PvdA: 'Beroepseed voor bankiers'

PvdA: 'Beroepseed voor bankiers'

Banken moeten permanent worden aangesproken op hun veratwordelijkehid door ze te onderwerpen aan een beroepseed. Als het initiatief om tot een eed te komen vanuit de sector zelf uitblijft, moet de politiek het voortouw nemen. Dat schrijven bankieers, hoogleraren en politici, waaronder PvdA Tweede-Kamerlid Paul Tang, in de Volkskrant.