“Mitt Romney, A Hero In My Mind”

WTF – Dit is William Tapley, hij noemt zichzelf de “Third Eagle of the Apocalypse and the co-prophet of the End Times”. Hij zingt een liedje voor Mitt Romney. Tapley treedt ook op bij redactieborrels van de Dagelijkse Standaard. FILMPJE!