Quote du Jour | “A very unusual situation”

I think he’s in a very unusual situation, He would basically put his children out of work, and they’d have to go start a whole new business, and that would set up new problems.

Tot nu toe is het de gewoonte in de VS, dat als je president wordt, je je zakelijke belangen onderbrengt in een zogenaamde “blind trust”. Zo’n trust, die compleet onafhankelijk is, behartigt je belangen terwijl je president bent, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Met bovenstaande uitspraak zet Rudolph Giuliani, topadviseur voor de aankomende president van de VS, de deur wagenwijd open voor corruptie.

  1. 3

    Het zal nauwelijks iemand interesseren. Ze zullen hem toejuichen omdat hij 4 maal 400k salaris laat liggen en ondertussen maakt hij zijn bedrijven en kinderen miljarden rijker.
    De speeches van de Clintons zullen slechts klein bier blijken. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je de FBI er niet opaf kan sturen.