Quote du Jour | Jeruzalem

“It is a more honest expression of American policy, which is to support Israel unconditionally, including Israel’s illegal colonisation and settlement-building in East Jerusalem. This has effectively been US policy for many, many years and Trump is simply coming out and being open about it”

Ali Abunimah van Electronic Intifada ziet niet waarom iedereen zich druk maakt over Donald Trumps erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel. Hij geeft alleen maar eerlijk toe wat iedereen al wist, namelijk dat de Verenigde Staten vierkant achter Israel staan en geen eerlijke bemiddelaar voor vrede in de regio zijn.

 1. 1

  Ik las laatst een treffende term voor het beleid dat Israel willens en wetens voert tegen de Palestijnen: Jewish Supremacy. Ik durf ook wel te stellen dat Trump staat voor White Supremacy met zijn tastbare hekel aan zwarten, moslims, indianen en latinos. Beiden zijn hele hele enge ontwikkelingen. Het enige goede aan de stap van Trump is dat de schijn dat er een vredesproces is nu van tafel is zoals Abunimah al aangeeft. Maar de slachtoffers schieten er verder helemaal niets mee op.

 2. 2

  Aan de ene kant: het is maar de verhuizing van een gebouwtje naar een paar kilometer verderop. Aan de andere kant: die gasten daar hebben het begrip ‘heilige verontwaardiging’ zowat uitgevonden, dus je kunt ervan op aan dat hier wel een paar glazen over zullen sneuvelen.

 3. 3

  Los van politieke en religieuze gevoeligheden kun je dit misschien zien als een bevestiging van het al jarenlang gevoerde pro-Israëlbeleid van de VS. Maar achtereenvolgende regeringen daar hebben met reden tot nu toe begrip getoond voor de gevoeligheden omtrent Jeruzalem/Al Quds. Het is daarom wel een opmerkelijk feit dat Trump zowel de sentimenten rond de betekenis van deze stad als het internationaal recht denkt te kunnen negeren.

 4. 4

  Los van alles lijkt het erop dat sommigen hierboven vinden dat Jeruzalem niet aan Israel toe behoort? Is het alleen goed als Palestijnen er aanspraak op maken?

 5. 5

  @4: Volgens internationale afspraken is Jeruzalem al zeventig jaar gedeeld in een Israëlisch en een Palestijns deel. Ook volgens de Nederlandse regering moet een oplossing voor de status van Jeruzalem onderdeel van een twee-statenverdrag.

 6. 8

  @5: En als die ambassade dan gevestigd wordt in het Israelische deel? Wat is dan het probleem? Tja oneerlijk allemaal daar dat zeker maar ik heb wel eens het gevoel dat vergeten wordt dat Israel in een nogal lastig parket zit.

 7. 10

  Er wordt al gedreigd om massaal Amerikaanse vlaggen in de fik te steken, wat erg kinderachtig is.

  De Amerikaans-Israëlische ambassade in Jeruzalem kan heel goed onderdeel van de twee-staten oplossing zijn. Met goede wil (en die hebben natuurlijk vrij weinig mensen richting Trump) kun je zeggen dat Trump hierop voorop loopt. Het is ook een verkiezingsbelofte die ingelost wordt.

 8. 12

  dat de Verenigde Staten vierkant achter Israel staan en geen eerlijke bemiddelaar voor vrede in de regio zijn

  Ondanks dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en daar ook de regeringsgebouwen staan, vinden we daar geen buitenlandse ambassades. Waarom niet? Iedereen is gezwicht voor niet-bindende resoluties van de VN en dreigementen van Arabische en andere islamitische dictaturen. Welke van die landen zijn dan wél “eerlijke bemiddelaars”, als ik het vragen mag?

 9. 14

  @10 Ah, onderdeel zijn van een twee-staten oplossing. Hoe? Met terugwerkende kracht? Men wordt nu gewoonweg geconfronteerd met een fait accompli. Trump noemde het nog nét geen “onverdeelde hoofdstad”, maar het droop er van af. Als de Israelis afzien van het vestigen van hun hoofdstad dan kan dit bijvoorbeeld dienen als concessie voor de Palestijnen om hetzelfde te doen. Jij moet toch ook aan je water voelen dat de Israelis na dit besluit van Trump niet opeens geneigd zullen zijn wél tegemoet te komen aan deze wens.

  Het is dan ook niet “ook” een verkiezingsbelofte die ingelost wordt, dat is het enige wat hier speelt, want vanuit een diplomatiek opzicht is dit werkelijk in geen één opzicht behulpzaam. Zelfs met alle goede wil van de wereld is deze kromme actie niet recht te praten.

  Dat de Palestijnen niet serieus te nemen zijn met hun “drie dagen van woede” (1984 much?) wil ik ook nog wel stellen, maar dat heeft er niks mee te maken.

 10. 15

  Volgens mij realiseren de moslims in het MO zich inmiddels dat hun problemen een tikje groter zijn dan waar een Amerikaanse ambassade komt te staan.

 11. 16

  Wat mij verbaast is dat iedereen het over het probleem heeft alsof het lokaal is. De VS wil gewoon oorlog. En als ze zo door gaat gaat dat gebeuren. Iran heeft zich al opgesteld tegen Jeruzalem als hoofdstad. Gaat toch lekker zo: iedereen raakt opgehitst en lekker oorlog tegen Iran dadelijk. Klaar toch? Iran de schuld, Israël de baas en de VS schone handen.

 12. 17

  @16:

  Iran heeft zich al opgesteld tegen Jeruzalem als hoofdstad.

  Dat is een understatement. Iran fantaseert al jaren hardop over de totale vernietiging van Israël.

 13. 18

  Zomaar mogelijk relevant:

  Just a super quick reminder that Trump’s evangelical supporters want him to declare Jerusalem the capital because they believe it well help advance THE LITERAL APOCALYPSE AND THE SECOND COMING OF CHRIST

  en meer

  For decades, conservative evangelicals have been longing for this recognition. They believe it is necessary in order to regain control of the Temple mount.

  They’ve been waiting for this, praying for this. They want war in the Middle East. The Battle of Armageddon, at which time Jesus Christ will return to the Earth and vanquish all God’s enemies.

  For certain evangelicals, this is the climax of history.

  And Trump is taking them there. To the promised judgment, to their sure victory. The righteous will be ushered to heaven; the reprobate will be banished to hellfire.

  Left out is simply that they also believe that when Jesus returns, the remaining Jews will either convert or be damned forever.

 14. 23

  @12: Belachelijk, landen die zwichten voor VN-resoluties! Dat kunnen inderdaad onmogelijk eerlijke bemiddelaars zijn. Alleen landen die VN-resoluties negeren of minimaal naast zich neerleggen, kunnen in enig conflict eerlijke bemiddelaars zijn.

 15. 25

  @24: Gert-Jan Segers is een liberale ketterse softe nepchristen in vergelijking met sommige lui die in de VS rondlopen en een stevige vinger in de pap hebben in Washington.

 16. 27

  @23: Inderdaad. De VN wordt gedomineerd door regimes waar beschaafde landen niets mee te maken zouden moeten willen hebben. De UNHRC bijvoorbeeld presteert het Israël vaker te veroordelen dan alle andere lidstaten bij elkaar. Resoluties van zo’n totaal verdwaalde club moet je wel negeren, als je jezelf tenminste serieus wilt blijven nemen. De hysterie over de de status van Jeruzalem (die al decennia vastligt trouwens) is het zoveelste voorbeeld van stomvervelend islamofiel gedram, wat de President van de Verenigde Staten voor de verandering eens beantwoordt op de juiste wijze: met onverschilligheid.

 17. 28

  @27: Je voorbeeld is weinig verhelderend. Israël is immers niet voor niets vaak veroordeeld. Dat andere landen niet vaak genoeg veroordeeld worden, maakt nog niet dat de veroordelingen van Israël onterecht zijn. Dat lijkt me dus geen reden om te stellen dat je resoluties van “zo’n club” maar moet negeren, laat staan dat dat je een eerlijke bemiddelaar zou maken.

 18. 29

  @28: Sorry, maar als die statistieken je niet overtuigen vraag ik me af welke dat wél zouden doen. Wie het wel O.K. vindt dat Israël onder het vergrootglas ligt terwijl de (vaak veel grotere) misstanden in andere landen worden genegeerd, bewijst daarmee bevooroordeeld te zijn. Zo iemand (of zo’n land) is niet geschikt voor het spelen van een neutrale bemiddelende rol. Ik begrijp echt niet hoe je dat niet kan zien.

 19. 30

  @29: Wat nou, vergrootglas? Van alle democratieën zijn de VS en Israel simpelweg verreweg het meest agressief naar andere landen en bevolkingsgroepen toe sinds WO2. Daarnaast claimen ze moraal, democratie en vrijheid in het vaandel te dragen. Ik heb nog nooit een discussie gezien waarin Chinezen de bezetting van Tibet rechtvaardigen of een Marokkaan de bezetting van West-Sahara op die manier zien rechtvaardigen. En jouw redenering moet geaccepteerd worden omdat er in niet-verlichte staten Middeleeuwse toestanden heersen? Dus als Abdullah Marietje verkracht, dan mogen Donald en David dat ook doen?

 20. 31

  @30: Dus jij wilt andere normen voor democratieën dan voor andere landen, en extra hoge normen voor landen met morele ambitie. Wil je dan misschien ook nog onderscheid maken tussen gematigde dictaturen zoals Jordanië en vreselijke dictaturen zoals Noord-Korea? Wil je anderzijds misschien ook nog wat differentiëren tussen democratieën onderling? Tenslotte is een democratie zoals de Zwitserse, waar burgers via referenda direct invloed uitoefenen, wel even wat anders dan de Nederlandse die grotendeels de dictaten uit Brussel uitvoert en zelfs een raadgevend referendum tegen de wet in bij het grofvuil zet. Wil je misschien ook nog wat verschil maken tussen de bevolkingen van die democratieën? De VN lijkt dat wel te doen, want ondanks dat de VS aanzienlijk meer mensen hebben omgelegd die geen bedreiging voor het land vormden dan Israël dat deed, staat Amerika in het beklaagdenbankje niet vooraan. Zullen we joden trouwens wat extra streng beoordelen? Dan heb je in de VN alvast een streepje voor: genoeg leden die religieus gemotiveerd de pest hebben aan dat volk. En over die leden gesproken: als we besluiten niet-democratieën niet serieus te nemen als het om hun (wan-) daden gaat, zullen we ze dan ook maar niet meer serieus nemen als het om hun stemgedrag gaat? Dat lijkt me wel zo consequent.

 21. 32

  @31: Geen behoefte om een hele reeks (off-topic) drogredenen te weerleggen beginnend met het woord ‘dus.’ Judeonazisme werd begin jaren ’50 al zeer streng veroordeeld door o.a. joden als Albert Einstein en Hannah Arendt bij een bezoek van de fascist Menachem Begin aan de VS. De term ‘judeonazisme’ kwam weliswaar later van Jeshajahu Leibowitz die de blijvende bezetting al in 1967 als zodanig betitelde, maar in feite begon dat al bij de fascist Ze’ev Jabotinsky, fan van Mussolini die ook bepaalde opvattingen zoals “Transfer” bij Adolf Hitler bewonderde. Sommigen noemen Jabotinsky de godfather van de familie Netanyahu, wat nader onderzoek behoeft. 90% van de zwaarste kritiek op het doen en laten van Zionistan komt van joden, dus de veronderstelling dat de VN of ik ‘joden’ wat strenger moeten beoordelen slaat als een tang op een varken.

  Wat ‘benoemen’ betreft is de nieuwe ‘correctmensch’ met zijn ‘culturistische’ opvattingen (zie Willem Schinkel) bij mij vergeleken een zwakzinnige kleuter.

 22. 33

  @32: Hoor eens, het was jouw voorstel de staat Israël langs een andere maatstaf te leggen omdat het een democratie is. Nu ga je nog verder en wekt de indruk dat we streng moeten zijn omdat Begin een soort Hitler was. Ik zie alleen nog steeds niet in waarom we bij het beoordelen van landen de regeringsvorm als verzachtende (of in het geval van Israël: verzwarende) omstandigheid moeten aanvoeren. Hamas zal het trouwens met je eens zijn: de Gazanen waren zo bijdehand die autoritaire club te verkiezen zodat ze nu in een mohammedaanse dictatuur leven en dus gebruik kunnen maken van jouw excuus voor moreel ondermaats presteren.

 23. 34

  @33: Hoor eens, het was jouw voorstel de staat Israël langs een andere maatstaf te leggen omdat het een democratie is.

  lijkt mij volstrekt logisch!

 24. 35

  @33: Nee, nu ga je zeuren. Ik leg de daden van Israël langs dezelfde maatstaf als die van andere verlichte staten en mogelijk is het zelfs zo dat de daden van niet-verlichte staten daar niet mee verschillen of zelfs minder zijn, dus jouw hele concept van whataboutery (en meer is het niet) deugt eenvoudig niet. Dat hele excuus is overigens walgelijk: ach, Pol Pot was veel erger en zo. Hamas is grotendeels een constructie van (rechtse facties) van Israël om verdeeldheid tussen Arabieren/Palestijnen te zaaien. Een idee van de fascist Ariel Sharon die de zgn Village Leagues uitvond, met radicale vertegenwoordigers die door Israël werden neergezet in scherp protest tegen de gematigden. Daar kwam Hamas uit voort, die vervolgens een casus belli vormden voor Israël om de annexatie politiek voort te zetten. Je moet toch eens wat boekjes lezen over het I/P conflict om tot een zinnige analyse te komen.

 25. 36

  @35 Gelul man, juist Fatah is de speelbal van Israël, met Abbas aan het hoofd die de Israëlische geheime dienst gebruikte om zijn politieke tegenstanders op te ruimen, zijn positie alleen gebruikt voor corruptie en vriendjespolitiek en wiens regering aan moest blijven van het westen en Israël ondanks dat hij de parlementsverkiezingen verloor. Tja uit wanhoop stemmen de mensen dan maar op de radicalen van hamas omdat ze dan iig geen mes in de rug krijgen van de eigen leiders. Dat speelt Israël ook weer in de kaart natuurlijk, maar Fatah is de echte Israëlische sokpop.