Oppositiepartij van het jaar: Antwoorden SGP

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Maar u bent het niet met elkaar eens, u bent enorm verdeeld!” riep premier Balkenende een paar maanden geleden triomfantelijk tegen de leiders van de oppositiepartijen die zich verzameld hadden bij de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Anders dan de coalitiepartijen die het (en vaak contre coeur) met elkaar eens zijn, kunnen de oppositiepartijen geheel hun eigen lijn bepalen. Dé oppositie bestaat niet.

Vanaf vandaag laten wij dagelijks een andere oppositiepartij antwoord geven op de vragen die GeenCommentaar en de lezers van GC hebben gesteld. Uw waardering voor de antwoorden kunt u onderaan het postje uiten door een cijfer te geven. Dat cijfer weegt mee in de stemronde.

Eerder zag u wat de SP, TonL, de VVD, de PvdD en D66 ons te zeggen hadden. Vandaag geven we het woord aan de SGP.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

1. Mantelzorg. Door een initiatief van de SGP krijgen mantelzorgers jaarlijks 250 euro bij wijze van ?schouderklopje?.
2. Op verzoek van de SGP gaat het kabinet nu werken aan het ?woonlandbeginsel?, d.w.z. dat uitkeringen aan Nederlanders die in het buitenland wonen worden afgestemd op het kostenpeil van die landen.
3. Een motie van de SGP heeft ertoe geleid dat er in Zeeland ten minste één volwaardige ziekenhuisvoorziening extra blijft.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

Het is niet onze intentie om de regering in het nauw te brengen. Als dat een doel op zich is, ben je niet goed bezig. Het kabinet heeft het erg moeilijk gehad met de motie-Van der Staaij waarin stond dat er in Zeeland niet ontpolderd mocht worden. De motie werd aangenomen, is door de regering ook serieus genomen, maar toen bleek dat alternatieven voor ontpoldering niet haalbaar waren, ontstond er veel commotie en intern gerommel in de coalitie over de vraag: ?ontpolderen ja of nee?? Na druk van de Belgen gingen de coalitiepartijen een voor een om, en daarna ook het kabinet.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet buitengewoon laag is. Denkt u dat het voor het land gunstig zou zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

In de situatie waar we op dit moment als land in bevinden, moet je als politieke partij niet op een kabinetscrisis zitten te wachten. Wat wij van het kabinet verlangen is daadkracht en niet eerst 20 commissies een aantal maanden aan het werk laten voordat er uiteindelijk besluiten worden genomen. Minister-president Balkenende kan leren van Balkenende II.

We weten dat het een lastige vraag is, maar we willen het toch graag weten: Met welke twee/drie politieke partijen zou u het liefst in een coalitie zitten (mocht u in de gelegenheid zijn coalitiebesprekingen te voeren), gegeven de ontwikkelingen van het afgelopen politieke jaar? Waarom?

Het zou te wensen zijn als de SGP samen met de andere twee christelijke partijen een meerderheid in het parlement zouden hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat politiek bedrijven op grond van het Woord van God het beste is voor Nederland.

Lezersvraag 1: Hoever zou de SGP bereid zijn compromissen te sluiten in een coalitie? Zou de partij bijvoorbeeld aan een coalitie willen deelnemen als abortusbeleid niet ter discussie zou kunnen staan?

De SGP zet z?n handtekening onder een regeerakkoord waar de partij zich ook absoluut in kan herkennen. Wanneer de SGP zich onvoldoende in een akkoord herkent, gaat zij ook niet in de regering zitten. Als het huidige abortusbeleid een dogma is waar niet over te praten valt, valt er voor de SGP weinig te praten.

Lezersvraag 2: Waarom hebben we in dit Calvijnjaar zo weinig gehoord van de SGP tijdens de bankencrisis? Veel meer dan de vaste sociale punten waar de SGP alleen in eigen kring mee scoort, heeft de bijbel hier een politieke boodschap die de mensen nog steeds raakt.

In de Tweede Kamer heeft de SGP volop meegedaan aan de debatten die te maken hadden met de crisis. Dat zal de partij ook in de toekomst doen, De Bijbel heeft ook in deze tijd een hoogst actuele boodschap. Dat is in dit geval: gebruik je talenten goed en ga verantwoord om met je geld, je bezittingen en je gezondheid. Hebzucht is slecht voor een mens – en zijn of haar omgeving. In ettelijke bijdragen van SGP-voorman Van der Vlies en tijdens de algemene beschouwingen is die oproep op terug te vinden.

Lezersvraag 3: Hoe verhoudt uw partij zich met de scheiding tussen kerk en staat?

Essentieel voor een zindelijk debat over deze materie is dat onderscheid wordt gemaakt tussen de staatsrechtelijke spelregels en politieke keuzes. Aan de staatsrechtelijke spelregels, zoals de scheiding van kerk en staat, is iedereen constitutioneel gebonden. Dat beginsel is in Nederland echter nooit op een exclusief-neutrale wijze uitgelegd en toegepast, maar bood en biedt nogal wat speelruimte voor organisaties die werken op basis van hun eigen godsdienstige of levensovertuiging. Er is staatsrechtelijk dus niets mis met een ontspannen omgang met de scheiding van kerk en staat.

 1. 1

  ‘Wij zijn ervan overtuigd dat politiek bedrijven op grond van het Woord van God het beste is voor Nederland.’

  Een partij die dus openlijk een theocratie aanhangt. Is dat wel democratisch?

 2. 5

  @jvdheuvel: ik vond andere lezersvragen beter. De error begrijp ik trouwens niet: ik kan zien dat er gestemd wordt. De uitslagen laat ik pas zien bij de uitslagen na de stemronde (vanaf maandag a.s.).

 3. 6

  @1: Niet bepaald, de SGP wil in dit geval haar eigen religieuze overtuiging opleggen aan een samenleving met hele diverse levensbeschouwingen. Ik ben dan ook erg benieuwd wat de SGP ervan zou vinden als het kabinet zou besluiten om pak ‘m beet het Hindoeïsme als staatsreligie in te voeren.

  Of…zou de SGP voor het gemak even hebben vergeten dat er naast het christendom ook nog andere religies bestaan? En mensen die graag gevrijwaard blijven van religieuze bemoeienis? Christenen in het algemeen en de SGP in het bijzonder hebben geen monopolie op normen en waarden, al schijnen ze te denken van wel.

 4. 7

  Kijk, kort, bondig en helder. En als vanouds streng in de leer en vasthoudend aan principes waar niet zo gek veel aanhangers meer voor te vinden zijn.

  Ik ben absoluut geen fan van de SGP, maar als politieke partij weet je wel wat je van ze kan verwachten.
  Ik ben wel verbaasd dat de SGP zo vreselijk stabiel aantal zetels weet te halen. Hoe groot de bevolking ook is, blijkbaar is er een electoraat dat genoeg is voor 2 of 3 zetels.

  Van mij krijgen ze een 8 voor de beantwoording. De SGP is niet te arrogant om GC te bedienen en de antwoorden zijn niet alleen helder, ze kloppen hier ook.
  Maar mijn stem krijgen ze nooit.

 5. 10

  @1: De SGP is niet alleen theocratisch, ze laat ook nog steeds geen vrouwen toe. Dat leverde de partij bijna een verbod op. De rechter vond een Salomonsoordeel waarschijnlijk wel toepasselijk en zo mocht de SGP wel bestaan, maar niet gesubsidieerd worden.

  Maar een paar ondemocratische niches zijn geen probleem in een stabiele rechtsstaat, zeker als ze geen geweld gebruiken.