Lange adem

 

Dankzij sociale media kan massaliteit in een mum van tijd bereikt worden, maar er is meer voor nodig om die groep individuen met al hun verschillende stemmen om te smeden tot een nauw verweven collectief waarbinnen overeenstemming bestaat over een gezamenlijk doel, de prioriteiten en het plan van aanpak.

Eva Rovers schrijft een beschouwing over hedendaags verzet. Ze past Albert Camus’ uitspraak ‘Ik kom in opstand, dus wij zijn’ toe op 21e eeuwse bewegingen. Van sociale media wordt veel verwacht. Maar de Arabische Lente, Occupy en ook de Blacklivesmatter beweging laten zien dat er meer nodig is dan de oppervlakkige emoties die sociale media kunnen oproepen. Ze citeert Zeynep Tufekci, een Amerikaanse socioloog die na onderzoek in deze bewegingen concludeerde…

…dat elkaar zien, horen, vis-à-vis gedachten uitwisselen en discussiëren vóórdat er massaal wordt geprotesteerd essenteel is om een protest de lange adem te geven die nodig is om grote sociale veranderingen teweeg te brengen. Onderlinge meningsverschillen leiden dan minder snel tot conflicten, waardoor de groep beter bestand is tegen pogingen van buitenaf om verdeeldheid te zaaien.

Volgens Camus is opstand wat de mens tot mens maakt. En in die opstand als fundamenteel aspect van het bestaan vinden mensen elkaar. Die verbondenheid van mensen is essentieel, schrijft hij. Het doel van de opstand is tegelijk individueel en collectief. Mensen eisen iets voor zichzelf op, maar niet alleen voor zichzelf. Het recht dat ze vragen, vragen ze namens iedereen omdat ze het beschouwen als iets waar ieder mens recht op heeft. Tufekci noemt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging als lichtend voorbeeld van een beweging die veranderingen heeft afgedwongen door de sterke verbondenheid van mensen in opstand.

De lange adem van de protestbeweging vereist een sterke organisatie waarin mensen in frequente, daadwerkelijke contacten die noodzakelijke verbondenheid tot stand kunnen brengen.

 

 1. 1

  Mensen eisen iets voor zichzelf op, maar niet alleen voor zichzelf. Het recht dat ze vragen, vragen ze namens iedereen omdat ze het beschouwen als iets waar ieder mens recht op heeft.

  Wat Black Lives Matter betreft is dat “iedereen” en “ieder mens” beperkt tot zwarten. De houdbaarheid van zo’n opstelling is beperkt.

 2. 4

  @2: Van alle voorbeelden is dit de allerslechtste die je kunt bedenken. Het verhaal van dat Z.Afrikaanse groepje is opgeklopte lariekoek. Doet overigens niet af aan het feit dat die b&b verhuurder terecht is opgepakt.

 3. 5

  Volgens mij moeten mensen heel voorzichtig zijn met proberen om de ‘Arabische lente’ als een succesverhaal voor hun eigen propagandistische karretje te spannen.