Profeet en pedofiel?

ACHTERGROND - Heeft een profeet een vrouw nodig, of kan hij beter celibatair blijven? Het is een duivels dilemma. Een profeet zonder vrouw is voor de gelovigen toch een beetje weird. Alsof er iets mis met hem is. Maar een profeet mét een vrouw, dat wekt weer de verdenking dat hij last heeft van lage lusten die hij niet onder controle heeft. Het is maar het verstandigst om er zo min mogelijk over te zeggen.

Neem Jezus. De evangeliën zwijgen over zijn vrouw, ook al moet hij getrouwd zijn geweest; voor een gewone Jood was een celibatair bestaan in die tijd héél ongewoon. Al heel snel na zijn overlijden gingen er geruchten dat Jezus iets had gehad met Maria Magdalena, de Maria die het lege graf had gezien. Zij moet toch wel bijzonder voor hem zijn geweest!

Naarmate Jezus opsteeg van religieus leider naar Zoon van God, werd deze relatie steeds problematischer. Totdat Maria Magdalena werd gelijkgesteld aan de door iedereen geminachte Maria in Lukas 7 die schuldbewust de voeten van Jezus waste. Aha! Zij was een zondares! Zo werd ze al snel een tot inkeer gekomen hoer, en vanaf dat moment was het duidelijk dat Jezus zich uit pure compassie over haar had ontfermd. Waar moest ze anders naartoe?

En het was ook duidelijk dat hij nooit seks met haar had. Met een hoer? Ondenkbaar. Aldus ontstond het beeld dat Jezus weliswaar omringd werd door (mannelijke en) vrouwelijke volgelingen, maar dat dit niets met seks te maken. Hij had hen uit medelijden tot zich geroepen.

Jezus lijkt daarmee gered. Maar hetzelfde duivelse dilemma achtervolgt de enige echte Profeet Mohammed al bijna twee eeuwen. Hij was wis en zeker wél getrouwd. De traditie (de immense verzameling ahadieth, verhalen over Mohammed, die pakweg een eeuw na zijn dood voor het eerst systematisch zijn verzameld en opgetekend) stelt dat Mohammed eerst getrouwd was met een oudere vrouw, Chadiedja, die hem verschillende nakomelingen schonk.

En na haar dood trouwde hij met de verder kleurloze Safwa en (kort daarop, of daarvoor) met de allesbehalve kleurloze Aisja. Nog weer later, toen Mohammed de leider was van de de oase Medina, trouwde hij met nog een vrouw of tien, meestal zijn beste keus uit oorlogsbuit. Een beetje leider van een stammencoalitie beschikte nu eenmaal over een dergelijke harem, een soort ‘prijzenkast’. En daarnaast vele vrouwelijke slaven, maar daarvan zijn de namen uiteraard niet overgeleverd.

Dat grote aantal huwelijken werd in het Westen eeuwenlang naar voren geschoven als een teken van de beestachtige geilheid van de duivelse bedrieger Mohammed. En tijdens de Verlichting werd het beschouwd als een bewijs dat Mohammed gewoon de zoveelste Oosterse potentaat was.

Het huwelijk met Aisja deed in die tijd nog geen stof opwaaien. Aisja was de dochter van Mohammeds trouwe vriend Aboe Bakr. Het huwelijk werd gesloten toen Mohammed omstreeks vijftig jaar oud was.

En Aisja? Lang na Mohammeds dood beweerde zij dat ze zes jaar oud was toen haar vader en Mohammed dat huwelijk overeenkwamen, en negen jaar oud toen Mohammed het huwelijk voor het eerst consummeerde.

Die jonge leeftijd in de islamitische én de westerse wereld eeuwenlang niet als een moreel probleem beschouwd. In de islamitische wereld was alles wat de Profeet had gedaan een voorbeeld voor elke moslim – Mohammed schond geen norm; hij schiep de norm. En in Europa schreef men dat vrouwen in die warme streken nu eenmaal veel eerder geslachtsrijp waren. (Reizigers terugkerend uit de tropen wilden dat vast graag bevestigen.)

Aisja’s jeugdige leeftijd werd pas een probleem zo na 1900, en dan eerst in de islamitische wereld. Verlichte moslims pleitten toen voor de invoering van Westers getinte wetgeving, ook op het gebied van het huwelijk, en kwamen zo in botsing met conservatieve imams die erop wezen dat niet het Westen maar de Profeet het voorbeeld moest zijn.

Vanaf dat moment werden er pogingen gedaan om deze kloof te dichten door allerlei verklaringen te verzinnen voor dat extreem jonge huwelijk. Verklaringen die tot op de dag van vandaag in de islamitische Mohammed-biografieën terug te vinden zijn, die vaak ook terugkeren in moderne westerse biografieën, en die eigenlijk allemaal mank gaan.

Ten eerste wordt regelmatig beweerd dat Mohammed niks valt te verwijten (maar dat zoiets nu niet meer kan) omdat dergelijke huwelijken toen normaal waren. Ook moderne westerse biografen beweren vaak quasi-achteloos dat men dat toen nu eenmaal zo deed, dat een dergelijk huwelijk ‘vanzelfsprekend’ was maar (om de morele verontwaardiging te dempen) dat het huwelijk pas werden geconsummeerd wanneer iedereen daar klaar voor was.

Heel mooi allemaal, maar het is pure duimzuigerij. Het probleem is: dat weten we helemaal niet. We weten niet wat toen normaal was. (En dat vrouwen in de tropen eerder ‘rijp’ zijn, is uiteraard onzin.) Zelfs al was het in Arabië anno 620 misschien normaal om een meisje van zes of negen uit te huwelijken, dan is het toch héél sterk dat het ‘normaal’ was een kind weg te geven aan een man van ruim vijftig. Een man die, naar de toenmalige begrippen (dat weten we wél zeker) al met één been in zijn graf stond.

Een andere tactiek om het huwelijk onschadelijk te maken is morrelen aan de leeftijd van Aisja. Daar is alle reden toe. Aisja heeft waarschijnlijk overdreven. Ze was hoogstwaarschijnlijk de enige maagd die de Profeet ooit heeft getrouwd. Met andere woorden, de enige ‘onbezoedelde’ vrouw die de Profeet een volstrekt ‘onbezoedelde’ zoon zou kunnen schenken.

Dat gegeven moet haar binnen de harem van de Profeet een bijzondere status hebben verleend. En om duidelijk te maken dat ze écht nog maagd was toen het huwelijk geconsummeerd werd, kan ze heel goed ten eerste die afspraak hebben verzonnen, en ten tweede haar eigen leeftijd naar beneden hebben gecorrigeerd. Daar was ze zeker toe in staat. (Ze was een felle, zelfverzekerde vrouw.)

Er zijn andere verhalen waarin staat, of waaruit af te leiden valt, dat ze ten tijde van het huwelijk wel wat jaartjes ouder was. Corrigeren kan dus. Maar dan moet je wel de voornaamste ‘Moeder der gelovigen’ tegenspreken. Voor moslims is dat heel lastig; westerse biografen doen dat geregeld Leslie Hazleton bijvoorbeeld noemt Aisja gewoon een puber. Wég probleem.

Een derde veel gehoorde ‘verklaring’ voor het huwelijk is dat het geen ‘echt’ huwelijk was. Dat het niet gesloten werd uit liefde of lust, maar dat het een politiek huwelijk was, bedoeld om de band tussen Mohammed en Aboe Bakr te versterken.

Aardig bedacht, maar de traditie zegt daar helemaal niets over, en bovendien wordt nooit aangegeven waarom die band versterking nodig had, laat staan dat duidelijk wordt gemaakt waarom die band zo nodig versterkt moest worden met dit bizarre huwelijk.

En dan is er dus de uitvlucht dat Mohammed wel met Aisja trouwde, maar puur uit vertedering of vanwege haar vrolijke gezelschap. Enige seksuele belangstelling van de kant van de Profeet wordt uitgesloten.

In haar Mohammed-biografie noemt de beroemde ex-non Karen Armstrong terloops de afspraak tussen beide heren. Later merkt ze op dat Mohammed uiteraard geen seksuele interesse kon hebben gehad voor Aisja, maar het het zo’n lief meisje was. Armstrong zwijgt totaal Aisja’s uitspraak over de consummatie van het huwelijk. Wég probleem.

De vermeende aseksualiteit van Mohammed komt ook van pas om al die andere huwelijken (inmiddels toch ook een bron van schaamte) te verharmlosen. Geen enkele biograaf, in Oost of West, waagt het te suggereren dat Mohammed gewoon veel van vrouwen hield, en dacht: hoe meer hoe beter.

In plaats daarvan worden al zijn huwelijken uitgelegd als hoogstaande reddingsoperaties. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van zijn medeleven met deze vrouwen. Als hij niet met ze was getrouwd, dan waren ze als slaven verkocht, of jammerlijk van de honger omgekomen. Dergelijke redeneringen zijn sinds 1900 in islamitische biografieën zeer gebruikelijk, en zijn inmiddels ook standaard in de populaire westerse biografieën van de Profeet.

Was Mohammed niet geïnteresseerd in vrouwelijk schoon? Dat zou natuurlijk heel mooi passen bij zijn profetische status. Het aardige is dat uit de verhalen van Aisja juist blijkt dat zij jaloers was op de fraaie aanwinsten van de Profeet. Zoals op Djoewairia, een gevangen genomen dochter van de leiders van de stam Moestalik. Aisja had direct al een hekel aan de mooie Djoewairia, ‘want ik begreep dat hij haar zou zien zoals ik haar zag.’

En wie Aisja niet op haar woord wil geloven, kan het horen van God zelf, die de Profeet in de Koran op een gegeven moment waarschuwt dat hij geen nieuwe vrouwen meer mag trouwen, ‘ook al behaagt haar schoonheid u’ (33:52). Blijkbaar was de Profeet best wel gevoelig voor schoonheid. Hierbij kan overigens opgemerkt worden dat Mohammed na deze openbaring wel degelijk nog met andere vrouwen is getrouwd. Blijkbaar gold Gods verbod slechts voor beperkte tijd.

Als Aisja negen jaar was toen Mohammed voor het eerst seks met haar had, was Mohammed dan pedofiel? Het is een beschuldiging die met geen mogelijkheid hard te maken is óf te weerleggen. Als hij pedofiel was, zo luidt een bekende tegenwerping uit islamitische bron, waarom wachtte hij dan drie jaar voordat hij met Aisja seksueel verkeer had?

Maar het verhaal van de afspraak hoeft, zagen we, helemaal niet waar te zijn. (Net zoals het hele verhaal van Aisja’s lage leeftijd.) En als hij pedofiel was, waarom had hij geen andere kindbruiden, alleen Aisja? Ook dat is een vaak gehoorde tegenwerping.

Maar het punt is: dat weten we niet. Eenmaal een machtige leider kon Mohammed ongetwijfeld beschikken over slavinnen, en over deze vrouwen ontbreekt elke informatie. De beschuldiging laat zich niet een-twee-drie ontkrachten. Ook niet op morele gronden.

In haar boek The Lives of Muhammad schrijft Kecia Ali (Boston University) dat het opduiken van de beschuldiging van pedofilie voortkomt uit de recente extreme gevoeligheid voor dit onderwerp. Dat klopt uiteraard, maar slechts gedeeltelijk; het gaat hier ook om de rechten van kinderen en van vrouwen.

Ali noemt de beschuldiging een terugkeer naar de middeleeuwse gewoonte om Mohammed te omschrijven in termen van gek, ziek, misdadig, duivels. Ook dat klopt. Diegenen die zo dolgraag roepen dat Mohammed een pedofiel was (met daarbij soms de zinloze toevoeging ‘naar de huidige maatstaven’), zijn geen psychologen of seksuologen, en de problemen met de traditie zal ze worst zijn.

De aanklacht maakt altijd deel uit van een bredere ‘oorlogsverklaring’ aan de islam. De oorlog tussen Goed en Kwaad die voor de middeleeuwer volstrekt duidelijk was, is volgens velen weer teruggekeerd. En de huwelijken van de Profeet hebben de islam kwetsbaar gemaakt. Je kunt maar beter ongehuwd blijven.

Kecia Ali, The Lives of Muhammed / Harvard University Press / 340 blz. / € 27.

Afbeelding: Mohammed (Wikipedia)

 1. 1

  “En na haar dood trouwde hij met de verder kleurloze Safwa en (kort daarop, of daarvoor) met de allesbehalve kleurloze Aisja. Nog weer later, toen Mohammed de leider was van de de oase Medina, trouwde hij met nog een vrouw of tien, meestal zijn beste keus uit oorlogsbuit. ”

  De naam is Sawda en niet Safwa. En hij is maar met 2 vrouw getrouwd die die als oorlogsbuit beschouwd kunnen worden, Djuweiria en de Joodse Safia. Een stuk minder dan 10.

  De rest van het stuk moet ik nog lezen, maar ik hoop dat je feiten daar wel een beetje beter kloppen.

 2. 4

  @2

  Niet gekwetst, ik geef alleen maar de fouten aan.

  Ik had net ook een zinnetje getypd dat er hadith zijn waarin de porfeet gewon zegt dat 1 van de werledse dingen waar hij van houdt vrouwen zijn. Ik zag ‘m niet meer staan, dus nu nog maar een keer.

 3. 5

  De Bijbel kent genoeg profeten, maar Jezus was daar niet een van. Volgens Christenen is Jezus de zoon van God en zou hij in dit artikel niet genoemd kunnen/mogen worden. Bovendien heb je als godenzoon natuurlijk wel wat anders aan je hoofd dan het begeren van vrouwen.
  In de Koran komt Jezus ook voor, daar heet hij Isa, en is hij wèl een profeet. Dus daardoor kan hij wel weer geschaard worden tussen de profeten in dit artikel.

 4. 6

  Maar het punt is: dat weten we niet. Eenmaal een machtige leider kon Mohammed ongetwijfeld beschikken over slavinnen, en over deze vrouwen ontbreekt elke informatie. De beschuldiging laat zich niet een-twee-drie ontkrachten.

  Drogreden: argumentum ad ignorantiam.

  Wie beweert dat Mohammed een pedofiel was, zal daar bewijs voor moeten aandragen. Zo werkt dat namelijk in de geschiedkunde.

  Het enige bewijs ervoor is Aïsja’s leeftijd, en dat bewijs stoelt op het getuigenis van Aïsja zelf, die zoals Hulspas al aangeeft best reden kan hebben gehad om de leeftijd omlaag te schroeven. Dat getuigenis van Aïsja is bovendien in tegenspraak met andere overleveringen.

  Dus wat blijft er dan nog over van de aanwijzingen dat Mohammed zo bijzonder geïnteresseerd was in kleine kinderen? Nou, eigenlijk niks. Dus in plaats van “de beschuldiging laat zich niet een-twee-drie ontkrachten” zou Hulspas veeleer de conclusie moeten trekken: “de beschuldiging heeft op de keper beschouwd verrassend weinig om het lijf”.

 5. 7

  Bovendien waren in de Middeleeuwen ook in Europa huwelijken gewoon geldig vanaf 7(!) jaar. Eeuwen na Mohammed dus. En het gebeurde ook. Zo werd pakweg Ida van Boulogne op haar twaalfde voor de tweede keer weduwe, oa na een huwelijk met een 60-jarige. (Eerste huwelijk wel op haar tiende, maar goed you get my drift.)

 6. 8

  Zelfs al was het in Arabië anno 620 misschien normaal om een meisje van zes of negen uit te huwelijken, dan is het toch héél sterk dat het ‘normaal’ was een kind weg te geven aan een man van ruim vijftig. Een man die, naar de toenmalige begrippen (dat weten we wél zeker) al met één been in zijn graf stond.

  Maar wel een heel machtig man. Hoe onwaarschijnlijk is dat dan, in de machtspolitiek? Zie ook #7

 7. 9

  @prediker: Een rechtgeaard moslimbasher roept dan natuurlijk dat dat niet relevant is, omdat de gemiddelde gelovige dat van die 9 jaar voor waar aanneemt. Dus in feite geloven de moslims dat hun profeet een pedofiel is en dat vervult hen niet met afschuw. QED.

  Tegelijkertijd vergeten ze dan dat God in de bijbel flinke genocides pleegt, en daar wordt ook niet naar omgekeken. Sterker nog, gelovigen zien die verhalen vaak als “goed”, maar alles wat er nodig is om mensen het als “fout” te zien is het aanpassen van de volkeren naar hedendaagse volkeren en de connectie tussen de bijbel en het verhaal los te knippen.

  Gezien het feit dat er zo goed als nergens wordt uitgehuwelijkt op die leeftijd vermoed ik dat het Aisja-verhaal in dezelfde categorie valt.

 8. 11

  Een rechtgeaard moslimbasher roept dan natuurlijk dat dat niet relevant is…

  @9 Uiteraard, maar dit stukje ging vooral ook over de historische realiteit en de receptie daarvan, toch?

  Dus in feite geloven de moslims dat hun profeet een pedofiel is en dat vervult hen niet met afschuw. QED.

  En daar mag je ze natuurlijk best een beetje mee treiteren, zoals we ook christenen plagen met allerlei minder fraaie passages uit de bijbel. Dat kan een heel probaat middel zijn om mensen mee aan het denken te krijgen.

  Bovendien zit er ook een serieuze kant aan, want in allerlei landen – zoals Jemen – worden kindhuwelijken nog gepraktiseerd met een beroep op die overlevering van de negenjarige Aïsja. Daar zit overigens ook een sociaal-economische kant aan, monden die gevoed moeten worden, gebrekkig onderwijs, etc. Maar helpen doet zo’n overlevering niet.

  Zolang je mensen in hun waarde laat, mag je dat soort dingen natuurlijk best onder de neus van gelovigen wrijven. Ik vind het wat anders worden als men moslims generaliserend als potentiële kinderverkrachters aanmerkt.

 9. 12

  LOL. Islam/pedofilie, het blijft een dankbare combi in discussies. Want als je googlet “consummated 9 years”, dan weet je wel bij welke Profeet (vzmh) je terecht komt.

 10. 13

  Op dezelfde manier heb je van te voren ook een hele duidelijke verwachting van waar je terecht zal komen als je op “AltJohan is een [EDIT: scheldwoord]” googlet.

 11. 15

  @12: Niet te vergeten dat “het getuigenis” van Aisha er onder ander uit bestaat dat ze verteld dat ze nog met poppen speelde, iets wat een puber niet mocht vanwege het niet mogen afbeelden van mensen of dieren zijn poppen enkel voorbehouden aan kinderen, vriendinnetjes had om mee te spelen en Ome Mohammed dat allemaal prima vond.

  Gek eigenlijk. Door de zweem van religie en het toch vooral niet willen kwetsen wordt het meest waarschijnlijke, te weten dat Mohammed een geniale strijder, organisator was, maar ook een wrede misdadige pedofiel, het liefst weggemoffeld. Tja het zal je profeet en grote voorbeeld maar wezen.

 12. 16

  @15 Ik moet het je nageven: het is toch knap hoe je erin slaagt volstrekt aan de argumentatie van Hulspas voorbij te gaan, en gewoon het islamofobe standaardriedeltje af te draaien.

 13. 17

  @16: Dank je wel! Alhoewel me niet duidelijk is wat de meest voor de hand liggende gegevens over profeet Mohammed en zijn (mis)daden met Islamofobie te maken zouden hebben. Noem het Mohammed Erforschung. Heeft niets met de andere narigheden van de Islam te maken.

 14. 18

  @17 Nee, Dante, “Mohammed Erforschung”* brengt met zich mee dat je kritisch bronnen gaat schiften. Niet dat je uitgerekend die bron eruit pikt die Mohammed zo sinister en wreed mogelijk voorstelt omdat dit jouw negatieve oordeel over de islam zo lekker bevestigt.

  Als we de “meest voor de hand liggende gegevens” over Jezus zouden nemen, dan zouden we namelijk ook de verhalen die in de evangeliën worden weergegeven kritiekloos moeten slikken als historische gebeurtenissen. En laat dat nou mooi samenvallen met hoe de orthodoxie er over denkt. Nou zie je wel, de zaak is rond!

  Zo werkt dat voor de evangeliën niet in het historisch Jezus-onderzoek, en zo werkt dat dus ook voor de islamitische overlevering niet in het historisch Mohammed-onderzoek.

  Als jij de islamitische orthodoxie wilt bekritiseren op hun – dogmatisch bepaalde – voorstelling van Mohammed, prima, maar dat heeft dus met historisch Mohammed-onderzoek niets uit te staan.

  * O, en het krijgt niet meer gewicht als je ‘Mohammed-onderzoek’ in het Duits vertaalt hoor…

 15. 21

  @19 Je verschuift de doelpaaltjes. De vraag die ik behandel betreft de weging van argumenten voor de stelling dat Mohammed een pedofiel/kinderverkrachter was.

  Kennelijk kun je geen tegenargumenten bedenken die mijn conclusie onderuit halen, anders hoefde je niet over iets anders te beginnen.

  Wil je het over de theologische legitimatie voor seksslavernij hebben? Prima. Maar dat heeft dus geen betrekking op mijn #6.

 16. 22

  @21
  Mohammed was een pedofiel en kinderverkrachter omdat hij zich aan een 8 jarige vergreep. Daar is niks controversieels aan, het staat in de Koran en wordt door Moslims erkend.

 17. 23

  Daar is niks controversieels aan, het staat in de Koran en wordt door Moslims erkend.

  @22 Twee vraagjes:

  1. Waar staat dat precies in de Koran?

  (hint: het staat niet in de koran, het is een overlevering die wordt toegeschreven aan Aïsja, een overlevering die wordt tegengesproken door andere overleveringen en vroege beschrijvingen van het leven van de profeet, en bovendien vallen er best redenen te geven waarom Aïsja haar leeftijd naar beneden zou schroeven – je kletst dus uit je nek omdat je het artikeltje niet hebt gelezen, noch mijn reactie in #6 waar je op zegt te reageren).

  2. Er staat in de bijbel dat Jezus aan het kruis overleed, in een graf werd gelegd en daar na drie dagen weer uitliep, en dat wordt door christenen erkend. Neem jij op grond daarvan óók aan dat het historisch zo gebeurd is? Indien niet: waarom niet? Het volgt namelijk exact dezelfde argumentatie als die jij hier op de leeftijd van Aïsja toepast.

 18. 24

  “Maar een profeet mét een vrouw, dat wekt weer de verdenking dat hij last heeft van lage lusten die hij niet onder controle heeft. Het is maar het verstandigst om er zo min mogelijk over te zeggen.”

  Bullshit!

  De belangrijkste profeten in het OT waren getrouwd en sommigen van hen hadden harems. De Profeet zag zichzelf als hun geestelijke nazaat en in wezen als verkondiger van hetzelfde monotheïsme als zij hadden gedaan.

  Niet de Profeet wijkt af van het normatieve profetendom maar Jezus of althans het beeld dat van hem geschetst wordt in de evangeliën en andere geschriften.

  Vrouwen trouwen of bezitten (concubinaat) en bij hen kinderen verwekken ( seks) wordt gezien als een zegen en niet iets om zich voor te schamen. Zelfs seks om het genot alleen wordt als een zegen Gods beschouwd zolang men dat maar binnen de vastgestelde grenzen doet.

  Er zijn hadiths waarin de metgezellen van de Profeet hun bewondering uitspraken over zijn libido. Hadiths waarin zij hem vragen of bepaalde seksuele posities mogen of niet mogen. Hadiths over of coitus interruptus wel of niet mag etc.

  Wat de leeftijd van Aicha betreft. Wij hebben:

  1 De overgeleverde bronnen.
  2 Wat was/is in traditionele samenlevingen de gebruikelijke leeftijd waarop meisjes trouwden ( consummatie van het huwelijk voltrokken wordt).

  De overgeleverde bronnen spreken elkaar tegen wat de leeftijd van Aicha betreft. Maar alles we de pro en con tegen elkaar afwegen dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat we die leeftijd van 9 jaar met een flinke korrel zout moeten nemen.

  Uit de bronnen komt naar voren dat:

  De Profeet van vrouwen hield. En vrouwen slaat hier op vrouwen en niet op pre puberale meisjes. Zelfs niet op jonge meisjes van 12 – 16 jaar.

  Men trouwde destijds vrouwen of nam ze tot concubine om de volgende redenen:

  – Seks
  – Prestige
  – Politiek
  – Verwekken van nageslacht
  – Bezit
  – Verplichting

  Voor een man die van vrouwen hield en smachtte naar kinderen het liefst zonen is een meisje van 9 een waardeloze aanwinst in de harem. Eerder een last dan een lust aangezien men dan minstens 3 jaar moest wachten om er achter te komen of ze wel vruchtbaar was.

  Alleen al het feit dat uit de bronnen naar voren komt dat Aicha in de harem voortdurend aan het konkelen was om maar de gunstelinge te zijn van de Profeet kan niet anders dan duiden dat zij op z’n minst jong volwassen moest zijn toen zij trouwde. Of men moet geloven dat een kind van 9 instaat is volwassen vrouwen naar haar hand te zetten en instaat was coalities te smeden tegen andere vrouwen. Verdeel en heers spelen is meer iets van een jonge vrouw die zich bewust is van haar positie ten opzichte van de andere vrouwen en weet dat ze moet vechten om de aandacht en liefde van de man die ze deelt met andere vrouwen.

  In traditionele samenlevingen trouwt men vroeg en dat geldt helemaal voor meisjes. Vrouwen verhuizen naar het huis van hun echtgenoot en worden deel van zijn familie. Om een aanwinst te zijn voor de familie moet een vrouw:

  – Instaat zijn alle huishoudelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren

  – Zo snel mogelijk kinderen baren het liefst eerst een paar zonen.

  Meisjes van 9 zijn daartoe niet instaat en dus eerder een last dan een aanwinst.

  Zelfs het feit dat veel moslims geloven dat Aicha is getrouwd op 9 jarige leeftijd heeft niet geleid tot het sanctioneren van seks met 9 jarige meisjes in de Islamitische wetgeving. Die stelt dat trouwen kan vanaf 9 jaar maar dat consummatie van het huwelijk pas kan plaatsvinden bij aanvang van de pubertijd. Met andere woorden:

  – Minimum leeftijd voor huwelijksvoltrekking is in navolging van Aicha’s leeftijd

  – Minimum leeftijd voor consummatie van het huwelijk is de traditionele opvatting: if it can bleed it can breed.

  Niet echt vrouwvriendelijk maar een vrouwvriendelijk kijk op de wereld is dan ook iets van zeer recente datum bezien in de geschiedenis van de mensheid.

  Moslims hoeven dus helemaal niets onschadelijk te maken of zich te schamen voor het doen en laten van de Profeet. De Profeet was een kind van zijn tijd, zijn doen en laten beoordelen aan de hand van nu geldende waarden en normen mag dan een leuke bezigheid zijn voor islamofoobjes op het internet, maar het zegt meer over hun obsessies met de Islam en moslims dan over de Profeet.

 19. 25

  Sja eigenlijk was Mohammed een geweldige vent. Als je dat niet vindt is het Islamofobie.

  Narrated ‘Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah’s Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for ‘Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.) (Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)

  Sahih Bukhari 8:73:151

  How do we know that it was Ibn Hajar who made the above (bolded) doll-playing exegesis? We know this by the reference to Fateh-al-Bari and also due to the fact that when we look at other translations of Bukhari 8:73:151, the same message is conveyed.

  Alternative Translations[edit]

  One

  On the authority of Aisha (RA), who said: I used to play with dolls in the presence of the Prophet (SAW). And I had girl-friends (playmates) who played along with me. They would hide (feeling shy) from him (SAW) whenever he entered. But, he (SAW) would send for them to join me and they would play with me. (Sahih Bukhari & Muslim)

  Little Girls Playing With Dolls
  The Islamic Ruling Concerning Tasweer, Abu Muhammad Abdur-Ra’uf Shakir

  The translator then provides some discussion on translations of various versions of this hadith before he follows up with Ibn Hajar and Fath-al-Bari:

  Al-Haafidh Ibn Hajar said in Fath al-Baaree (Fath al-Baaree, no. 6130, Kitaab: al-Adab, Baab: al-Inbisaat ilaa an-Naas): This Hadith has been used as a proof for the permissibility of possessing (suwar – of) dolls and toys for the purpose of the little girls playing with them. This has been especially exempted from the general prohibition of possession of images (suwar).

  Little Girls Playing With Dolls
  The Islamic Ruling Concerning Tasweer, Abu Muhammad Abdur-Ra’uf Shakir

  Two

  But if these images and dolls are toys for children, the Sunnah indicates that they are permissible. In al-Saheehayn it is narrated that ‘Aa’ishah (may Allaah be pleased with her) said: “I used to play with dolls in the presence of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and I had female friends who would play with me…” al-Bukhaari, 6130; Muslim, 2440. Ibn Hajar said: This hadeeth indicates that it is permissible to have images of girls (i.e., dolls) and toys for girls to play with. This is an exception from the general meaning of the prohibition on having images. This was stated by ‘Iyaad and was narrated from the majority. They permitted the sale of dolls to girls so as to teach them from a young age how to take care of their homes and children. Ibn Hibbaan stated that it is permissible for young girls to play with toys…

 20. 26

  Sja eigenlijk was Mohammed een geweldige vent. Als je dat niet vindt is het Islamofobie.

  @25 Een stropop die bestaat uit een vals dilemma, dat zijn twee drogredeneringen in één. Hoe krijg je het voor elkaar?

  We wisten al dat die overlevering over Aïsja bestond, dus je voegt niets nieuws toe aan de argumenten.

  Je knipt en plakt bovendien van een anti-islamsite, van een pagina waarvan de eerste zin luidt: “This article discusses the DMS (Diagnostic and Statistical Manual) of mental disorders and cites sahih hadiths to show that Prophet Muhammad was a pedophile according to clinical definitions.”

  Nou, dat klinkt echt alsof ze die overleveringen vervolgens objectief gaan schiften, toch?

 21. 27

  @26: Interessant. Vertel eens Prediker hoe jij Mohammed zou beschrijven op basis van door jou als historisch juist bevonden documentatie?

  Tuurlijk als het komt van een vermeende anti Islam site is het kennelijk bij voorbaat al onwaar.
  Niettemin baseren ze zich op Islamitsiche bronnen en niet op de mening van Geert Wilders. Dus zeker net zo legitiem als aankomen met lieden die beweren dat Mohammed geen sex met een kind had.

  Over dat laatste. Vind je dat Aisha. Bron uit eerste hand, minder waarheidsgehalte moet worden toegedicht als ze zegt dat ze nog met poppen speelde toen ze huwde met Mo en ook nadien nog? Oké het getuigenis van een vrouw is de helft waard schijnt het, maar toch uit eerste hand! En nergens een bron uit dezelfde periode die tegenspreekt dat ze op zeer jonge leeftijd….

  Maar ergens heb je misschien wel gelijk. We kunnen niet stellen dat Mohammed een pedofiel was, immers naar alle waarschijnlijkheid heeft hij enkel sex gehad met 1 kind. Tenzij hij nog flink wat kindslaven heeft misbruikt maar dat is niet te achterhalen. Of maakt sex met een kind je wel direkt tot een pedo?

 22. 28

  @27:

  Vind je dat Aisha. Bron uit eerste hand, minder waarheidsgehalte moet worden toegedicht als ze zegt dat ze nog met poppen speelde toen ze huwde met Mo en ook nadien nog?

  Aïsha bedreef politiek in het vroegmiddeleeuwse Arabië. Natuurlijk moet je haar uitspraken met een korrel zout nemen, dat doe je toch met alle politici.

 23. 29

  Vind je dat Aisha. Bron uit eerste hand, minder waarheidsgehalte moet worden toegedicht als ze zegt dat ze nog met poppen speelde toen ze huwde met Mo en ook nadien nog?

  @27 Misschien kun je nu eindelijk eens ingaan op de argumentatie van Marcel Hulspas in het artikel hierboven:

  Een andere tactiek om het huwelijk onschadelijk te maken is morrelen aan de leeftijd van Aisja. Daar is alle reden toe. Aisja heeft waarschijnlijk overdreven.

  (…) om duidelijk te maken dat ze écht nog maagd was toen het huwelijk geconsummeerd werd, kan ze heel goed ten eerste die afspraak hebben verzonnen, en ten tweede haar eigen leeftijd naar beneden hebben gecorrigeerd. Daar was ze zeker toe in staat. (Ze was een felle, zelfverzekerde vrouw.)

  Er zijn andere verhalen waarin staat, of waaruit af te leiden valt, dat ze ten tijde van het huwelijk wel wat jaartjes ouder was.

 24. 30

  De belangrijkste profeten in het OT waren getrouwd en sommigen van hen hadden harems.

  @24 Als je Abraham, Mozes en David als profeten beschouwt, klopt dit. Maar in de christelijke traditie worden Abraham en David al niet als profeten beschouwd, Mozes meer als de grote godsdienststichter, en vernemen we over het huwelijksleven van de meeste oudtestamentische profeten (Samuel, Elia, Elisa, Jesaja, etc.) niets.

  Dat zijn veelal toch een soort seksloze Gandalf-types, die opduiken om de koning te waarschuwen dat alles in de soep dreigt te lopen omdat de koning en het volk de geboden van God hebben veronachtzaamd en de afgoderij welig tiert.

  Heb nog even snel gekeken hoe dat zit in de Joodse traditie: daar worden Abraham, Mozes en David inderdaad als profeten beschouwd, maar ook nog een hele stoet andere godsmannen waarvan we niets vernemen over een echtgenote of wat dan ook.

 25. 31

  Aisha liegt kennelijk of weet het niet meer en de overigen spreken de waarheid. Zelf weet ze heel goed te beschrijven dat ze nog een kind was en met poppen speelde, maar dat moet je maar met een korrel zout nemen? Het is op zijn minst even plausibelals de “bewijzen” van het tegendeel. Let daarbij ook vooral op wat niet gezegd wordt. Niemand in die tijd en cultuur vindt het vreemd dat er kennelijk sex met een 9 jarig meisje was. Tenminste we horen nergens iemand die opmerkt dat Aisha liegt of schande spreekt van wat ze zegt. Dus niemand had er raar van opgekeken dat Mo sex had met een kind. In mijn ogen is dan het getuigenis van Aisha zelf veelzeggend. Erbij verzinnen dat ze allerlei redenen had te liegen over haar leeftijd, zoals jullie doen, is niets meer dan dat. Een verzindsel.

  Tevens zijn andere bevindingen waaruit zou blijken dat ze ouder was in dit artikel (link) onderbouwd afgedaan als onwaar. Natuurlijk kun je altijd aankomen mekkeren dat het een anti Islam site is, maar dat is al bekend en geheel niet terzake doende.

 26. 33

  @Prediker,

  Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jacob, Jozef, David, Solomon zijn de belangrijkste figuren uit het OT die voorkomen in de Quran en allen waren getrouwd en sommige hadden meerdere vrouwen of zelfs concubines.

  Dat van sommige ( kleine) profeten niet bekend is of ze wel of niet getrouwd waren is dan wel niet met zekerheid te bepalen uit de tekst echter de hierboven genoemde personen wel en dat zijn de “rolmodellen” van de Profeet.

  Huwelijk en concubinaat is daarmee niet iets schandelijks maar juist navolgenswaardig.

  Jezus is en blijft de grote uitzondering hierop.

 27. 34

  @dante,

  Of Aisha liegt kunnen we niet weten, dat jij liegt wel. Of beter gezegd jij kakelt de leugens van anderen na want je bent te dom om ze zelf te verzinnen.

  Alles wat we weten over het leven van de Profeet is ons overgeleverd door Islamitische bronnen.

  Jij geloofd dat die bronnen betrouwbaar zijn en exact overleveren wat er gebeurd is.

  Dan moet jij ons kunnen uitleggen:

  – Waarom je vindt dat die bronnen historisch betrouwbaar zijn.

  – Hoe het komt dat ondanks die betrouwbaarheid die bronnen elkaar zo vaak tegenspreken over de gebeurtenissen uit het leven van Aisha.

  – Waarom jij vindt dat de ene bron over het leven van Aisha betrouwbaar is en de andere niet. Met ander woorden welke criteria hanteer jij om die betrouwbaarheid te bepalen.

  Pas wanneer je dat uitgevogeld hebt neem ik je serieus. Tot die tijd ben je niet meer dan een islamofoobje dat zielig achter z’n toetsenbordje na kakelt wat hij van andere islamofoobjes heeft gelezen.

 28. 36

  @35: Voor zover ik weet is een profeet iemand die namens God spreekt. Aangezien er niet zoiets bestaat als God of een god, is dus niemand een profeet.

  Van alle eerder genoemde figuren valt niet te ontkennen dat ze op zijn minst claimden een boodschap van God over te brengen. En dat ze leiders waren, met volgelingen. Als dat de definitie is van een profeet dan was Jezus er natuurlijk ook één. Dat kan m.i. niet controversieel zijn.

 29. 37

  @Dante:

  Aisha liegt kennelijk of weet het niet meer en de overigen spreken de waarheid. Zelf weet ze heel goed te beschrijven dat ze nog een kind was en met poppen speelde

  Jezus man, léés eens. Wat je roept is al lang besproken hier. Er zijn meerdere bronnen die elkaar tegenspreken over de leeftijd van Aisja. Als historicus kijk je dan naar hoeveel bronnen er zijn en kijk je naar de betrouwbaarheid van de bronnen.

  De conclusie is simpel. De enige bron die zegt dat ze zo jong was is Aisja zelf, en – zoals aannemelijk gemaakt – heeft zij redenen om dat te overdrijven. En dan haal jij erbij dat ze zelfs nog wist dat ze met poppen speelde! Ja, want dat detail maakt het aannemelijker dat ze de waarheid spreekt?

  Dat ze die redenen had wil nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk loog. Niemand zegt hier dan ook dat ze GEEN 9 jaar was. De conclusie is dat we het niet weten.

  Wat we wel weten is dat Aisja mogelijk redenen had om te liegen, en dat er meerdere – ook betrouwbare – bronnen iets anders vertellen over die leeftijd.

  Wat jij doet is de bron pakken die je het beste uitkomt, en de rest van tafel vegen.

  Vind je dat Aisha. Bron uit eerste hand, minder waarheidsgehalte moet worden toegedicht als ze zegt dat ze nog met poppen speelde toen ze huwde met Mo en ook nadien nog?

  Nee, en als je dus gelezen had dan had je dat begrepen. En wat hebben die verdomde poppen er mee te maken? Het FEIT dat er andere bronnen bestaan die iets anders zeggen hebben als logisch gevolg dat de andere claim aan autoriteit inboet. De conclusie is op dit moment dat we het gewoon niet weten.

  En een stukje over wikiislam.net. Let op, dat is dus een anti-islamsite. http://rationalwiki.org/wiki/WikiIslam

 30. 38

  *bump*

  Zelfs al was het in Arabië anno 620 misschien normaal om een meisje van zes of negen uit te huwelijken, dan is het toch héél sterk dat het ‘normaal’ was een kind weg te geven aan een man van ruim vijftig.

  Ik moest hieraan denken toen ik dit artikel las. Dit soort huwelijken waren blijkbaar wel ‘normaal’ in
  Azerbeidzjan omstreeks 1900, dus het argument dat het natuurlijk zou zijn dat dit soort huwelijken niet voorkomen klopt niet.

  The editor-in-chief of the [Azerbaijani weekly magazine Molla Nasreddin] was Jalil Mammadguluzadeh (known as Mirza Jalil), a famous Azerbaijani writer, who was also a well-known novelist.

  In his book, The Dead, the main protagonist is a drunken atheist, treated as a madman for telling the truth about his backward society, where girls as young as nine are forced to marry 50-year-old men.