ideologisch verdwaasd” is dan ook niet dat het denigrerend zou zijn. Mijn bezwaar is, dat je het gebruikt om toch vooral maar niet in te gaan op de punten waar de mensen die je zo kwalificeert mee komen. Verder, je noemt vrijwel iedereen ideologisch verdwaasd; het is inmiddels een zodanig breed begrip geworden, dat enigszins aan betekenis begint in te boeten. Om heel eerlijk te zijn, ik neem het al niet erg serieus meer.

  Aan welke discussie onttrek ik me precies volgens jou, trouwens ?

 22. 43

  @0 waar ik benieuwd naar ben is hoe het staat met de xenofobie en vreemdelingenhaat onder immigranten? Zou dat nog een verklaring kunnen zijn voor de steeds verder toenemende populariteit van rechtse “populistische” partijen?

 23. 44

  @32 Het heeft er wel mee te maken wat je verstaat onder emigranten.

  Ik zie het zeker onder verdere generaties. Tip: kijk naar het verhaal van Wilders en zijn Géza Hegedüs en Marjan Gonsalvez in de introductie van de PVV in Rotterdam.

  Ik heb mij behoorlijk opgewonden. En ook duidelijk mogen concluderen dat er dus Rotterdammers zijn en mensen die meer Rotterdammers zijn.
  Natuurlijk zou ik blij moeten zijn dat er meer en meer van de 178 (of zoiets) nationaliteiten in Rotterdam hun stem laten horen en kunnen laten zien. Maar verdomme, als dat onder de drek moet van “Kijk achter mij (Géza Hegedüs wijzende naar de moskee achter hem) _dat_ willen we hier niet, dat willen we niet in Nederland. Het is hier geen Saudi Arabië of Noord Afrika. Rotterdam voor de Rotterdammers.” Dan wordt ik echt een beetje ziek.

 24. 45

  @31

  Onwaar. Veel punten die (bijvoorbeeld) GL en SP hebben, daar kan ik me best in vinden. Verder gebruik ik de term eigenlijk alleen voor linkse, ideologisch verdwaasden. Dus dat “vrijwel iedereen” is ook onwaar. Toch heb je een klein beetje gelijk. Populisten zijn ook ideologisch verdwaasden. Maar die duid ik liever aan met populisten, alt right of gewoon neo nazi’s.

  Of jij mij serieus neemt is geen punt van belang voor mij. Ik neem ideologische (of religieuze!) verdwazing per definitie niet serieus. Al die verdwazing is terug te voeren op identiteit.

 25. 46

  @29:

  1. Wikipedia is nu ineens de gezaghebber? Zojuist was het nog Cas Mudde. Dus als HJK morgen de wiki aanpast, voldoende steun daarvoor ontvangt, dan sluit jij je aan bij die definitie?
  2. Het punt wat HJK maakt is dat zelfverzonnen definities ons niet gaan helpen, ook niet als je met veel gedoe een hele sloot schapen achter die definitie hebt weten te krijgen. Kortom: Newspeak.

  Dus wat is volgens jou dan precies populisme ?

  3. Als mijn geheugen me niet in de steek laat definieerde het standaardwerk “A History of Modern Political Thought” populisme ongeveer als de politieke wens/het streven een zo groot mogelijke groep aan te spreken.
  Heel wat neutraler dus dan het hier gesteld wordt en bovendien net zo geschikt om bangmakers tegen de PVV als de PVV partijpolitiek zelf te omschrijven. De enige politicus die geen populist is is de politicus die geen behoefte heeft verkozen te worden of zijn of haar beleid gesteund te zien.

 26. 47

  @24: 1e alinea: petitio principii. Verder: daar waar morele zelfbeheersing niet boven prudentiele zelfbeheersing (het zich onderwerpen aan de tucht van de vrije markt) wordt geplaatst – zie hiervoor bijv. The Theory of Moral Sentiments van Adam Smith – is de democratie in gevaar. Voorbeeld: uit profijtbeginsel geld lenen aan iemand, een bedrijf of land niet kredietwaardig, is men verplicht een eigen verantwoordelijkheid te nemen als het fout loopt. Die werd niet genomen i.g.v. Griekenland. In de ‘discussie’ tussen Yanos Varoufakis en Jeroen Dijsselbloem (die in feite fungeerde als advocaat van banken) was Varoufakis de democraat en Dijsselbloem de anti-democraat. Ware Griekenland een persoon of bedrijf, dan was Dijsselbloem in elke democratische rechtsstaat (waarin die morele zelfbeheersing wel degelijk verankerd is) door een rechter in het ongelijk gesteld … dit zijn zo de woekeringen van ‘Finanzkapitalismus’ aka neoliberalisme … feitelijk een terugval naar ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’ Maar daar heeft Lloyd Craig Blankfein zich al over uitgelaten.

 27. 48

  @35: Jij bent hier degene die zich zo verschrikkelijk opwind over of een definitie wel “gezaghebbend” genoeg is. Zou je eerst eens even kunnen uitleggen wanneer dat precies het geval is ? Waar moet een definitie precies gedefinieerd zijn voordat jij hem wilt gaan gebruiken ?

  Ik snap nog steeds niet wat KJH’s punt precies is. Waarom gaat het goed definieren van een concept ons niet helpen ? Het is mijn ervaring, dat het goed definieren van een concept eigenlijk altijd helpt, en vaak zelf noodzakelijk is om verder te komen. Maar ik begrijp, dat jij het daar niet mee eens bent ?

  “Als mijn geheugen me niet in de steek laat definieerde het standaardwerk “A History of Modern Political Thought” populisme ongeveer als de politieke wens/het streven een zo groot mogelijke groep aan te spreken.”

  Zucht. Er is wel het nodige gebeurt in de wereld en de politiek sinds 1993 (dat boek bedoel je toch, neem ik aan ?). In de kwart eeuw sinds die definitie is gegeven is er niet alleen van alles en nog wat gebeurt in de wereld, maar is er ook een heleboel politicologisch onderzoek gedaan. De inzichten zijn gewijzigd, maar het lijkt erop dat jij in het vorige millenium bent blijven steken, want daar lijk je helemaal niets van meegekregen te hebben.

  “Heel wat neutraler dus dan het hier gesteld wordt …”
  Nee, hoezo ? Ook de moderne definitie is neutraal.

  Jouw definitie is trouwens volstrekt onbruikbaar. Ik vraag me heel erg af of het wel zo in dat oude boek van jou staat, maar ik heb geen zin om het na te checken. In ieder geval, zoals je zelf al aangeeft, het is een definitie waar eigenlijk alle politiek onder valt, en daarmee volstrekt zinloos.

 28. 49

  ook nog van wikipedia:

  “Political parties and politicians[3] often use the terms populist and populism as pejoratives against their opponents”

  dus daar komt KJH’s emotie vandaan …

  Ook een google op good old “populistische maatregel” laat zien dat dit vrijwel altijd als kritiek bedoeld is …

  (NB1 ik ben groot voorstander van data derived ontologies)
  (NB2 maar er is ook altijd kans op het geuzen-naam effect)

 29. 50

  @38: Ja, maar we hebben het hier dus niet over hoe politici de term populisme gebruiken. We hebben het hier over hoe de term wetenschappelijk gebruikt wordt.

  Tsja, dat KJH nogal emotioneel reageert als er een academische term op zijn politieke vrienden van toepassing is lijkt me niet mijn probleem, maar eerder zijn probleem.

 30. 51

  @39: Mijn punt is dat de term ‘populisme’ an sich badinerend is. Het feit dat er post-hoc een wetenschappelijke definitie voor bedacht wordt, die er een officieel glazuurtje overheen smeert, doet daar niks aan af. Want:

  a) die definitie komt uit de koker van de politicologie. Als er, samen met de sociologie en economie, 1 ‘wetenschap’ is, die gewoon ‘op bestelling’ is, dan is het die wel. Ja, je leest het goed, ik trek gewoon hele vakgebieden in twijfel. Zal wel komen omdat ik een beta ben. Sue me.

  b) de bedoeling van de wetenschappelijke definitie blijft badinerend. De opdracht was in feite: verzin een definitie om dit groepje mensen waar ik een hekel aan heb, in 1 keer kernachtig te omschrijven aan de hand van recente trends – en zorg ervoor dat de gekkies aan mijn kant niet onder de definite vallen, want dan win ik mijn discussies niet. Dus:

  c) het heeft alles weg van een cirkel-redenering: deze mensen zijn populisten omdat het populisten zijn.

  Ik vind uiteindelijk dat je best mag stellen dat er tegenwoordig, net als vroeger, ook heel veel op emotie gebaseerde politiek wordt bedreven, maar dat a) zowel gevestigde als nieuwkomende partijen daar gebruik van maken, b) dit zowel ter linker- als ter rechterzijde plaats vindt, en c) enige toevoeging hierop in de vorm van extra badinerende namecalling, volstrekt overbodig is en niets toevoegt aan het debat.

  Die wetenschapper van jou, met andere woorden, die kan naar huis. Of een andere mecenas vinden om zijn ‘results for hire’ te financieren.

 31. 52

  @40:
  “Mijn punt is dat de term ‘populisme’ an sich badinerend is. ”
  Ja, het is overduidelijk dat probeert om dit als een soort feit geaccepteerd te krijgen. Maar, om maar eens een paar rechtse argumenten van tien jaar geleden te recyclen, dat ligt toch echt aan jou. De wetenschap kan echt niet voorspellen wie zich allemaal beledigd gaat voelen door de termen die ze gebruikt. Als jij zo snel op je teentjes getrapt bent door een simpel woordje, dan is dat toch echt jouw probleem.

  “Ja, je leest het goed, ik trek gewoon hele vakgebieden in twijfel. ”
  Tsja. En dat zonder ook maar enige onderbouwing.

  “Zal wel komen omdat ik een beta ben. Sue me.”
  Ben jij een beta ? Sorry, als ik zie hoe je hier redeneert dan vind ik dat niet heel erg geloofwaardig. Je stelt je op als een soort prototype alfa, om eerlijk te zijn. Maar goed, het is duidelijk dat het een nogal emotioneel onderwerp voor je is, en ik weet dat emoties ratio kunnen uitschakelen, dat zou hier natuurlijk ook zo kunnen zijn.

  ” De opdracht was in feite:”
  Aha. En ik neem aan, dat jij met je beta-achtergrond, waardoor je heel nauwkeurig bent geworden in het onderbouwen van je beweringen, ons uitgebreid kan uitleggen wie die opdracht heeft gegeven, en aan wie die opdracht gegeven is ? Sowieso, kan je even een link geven naar de tekst van die opdracht ? Je suggereert immers, dat je precies weet wat erin heeft gestaan.

  “deze mensen zijn populisten omdat het populisten zijn.”
  Tsja, jij zegt het. Gelukkig zijn er heel weinig mensen die deze definitie van jou aanhouden. Die van Cas Mudde is dan ook veel beter.

  “Ik vind uiteindelijk …”
  Vast wel, maar we zijn nog lang niet aan het einde. De discussie ging erover, of populisme inderdaad een gevaar vormt voor (liberale) democratie. Ik heb uitgelegd waarom ik denk dat dat zo is. Ben jij het er mee eens, en zo niet, waarom niet ?

 32. 53

  @4: West Europa. Dus als jij aanwijzingen hebt over massamoorden in Communistisch Frankrijk of de Volksrepubliek Groot-Brittanie hoor ik dat graag. Heb je natuurlijk niet want het is volstrekte kolder (partijen zoals de Nederlandse SP of de Belgische PvdA zijn verantwoordelijk voor miljoenen doden) wat je suggereert. De partijen die wel verantwoordelijk waren voor deze aantallen doden liggen in het verlengde van jouw gedachtengoed.

 33. 54

  Jij bent hier degene die zich zo verschrikkelijk opwind over of een definitie wel “gezaghebbend” genoeg is.

  Nee hoor. Ik wijs er gewoon op dat @0 ten onrechte Mudde inzet als ‘een autoriteit’ op dat gebied. In zoverre het niet gewoon een autoriteitsargument was blijkt het ook gewoon onjuist: Mudde is niet een algemeen aanvaarde autoriteit en zijn ‘theorie’ is niet, ook niet op de universiteiten, de gangbare theorie waarvoor @0 het wil doen doorgaan.

  Zou je eerst eens even kunnen uitleggen wanneer dat precies het geval is ? Waar moet een definitie precies gedefinieerd zijn voordat jij hem wilt gaan gebruiken ?

  Ja dag. Eerst beweert @0 dat Cas Mudde de autoriteit is. Dan blijkt dat nauwelijks geloofwaardig. Vervolgens kom jij zelf met de Wikipedia aankakken, want daar staat ook het verhaaltje dat je graag hoort en dan mag nu een ander het voor je regelen?

  Ik snap nog steeds niet wat KJH’s punt precies is. Waarom gaat het goed definieren van een concept ons niet helpen ? Het is mijn ervaring, dat het goed definieren van een concept eigenlijk altijd helpt, en vaak zelf noodzakelijk is om verder te komen. Maar ik begrijp, dat jij het daar niet mee eens bent ?

  Je komt lichtelijk verward over, hier.

  Zucht. Er is wel het nodige gebeurt in de wereld en de politiek sinds 1993 (dat boek bedoel je toch, neem ik aan ?). In de kwart eeuw sinds die definitie is gegeven is er niet alleen van alles en nog wat gebeurt in de wereld, maar is er ook een heleboel politicologisch onderzoek gedaan.

  Really? En en passant zijn daarbij de oude talen ook maar even op de schop genomen om ze van een nieuw kleurtje, geurtje en betekenis te voorzien?

  De inzichten zijn gewijzigd,

  Nee, die zijn getuige @0 en uzelve afwezig. Vandaar ook die neiging om allerlei niet bestaande autoriteiten erbij te creëren en ‘politicologen’ als de ontologisten van morgen neer te zetten. Proest…

 34. 55

  @43: Jongetje, als jij denkt dat een boek uit 1993 de huidige stand van zaken in de politicologie weergeeft, dan denk ik dat verdere discussie met jou geen zin heeft.

  Maar wie weet, laat ik je nog een kans geven. Wat zijn volgens jou op dit moment de autoriteiten in de politicologie ? Hoe verschillen hun inzichten van die van polticologen zoals Cas Mudde ? En hoe definieren zij populimse precies ?

 35. 56

  @44:

  Leer eens lezen, gast. Dat was mijn stelling niet, ik bestreed de ‘autoriteit’ die werd aangedragen en van wiens lemma werd gezegd dat het min of meer algemeen aanvaard was… Dan kom jij terug met de Wiki als autoriteit…

  Bovendien suggereer je dat het begrijpen van het idee populisme hetzelfde is als begrijpen hoe de stand van zaken in de politiek is. Tsja…

  Dus is het niet je gebrekkig lezend vermogen, dan ben je vermoedelijk gewoon doelpaaltjes aan het verzetten.

 36. 57

  @45: Zucht. Stop eens met die ad-hominems en andere kleutertrucjes. Als jij het niet eens bent met de gebruikte definitie, leg uit waarom niet, en kom met een betere. Als dat allemaal te moeilijk voor je is, geef dat dan gewoon toe, in plaats van af te geven op mensen die zich al tientallen jaren in een onderwerp verdiept hebben.

  “Bovendien suggereer je …”
  Ah, een stropopje, ik zat er al op te wachten. In werkelijkheid suggereer ik helemaal niks, maar ja, feiten lijken je absoluut niet te interresseren.

  Trouwens, als je wikipedia niet accepteert als algemeen aanvaarde bron, wat is voor jou dan wel een algemeen aanvaarde bron ? En doe me een lol … kom niet weer met een boek van 25 jaar oud over aan ander vakgebied aanzetten, dat kan ik echt niet meer serieus nemen. Verder, het zou prettig zijn als je deze vragen alsnog zou willen beantwoorden: Wat zijn volgens jou op dit moment de autoriteiten in de politicologie ? Hoe verschillen hun inzichten van die van polticologen zoals Cas Mudde ? En hoe definieren zij populimse precies ?

 37. 58

  Stop eens met die ad-hominems

  ?
  Zit je nou gewoon tegen jezelf te mompelen?

  Als jij het niet eens bent met de gebruikte definitie, leg uit waarom niet, en kom met een betere.

  Nu had ik je al gevraagd beter te lezen maar ik leg het je nog één keer uit: Primair maakte ik bezwaar tegen het opvoeren van Mudde als de expert met het algemeen aanvaarde lemma over populisme.

  in plaats van af te geven op mensen die zich al tientallen jaren in een onderwerp verdiept hebben.

  Ik weet niet op wie je doelt maar ik heb zo mijn twijfels of Mudde, gezien zijn leeftijd, al tientallen jaren bezig is met dit onderwerp.

  Ah, een stropopje, ik zat er al op te wachten.

  Als je er al op zat te wachten had je dus ook zorgvuldiger kunnen formuleren.

  In werkelijkheid suggereer ik helemaal niks, maar ja, feiten lijken je absoluut niet te interresseren.

  Dus niet alleen heb je moeite met begrijpend lezen maar dus ook met schrijven.

  Dit was namelijk jouw extrapolatie

  als jij denkt dat een boek uit 1993 de huidige stand van zaken in de politicologie weergeeft, dan denk ik dat verdere discussie met jou geen zin heeft.

  Waar ik dus een opmerking maak over één tamelijk afgebakend onderwerp trek jij het hier breder naar ‘de stand van zaken in de politicologie’. Tsja…

  Trouwens, als je wikipedia niet accepteert als algemeen aanvaarde bron, wat is voor jou dan wel een algemeen aanvaarde bron ?

  Opnieuw, ik zeg niet dat ik de Wiki niet accepteer als bron. Ik vraag alleen of jij ook bereid bent de Wiki als bron te accepteren als het HJK is geweest die het Wiki artikel schreef…

  En doe me een lol … kom niet weer met een boek van 25 jaar oud over aan ander vakgebied aanzetten, dat kan ik echt niet meer serieus nemen.

  Misschien dat je weinig van de filosofie weet maar er wordt sinds de Grieken al over politiek nagedacht en geschreven. Dat jij kennelijk denkt dat een boek zijn relevantie verliest, 25 jaar na de publicatie, lijkt me een gemis voor jou.

 38. 59

  @47:
  Zucht …

  “Nu had ik je al gevraagd beter te lezen maar ik leg het je nog één keer uit: Primair maakte ik bezwaar tegen het opvoeren van Mudde als de expert met het algemeen aanvaarde lemma over populisme.”
  Je geeft hier zelf toe dat je een ad-hominem gebuikt. Je probeert Mudde te diskwalificeren, zonder dat je op zijn argumenten ingaat. Of heb ik ik nog steeds niet goed gelezen wat hierboven staat, volgens jou ?

  “Als je er al op zat te wachten had je ..”
  Nee, jij bent hier degene die mijn woorden verdraait. Dat ligt niet aan mijn woorden, dat ligt aan jou.

  “Dus niet alleen heb je moeite met begrijpend lezen maar dus ook met schrijven.”
  Zieltje toch … moet je weer een sneertje uitdelen ?

  “Waar ik dus een opmerking maak over één tamelijk afgebakend onderwerp trek jij het hier breder naar ‘de stand van zaken in de politicologie’. Tsja…”
  Jij wilde een algemeen algemeen aanvaard wetenschappelijk lemma voor populisme, het liefst ook nog gezaghebbend, toch ? Wel, kennelijk beschouw je dat boek uit 1993 als het meest gezaghebbend. Ik vraag je slecht om dat uit te leggen; waarom negeer je een kwart eeuw aan onderzoek en publicaties over dit enkele afgebakende onderwerp ?

  “Opnieuw, ik zeg niet dat ik de Wiki niet accepteer als bron. Ik vraag alleen …”
  Even voor de duidelijkheid, jij bent hier degene de de gebruikte definitie betwist omdat die niet “gezaghebbend” oid zou zijn. Dan is het dus aan jou, om te vertellen wat er precies gezaghebbend is. Je kan me echt van alles en nog wat vragen, maar ik weet echt niet wat jij gezaghebbend vind. Het spijt me voor je, maar dat zal je toch echt zelf moeten proberen uit te leggen.

 39. 60

  Of heb ik ik nog steeds niet goed gelezen wat hierboven staat, volgens jou?

  Inderdaad. Of niet goed nagedacht. Ik stel een autoriteitsargument (argumentum ad verecundiam) ter discussie, een typisch gevalletje drogreden dus, en dan wil jij dat weerleggen door te beweren dat dat een ad-hominem is. Tsja..

  Nee, jij bent hier degene die mijn woorden verdraait. Dat ligt niet aan mijn woorden, dat ligt aan jou.

  Probeer het anders nog eens. Jij extrapoleert. Ik ga er niet in mee…

  Zieltje toch … moet je weer een sneertje uitdelen ?

  Nee hoor. Ik stel feitelijk vast dat je in de lucht staat te zwaaien maar niet eens een plank vast hebt.

  Jij wilde een algemeen algemeen aanvaard wetenschappelijk lemma voor populisme, het liefst ook nog gezaghebbend, toch ?

  Ik kom in verweer tegen het autoriteitsargument.

  Wel, kennelijk beschouw je dat boek uit 1993 als het meest gezaghebbend.

  Nee. Ik geef je slechts weer wat ik geleerd heb over het onderwerp. Het autoriteitsargument laat ik over aan de goedgelovigen op zoek naar een eenvoudige en verklaarbare wereld.

  Ik vraag je slecht om dat uit te leggen; waarom negeer je een kwart eeuw aan onderzoek en publicaties over dit enkele afgebakende onderwerp ?

  Omdat veel dingen uit de laatste kwart eeuw kwalitatief ondermaats zijn. Een beetje zoals jouw discussietechniek.

  Even voor de duidelijkheid, jij bent hier degene de de gebruikte definitie betwist omdat die niet “gezaghebbend” oid zou zijn.

  Nadat die definitie werd ingezet als autoriteitsargument. Of wil je me nu vragen te verklaren waarom ik het oneens ben met het gebruik van drogredenen in een betoog?

  Dan is het dus aan jou, om te vertellen wat er precies gezaghebbend is.

  Nee. Het is voldoende om aan te tonen dat het een autoriteitsargument is. En zolang jij dat blijft ontkennen heeft het dus geen enkele zin de volgende stap in een discussie te zetten. Die volgende stap zou trouwens ethymologisch zijn…

 40. 61

  @49: Als jij echt een autoriteitsargument ter discussie wilt stellen, dan zou je wel aangeven wat voor jou dan wel een autoriteit is. Maar ondanks dat ik je dat elke keer vraag blijf je het antwoord schuldig, en als ik je vraag of je wikipedia als autoriteit ziet dan kom je met ontwijkende vragen. Sorry … for all practical purposes is dat gewoon de discussie verzieken. Want als je niet met een alternatief komt, dan is het enige resultaat dat de discussie stopt, omdat de definitie niet geaccepteerd wordt.

  Maar goed, misschien dat jij anders denkt. Stel nu, we besluiten dat Mudde’s definitie een autoriteitsargument is; wat is dan de volgende stap in de discussie, volgens jou ?

  De rest van je zielige sneertjes laat ik maar voor wat ze zijn. En dan ga je ook nog klagen over mijn discussietechniek ? Jongetje, ga lekker buiten spelen, als een wetenschappelijke discussie te moeilijk voor je is.

 41. 62

  @50:

  Als jij echt een autoriteitsargument ter discussie wilt stellen, dan zou je wel aangeven wat voor jou dan wel een autoriteit is.

  Misschien moet iemand die zo slecht lezen kan zich er niet toe zetten om in het hoofd van een ander te kijken?

  Maar ondanks dat ik je dat elke keer vraag blijf je het antwoord schuldig, en als ik je vraag of je wikipedia als autoriteit ziet dan kom je met ontwijkende vragen. Sorry …

  Ga zelf dan eens in op een vraag, want mijn eerste aan jou was toch echt naar aanleiding van jouw Wiki link. De vraag luidde: Als jij nu de Wiki aanhaalt als autoriteit, ben je dan ook bereid dat morgen te doen als HJK die Wiki heeft weten aan te passen? Als jij daar niet op wilt antwoorden moet je niet verwachten dat de volgende stap in een discussie gezet kan worden. Als je dan alleen maar een wedervraag stelt zonder zelf te willen antwoorden op de vraag die jou gesteld wordt, dan moet je niet verbaasd zijn als dat wordt opgevat als het verzetten van doelpalen. Jij haalt de Wiki aan, ik leg je uit dat iedere malloot een wiki pagina kan aanpassen en stel je de vraag of het dan nog voor jou nog steeds een acceptabele bron is.

  Echt, je doet het zelf…

  Sorry … for all practical purposes is dat gewoon de discussie verzieken.

  Nee hoor. Je had er wat van kunnen opsteken.

  De rest van je zielige sneertjes laat ik maar voor wat ze zijn.

  Lees de discussie maar terug. Duidelijk is geworden dat jij zelf niet begrijpt waar je over praat. Een autoriteitsargument dat aangevallen wordt, dan heet dat een ad-hominem te zijn. Later probeerde je het trouwens nog een keer met de opmerking, ik parafraseer, hoe ik het in mijn hoofd haalde iemand die al tientallen jaren met het onderwerp bezig was niet op zijn of haar woord te geloven.

  Dat je dan inmiddels het woord ‘zielig’ een aantal keren hebt weten in te zetten sterkt me in de mening dat je geen flauw benul hebt waar je over praat en dus maar wat roeptoetert als je over ad-hominems begint. Splinter, balk.

  Maar goed, misschien dat jij anders denkt. Stel nu, we besluiten dat Mudde’s definitie een autoriteitsargument is; wat is dan de volgende stap in de discussie, volgens jou ?

  OK;
  Ikzelf zou eerst eens terug willen naar de ethymologie. Simpelweg kijken naar de betekenis van woorden en de vraag stellen: Komt het gebruik van dit woord nog wel overeen met de oorsponkelijke betekenis van dit woord?

  Als je dat punt met elkaar hebt bereikt kun je het nog altijd hartgrondig met elkaar oneens zijn maar in elk geval heb je daarmee wel duidelijkheid over het begrippenkader gecreëerd. En dat zou al een enorme stap vooruit zijn ten opzichte van de huidige staat van de discussies.

 42. 63

  @51:
  “Misschien moet iemand die zo slecht lezen kan zich er niet toe zetten om in het hoofd van een ander te kijken?”

  Dat lijkt me nogal projectie, om eerlijk te zijn. Kennelijk ben jij degene die niet kan lezen, zelfs niet wat je zelf hebt geschreven:
  “Ik stel een autoriteitsargument (argumentum ad verecundiam) ter discussie, ”

  Maar ik begrijp, dat je nu terugkomt op je woorden. Prima, dat mag. Als je niet bezig was om een autoriteitsargument er discussie te stellen, waar was je dan wel mee bezig ?

  Overigens, de definitie wordt hier helemaal niet als autoriteitsargument gepresenteerd. Het is gewoon de gangbare definitie tegenwoordig. Het kan best zijn, dat er in 1993 andere definities waren; toen hield ik me nog niet zo bezig met politicologisch onderzoek. Maar we zijn inmiddels een kwart eeuw verder, en zowel in de wetenschap als in de pers is dit wel degelijk de gangbare definitie. Daarom verwees ik je naar de wikipedia; als de definitie zelfs daar gebruikt wordt, dan lijkt het me de gangbare definitie. Het handige van wikipedia is dat je precies de geschiedenis van zo’n pagina kan checken, om te kijken hoe zo’n definitie daar precies is terechtgekomen.

  Wat jij doet, is maar door blijven emmeren over dat Cas Mudde geen autoriteit zou hebben. Je valt dus niet de gangbare definitie aan, maar de persoon die hem toevallig heeft opgeschreven; je betwist niet de definitie, je betwist de persoon. Dat is wel degelijk een ad-homimen. Misschien heb je dat niet bedoeld; misschien is het wel degelijk je bedoeling om de definitie te betwisten, maar kan je dat niet zo goed opschrijven. Dat kan, maar dan is het nogal raar dat je elke vraag daarover blijft vermijden, en nu zelfs plotseling over etymologie begint. Dit is geen taalkundige discussie; het maakt niets uit waar het woord populisme precies vandaan komt of wat het woord vroeger betekende, we hebben het over wat het woord nu betekent. En, het spijt me zeer, maar de indruk die je hier wekt is dat je alles uit de kast haalt om het maar vooral niet over die huidige, gangbare betekenis te hebben.

 43. 64

  @52:

  Je kan ook gewoon teruglezen hoor.

  Mudde’s definitie wordt gepresenteerd @0 als maatgevend. Wat ik bestrijd en wat bovendien een drogreden is. Nope. Geen ad-hominem. Voor de rest ga je netjes full circle. Wat ook een vorm van drogredeneren is. Keurig…

  Yasta.

 44. 65

  @53:
  “Je kan ook gewoon teruglezen hoor.”
  Ik kan dat wel, ja. Waarom kan jij dat eigenlijk niet ? Zelfs als het om je eigen woorden gaat heb je er moeite mee.

  “Mudde’s definitie wordt gepresenteerd @0 als maatgevend. Wat ik bestrijd …”
  Nee, dat doe je niet. Want:
  – Je geeft niet aan waarom het niet maatgevend zou zijn
  – Je geeft niet aan wat er mis is met de definitie
  – Je geeft niet aan wat volgens jou dan wel maatgevend is
  – Je komt niet met een betere definitie.

  In plaats daarvan maak je wat denigrerende opmerkingen over de persoon Cas Mudde. Sorry, maar jij bent hier degene die met een drogreden bezig is.

Toerismeterreur

ELDERS - In deze periode van vrijwillige werktijdverkorting worden Europese steden zwaar getroffen door een tsunami toeristen. De inwoners van de steden die het meest te lijden hebben zijn het al langer meer dan zat. Toerismeterreur wordt met lokale terreur bestreden (Barcelona) en eisen plaatselijke inwoners hun habitat weer terug (Mallorca).

Eerder waren er al wat ludiekere rolkofferacties in Venetië (2014) en Amsterdam (2015). Andere getroffen gebieden zijn onder andere: Ibiza, Dubrovnik, Berlijn en Santorini.

Massatoerisme staat vooral tijdens komkommertijd in de belangstelling. De rest van het jaar zijn de pittoreske kinderhoofdjes verborgen leed. Dat wil zeggen: vertrapt door zoveel voeten dat het niet meer (om aan) te zien is.

 1. 66

  Ik snap die hele focus op de stad niet. Ik bedoel, ik moet niet lullen, ik woon er zelf in eentje, maar toch: wat bezielt deze Internet generatie, die toch het thuiswerken zou moeten omarmen en alle mogelijkheden die dat geeft, om en masse het ideaal van de vorige generatie (een vrijstaand huis met tuin) in de prullenbak te smijten en met z’n allen – in het geval van Nederland dan – naar de Randstad te rennen om daar scheefgezakte, klein-bemeten, van kakkerlakken besmette, lawaaiige appartementjes te gaan bezetten? En als het dan ook nog allemaal kinderlozen waren, maar nee – duizend baboe-bakken ontsieren de stoepen, en allemaal kinderen wiens maximale idee van vrijheid stoepkrijt is. En dan met die koters op vakantie. Naar een andere stad. Jezus.

 2. 67

  @1: Goh, omdat het makkelijker is? Winkel om de hoek, bioscoop om de hoek, openbaar vervoer is over het algemeen beter in de steden als op het platteland, over het algemeen is er meer werk in de stad (minder reizen). Inderdaad, wat bezielt die mensen?

 3. 68

  @2:

  Winkels om de hoek heb je ook in het dorp, bioscoop 15 minuten met de fiets, vervoer is beter geregeld / OV is prima, er is overal zat werk, je reist veel sneller dan in de stad. Nummer 1 heeft een goed punt, de Randstad is voor jonge gezinnen veel te duur en heeft veel minder te bieden voor kinderen. Voor ouderen en studenten snap ik het wel.

 4. 69

  De vragen zijn niet moeilijk te beantwoorden.
  De mens – eigenlijk alle levende wezens in een optimale samenleving – zijn niet lui ( zoals rechtsen en nep-linksen willen doen geloven)
  maar economisch (minimale inspanning /geld, maximaal resultaat). Het resultaat valt schijnbaar niet tegen (waar?)
  Maar wat de mensen écht – in algemene zin – bezielen? Vraag het de psychologen en filosofen en de ???. En de touristen

 5. 70

  @1

  In steden valt tenminste wat te zien. Moeten de toeristen een woonwijk gaan bewonderen of zo? En dan is het massatoerisme vanuit China nog niet eens goed losgebarsten. Verder is het proces van urbanisatie nog steeds gaande. In een stad valt geld te verdienen, buiten de stad vind je boeren met machines die geen mensen nodig hebben.

  En dan is Amsterdam op wereldniveau nog maar een dorpje. Een soort van openluchtmuseum. Vandaar ook dat het er zo druk is, een dorp is gauw vol.

 6. 71

  @4

  Ja, uiteindelijk zijn we allen ‘neoliberalen’. Zowel de rechtsen als de nep-linksen. Dat is gelijk ook de reden dat de neoliberaal niet bestaat. Het is synoniem aan ‘mens’.

 7. 73

  Om maar eens een open deur in te trappen met een citaat van Blaise Pascal (1623 – 1662):
  ‘Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven.’

 8. 74

  De wereldbevolking groeit almaar door net als de wereldwijde welvaart, logisch dat het toerisme dan mee groeit.

  Verder is dit stuk wel erg PVV “eigen stad eerst”, al die buitenlandse toeristen zijn toch juist een multiculturele verrijking voor de hoofdstad? En dan moeten ze nog betalen voor hun bed, bad en brood ook!

 9. 76

  @4, ik snap het niet, mss had ik “in optimale samenleving” helemaal weg moeten laten. verder
  met economisch bedoel ik: je kunt met 100 euro naar Londen, met 500 naar Barcelona, dat is toch economisch bekeken, qua geld ?
  en de slak kruipt ook rechtstreeks naar het groenste blaadje, de leeuwinnen rusten ook eerst voordat ze op jacht gaan, de dolfijnen weten ook waar en wanneer scholen vis zijn, hetzelfde vleermuizen en zwermen motten. allemaal economisch bekeken.
  15, 20 jaar geleden waren ook de werkelozen “lui”, ook economisch bekeken, voor de staatskas, als je het nagaat

 10. 77

  @7 Ik heb dat geloof in neoliberalisme niet uitgevonden.

  @9

  Je verkoopt flauwekul en dat weet je zelf ook wel. Buitenlandse (en binnenlandse) toeristen is een wijze van inkomen verwerven. Op oneigenlijke manier maak je een link naar uitgeprocedeerden.

 11. 78

  @11

  De optimale samenleving bestaat dan ook helemaal niet. Urbanisatie is de opkomst van homo economicus. Een proces wat al eeuwen gaande is. De stad is van oudsher de handelsplaats en de plaats waar zich de macht bevindt. Toerisme is ook handel.

  De echte bezieling van de mens ligt uiteraard niet in homo economicus. Maar de handelsplaats heeft tóch magnetische aantrekkingskracht.

  Voor wie er anders over denkt: Groningen (niet de stad uiteraard) is nog leeg.

 12. 79

  Voor later

  Dit heb ik geprobeerd te zijn
  de stappen die je hoort op een lenteavond
  het passeren van stevige zolen op vertrouwde steen
  eventueel een flard van Au Privave
  of een gefloten partita.

  Niet: rolkoffertjes, rolkoffertjes, rolkoffertjes.

  -Adriaan Jaeggi-

 13. 80

  @3: Er zullen uitzonderingen zijn. In de regel klopt het dat in dorpen minder werkgelegenheid is, minder winkels zijn, minder cinema’s, slechter ov.

 14. 81

  Misschien een idee om monumenten die op de UNESCO World Heritage List staan en door toerisme bedreigd worden op die andere lijst te zetten: de UNESCO List of World Heritage in Danger?

 15. 82

  @14: Ah, mooi! Veel te jong gestorven. Ik dacht dat het Tommy Wieringa was die ergens schreef dat dit Jaeggi’s laatste gedicht was, die ook op de rouwkaart is gezet.

  Nu ga ik zelf wat off topic (excuses!), want door dit gedicht (meer de herinnering aan een te jong overleden mens) dacht ik ineens dat allen die in de reactiekolommen parmantig betweterig lopen te zijn, of grote muilen opentrekken of persoonlijke aanvallen afsteken of meer van dat ongezelligs uitspoken, dat zulke lieden nog geen hartverscheurende rouw hebben meegemaakt.

  Waarom ik dat zo denk ga ik niet uitleggen.

  On topic: Schiphol is de rolkoffertjes ook spuugzat.

 16. 83

  @16: Misschien is het een idee om ze allemaal in een soort gigantische Disney-World of Las Vegas na te bouwen, zodat je alle toeristische hoogtepunten in pakweg één week kunt bezoeken.
  Inclusief musea met replica’s. Acteurs zorgen voor couleur locale, zodat het allemaal net echt lijkt. Het draait immers allemaal om beleving. Het werkelijkheidsgehalte doet er nauwelijks toe.
  Virtual reality biedt misschien ook nog ongekende mogelijkheden; hoef je zelfs de deur niet meer uit.

 17. 84

  @17

  Ik begrijp het wel zonder uitleg. De betweters, grote monden (klinkt wat vriendelijker) enzovoorts zijn een verhaal zonder inhoud. Dwz, het verhaal is er wel, maar heeft geen dragend vermogen.

  Niets zoeter dan rouw, het verpest je verdriet.

 18. 85

  @18

  Wie gaat er nou naar een replica als de steden er in het echt nog zijn? Fototoestel niet vergeten uiteraard, anders kan je thuis niet zien wat je in het echt gemist hebt.

 19. 86

  Kuddemensen vinden alleen iets mooi als met hen duizenden anderen het mooi vinden. Want dan moet het wel goed zijn nietwaar.
  Dus maken ze met duizenden tegelijk allemaal dezelfde foto’s van dezelfde dingen, de Mona Lisa, de scheve toren van Pisa en Manneken Pis. Al diezelfde foto’s worden door deze dappere globetrotters op sociale media geplaatst alwaar ze worden gefeliciteerd en bejubeld om hun rijk bereisde en fantastische leven. Kuddegenoten zetten jaloers diezelfde bestemmingen in hun agenda om naartoe te reizen want anders is hun leven niet af.
  Allemaal hetzelfde rondje rond de wereld langs de zorgvuldig opgepoetste hoogtepunten van het menselijk bestaan. Een efteling voor grote mensen. Met een rolkoffer.

 20. 88

  Allemaalbeetje hypocriet. Jarenlang promoten de steden zichzelf aan touristen. Nu zijn ze er en is het ook niet goed.

  En de bewoners van de ene stad zijn de touristen in een andere stad. Is er ooit onderzocht of al die klagers zelf nooit op vakantie zijn gegaan? Ik vrees van niet en verwacht dat een groot deel van de klagers (in amsterdam zeker) het zelf o zo leuk vinden om lekker goedkoop via ryanair hun eigen stedentripje te doen.

  Hij zonder zonde werpe de eerste steen.

  https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DbqjuAJKGlPg&ved=0ahUKEwiqzPLG6r3VAhUEK1AKHTrEBrUQo7QBCB0wAA&usg=AFQjCNGwkR8wgiTc_ph04F7WsEXCr_Qphg

  https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dwq28tbRpfhE&ved=0ahUKEwii78Lb6r3VAhWMY1AKHe2sCLcQo7QBCB0wAA&usg=AFQjCNFOI_agEhC8SmE7IwHR9wiI3S-l-A

  https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DEnDjzKhlE6Q&ved=0ahUKEwjgwK_16r3VAhVIalAKHVSlALUQo7QBCCYwAw&usg=AFQjCNF9gzo2tB2i9-rxCSTtji4zgqEsRg

 21. 89

  Kwestie van balans zoeken, misschien. Onbeschoft doen tegen toeristen, maar niet tè onbeschoft. Hmm. Heel herkenbaar, qua Amsterdam. Dit verklaart ineens een hoop…

 22. 93

  Mensen die zomaar vrij kiezen waar ze heen gaan, wat ze willen zien, waar ze willen eten. Het zou verboden moeten worden. Goed dat deze linkse demonstranten daar wat tegen doen.

  Met een mes de banden van een bus leksteken, voor de ogen van wat kinderen, zorgt er ook voor dat je je goede bedoelingen snel overbrengt naar de mensheid.

 23. 94

  Ik begrijp het niet zo goed. Alle reaguursels lijken verdacht veel op het beruchte vol=vol van Jan Maat. De grenzen stonden toch altijd open bij V.A.R.A links? Of heb ik mij altijd vergist en maakt links uiteindelijk toch onderscheidt tussen de buitenlanders en discrimineren ze net zo hard mee.

 24. 97

  @29 toeristen vluchten doorgaans niet voor oorlog, onderdrukking of andere vormen van geweld. Bovendien zijn het er een paar meer. Vorig jaar 20 duizend asielzoekers in heel Nederland en 17 miljoen toeristen in Amsterdam.

  Niet zo heel raar dus om die kromme redenering van je als getrol te beschouwen.

 25. 99

  C’mon,
  dit heeft geen hol met links/rechts te maken maar alles met een steeds kleiner wordende planeet.
  En een steeds welvarender planeet,
  wie had er nog geen 20 jaar geleden kunnen bedenken dat Maoistische Chinezen met busladingen gelijk Giethoorn belagen,
  of all places?
  Fucking prachtig toch, man man man wat volkomen schitterend,
  de wereld voor ons allen.
  Goed, wat gedoe met fossieleuitgasvliegtuigteveel maar dat passen we nu rap aan,
  teveel mensen tegelijk op 1 plaats omdat de reisorganisaties dat nu eenmaal zo bedacht hebben en tante Chiu en Marietje eindelijk ook eens de deur uit kunnen/ land verlaten.

  @29,
  tuurlijk, vol=vol, maar geef alsjeblief niet teveel credits aan Janmaat, heeft ie echt niet bedacht, hij zat alleen net achter Juliana,
  volgens mij brulde Juliana dat al in de jaren ’50, ‘dit land is vol etc’ en kreeg je notabene een oprotpremie van onze regering,
  terecht, tis onderhand (al lang dus) overfuckingvol in dit land.
  Zeker toen gezien de economische situatie.
  En dat werd toen ook voluit ondersteund door linkse partijen hoor,
  zouden ze nu niet meer doen uit pure rancune lekker tegen trappelen.

  Kom net als vakantieganger uit de Arriège in Frankrijk, natuurgebied in de Pyreneen, extreem weinig toeristen, weinig accomodaties aldus om toeristen op te vangen, moeilijk te bereiken, moet je wat voor doen etc.
  En het meest spannende van de omgeving is het ontbreken van menselijke inspanningen, geen stad, geen internet, wat gehuchten en voor de rest houden de wegen gewoonweg op, wil je verder moet je de berg op sjouwen, te voet, kaart in je klauwen.
  En daar hebben tante Chiu en Marietje dus terecht geen zin in en laten zich liever per Air(bus) rondrijden door wat bekend en niet te ver van het hotel is.

  Al dit toerisme is een teken van welvaart, van een kleiner wordende planeet, van bij elkaar op bezoek gaan,
  is een teken van VREDE.

  En dat het her en der ecologische schade oplevert is jammer en moet uiteraard beperkt dan wel gecompenseerd worden,
  maar die schade weegt niet op tegen het groeiende wederzijdse begrip, dat we allemaal ook maar gewone mensen zijn, ook in onze overvolle steden, ook in Giethoorn/Barcelona/Venetië/Shianghai.
  Laten we de busladingen Chinese toeristen koesteren,
  los van de inkomsten van die gasten mogen ook zij eindelijk een keer hun land verlaten, onderdeel worden van de wereldgemeenschap.

 26. 100

  @31:
  standaard cultuur marxistische opmerking,
  afzeiken, degraderen, nul komma nul opbouwend noch inhoudelijk.
  Beetje buikborrelen.

 27. 102

  Wellicht de touristenbelasting verhogen? Is elke tourist nog steeds vrij om te komen, en krijg je meer inkomsten om de gevolgen te verzachten.

  Overigens zijn er nog genoeg mooie steden waar men touristen wel graag ziet. Zo is Sofia Bulgarije een prachtige stad die in de zomer erg rustig is. Ideaal voor een stedentrip. Ook nog goedkope stad bovendien. Een echte aanrader.

Europa op vakantie

ELDERS - Europa wordt deze weken geteisterd door een tsunami aan vrijwillige werktijdverkorting. Hoewel, vrijwillig? De schoolvakantie 8 juli tot 4 september) is van overheidswege opgelegd. De bouwvakvakantie is sinds 1981 geen verplicht nummertje meer, het advies is wel in de schoolvakantie het werk neer te leggen (24 juli tot en met 25 augustus). De politiek gaat daar braaf in mee (7 juli tot en met 11 september).

In andere Europese landen gelden grofweg dezelfde perioden. Ofwel: voor wie graag ziet dat Europa op haar gat ligt moeten dit gouden tijden zijn.

Vakantie is een beleving en biedt de mogelijkheid Europa te ervaren. De meeste vakantiegangers doen in deze periode een of meerdere Europese landen aan en kunnen dus zien waar van Europese eenheid sprake is of juist van Europese diversiteit.

 1. 107

  Als zelfstandige zonder poen houd ik noodgedwongen mijn carbon footprint bescheiden. Al ga ik voor benzine de Maas over en voor drank de Roode Beek.
  Om dan op elke rotonde toch elke keer een ‘oh, ja’-gevoel te krijgen. Wat trouwens ook geldt voor de Nederlandse turborotondes, waar je een terreinwagen voor nodig hebt.

 2. 109

  Met kinderen zat ik jarenlang aan de verplichte zomervakantie vast. Duur en druk. Ik probeerde de grootste mensenmassa’s wel te vermijden maar belandde af en toe toch in die eindeloze file in de brandende zon of op de overvolle herriecamping mét animatie. Nu zijn de kinderen groot en hoef ik niet meer. Godzijdank. Ik blijf lekker thuis. Beetje doorwerken, af en toe een mooie wandeling. Heerlijk rustig.

 3. 110

  Eén overeenkomst is bekend en heeft flinke voordelen. Overal met euro’s betalen.

  Je kunt overal ter wereld met Euro’s betalen: just pull out your card. Het voordeel van die Euro voor de consument is, in het tijdperk van krediet kaarten, pinpassen, chip-wallets en electronisch bankieren, schromelijk overdreven.

 4. 111

  @2: De turborotonde is net als de Nederlandse OV chipkaart, de snelwegafrit, en de parallelle A2: een efficiency booster voor mensen die het vaak gebruiken en weten wat ze doen, een ramp voor alle casual gebruikers.

Closing Time | Elke burger een rentenier.

Uit Paul van Ostaijen’s Bankroet Jazz, Vierde deel, 41, p.140: Elke burger een rentenier.

Het is het doel van de regering de staatsekonomie nog gunstiger uit te bouwen dan tot hiertoe het geval is geweest. Daarom heeft de regering besloten tot de eindelike uigave van een niet-gelimiteerde lening schatkistbons, tegen 10%, vrij van alle belasting, en met 75% reduktie voor de inschrijvers. Passez à la caisse. Zodoende zullen wij tot de realisering komen van onze levensmaxiem: elk burger een rentenier.

Ver voor het “geen gezeik – iedereen rijk”van Van Kooten en De Bie schreef Paul van Ostaijen in 1919 een dadaïstisch filmscenario, getiteld “De jazz van het bankroet”, in 1921 herschreven onder de titel “De Bankroet Jazz”.

Leo van Maaren en Frank Herrebout verfilmden het scenario en brachten in 2009 de film uit.

 1. 113

  Dank. Mooi op zichzelf, die zich herhalende (eindeloos?) geschiedenis. Maar toen ik vannacht wat slapeloos niks te doen had ben ik even door gaan lezen/zappen op van Ostaijen. Leven, werken etc… (wat is er trouwens etc… aan leven en werken?).

  Toen las ik, dat zijn gedicht ‘Ik zag Cecilia komen’, gebruikt wordt in Torenhoog en Mijlenbreed van Tonke Dragt, wat ik las toen ik 14 was en haar beste boek vind. Ik kan me er echt niets van herinneren. Van het voorkomen van dat gedicht dan. Ga ik echt ook weer lezen, terzijde!

 2. 114

  Van Ostaijen een filmscenario? Gedichten en proza, dat ken ik, maar een filmscenario was het leermomentje van vandaag, Kunst op vrijdag.

Wat deze kaart wel en niet over vooroordelen zegt

ANALYSE - Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

 1. 115

  Terechte conclusie. Als je de scores in een bepaald land geldig verklaart voor het hele land stimuleert dat vooroordelen: alle Nederlanders worden vrij gepleit van racisme en alle Tsjechen zijn nu racisten.

  Het probleem is dat in de dominante wijze van denken Europeanen alleen in landenhokjes kunnen bestaan. Zo lang we daar niet van loskomen zullen vooroordelen blijven bestaan.

  Overigens worden dit soort fouten vaker gemaakt. Bij de verkiezingsuitslagen zien we ook steeds vaker plaatjes van Nederland met ingekleurde districten die suggereren dat bepaalde delen van het land rechts, andere (steeds minder) links zijn. Terwijl alleen de grootste partij in beeld wordt gebracht. Met als gevolg dat Limburgers zich moeten verdedigen tegen het PVV-stempel, etc.

 2. 116

  De test vraagt je in verschillende rondes om foto’s van witte en donkere gezichten te matchen met positieve woorden (‘vreugde’, ‘liefde’, ‘vrede’) en negatieve woorden (‘pijn’, ‘erg’, ‘horror’), en meet vervolgens hoeveel tijd je nodig hebt om verschillende combinaties van woorden en gezichten correct te matchen.

  Ik ben sowieso veel beter getraind in het processen van blanke gezichten. Het zou me dan ook verbazen als ik bij donkerder gezichten net zo snel zou reageren.

 3. 118

  @2: Interessante hypothese. Hoe zit het in die landen met het percentage mensen met een kleurtje? Zou er een correlatie bestaan tussen het percentage donker(d)e(r) mensen en de score?

 4. 119

  @2, @4 Totaal onwetenschappelijk natuurlijk, en geen idee of het ook maar in de buurt komt van significantie, maar er lijkt wel een correlatie te zijn. Meer immigranten in een land betekent meestal dat de IAT-scores lager (en dus “beter”) zijn.

  Zie het kaartje hier https://jakubmarian.com/immigration-in-europe-map-of-the-percentage-and-country-of-origin-of-immigrants/

  Ik kon geen kaarten vinden met het aantal “migranten” met een kleurtje anders dan het gemiddelde in dat land, dus ik ga er hier voor het (onwetenschappelijke) gemak even vanuit dat een hoge migrantenpopulatie ook betekent dat die groep daar goed is vertegenwoordigd.

  Wat dit dan weer zegt over racisme is natuurlijk compleet onduidelijk… Teveel variabelen.

 5. 121

  aah het plaatje klopt niet wetenschappenlijke kul dus. Onderbouwd en wel.
  Kijken we dan maar naar de praktijk, hé verrek precies hetzelfde.
  Zelfs op micro niveau.
  We (het oosten) hebben een hekel aan Sylvana vanwege haar westerse afkomst, niet haar roots of kleurtje.
  We zijn niet racistisch maar pattriotisch, het lokaal nationalisme leeft. Jep, eigen volk eerst.
  Wij hebben ervoor gevochten terwijl het westen het geld incasseerde.
  Vraag het iedere Pool of Rus.
  Ik wil als witte blanke horige boer met ouders/slaven van de textieluitbuiters herstelbetalingen voor het honderden jaren uitbuiten van mijn regio en sylvana kan me reet kussen.
  50 jaar geleden waren wij het Bangladesh van Amsterdam, een trein kwam pas als er wat te halen viel.
  Ik ga gauw mijn reet op twitter zetten en een politieke splinterpartij oprichten.

 6. 122

  Nederland lichtblauw!
  Gezien het feit dat een 1 op de 5 kiezers achter G.W.,
  (die man die zijn afkomst heeft weggeschmink)
  aanloopt en het aantal “light-p.v.v.-ers” bij o.a. de v.v.d. en g.p.v., moet ik de resultaten van dit onderzoek tot “nepnieuws” verklaren.

 7. 126

  ‘Nederland moet wel racistisch zijn, want meer dan 10% van de bevolking stemt op de PVV’. Dat is zo’n beetje de strekking van het verzet tegen de conclusie dat het met racisme in Nederland wel meevalt. Tja. Je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen of de PVV dan eigenlijk wel racistisch is (ai, nee, die vraag kan niet).

  Goed. En dan nu de hamvraag: is een intuïtieve afkeer tegen wat vreemd is eigenlijk slecht? Gaat het er niet om wat je als volk met die afkeer doet?

  De onderzoekers hadden zich de methodologisch problematische aanpak kunnen besparen en gewoon kunnen lezen wat de wetten in de verschillende landen zeggen. En weet je wat dan leuk zou zijn geweest? Als men nog iets had uitgezoomd. Europa is dan blauw, maar Afrika is rood (met Zimbabwe donkerrood en Zuid-Afrika binnenkort ook).

 8. 127

  @12: “Je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen of de PVV dan eigenlijk wel racistisch is (ai, nee, die vraag kan niet).”
  Komt ie weer, dat mag ik niet vragen! Die wenteling in slachtofferschap van niet bestaande censuur. Het blijkt dat je de vraag wel degelijk kunt stellen. Het zit hem meer in het antwoord (een volmondig ja) dat je niet wilt horen.

 9. 129

  Zo moeten we bedenken dat de data komen van bezoekers van een Amerikaanse website….

  Dat lijkt me nog het allergrootste bezwaar. Iedereen met een beetje wetenschappelijk benul kan je vertellen dat het dan dus niet een aselecte, onafhankelijke steekproef is, en dat je dan dus de scores nooit mag projecteren op een heel land.

 10. 130

  @12: Volgens mij mag je juist niet zeggen dat de PVV racistisch is.

  Dat is zo’n beetje de strekking van het verzet tegen de conclusie dat het met racisme in Nederland wel meevalt

  Volgens mij wordt er in dit artikel nergens gezegd dat het niet of wel meevalt met het racisme in Nederland. Er wordt alleen maar gezegd dat je op basis van deze gegevens geen conclusies kan trekken. En dat het opvallend is dat dat toch gebeurt en de conclusies gebruikt worden om de mensen die zeggen dat Nederland wél racistisch is terecht te wijzen.

  Zie ook deze quote: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.”

  Er gaat veel fout in die zin. Het “valt in ons land wel mee”. Dat zal best, maar dat het hier relatief net zo of minder erg is dan in andere landen zegt helemaal niets over hoe erg het hier is. Dus Simons kan het prima eens zijn met de stelling dat het in Nederland relatief meevalt, maar nog steeds vinden dat er ook in Nederland actie nodig is.

  Grappig trouwens, dat rechts vindt dat er in Nederland iets prima is als het in het buitenland erger is. Daar heb ik ze nooit over gehoord als het over ontwikkelingshulp gaat.

 11. 131

  Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

  Ik denk dat er een andere onbedoelde les in dit verhaal zit, namelijk dat het hebben en uitspreken van vooroordelen in veel gevallen helemaal zo schadelijk niet is. Sure, arme zwarten in het zuiden van de VS lynchen, is niet Ok. In Nederland komen we met deze discussie vaak niet verder dan ‘zwarte piet’, of ‘ik kwam die avond de nachtclub niet binnen’. Hoe storend ook, nauwelijks schadelijk (en zelfs onbewijsbaar en leuk!)

  Dus ik zeg: gooi het over een andere boeg: wees blij dat je je hier in een niemandal collummetje boos staat te maken over een niemandal studietje! Het leven zit kennelijk gewoon best goed in elkaar hier!

 12. 132

  @17: Het is extreem schadelijk.

  Maar verder, dus omdat er in Nederland niemand gelyncht wordt en we het hebben over zwarte piet of een nachtclub niet inkomen moeten we concluderen dat het leven best goed in elkaar zit?

 13. 133

  @18: Er zitten wat nuances tussen, zoals arbeidsmarkt dingetjes, maar verder – ja. Het feit dat de discussie hier over zwarte piet gaat, betekent dat we het door de bank genomen extreem goed hebben.

 14. 135

  Jaren geleden keek ik nog wel eens naar het songfestival, maar dan alleen naar de stemmingen. Aan de hand van de uitslag probeerde ik vervolgens te achterhalen welke (gedeelde) sociologische motieven bepaalden welke liedjes daardoor tot voorkeur maakten. Dat heb ik bij dit kaartje ook. Wat ik zie is een verdeling over Europa qua (materiële) welvaart. Daar kun je veel liedjes aan vastplakken.

 15. 136

  @20: ‘We’ is iedereen.

  En wat wil je hier dan mee zeggen? Dat het racisme dat er nu in Nederland is ok is?

  Het is in ieder geval zelden strafbaar. Of zelfs maar onfatsoenlijk. M.a.w. men maakt zich over het algemeen druk om niks. Maar men maakt zich nu eenmaal graag druk, dat weet ik ook wel.

 16. 137

  @22: Mensen die geen stageplek krijgen? Mensen die geen baan krijgen? Onterecht een lager schooladvies? Regelmatig aangehouden worden om je huidskleur en/of auto? Schering en inslag in Nederland.

  Onder welke steen leef jij?

 17. 138

  tja nogal wiedes dat Noord-West Europa zo scoort.
  Liberale progressieve relatief cosmopolitisch en rijke landen met een relatief open en vrij onderwijssysteem (en dito geschiedenis) scoren op liberaal progressief cosmopolitisch gebied beter dan de rest, schop nog eens een open deur in.

  Alleen al het feit de ‘men’ zich hier over het algemeen bewust is van zoiets als racisme en de negatieve connotatie die dat hier heeft kleurt die landen blauw.
  Zat landen waar racisme een meer positieve connotatie heeft, daar krijg je heel andere antwoorden op dezelfde vragen, zo’n test werkt dan ook niet, als racisme niet zo ervaren wordt als hier in NL.
  Chinezen zijn bv ronduit trots op hun Chinees zijn, de niet-Chinees staat nu eenmaal een tree lager op de ladder, dat was, is en zal altijd zo zijn, dat de rest van de mensheid daar mogelijk wat op tegen heeft is dan ook volkomen logisch omdat ze nu eenmaal geen Chinezen zijn en dat ook nooit zullen worden, geen speld tussen te krijgen vanuit Chinese optiek.
  Zitten er een paar natuurlijk jaloerse Hollanders ergens op een website te mekkeren, logisch en terecht. Dat heeft niks met racisme te maken maar is gewoonweg een feit.
  In thailand heb ik ook geweldige gesprekken gehad met Thais, over die dikneuzen, die wat dommige blanken, altijd nog beter dan die zwarte duivels, die Nigerianen, stinken nog harder dan zwtende bleekscheten en zwaar onbetrouwbaar. Als compliment kreeg ik te horen dat ik iig niet zo stonk, had ongetwijfeld te maken met m’n vegetarier zijn, ik mocht wel op vakantie daar komen en geld uitgeven. Buitenlanders kunnen uiteraard geen echte inwoner van Thailand worden, een huis kopen mag daar dan ook niet, Thailand is uiteraard voor Thaïs, dat snapt een kind.

 18. 140

  Oftewel,
  die hele racisme discussie hier, praten over nationalisme, gelijke rechten etc. is strikt genomen een regionale discussie.
  Op een groot deel van onze mooie blauwe bal vindt deze discussie of niet plaats, of vanuit volstrekt andere uitgangspunten.
  Jaren geleden forse studentenprotesten aan Indiase universiteiten nadat de regering had besloten dat er ook Daliths, onaanraakbaren, dienden te worden toegelaten.
  Dit ter ‘emancipatie’ van die fors genegeerde en onderdrukte groep/kaste.
  Indiase studenten protesteerden tegen dit voornemen van de regering men vond het absurd ze toe te laten, die vuilnisophaalders hoorden niet thuis op een universiteit.
  Vergelijk dat eens met de protesten in NL waar men juist de lagere klasse wèl toegang wilde geven op de universiteit.

  Dat er dus ‘universele’ mensenrechten zouden bestaan wordt eigenlijk alleen in blank/christelijke samenlevingen beleden met een culturele ‘verlichtingsachtergrond’.
  Tegenwoordig dus een minderheid en rap afnemend qua bevolkingsaantallen.
  Ik zie het somber in voor de verlichtingsidealen en vrijheid, gelijkheid en broederschap.
  Na z’n bevolkingsovermacht verliest Europa nu miltair en economisch ook z’n cultureel ethische macht,
  die zaken zijn nu eenmaal gekoppeld.

 19. 141

  @26: Wat een rare redenatie. Denk je dat men in bijvoorbeeld Nederland stond te springen om mensen uit lagere klassen toe te laten op universiteiten? Dat zijn we pas later als recht gaan zien.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.

Bovenstaande kaart (klik voor grotere versie) zou verschillen in onbewuste raciale vooroordelen laten zien. Er zijn echter nogal wat problemen met de onderliggende data. Het toch publiceren van de kaart bevestigt zo hele andere vooroordelen. (Bron kaart hier, CC BY 4.0.)

Enkele weken geleden ging deze kaart van Europa via de (sociale) media rond. De kaart, gemaakt door twee psychologen van de University of Sheffield, zou laten zien hoe racistisch de witte bevolking in verschillende landen is. We zien blauwe landen – onder andere Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland – en rode landen – onder andere Tsjechië, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Blauwe landen zijn minder racistisch dan rode landen, en hoe dieper rood hoe racistischer. Het patroon is duidelijk: Noord- en West-Europese landen zijn minder racistisch dan Oost- en Zuid-Europese landen, met uitzondering van de voormalig-Joegoslavische landen.

Verschillende media berichtten erover. Welingelichte Kringen schreef: “Hoewel Sylvana Simons daar ongetwijfeld anders over denkt, valt het in ons land wel mee. We zijn ongeveer even racistisch als de landen om ons heen.” En: “Weinig verrassend zijn de Oost-Europese landen in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder, het meest racistisch.”

O ironie, vooroordelen over bepaalde groepen de vrije loop laten in een artikel over vooroordelen. Het zou lachwekkend zijn als het onterecht benoemen van volkeren als racistisch niet zo schadelijk was.