Quote du Jour – Geen Misverstand

Nou heb ik toch twee dagen naar het gewauwel zitten luisteren maar bijgaande briljante quote had ik even gemist. JPB over het nieuwe zorgstelsel:

De zorgtoeslag gaat en zal gaan over de nominale premie. In de memorie van toelichting staat dat de gemiddelde nominale premie voor een zorgverzekering, verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar aan no-claimvergoeding terug ontvangt, in deze wet wordt aangeduid als de standaardpremie. Uit de context blijkt waarover het gaat. Volgens de memorie zullen naar verwachting ruim zes miljoen huishoudens een inkomensafhankelijke zorgtoeslag ter compensatie van de hogere nominale premies voor de zorgverzekering ontvangen. Hier kan geen misverstand over bestaan. (2e kamer, 22/9 – 14:25 uur)

Toch blij dat JPB dit even opgehelderd heeft. (met dank aan oplettende reageerder LmgIkke)

 1. 1

  Voor het bepalen van de standaardpremie wordt dus alvast rekening gehouden met het no-claim vergoeding dat je naar verwachting in de toekomst terug krijgt?

  ”Reken jezelf rijk!”

 2. 5

  Ik wilde eigenlijk een stukje schrijven over Balkenende’s definitie van leiderschap, want hij vindt dat een leider er niet op uit moet zijn om populair te zijn, maar om harde maatregelen te treffen die nodig zijn.

  Ikzelf vind dat iets wat thuishoort bij een interim manager die is ingehuurd om genadeloos te saneren. Populariteit is een subjectief gegeven, maar een leider moet leiden, de bevolking volgt. Als de mensen niet willen volgen dan doet de interimmer zijn werk niet goed. Want zoals elke interim manager allang weet: zonder draagvlak kun je niet goed reorganiseren.

 3. 7

  @4,
  Volgens mij waren het 6 miljoen mensen die aanspraak gingen maken op zorgtoeslag, maar, zoals ik al vaker gehoord heb, weet het kabinet het vast toch wel weer beter…

 4. 8

  @Grobbo: Ik vermoed dat je toch een beetje naast de gangbare definitie en werkwijze van een “ad-interim manager” schrijft. Een voorgaand management geeft dwingende richtlijnen uit in een gewenst veranderingsproces waarbij de tijdelijkheid van de aanstelling van een ad-interim er voor zorgt dat de tijdelijke man/vrouw niet in staat zal zijn een machtsbasis te ontwikkelen en kan eigenlijk alleen in crisissituaties het bedrijf draaiende houden. “ass-covering” zoals de managementguru-prof Noll ooit eens schreef.

  Ik begrijp wel wat je wilde zeggen maar via de ad-interimroute gaat dat niet ;-)

 5. 9

  In amsterdam heette dat vroeger gewoon “slap geouwehoer”. Tegenwoordig zijn er dus blijkbaar mensen die de moeite nemen om dergelijke verbale diarree te gaan ontleden op mogelijk inhoudelijke verbanden.
  Meer dan droevig……

 6. 10

  Tsja, en dan het raar vinden dat de mensen in het land zich zorgen maken. Kijk, de hoge lonen met de dure particuliere polissen zullen er waarschijnlijk op vooruit gaan en in ieder geval niet achteruit, maar als je uit het ziekenfonds komt en je moet opeen 1100 euro nominale premie betalen, is dat natuurlijk heel veel. Goed, je krijgt het misschien wel gecompenseerd, maar het is natuurlijk maar afwachten hoeveel en wanneer.

  Ik vind ook dat het kabinet het waarom van het nieuwe zorgstelsel erg slecht heeft uitgelegd. Net zo goed als het waarom van de Europese Grondwet destijds. Of het nou onmacht of arrogantie is. Ik weet het niet. Maar slecht is het in ieder geval wel, en zo krijgen maatregelen die misschien heel goed voor het land zijn erg weinig draagvlak. Of je nou voor of tegen het huidige kabinet bent. Dat het impopulair is kunnen we wel met zekerheid stemmen.

 7. 13

  @11,

  zucht….

  Dat is eigenlijk het enige wat ik over jouw reactie kan zeggen. Beetje Calimero gedrag dat jij vertoont. ‘ikke benne klein en zij zijn groot, dat is niet eerlijk..’

 8. 15

  @JDB: denk dat het geen onmacht en geen arrogantie is maar weten dat het een onverkoopbaar verhaal is. ‘Gewoon’ een beetje rekenen en elke debiel kan zien dat die zorgtoeslag niet de beloofde compensatie biedt maar wel de bureaucratische rompslomp die zou worden verminderd. Dat er plots commerciele principes in de basiverzekering geduwd ‘moesten’ worden waardoor de verzekeraar teveel te zeggen krijgt over zorg. En waarvan de effecten op de kwaliteit van de zorg nu al zichtbaar zijn doordat het nieuwe declaratiesysteem reeds ingevoerd is en enkel rotte vruchten afwerpt. Dat valt natuurlijk niet best uit te leggen.

 9. 16

  Overigens waren de berekeningen van de premies voor 2005 op hetzelfde principe gebaseerd waardoor het leek alsof de verhogingen wel mee vielen. Het ‘mooi’ rekenen wat tegenwoordig met regelmaat van de klok gebeurd.

 10. 17

  “Er is moed voor nodig om tegen de stroom in te gaan”.
  Dat heeft onze nationale spookrijder goed gezien, daar kan geen misverstand over bestaan.

 11. 19

  @CiNNer: ik sta als D66 stemmer over het algemeen pal achter het regeringsbeleid. Hetgeen me hier nogal eens op een veeg uit de pan van de wat linkere vleugel komt te staan. Maar in dit geval ben ik het met je eens. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom we dit nieuwe zorgstelsel moesten krijgen. Misschien zit er een heel goed verhaal achter, maar ik heb het nog niet gehoord. En juist de ziektekostenverzekering is iets dat iedereen direct aangaat. OF het kabinet is oerstom dat ze het hoe en waarom niet beter uitleggen, OF jij hebt gelijk en ze beseffen terdege dat het een onuitlegbare maatregel is.

 12. 20

  nou die verbijstering die jij dus hebt met het zorgstelsel dat hebben veel anderen met veel meer aspecten van het regeringsbeleid inclusief “de typische D66” aspecten aan dit beleid. Om nog maar te zwijgen over het enthousiasme dat dit kabinetsbeleid nog weet los te maken bij de D66’ers die er kennelijk nog steeds zijn (op zo mogelijk nog onbegrijpelijker wijze). Verbijsterend he ?
  [img]http://www.freesmileys.nl/EMOTICONS/smillies/RODILL~21.GIF[/img]

 13. 21

  @Jan des Bouvrie: laten we het er op houden dat ik een linkse ben die het beter kan uitleggen ;)

  Dit soort constructies zijn in elk geval de reden dat ik niet pal achter dit kabinet kan staan. De WIA, het huurbeleid, het nieuwe declaratiesysteem en de zogenoemde compensatie van chronisch zieken en minima zijn net zo merkwaardig van opzet en zo zijn er meer beleidslinen uitgezet waarvan je je afvraagt wie dat in hemelsnaam bedacht heeft. Het lijkt er dan ook niet toe doen welk adviesorgaan tegen adviseert, men heeft die koers en of dat nu meer geld kost en meer chaos oplevert, het moet en het zal snel ingevoerd worden.

  Wat vind jij het goede aan dit kabinet als ik mag vragen?

 14. 22

  ik moet toch even een nieuwsberichtje quoten (nu.nl):
  “Behalve Bos waren ook andere oppositiewoordvoerders vaak nogal ‘zuur’ van toon. “Dan lijkt het of niets deugt in dit land, terwijl uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de bevolking tevreden is”, stelde Balkenende.

  Het weinige vertrouwen dat er bij de Nederlandse bevolking is over zijn regering baart Balkenende geen zorgen. “Vertrouwen kun je niet afdwingen. Je moet resultaten laten zien en je niet elke dag bezighouden met de dagkoersen van het vertrouwen.””

  Ik geef toe dat het geen echte contradictie is maar hij zit er wel weer dicht bij!
  Als iemand overigens dat onderzoek heeft dan zou ik dat gaarne eens inzien.

 15. 30

  Hier een link met de uitleg van de VVD over de Zorgverzekering.

  Wel fraai dat er bij staat dat ze wel willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Ben dan ook zeer benieuwd naar wat de VVD onder betaalbaar verstaat.

 16. 32

  @CiNNer: wat ik goed vind aan het huidige kabinet? Om het in de context van de zorgverzekering te houden, vind ik het bijvoorbeeld goed dat het kabinet de wachtlijsten in de zorg fors heeft teruggedrongen.

 17. 33

  Dus als ik de zorg zo onbetaalbaar maak dat er niemand meer voor in de rij staat heb ik iets goeds tot stand gebracht ?

  Knap werk; dan is het dus afhankelijk van de gebruikte meetparameters of mijn beleid een succes is.

  Zouden we niet beter aan de mensen kunnen vragen hoe zij het ervaren, of wordt die enquete alleen met een rood potlood gedaan ?

 18. 34

  @Asterix: Die wachtlijsten golden voor het overgrote deel voor zorg die gewoon door het ziekenfonds vergoed wordt. Om te stellen dat de wachtlijsten opgelost zijn doordat de zorg onbetaalbaar is geworden is natuurlijk volslagen onzin. Er is genoeg op het kabinetsbeleid af te dingen, maar dit punt moet je ze gewoon nageven.

 19. 35

  Op dit moment heb ik in mijn gezin drie ziektekostenverzekeringen: ik ben ambtenaar en heb een verplichte publiekrechtelijke verzekering, mijn partner is particulier verzekerd en mijn oudste zoon zit met zijn bijbaantje in het ziekenfonds. Ik heb geen idee of we er straks meer of minder aan kwijt zijn, maar alles bij één maatschappij met allemaal dezelfde voorwaarden zou wel zo makkelijk zijn. Op dat gebied ben ik dus zeker een voorstander van de nieuwe zorgverzekering.

 20. 36

  Sterker, denken dat de wachtlijsten zijn opgelost is eveneens wat onzinnig. De verkorting is opgetreden nav maatregelen die door Paars zijn genomen, Balkenende heeft daar vooralsnog niets aan bijgedragen. En de wachtlijsten bestaan nog steeds (ik mag maandag na twee maanden wachten naar de immunoloog-internist en heb dit jaar nog zes maanden op de wachtlijst voor een dermatoloog gestaan, ook om mij heen hebben de meeste mensen die met een ziekenhuis te maken hebben te kampen gehad met wachtlijsten). Valt wellicht in dezelfde categorie sprookjes als ‘de minima zijn voor alles gecompenseerd de afgelopen twee jaar’.

  Persoonlijk vrees ik dat de wachtlijsten ook spoedig zullen gaan oplopen. Omdat specialisten zich met het nieuwe systeem veel meer moeten bezighouden met de administratie en er steeds meer sprake zal zijn van contractzorg waarbij de ziekenhuizen met contract een grotere druk zullen krijgen. Maar dat zal tijd uit moeten wijzen.

 21. 37

  Ik bedoelde niet meer dan ik schreef;

  Als ik alle wegen afsluit heb ik de files opgelost.
  Ik hecht dus niet aan de retoriek van de gehaalde doelen,
  maar wil resultaten waar we iets aan hebben.

  Roep jezelf dus niet uit als winnaar, maar laat de kiezers
  bepalen of je erin geslaagd bent.

 22. 38

  @Asterix: je suggereerde dat de wachtlijsten zijn opgelost doordat mensen de zorg niet kunnen betalen. Dat is onzin, omdat de ziektekostenverzekering, waar juist de mensen met lagere inkomens verplicht aan deelnemen, die kosten voor hun rekening nemen. Dus om je letterlijke vraag te beantwoorden:

  Dus als ik de zorg zo onbetaalbaar maak dat er niemand meer voor in de rij staat heb ik iets goeds tot stand gebracht ?

  Antwoord: nee, dan heb je iets heel slechts gedaan. Gelukkig is dit in Nederland niet aan de orde om redenen die ik eerder noemde.

  @CiNNer: het zou kunnen dat het komt door beleid dat onder Paars is ingezet. Daarvoor weet ik er niet genoeg vanaf. Dan klopt het kabinet zich op de borst voor iets dat voorgangers in gang zetten.