PVV en VVD stilste partijen in de Kamer

DATA - De parlementaire pers heeft Rutte wederom verkozen tot de politicus van het jaar. Sargasso kijkt liever naar de harde data en komt dezer dagen met Fitties: interrupties in de Tweede Kamer. Vandaag: de luidruchtigste en stilste partijen en de fractievoorzitters.

De PVV en de VVD waren in het eerste parlementaire jaar na de verkiezingen de stilste partijen in de Tweede Kamer. De twee partijen pleegden de minste interrupties in debatten, terwijl ze wel het meest uitgedaagd werden.

Dit blijkt uit cijfers over de interrupties in de Tweede Kamer, dus wie wie in de rede valt. Dat hebben we automagisch laten turven. De cijfers zijn van het eerste parlementaire jaar onder dit kabinet (zie over methode onderaan) en afkomstig van de PoliticalMashup groep van Maarten Marx aan het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Lees hier het verhaal van gisteren.

Hoe actief zijn alle partijen?

De oppositiepartijen interrumperen het meest en de coalitiepartijen worden het vaakste in de rede gevallen. Als we kijken naar de totalen per partij valt de koppositie van de SP op. In totaal interrumpeerde de Kamerleden van de SP 1452 keer, bijna 100 keer meer dan de PvdA die twee keer zo groot is.

Het is het meest eerlijk om naar het gemiddeld aantal interrupties per Kamerlid per partij te kijken. Dat zegt het meeste over de inzet van de betreffende Kamerleden.Dat ziet er zo uit.

De kleinste partijen zijn het meest actief in het debat. Van de grote partijen zijn VVD en PVV het meest stil. De PVV toont het grootste verschil tussen geïnterrumpeerd worden en zelf interrupties plegen.

Oppositie versus coalitie

Welke partij wie in de rede valt, is tamelijk voorspelbaar. De coalitiepartijen ontzien elkaar en de oppositiepartijen ontzien elkaar. De SP en de PvdA breken nog wel eens in op elkaar. De SGP richt zich alleen op de linkse partijen. De PVV richt zich vooral op de PvdA, terwijl ze van links juist wordt aangevallen door de SP. Het CDA is kritischer op de PVV dan de VVD.

De werklast

Hoe zit het binnen de partijen? Doet iedereen zijn zegje in het debat, of heb je binnen de partijen altijd haantjes de voorste? Bij de kleine partijen valt op dat de werklast, of liever gezegd debatlast, eerlijk verdeeld is. Bij de grote partijen zien we verschillen.

Bij de PVV zijn er relatief veel backbenchers die hun mond nauwelijks open doen. Een klein aantal Kamerleden is verantwoordelijk voor het gros van de interrupties. Het meest actief is Fleur Agema, maar ook Hero Brinkman, Roland van Vliet, Harm Beertema en Dion Graus laten veel van zich horen. Geert Wilders is de stille man.

Ook binnen de VVD zijn er duidelijke werkpaarden: Ton Elias, Rene Leegte, Ard van der Steur, Han ten Broeke, Charlie Aptroot en Brigitte van der Burg zijn het meest vocaal, veel meer dan de rest van de fractie.

De fractievoorzitters

Job Cohen mag dan volgens Lilian Ploumen onzichtbaar zijn, in het debat is hij behoorlijk actief. Dat kun je niet zeggen van Stef Blok (VVD) of Geert Wilders (PVV). Die houden zich buiten discussies.

Hebben wij iets opvallends gemist? Meld het in de comments. Gisteren keken we naar de Kamerleden.

Over de methode: de cijfers zijn afkomstig van de PoliticalMashup groep van Maarten Marx aan het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Die heeft alle Handelingen van de Tweede Kamer tot diep in de negentiende eeuw. De interrupties zijn net als andere variabelen in de Handelingen gemarkeerd, zodat software ze kan uitlezen. Het databestand is geautomatiseerd tot stand gekomen. Dat is niet in 1 keer goed gegaan en uiteindelijk zijn er drie runs gepleegd. De laatste run is betrouwbaar, maar kan nog steeds fouten bevatten. In de verschillende runs waren de trends duidelijk en onveranderlijk. De volgorde bij kleine interruptieaantallen verschoven. Daarom zijn we erg voorzichtig in het aanwijzen van de ‘stille muizen’, Kamerleden die weinig interrumpeerden of geïnterrumpeerd werden.

De data zijn van het eerste parlementaire jaar, vanaf de beëdiging van de nieuwe Kamer tot aan het zomerreces. De Handelingen van na het zomerreces waren nog niet in geschikte – lees machineleesbare – vorm beschikbaar. De interrupties van bewindslieden zijn ook niet meegenomen, die bewaren we voor een andere keer. Mocht u met de data aan de slag willen, dan kunt u hier de data downloaden. U kunt met uw vragen terecht op data at sargasso punt nl.

 1. 1

  Het is het meest eerlijk om naar het gemiddeld aantal interrupties per Kamerlid per partij te kijken. Dat zegt het meeste over de inzet van de betreffende Kamerleden.

  Is dat zo? Hoe kleiner je partij, hoe groter je portefeuille, hoe meer je dan zal opdraven bij debatten.

 2. 2

  gemiddeld aantal interrupties per Kamerlid per partij
  het merendeel van de Leden is slechts lid van een partij, een verwarrend fragment
  goed om die data zo eens op tafel te zien liggen, er chocola van maken is nog niet zo simpel

 3. 3

  Als het kabinet maximaal doet wat je wilt (VVD) of je racistische praatjes legitimeert (PVV) heb je geen reden tot debateren. De spin in de media werkt voorlopig optimaal voor Wilders, Rutte en consorten.