KSTn | Minder regeltjes = minder privacy

Logo kamerstukken van de dagZo langzamerhand kan ik er wel een full-time bezigheid van maken, dat volgen van de afbraak van de privacy in Nederland. Met het risico dat het voor de lezers saai wordt en dus averechts werkt, hier de volgende in de reeks privacy-beperkende maatregelen. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om “de administratieve lasten en nalevingskosten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te verlagen“.
Nu is regeldruk verlaging op zich altijd welkom. Teveel regels met teveel details en teveel administratieve lasten werken contra-productief. Maar als het om regels gaat m.b.t. privacy word ik alert. En terecht, want in dit voorstel zijn instanties en bedrijven gebaat, maar de burger niet.
Aan de hand van het memorie van toelichting hier de twee meest problematische wijzigingen:
1. Een uitzondering op de verplichting van een voorafgaand onderzoek, als bedoeld in artikel 31 van de wet;
2. het verlagen van de frequentie en het waar mogelijk laten vervallen van de inlichtingenplicht ten aanzien van het recht op verzet bij verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing;

De eerste betekent dat juridische dossiers eenvoudiger door instanties opgevraagd kunnen worden. Nu is het verplicht om een onderzoek aan te vragen voordat bepaalde gegevens vrij gegeven worden. Straks hoeft dit niet meer wanneer iemand anders reeds zo’n onderzoek heeft aangevraagd voor dezelfde gegevens. Meest bekende voorbeeld hierbij is het aanleggen van “zwarte lijsten”. Lijsten van personen die op grond van juridische achtergrond op voorhand verdacht zijn in bepaalde omgevingen. Daar waar 1 instantie/bedrijf nu na onderzoek zo’n lijst kan gebruiken, mag straks iedereen die lijst gebruiken. In mijn ogen zet dit de deur open naar bijvoorbeeld een totaal beroepsverbod voor mensen die ooit in de fout zijn gegaan.

Voor punt 2 zie ik dat vooral de regeltjes vereenvoudigd worden en de kosten verlaagd worden. Daardoor wordt de drempel om de gegevens aan derden te verstrekken verlaagd. Eenmaal een keer verstrekt, maakt het makkelijker om nogmaals te verstrekken. Wel wordt de meldingsplicht naar de burger wel, bij de eerste keer, iets verbeterd.

Gelukkig zit er in het voorstel wel wat meer mogelijkheden voor het CBP om boetes uit te delen bij overtredingen, dat dan weer wel.
Maar al met al is het een verkapte afbraak van de bescherming onder het mom van minder regeltjes.
Oh, en hier blijft het niet bij waarschijnlijk:
Het voorliggende wetsvoorstel moet dan ook niet worden gezien als een eindstation. De in paragraaf 2 genoemde evaluatie van de Wbp kan mogelijk leiden tot nieuwe reductievoorstellen.

Heel benieuwd wat de Tweede Kamer hiermee gaat doen. Privacy begint langzaam te leven, dus misschien zitten ze dit keer niet te suffen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 2

  In mijn ogen zet dit de deur open naar bijvoorbeeld een totaal beroepsverbod voor mensen die ooit in de fout zijn gegaan.

  Om nog maar te zwijgen van mensen met gelijke of gelijkende namen, die dan niet eens weten waarom ze zijn afgewezen…

 2. 3

  Met het risico dat het voor de lezers saai wordt en dus averechts werkt…

  Het is de techniek van de heersende macht: men weet dat mensen een eerste keer fel reageren, een tweede keer minder en uiteindelijk het bijltje erbij neergooien. Dat is de reden waarom politici uiteindelijk altijd hun zin krijgen: de druk is nooit lang te handhaven en als je maar geduld hebt verdwijnt ze vanzelf.

  Dus: privacy is een anachronisme. Niet van deze tijd. Pas als we een, misschien twee generaties verder zijn keert het tij weer.

 3. 5

  Blijf vooral doorgaan Steeph, ik kan me voorstellen dat je je soms roepende in de woestijn voelt maar juist inhoudelijk wordt er bar weinig aandacht besteed aan wetsvoorstellen in de reguliere media als deze niet onder de waan van de dag vallen. Zelfs dan hoor je zelden meer dan het begeleidende persbericht. Dit is de meerwaarde van Sargasso.

 4. 15

  @Kim zodra justitie bepaalde zaken niet goed aanpakt ,dan mag dat toch geen legitimatie worden voor bounty hunters ?

  Haar huidige en voormalige woonadressen, met wie ze was getrouwd geweest en gegevens over haar kinderen werden allemaal door Michel geleverd. Waar de politie verzuimde haar op te sporen, slaagde Michel er op deze manier snel in Van der M. te traceren. Roy Goderie kon zo opnieuw waardevolle informatie verkopen aan Bert Santema, die het weer aan zijn kameraad De Vries kon presenteren. Michel K. deed het zelf allemaal weer voor een schijntje. “Dit koste me maar een half uurtje en ik rekende hiervoor slechts 25 euro.”

  Lijkt mij niet echt een bounty hunter die meneer Kraay.

  http://www.michelkraay.nl/de-zaak-bolhaar-het-verhaal.php

 5. 16

  Steeph, je hebt helemaal gelijk dat privacy bescherming steeds meer gaat leven binnen de Tweede Kamer. Helaas zijn de regeringspartijen op dit moment alleen bezig met het ondergeschikt maken van persoonlijke gegevens bescherming en het CBP heeft zich de laatste tijd een aantal keren kritisch uitgelaten over overheidsinstanties, waar het kabinet niet echt op zit te wachten. Net als bij de Verwijsindex Risicojongeren wordt het negatieve advies van het CBP uiteindelijk verweven in de tot stand gekomen wet en ook met deze wetswijziging wordt alweer duidelijk dat uitvoering van eerder gemaakte plannen belangrijker is dan op een degelijke manier de huidige crisis aan te pakken.

  Groeten, RonaldO

 6. 17

  Ik hoorde vandaag ook weer absurde cijfers in het net gestartte liquidatieproces. Er zijn 170.000 gesprekken afgeluisterd. Het komt mij net iets te enthousiast over.

  PS: “…wordt ik …” ?

 7. 19

  Er zijn dus mensen wiens dagtaak het is om dergelijke gesprekken te beluisteren. Zou dat nu echt hun droom geweest zijn toen ze op een dag wakker werden en dachten ‘ik ga bij de politie!’?

 8. 20

  Dubbele agenda?

  Privacy stelt in Nederland steeds minder voor en dat is de schuld van politie en politici. Zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College voor de bescherming van persoonsgegevens. Het college heeft voor het eerst in zijn bestaan een dossier overgedragen aan het openbaar ministerie. Dat ging over een handelsinformatiebureau dat handelde in onwettig verkregen gegevens. Echt ongelooflijk. Het bedrijf werkte samen met iemand die als een stand-up comedian links en rechts vertrouwelijke informatie over particulieren los praatte. De man is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf, mede op basis van onze informatie. Justitie heeft tegen de eigenaren strafvervolging ingesteld. U kijkt daar zeer tevreden bij. Het is wel een mijlpaal. Maar twee jaar later blijkt de heer Kohnstamm voornoemde casus ineens niet meer te kennen. Zie en luister , start bij minuut 58,25
  http://www.debalie.nl/player/playmovie_v2.jsp?movieid=91796&videofragmentsid;=