Quote du Jour

Beter een forse crisis dan een waterig resultaat, want bij een halfbakken compromis glijdt Europa alleen maar verder af

Boris Dittrich breekt met traditionele D66 normen en waarden. (Metro p.2, pdf)

 1. 8

  Dat de PVDA met soortgelijke quotes dan ook blijft wegkomen is me een raadsel.

  Het glibberige toontje van Wouter completeert de elastieken onzin die deze uitkraamt.

 2. 11

  @bicat: de PvdA zit in de oppositie en hoeft dus weinig compromissen te sluiten, dat scheelt echt een boel. En D66 heeft gewoon veel ervaring met het aanpassen van gewijzigde compromissen.

Het verkeerde antwoord op het Europese populisme

OPINIE - De campagne voor de Europese verkiezingen is niet geholpen met waarschuwingen voor een catastrofe.

Een dertigtal bekende en minder bekende schrijvers onder aanvoering van Bernard-Henri Lévy roept het ‘luie Europa’ op zich te verdedigen tegen ‘kwaadwillende profeten vol rancune die geloven dat hun tijd weer is gekomen.’ Het ‘weer’ onthult dat de ondertekenaars van deze oproep de ‘populistische elementen’ waarover zij spreken doen herinneren aan de opkomst van de nazi’s. Ook toen werd er weggekeken, laten we dat niet opnieuw doen! ‘Als het populisme aan de poort rammelt, moeten we pal voor Europa staan, of te gronde gaan…..tegen de volksopruiers die van Parijs tot Rome, van Dresden tot Barcelona, Budapest, Wenen en Warschau met het vuur van onze vrijheid spelen, moeten we nu in opperste nood de noodklok luiden.’

Het is een nogal ronkend pamflet met een op zich sympathieke boodschap, maar geschreven in een taal die niet overal in Europa gewaardeerd zal worden. Nu vind ik dat je van taalgebruik geen obstakel moet maken voor het vinden van politieke overeenstemming. Ik heb in het verleden veel bijeenkomsten van Europese Groenen meegemaakt waar met name verschillen in taalconventies tussen noord en zuid aanleiding waren tot tragisch verlopende disputen. Ik vind een waarschuwing tegen illiberale tendensen in de Europese politiek zeker ook noodzakelijk. Maar de wijze waarop BHL, zoals hij in Frankrijk bekend staat, meent de noodklok te moeten luiden voor de Europese verkiezingen werkt, vrees ik, alleen maar averechts. Zijn oproep mist in elk geval het belangrijkste onderdeel van een anti-populistische strategie: een program, of tenminste een indicatie van de richting waarin een program moet gaan om de aanval van de populisten te keren.

 1. 12

  Wat ik vooral lees in dit pamflet is dat een aantal oude mensen proberen om over hun, snel in het zicht komende, graf heen te regeren.

  ‘De EU als pil voor een nieuwe Frans-Duitse oorlog’ was natuurlijk al vrij snel kolder. De Joegoslavische oorlogen konden ongehinderd uitbreken. De EU was nooit een vredesmachine, maar een slaappil.

 2. 14

  Ik snap niks van dit stuk. Een goed, concreet en inhoudelijk programma en tegengas bieden aan de populistische retoriek sluiten elkaar toch helemaal niet uit?

  Ik ben ook bepaald niet enthousiast over de ronkende taal in dat pamflet, maar de opstellers hebben wel degelijk een punt. Je bestrijdt populistische propaganda niet met alleen maar goede ideeën. Dat is een denkfout die aan de linkerkant al een jaar of 40 wordt gemaakt.

  Ik denk ook dat het te ver doorgevoerde neoliberalisme een belangrijke oorzaak is van de huidige onvrede. Maar het is niet zo dat er geen politici zijn geweest die hebben gewaarschuwd voor problemen die kunnen ontstaan door de alsmaar toenemende verschil tussen rijk en arm of door een steeds machtelozer wordende publieke sector. Of op het onbestaande trickle down effect in de economie. Alleen hebben zulke politici amper voet aan de grond gekregen. Misschien wel omdat ze te makkelijk dachten dat goede ideeën zichzelf wel zouden verkopen, of dat de wal het schip op een bepaald moment wel zou keren.

  Tot nu toe blijkt het bepaald niet zo te werken. Ik pretendeer niet te weten hoe het dan wel moet, maar steeds maar dezelfde fout blijven herhalen lijkt me in elk geval geen goed plan.

 3. 15

  @3:

  steeds maar dezelfde fout blijven herhalen lijkt me in elk geval geen goed plan

  Dat is precies mijn punt: de fout is om in abstracte en moralistische termen te blijven waarschuwen voor het populisme zonder enig perspectief te geven aan mensen die alle reden hebben om het vertrouwen in de oude partijen op te zeggen. De fout van deze partijen is dat ze afkeurend blijven wijzen naar de populisten maar niet bereid zijn de oorzaken van de populariteit van Le Pen, Salvini Gauland c.s. bij zichzelf te zoeken.
  Je bestrijdt het populisme inderdaad niet zomaar met alleen goede ideeën. Het gaat natuurlijk om het gevoerde beleid waarmeee links of quasi links al veel te lang buigt voor het neoliberalisme.

 4. 16

  Het gaat natuurlijk om het gevoerde beleid waarmeee links of quasi links al veel te lang buigt voor het neoliberalisme.

  Jos, er zijn ook linkse partijen die niet “buigen voor het neoliberalisme”. En die krijgen al tientallen jaren zo goed als nergens een poot aan de grond.

  Partijen die het neoliberalisme in meer of mindere mate steunen krijgen steeds weer een groot deel van de kiezers mee. En partijen die op de nadelen en risico’s wijzen niet. Dat verandert niet zomaar door een concreet programma.

 5. 18

  @5: Ik heb het concrete politieke programma bepleit tegenover de (herhaalde) alarmbel en de ‘valse retoriek’ over Europa. Ben het met je eens dat je er niet bent met zorgvuldig geformuleerde eisen die tegen de trend van het neoliberalisme ingaan. Het is ook een kwestie van het vertrouwen dat ontbreekt. Toch denk ik dat een erkenning van de noodzaak van een trendbreuk kan helpen. Evenals een programma dat heel concreet is toegespitst op de belangen van de meerderheid van de bevolking (‘For the many’ heette het program waarmee Labour de laatste verkiezingen veel gewonnen heeft, minstens één uitzondering op de trend die constateert).

  Meer nadruk op publieke voorzieningen, herstel van de sociale zekerheid, meer banen, minder bonussen, de vervuiler betaalt. Ik geef toe dat persoonlijke kwaliteiten van aanvoerders tegenwoordig ook een grote rol speler en dat je dus niet alles in de hand hebt (en zeker niet de media). Maar ik zie eigenlijk geen andere weg dan een zo duidelijk mogelijk teken laten zien van een breuk met het bevoordelen van een kleine, steeds rijker wordende elite. Als je de groei van het populisme wilt keren.

 6. 19

  @7: Meer nadruk op publieke voorzieningen, herstel van de sociale zekerheid, meer banen, minder bonussen, de vervuiler betaalt.(…)Als je de groei van het populisme wilt keren.

  Als een hamer bent lijkt alles op een spijker. Zelfs als de ontevredenen het ontkennen beweer je bij hoog en laag dat hun protest een uiting is van latente klassenstrijd, een zucht naar meer socialisme. Ik zucht. De generatie 1968 moet eens uitsterven, dan pas is er ruimte voor voortgang in het denken.

 7. 20

  @7

  Meer nadruk op publieke voorzieningen, herstel van de sociale zekerheid, meer banen, minder bonussen, de vervuiler betaalt.

  Dat is dus zo’n beetje het midden tussen wat SP en GroenLinks al decennialang zeggen. Het praktische probleempje dat je dan nog steeds niet hebt opgelost: hoe krijg je daarmee zoveel stemmen dat je het ook uit kunt voeren?

 8. 21

  @2: De landen wier prima taak het was om erop te reageren, en in wier achtertuin het conflict zich afspeelde, wel. En het was niet eens dat ze *niets* deden – ze konden het niet eens eens worden over wat er *wel* moest gebeurden (Frankrijk en Duitsland met name).

De politisering van de Europese politiek

OPINIE - Een eindejaars beschouwing over de Europese politiek. Met een wens voor een nieuw verhaal in de komende verkiezingscampagne.

Minder dan een half jaar voor de Europese verkiezingen is het perspectief op eenheid in Europa verder weg dan ooit. Het Verenigd Koninkrijk, zeker in economisch opzicht een van de belangrijkste partners, heeft de samenwerking opgezegd. Enkele lidstaten bewegen zich in een richting die bij anderen steeds grotere zorgen baart. De kloof tussen noord en zuid groeit. De EU draait vanouds op de as van de twee grootste continentale landen, Frankrijk en Duitsland. Maar ook daar zien we grootse plannen gesmoord in de harde realiteit, mede omdat omringende landen niet meer bereid zijn echt belangrijke stappen te zetten, zoals onlangs bleek bij het verzet tegen een eigen begroting voor eurolanden. Tien jaar geleden, tijdens de economische crisis, was er meer eenheid in Europa dan op dit moment, nu het er in alle landen een stuk beter voorstaat. De Unie kraakt en niemand weet hoe het gaat aflopen.

Veel meer dan wat mooie woorden over de Europese samenwerking kunnen we van de meeste regeringsleiders de komende maanden ook niet verwachten. De een ligt daarvoor thuis te veel onder vuur, een ander krijgt ‘harde klappen’ te verduren. De ene premier is demissionair, en bereidt zich voor op nieuwe verkiezingen, een ander slaagt er sinds de verkiezingen begin september nog steeds niet in een nieuwe regering te vormen. En moeder Merkel heeft al aangekondigd dat ze er mee gaat stoppen. De meeste politici zijn vooral bezig met binnenlandse politieke besognes. Een echt Europese verkiezingscampagne zal er niet komen, hoogstens van nieuwelingen in de marge. Het huidige kiessysteem dat uitgaat van nationale kandidatenlijsten zit daarvoor nog steeds in de weg.

 1. 22

  Het overheersende beeld in de media is echter dat een heel land, een samenleving, niet deugt. Met een averechts effect: de foute leiders krijgen juist méér steun door te wijzen op Brusselse politici die ‘ons land’ aan de schandpaal nagelen en ‘onze’ soevereiniteit aantasten.

  Waarom dit als averechts effect wordt bestempeld is mij een raadsel. Er zijn in sommige landen twee tegengestelde krachten aanwezig welke elkaar in stand houden. Neem Italië wat geregeerd wordt door nationalistische gekkies. Natuurlijk maken die gebruik van Brussel als boeman, het domme volk trapt er wel weer in. Maar uiteindelijk heeft de Italiaanse regering ook Brussel weer nodig om te overleven. Er ontstaat telkens weer een nieuwe evenwichtssituatie. Zo heeft ‘Brussel’ ook de Griekse crisis opgelost.

  Het is dus in het geheel niet noodzakelijk dat Brussel populair (populisme) wordt, dat is zelfs een slechte zaak. De diverse landen proberen via Brussel invloed uit te oefenen op het totaal-gebeuren in Europa. De Britten zullen er nog achter komen als zij de EU daadwerkelijk verlaten, hun invloed zal zich nog meer beperken. De as Berlijn-Parijs is weer in beeld sinds de brexit. Op die as zal gepolitiseerd worden, dat proces is al gaande.

  We zijn helemaal niet gebaat bij een duidelijker beeld van de rol van de Europese partijen, dat opent de deur voor extremisme en populisme. Nu zijn de diverse fracties een samenraapsel van soms tegengestelde politieke ideeën. Onduidelijk ja. En dat is het mooie van de EU, niemand weet waar het heen gaat of zelfs maar waar het over gaat! Dat voorkomt Trumps en Varoufakissen op het Europese politieke toneel. En stimuleert de landen tot een Berlijn-Parijs as of juist weer tot een polarisering tegen deze as.

  Ik ben een blij EU burger!

 2. 24

  @2: ik schrijf hier over de Europese verkiezingen en de Europese politieke partijen

  P. S. ‘dat land op 800 km….’ of de heersende politieke macht? Zie mijn commentaar op het landenframe

 3. 25

  @3: Als ik het over dat land heb heb ik het altijd over de heersende macht. Rusland is en groots land, verdient heel veel beter dan de maffiakliek van Putin en Rusland hoort gewoon ook bij Europa.

  Ik vind het alleen merkwaardig dat jij het nooit over de rol van Rusland hebt die al die foute partijen steunt, daarmee en met desinformatie de verkiezingen sterk beïnvloed en dat o.a. ook een grote negatieve rol heeft gespeeld in de Brexit en het Oekraïne referendum.

  Kan jij je voorstellen dat ik mij dan afvraag wat jouw agenda is? Probeer jij Europa kapot te schrijven (wat ook de agenda van Putin is) of strijd jij voor een democratisch sociaal Europa? In het geval van het laatste; leg jij dan de lat niet te hoog? Heeft dat niet veel meer tijd, positiviteit en geloof nodig? Bereik je met alleen maar wijzen naar wat er allemaal fout is niet juist het tegenovergestelde en voer je daarmee niet extreem rechts? Waar sta jij voor?

 4. 27

  De culturen in Europa liggen veel te ver uit elkaar om 1 politiek beleid te vormen, de Brexit is het directe gevolg hiervan, depolitisering is de enigste oplossing voor het voortbestaan van de EU. Dat men in het Oosten en het Zuiden anders over politiek denkt is helemaal geen probleem, ieder kiest wat hem het beste past. Wij vinden hun fout, hun vinden ons fout, anders hadden ze wel iemand anders gekozen. Sterker, deze diversiteit is wat Europa zo sterk, stabiel en uniek maakt, dat moet je vooral zo houden.

  Een ander groot voordeel is dat de macht gedeeld wordt, er is geen kans dat we opeens een Putin of Trump type als Europese opperbaas krijgen die bijvoorbeeld voor jouw door een meerderheid aan Oostblokkers aan de macht word gebracht.

  De toekomst van de EU is als internationale samenwerking organisatie a la VN. Verdragen over belasting en milieu kunnen daar prima onder vallen net als het klimaat verdrag van Polen, daar heb je geen politieke superstaat voor nodig. Hoe eerder men dit beseft, hoe langer de levensduur van de EU zal zijn.

 5. 28

  In Elsevier Weekblad een interview met John Gray. Hij ziet de EU als een semi-utopisch project. Zeer begrijpelijk want een moloch: bijna oncontroleerbaar, ondemocratisch, supranationaal, bemoeizuchtig en alsmaar groeiend. Mag ik citeren:

  De EU is een typisch voorbeeld van een hybris, van klassieke overmoed. Brussel is centralistisch, bureaucratisch en ondemocratisch en leert niet van fouten. Bij elk probleem is de reactie: méér Europa. Net als de communisten in tegenslagen steeds een uitdaging zagen nog meer communistisch maatregelen te nemen. Het semi-utopische Europese project kent geen weg terug, alleen een uitweg. Ik dan ook voor de Brexit gestemd.

  De laatste alinea van dit Sargasso-artikel is goed, de rest is hier al talloze malen voorbij gekomen.

  Kiezers zijn meer gediend met concrete Europese programma’s en een puntsgewijze verantwoording van Europese politici over de afgelopen vijf jaar, inclusief hun opstelling tegenover de aberraties van hun partijgenoten.

  Wat doet de EU, een doorsnee burger denkt van alles of niets, maar heeft geen goed beeld. En verantwoording is zo en zo het belangrijkste in de politiek. Zeker ongekozen commissarissen komen met van alles weg. Mooie vergezichten, een club ambtenaren als helpers, en dingen doen met verstrekkende gevolgen. Alsjeblieft!

 6. 29

  @7: Ik zie de Brexit meer als een voorbeeld van klassieke Britse overmoed

  @6:

  de EU is als internationale samenwerking organisatie a la VN

  Die vergelijking gaat mank. De EU is een economisch en (nog veel te weinig) politiek bondgenootschap van landen in een geografisch begrensd deel van de aarde. De VN is een verband van alle staten ter wereld die via internationale verdragen met elkaar verbonden zijn. De EU heeft heel andere belangen. Eenheid voorkomt dat de afzonderlijke lidstaten tegen elkaar uitgespeeld worden en verzwakt net als het VK overgeleverd zullen worden aan oude en nieuwe grootmachten.

 7. 30

  @8.

  Het moment misschien wel, maar de toekomst zal het leren. Misschien dat straks de Britten Corbyn premier laten worden. Nog meer polarisatie.

  De EU heeft al genoeg problemen zelf die het eigenlijk niet oplost, maar opschuift zoals John Gray aangeeft: de euro en het financiële systeem er om heen, Brussel-Luxemburg-Straatsburg, corruptie bij de uitgaven, enz.

  En dan nog zoals reactie zes aangeeft, de cultuur.

  Ik denk dat Gray gelijk heeft, het is een op- en ondergaan van beschavingen. Ook van de liberale (mensenrechten, vrije markt) zoals heden ten dage in de westerse wereld.

 8. 31

  @5: Ik weet het niet en dat blijft vaag. Dat je pro socialisme bent geloof ik wel, maar pro EU? Dat in combinatie met hoe jij kritische vragen over de rol van Putin in deze blijft ontwijken, en dat niet voor de eerste keer, wekt bij mij toch de nodige vraagtekens op.

 9. 32

  @10: ik begrijp dat je het onderwerp graag naar het oosten verschuift. Iedereen heeft zo zijn stokpaardjes
  Ik houd het hier nu even bij het onderwerp van dit artikel. En dat gaat over de Europese verkiezingen.

 10. 33

  @11

  Toch staat het niet los van elkaar. De kwestie MH17 bewijst dat Nederland in haar eentje niet tegen een grootmacht als Rusland op kan. We hebben de EU nodig om gerechtigheid te doen geschieden. En met de Europese verkiezingen dienen we dus niet de rechts-nationalisten te vertrouwen. En het hoefijzer in aanmerking genomen, de andere kant van het politieke spectrum ook niet.

 11. 34

  @12.

  Och, het hoefijzer. De plaat draait weer grijs. Het woord populisme noemde je al in je eerste reactie, saaie vent ben jij.

  Nee, het zou goed zijn als de conservatieven en sociaal democraten hun eeuwige meerderheid in het EP moeten opgeven . Want het blijkt wel dat ze problemen niet oplossen, en alleen maar hun Europese utopie najagen. Nog meer centraliseren, nog meer Brussel, nog minder democratie, en nog meer ongenoegen bij Europese burgers die er geen donder meer van snappen.

  Maar ja, je mag niet sceptisch zijn over de EU, want dan ben je populistisch, Extreem-Links of rechts. Ik vind de eurovriendelijke partijen behoorlijk extreem in het doorgaan met meer Europa.

  Nu ben je zelf ideologisch verdwaasd, zeker als je rechtvaardigheid en de EU aan elkaar gast verbinden.

 12. 35

  @12: “En met de Europese verkiezingen dienen we dus niet de rechts-nationalisten te vertrouwen. En het hoefijzer in aanmerking genomen, de andere kant van het politieke spectrum ook niet.”
  De zwart-bruine coalitie in aanmerking genomen, kunnen we beter de conservatieven niet vertrouwen. Het is geen toeval dat het CDA gewoon in een fractie zit met de partijen van Orban en Berlusconi (en zelfs de politieke erfgenamen van Franco) en dat diezelfde partij samen met de VVD een gedoogconstructie aanging met Wilders. In Denemarken zie je een gelijksoortige constructie, terwijl in België VLD, MR en CD&V in zee gingen met de N-VA (waar ze inmiddels de zure vruchten van plukken). Het is wel duidelijk wie de echte bondgenoten van extreem-rechts zijn.

 13. 37

  @14

  Ik ga niet in de verdediging schieten, Bismarck. Ik stem nooit CDA en ik ben het met je eens dat politiek gezien Orban en Berlusconi beter in een bruine fractie kunnen met Wilders, Baudet, Le Pen en dat soort gespuis kunnen. Maar daar zitten ze niet!

  CDA en VVD hebben in Nederland korte metten gemaakt met eerst de LPF en vervolgens PVV (ca 10 zetels verlies na dat gedogen). Zo werkt dat in een democratie. Je kan van extremisten nooit winnen, maar wel van ze verliezen. En als een democratie extremisme voortbrengt dan dienen we daar op een of andere wijze mee om te gaan. Op lokaal niveau in Nederland en op Europees niveau.

  Dat vind ik het aardige van democratie. Het is niet voor bange mensen en garanties worden niet gegeven. In Europa zie ik dat de politieke nazaten van Franco zich redelijk gedeisd houden. De dictatuur uit mijn jeugd is verdwenen en m.i. is Brussel daar debet aan. Brussel is van niemand en tegelijkertijd van iedereen. Brussel is stok en wortel tegelijk. Om ons te beschermen tegen rechtse én linkse dictaturen. Griekenland is tijdens de crisis niet veranderd in een Europees Venezuela. Dat is een argument wat ik niet hard kan maken. Ik kan alleen hard maken dat de Europese landen tot dusver re-de-lij-ke democratieën zijn. Het is niet om over naar huis te schrijven, maar als het zonder oorlog gaat ben ik al tevreden.

  Dat is het heerlijke van vrij zijn van idealen. Ik ben al tevreden met vrede.

 14. 38

  @16.

  Dom verhaal Lutine, CDA en VVD stemmen buiten coalitieakkoord nog genoeg met steun van PVV en FvD en SGP voor een meerderheid.

  Blij dat je vrij van idealen bent daarom moet je ze bij anderen de grond instampen, dat is jouw taak of niet soms hier.

 15. 39

  @16: Je kan niet in de verdediging schieten wat je wilt, maar je wantrouwt de verkeerde partijen, als gevolg van je gemankeerde hoefijzertheorie Ondertussen zijn het de conservatieve partijen die de deur naar de macht voor extreemrechts openzetten.

 16. 40

  @11: Nee dat probeer ik niet; mijn vraag was waarom jij in al jouw stukken de grote destabiliserende rol van Putin in die Europese verkiezingen totaal negeert.

  Als ik daarnaar vraag reageer jij als een aal in een emmer snot om elk antwoordt te ontwijken. Putin geeft de voorzet en jij probeert in te koppen, kennelijk dezelfde anti westerse EU agenda.

  Dat mag hoor, het is hier een vrij land maar heb dan ook het lef daar eerlijk voor uit te komen.

Quode du Jour | Brexit en het tafellaken

On the morning of the referendum result in June 2016, the image that came into my head was that amazing trick that some people can do of whipping a tablecloth away while leaving all of the dishes and cutlery in place. Except the trick was being tried by a drunk. The idea was that a whole layer of politics that had been there for 45 years – the EU – could be whipped away and yet all the others – government, parliament, the law, the union itself – would not be upset. It was never going to happen. The trick, if it could be done at all, required a level of dexterity and coordination far beyond the capacities of the cack-handed and cock-eyed Brexiters. Instead of gasps of amazement, there was always going to be the cacophonous din of tumbling tableware.

Mooie metafoor, in een heel aardig stuk over de Brexit.

 1. 41

  Ja, ik kom die reactie op social media ook wel tegen: het Verenigd Koninkrijk bestond ook al met wet- en regelgeving vóór het toetreden tot de EU, dus het zal allemaal wel loslopen als we er uitstappen.

  Alsof geïntegreerde markten zo makkelijk even los te koppelen zijn; alsof de Britse economie niet is ingericht op verwevenheid met de rest van de Europese unie.

  Het is in aanloop naar een harde Brexit al zo dat supermarkten moeten concurreren om opslagruimte, omdat ze er niet van uit kunnen gaan dat de bevoorrading vanuit het continent zo meteen soepeltjes verloopt (vermoedelijk niet). Men legt dus nu massaal voorraden aan, hetgeen ook weer geld kost, dat doorberekend wordt aan de klant.

  Het wordt vermoedelijk een logistieke en administratieve nachtmerrie, en dan is de Britse politiek er na twee jaar soebatten en onderhandelen nog niet uit wat ze nu eigenlijk wil en waarom dan wel.

 2. 43

  …..whole layer of politics that had been there for 45 years – the EU

  Mooi beeld, inderdaad. Het punt is dat de Britten die ‘whole layer of politics’ nooit echt hebben erkend. Ze hebben al die tijd eigenlijk alleen naar hun eigen tafelzilver gekeken.

 3. 44

  Ik had deze eigenlijk willen plaatsen in het cafe, maar het past hier eigenlijk ook.

  Vanmiddag is het Verenigd Koninkrijk opgeschrikt door weer een poging tot karaktermoord op de (verder overbodige) Leider van de Oppositie. Hij zou Stupid Woman hebben gesputterd tegen de Premier die ehhh vrouw is en niet zo slim…. Mysoginie. Onacceptabel! Corbyn verzucht dat hij Stupid People mompelde. Ondertussen gaat het VK naar de gallemiezen. Mensen slapen op straat. Ziekenhuizen kunnen de vraag niet aan. Huisprijzen onbetaalbaar. En oh ja, Brexit.

  Maar ja de premier een Stupid Woman noemen dat kan echt niet. Oh ja, diezelfde premier die twee parlementariers die geschorst waren voor vermoedelijk sexueel getint gedrag vorige week weer terug liet komen onder de vleugels van de partij. Over dubbele standaarden gesproken in de hele Brexit saga. Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was.

  https://www.theguardian.com/politics/live/2018/dec/19/brexit-latest-pmqs-migration-white-paper-sajid-javid-tories-have-effectively-abandoned-target-to-get-net-migration-below-100000-javid-concedes-politics-live#comments

Alsjeblieft geen nieuwe verhalen om burgers voor Europa te winnen

Please, not a new narrative! That would be stupid! To cut it short: what Europe needs is credibility, not a new narrative. Europe has to deliver. The only really convincing narrative is: politicians, managers, civil servants, trade unionists, NGO representatives, clerics – all the people who appear in the media and public as part of the decision-making process in democratic societies must say what they intend to do and do what they say.

Peter Scherrer vice-voorzitter van de European Trade Union Confederation reageert op het pleidooi van Massimiliano Santini voor een ‘nieuw verhaal’ voor Europa.

People want social justice. That would be the best and most convincing argument for defending Europe and further Europeanisation. President Macron should learn very quickly the lessons of recent weeks. The gilets jaunes are about social justice. And many of the social democratic parties must make it clear what they want and what they stand for. One option is to stand firm “Together in Europe”. It goes without saying that this would mean more EU competences on social policy. Otherwise, they will vanish, as some already have.

When Europe stands for solutions and action it will have created its best possible narrative. When action creates the narratives they will be convincing and sustainable. Europe certainly does not need a new narrative – it needs credibility.

 1. 47

  @1.

  Dat hoort bij democratische besluitvorming, je kiest als volk, en je laat de bedrijven in tussentijd meebabbelen, want die hebben kennis van wat goed voor ons is. [Ironie knop uit]

 2. 50

  @3: De gele hesjesbeweging is nieuw naar de vorm. Maar de kritiek op een weinig sociale EU bestaat al zo lang de EU bestaat. In alle lidstaten wordt al jaren actie gevoerd voor meer sociale zekerheid, minimumlonen, het stoppen van de afbraak van publieke voorzieningen en meer rechtvaardigheid inzake belastingen. Je kunt dit natuurlijk negeren, maar hier ligt uiteindelijk het handvat voor meer draagvlak voor Europese samenwerking, en niet in abstracte verhalen over nieuwe tijden, noodzaak van een antwoord op globalisering etc.

 3. 51

  People want social justice.

  Hier is ‘het volk’ weer eens aan het woord. Sinds de populisten daarmee begonnen zijn, is Jan en alleman bezig om namens ‘het volk’ te spreken. Wilders doet het , Farage deed het en hier zie ik het ook weer terug. Het lijkt wel een besmettelijke ziekte, dat spreken namens anderen. En dat terwijl we de democratie hebben uitgevonden welke namens ‘het volk’ spreekt.

  Begrijpt er nu niemand dat iedereen die namens ‘het volk’ spreekt in feite een dictator is?

 4. 52

  But by treating globalisation as a force of nature that could not be controlled, social democratic parties contributed to the rise of inequality, to the erosion of the welfare state and social protection that had characterised the European social model, to the creation of a new social class, the working poor.

  Een vergelijkbaar geluid met kritiek op verkeerde keuzes van de sociaal-democraten.

  The electoral decline of social democratic parties is directly linked to the consequences of this uncritical embrace of globalisation.

 5. 53

  @4: nee hij herhaalt
  That would be the best and most convincing argument for defending Europe and further Europeanisation. President Macron should learn very quickly the lessons of recent weeks. The gilets jaunes are about social justice. And many of the social democratic parties must make it clear what they want and what they stand for.
  lees hier geen enkele onderbouwing, alleen meer kapotte grammafoonplaat

  @5: waarom slinkt de aanhang van de partijen die dit betogen – sociaal-democraten en communisten – dan?

 6. 54

  @8: #4 Zolang het probleem niet is opgelost moet je het blijven benoemen en niet gaan klagen over een kras op de plaat.
  @8: #5 Ze zijn niet meer sexy. Sociaaldemocraten hebben zich een verraderlijke pluchegeile kameleon getoond en communisten zijn zeer effectief zwartgemaakt doordat ze voortdurend worden vergeleken met een stalinistische dictatuur, wat niets meer met het oorspronkelijke ideaal van doen heeft.

 7. 55

  @9: Zolang het probleem niet is opgelost moet je het blijven benoemen en niet gaan klagen over een kras op de plaat.

  oneens. het herhalen sec lijkt niks op te lossen en kost wel aandacht en energie.

  Ze zijn niet meer sexy.

  interessant. de socialen hebben de makkelijkste baan in de politiek: ze kunnen beloven geld te nemen van A en te geven aan B. ik denk dat het verhaal van de sociaal-democraten sleets is geworden omdat ze de (lagere)middenklasse niet wezelijk iets anders (kunnen) bieden dan centrum rechts: publieke gezondheidszorg en onderwijs, een sociaal vangnet en staatspensioenen. dat ligt bij vrijwel iedereen in het schap.

 8. 56

  @10:

  publieke gezondheidszorg en onderwijs, een sociaal vangnet en staatspensioenen. dat ligt bij vrijwel iedereen in het schap.

  laat. me. niet. lachen!

  Het sociale vangnet is afgebouwd, de publieke gezondheidszorg is al jaren punt van discussie en meneer beweert doodleuk dat juist de zaken die afgebroken zijn de laatste jaren bij iedereen in het schap ligt.

 9. 57

  @8: Voor iemand die zich “analist” noemt kun je dat maar bar slecht. Volgens jouw quote geven de (Franse!) gele hesjes aan waar de social justice knelt.

  Kennelijk is dat te moeilijk voor je: Mensen komen slecht rond en de regering Macron ging meer belastingen heffen (trouwens, niet enkel op brandstof, dat was echter de druppel die de emmer deed overlopen).

 10. 58

  @12: Ach Jancert, hou op. Doe niet alsof je dom bent.

  De gele hesjes protesteerden tegen een accijnsverhoging. Ze hebben actief politici geweerd (waaronder socialisten en communisten, die het nogal vaak over “social justice” hebben). De leiders van de beweging (als je uberhaupt over leiders kan spreken) hebben volgens mij niet “sociale rechtvaardigheid” in de mond genomen. Nergens blijkt dat het de gele hesjes om “sociale rechtvaardigheid” (zoals hier bedoeld: hoge belastingen en hoge uitkeringen) te doen was. Getuigt van een enorme arrogantie van politiek links om hun stempel op deze protestbeweging te willen plakken.

  de publieke gezondheidszorg is al jaren punt van discussie

  Gaat dit jaar bijna 90 miljard aan overheidsgeld naar toe. Probeer eens wat minder vanuit ideologische slogans (“afbraak van X!”, “uitkleden van Y!”) te denken en meer vanuit feiten ofzo.

 11. 61

  @15: de groei is minder dan de groei van de economie, in absolute euro’s groeien de uitgaven gewoon door. als je zo’n grote mond hebt over wat er allemaal mis is, verdiep je er een beetje in.

 12. 62

  @14: Het protest ging in eerste instantie om de eenzijdige afwenteling van belastingen ten bate van het milieu op de lagere inkomens, die vanwege de hoge kosten buiten de stad zijn gaan wonen, maar daar nog wel werken. Aan de andere kant blijft de afschaffing van de vermogensbelasting gehandhaafd.

  Het is in mijn ogen ook een sociaal protest als je hoort hoe de demonstranten afgeven op Macron’s elitaire houding. Ook al stemmen ze rechts, een ouderwets sociaaldemocratisch gevoel van gebrek aan respect bij de elite speelt een belangrijke rol.

 13. 63

  @17.

  Mooi verwoord: ‘ een ouderwets sociaaldemocratisch gevoel van gebrek aan respect bij de elite.’.

  Tweederde van de Fransen schijnt achter de demonstraties te staan, volgens Volkskrant.

 14. 64

  @16.

  Klopt, je kan bezuinigen op de arrangementen in de zorg, maar als het in absolute getallen stijgt, gaan de kosten vaak nog steeds omhoog.

  Dat versoberen kan hard aankomen bij ouderen en gehandicapten. Maar ja, dat heeft Den Haag slim afgewenteld op gemeenten.

  Bij onze gemeente hadden ze een bepaalde vorm van zorg bedacht met een budget zeg 10 duizend euro. Bleek na een jaar dat er veel meer aangevraagd was dan voorzien: dertig duizend euro. Echt drie maal budget!

  En wat voor oplossing moet je dan bedenken als lokale politicus?

Wie zal voor Europa in de bres springen?

RECENSIE - Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

 1. 65

  Een detail: ik dacht dat de poging tot staatsgreep van Tejero ook mislukte doordat de Spaanse koning (Juan Carlos) de staatsgreep afkeurde.
  (En misschien waren er nog wel een paar mensen die begrepen dat het tijdperk-Franco voorbij was.)

 2. 66

  “De bevolking van Afrika zal de komende dertig jaar verdubbelen. Als één procent daarvan besluit om naar Europa te vertrekken, hebben we het over zo’n 2,5 miljoen vluchtelingen.”
  Dit is in een notendop waar het over gaat. Al zeggen we heel genereus ‘kom maar hier heen’ dan is dat een druppel op een gloeiende plaat. Het zal moeten komen van eerlijke verdeling van welvaart, rigoreuze maatregelen tegen klimaatverandering, geboortebeperking en andere inspanningen om het leven in arme landen te verbeteren.

 3. 67

  @2

  Dat is een herhaling van zetten, Europa bemoeit zich al eeuwen met Afrika, tot dusver heeft dat niet veel goeds gebracht. Afrika zal uit zichzelf het aantal burgers dienen te beperken en corrupte regimes aan de kant zetten. Maatregelen tegen klimaatverandering zijn oké, maar je ziet wat een moeite Macron heeft om bijna niks er door heen te krijgen.

  Migratie mag dan de nieuwe revolutie zijn, in Italië zien we dat een fascistisch regime het antwoord is. Waarmee de Europese eenwording ook op achterstand komt te staan. Gelukkig weet Krastev net zo min als ik hoe dit gaat aflopen. Maar onbeperkt Afrikanen opnemen of toe laten kan de oplossing niet zijn. Ook niet voor onze vergrijzing. Migratie ja! Maar graag wel een migratie waar we ook wat mee kunnen.

 4. 68

  @3.

  Welke migratie kunnen we wel wat mee?

  Waarom is het westen en Europa specifiek verantwoordelijk mede voor dictaturen door subsidies en zakelijke belangen. Vaak stromannen westerse regeringen.

  En kolonisatie en bij weggaan bizarre grenzen trekken, en nieuwe landen scheppen, die mrde daardoor verscheurd worden door stammenstrijd en burgeroorlog.

  Ze hebben laatst net een vondst gedaan die iets met Pontius Pilatus heeft te maken. ;-)

 5. 69

  “De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie.” Aan beide wordt gewerkt, alleen als men een overstroming heeft repareert men als eerste de dijken. Het tweede is vaak controversieel ten eerste wil de bevolking daar vaak geen hulp, mede vanwege het koloniale verleden, en ten tweede is er vaak geweld voor nodig met de bijbehorende kans op collateral damage. En dan is het nog geen garantie voor en oplossing ook, zie Irak, Libië, en Syrië.

  ” En iedereen dacht dat die nieuwe leden gewoon méér van hetzelfde was; dat die nieuwe lidstaten zich zouden voegen in het westerse model.” Nogal naïef, deze mensen is van kinds af aan het communistische model ingestampt. iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen en de overheid is altijd de baas. Als leider is dat gecombineerd met westers kapitalisme wel een heel aantrekkelijk model. Daar gaat wel een generatie of 2 overheen voordat dat er uit gesleten is.

  “De bevolking van Afrika zal de komende dertig jaar verdubbelen. Als één procent daarvan besluit om naar Europa te vertrekken, hebben we het over zo’n 2,5 miljoen vluchtelingen.” Tenzij daar een massale oorlog uitbreekt zijn het geen vluchtelingen maar economische migranten. 1 procent daarvan hierheen halen heeft ook geen enkele zin voor die andere 99%, immigratie is dus geen oplossing voor dit probleem.

  “De zuidelijke lidstaten werden opgescheept met massa’s vluchtelingen, en de oostelijke lidstaten weigerden mee te werken aan een eerlijke verdeling van de last.” De migranten willen ook helemaal niet naar het arme oosten waar de mensen zelf al hun economische heil ergens anders zoeken, dus dat doet er weinig toe. De oostelijke lidstaten doen wel het meest om de migrantenstroom via hun land terug te dringen dus die leveren wel degelijk een nuttige bijdrage, waar de andere landen oogluikend wel blij mee zijn. De oostelijke staten zien bovendien aanslagen in Duitsland, Banlieu’s in Frankrijk, Molenbeek toestanden in België en continue gezeik om culturele historie in Nederland, niet zo heel gek dat ze daar niet om zitten te springen.

  “Door dit alles lijkt EU de laatste tijd over een nieuw élan te beschikken. Macron en Merkel zijn vast van plan nieuwe stappen voorwaarts te maken.” Merkel heeft al gezegd op te stappen en Macron moet ook nog maar zien of hij de Gele Hesjes overleefd, ik zou hier niet al te veel op rekenen. Als we dan Le Pen of Melenchon krijgen is Europa nog veel verder van huis en zijn we opeens de minderheid.

 6. 70

  Mooie gedachte, hoe een Midden-Europeaan (we zeggen liever Oost-Europeaan) Europa ziet met een groot verschil tussen het midden en het westen.

  Dat is ook wat ooit professor Hermann von der Dunk zei: in het oosten hebben ze de drie zuilen van de Westeuropese cultuur niet meegekregen te weten: renaissance, reformatie en verlichting.

  Er zal nog een lange weg voor de intellectuelen in het oosten liggen, in de zin, ze kunnen nooit die dingen snel integreren in hun denken. Vooral omdat ze zelf nog hun eigen tradities en cultuur hebben, geschiedenis met vijandige buren als de Turken en de Russen. Of opgeslokt zijn door dan weer de Oostenrijkse Habsburgers.

 7. 71

  De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

  Nee, of in ieder geval: dit stukje maakt niet duidelijk of en hoe dat gebeurt (dat verdwijnen van een fundament onder het Europese Idee).

  Ik denk dat je grenzen dichtdoen en bewaken juist een voorwaarde is voor de EU om te kunnen oveleven. Jij wil de Middellandse zee overzwemmen? Da’s fijn – we brengen je per kerende post terug naar Lybie, hier is een visum aanvraag formulier. Invullen in land van herkomst graag.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.

Migratie is de nieuwe revolutie, constateert Ivan Krastev:

Voor veel verworpenen der aarde van vandaag de dag betekent verandering naar een ander land trekken, in plaats van de regering in je eigen land veranderen en blijven waar je bent.

De moderne media zorgen ervoor dat iedere wereldburger weet hoe het leven elders is, en hij of zij kan op zijn vingers natellen wat verstandiger is: blijven, of je laatste geleende geld gebruiken om te vertrekken.

Dat is in veel opzichten een schadelijk besluit. Corrupte regimes komen van hun meest ongedurige burgers af, terwijl de landen waar ze naartoe trekken te kampen krijgen met een vluchtelingenstroom die voor enorme interne spanningen zorgt. De enige oplossingen zijn de grenzen dicht gooien of pogen om de stroom al in de thuislanden (de corrupte, leeglopende thuislanden) onder controle te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat zowel de VS als de EU kiezen voor de eerste optie. Maar daarmee, aldus Krastev, verdwijnt een van de fundamenten onder het Europese Idee.