KRAS | Designated Survivor

Mocht zich op Prinsjesdag een gruwelijke aanslag voordoen, dan is vermoedelijk de enige overlevende landelijke politicus Thierry Baudet, omdat die op zulke momenten wel iets beters heeft te doen dan een toneelstukje in Den Haag bij te wonen. Dus ja, op zich snap ik de behoefte van D66 wel aan een designated survivor, een dappere dodo in bezit van brein die het land door dergelijke moeilijke tijden zal heen slepen.

Maar moet zo iemand benoemd worden? Lijkt me niet. Wie in tijden van rampspoed uitzonderlijke bevoegdheden nodig zal hebben om orde op zaken te stellen, heeft daarvoor een krachtig mandaat van het volk nodig. De designated survivor dient een gekozen functionaris te zijn. Ik zelf zou daarvoor, zo is mijn bescheiden mening, een uitstekende keuze zijn.

 1. 1

  Mij is niet zo duidelijk wat de functie van zo iemand is. Voor wetgeving zijn toch twee meer dan halftallige Kamers nodig (los van de vraag of er in zo’n scenario niet belangrijker prioriteiten zijn dan wetgeving) en voor uitvoering is eigenlijk helemaal geen Kamerlid nodig.

 2. 2

  Als ons een Kamerlid ontvalt volstaat het om in de uitslag van de verkiezingen op te zoeken wie de eerstvolgende op de kandidatenlijst was of wie degene waren met de meeste voorkeursstemmen. Dat is een werkje voor de Kiesraad en makkelijk te automatiseren.

 3. 3

  “een dappere dodo in bezit van brein die het land door dergelijke moeilijke tijden zal heen slepen.”

  Of wel bellen gewoon de CEO van Shell of Unilever, die zitten nu toch al praktisch aan de knoppen van het bestuur van Nederland.

  /nogsteedsbitter

 4. 6

  Het lijkt me eigenlijk wel een hele prettige functie. Hij bestaat er voornamelijk uit om zover mogelijk van Nederlandse politici vandaan te blijven; wat wil je nog meer ?

 5. 8

  @1

  Het lijkt me best belangrijk dat het duidelijk is wie er in zo’n extreme crisissituatie de leiding heeft. Want chaos, of mogelijk zelfs een machtsstrijd, aan de top kun je dan absoluut niet gebruiken. Dus zo’n gek idee is een designated survivor nou ook weer iets.

  Maar meer dan een praktisch dingetje dat misschien even geregeld moet worden is het niet. Er is geen reden om hier een hoop drukte om te maken.

 6. 9

  @8: “Het lijkt me best belangrijk dat het duidelijk is wie er in zo’n extreme crisissituatie de leiding heeft. Want chaos, of mogelijk zelfs een machtsstrijd, aan de top kun je dan absoluut niet gebruiken.”
  Nederland behoorlijk duidelijke procedures omtrent alle opvolgingen (#2 refereert al aan het Kamerlidmaatschap, regels bestaan er ook voor konings- en ministerschap). Mij lijkt duidelijk dat de creatie van deze functie een veel groter risico met zich meebrengt van machtsstrijd (ook als de crisis zich voordoet) en vooral machtsmisbruik, die onder de huidig geldende regels juist wettelijk onmogelijk zijn.

  Bovendien getuigt het plan van een erg onzuivere gedachte van de staatsinrichting. Volksvertegenwoordigers hebben geen leiding (het zijn geen bestuurders), maar houden zich bezig met wetgeving. Één volksvertegenwoordiger kan geen wetten maken (daar zijn er in Nederland minimaal 114 voor nodig) en zoals gezegd wetgeving moet op zo’n moment geen prioriteit zijn. Een voorstel voor een designated survivor Kamerlid kan ik dus niet anders kwalificeren dan een soort popi jopi kopiëren van een heel ander staatsbestel en een partij die democraten in de naam voert onwaardig.

  Maar als het voorstel wordt ingetrokken zal ik er verder geen drukte om maken, D66 heeft toch al een kans die 0 benadert op een stem van mij.

 7. 10

  Wat een onzin, ons (uitstekende) ambtenaren apparaat kan echt wel een paar weken zonder ministers en parlement, nergens voor nodig dit gezeur.

  Dit is niet de VS waar ze maar 3,5 ambtenaar hebben.

 8. 11

  @9

  Nederland behoorlijk duidelijke procedures omtrent alle opvolgingen (#2 refereert al aan het Kamerlidmaatschap, regels bestaan er ook voor konings- en ministerschap)

  Maar het gaat er helemaal niet om dat die procedures niet duidelijk zouden zijn, of veranderd moeten worden. Het punt van de designated survivor is dat je ervoor zorgt dat er in een extreme crisissituatie (een vliegtuig op de Ridderzaal op Prinsjesdag of zo) altijd iemand overblijft waarvan onmiddellijk duidelijk is dat die de leiding heeft. Volgens de bestaande procedures.

  Het is dus geen nieuwe functie die wordt gecreëerd of zo. Laat staan dat er wetgeving of procedures voor aangepast moeten worden. Gewoon een dingetje dat je praktisch zou kunnen regelen.

 9. 13

  @11: “dat er in een extreme crisissituatie … altijd iemand overblijft waarvan onmiddellijk duidelijk is dat die de leiding heeft … Het is dus geen nieuwe functie die wordt gecreëerd of zo.
  Wie heeft er dan volgens jou “de leiding” als er geen crisissituatie is? Volgens mij precies helemaal niemand. Dus is het toch een nieuwe functie?

  “Gewoon een dingetje dat je praktisch zou kunnen regelen.”
  Waarom precies? Alles is nu prima geregeld, ook bij een massale sterfte van volksvertegenwoordigers. Het hele idee van een designated survivor gaat uit van een presidentiële republiek (of absolute monarchie), waar één persoon ultimo de belangrijkste beslissingen neemt (zelfs in de VS is dat niet helemaal de werkelijkheid).

 10. 14

  @10: Zelfs het koninkrijk der Belgen gaat niet ten onder als ze anderhalf jaar zonder bestuur zitten. Ik tank er nog altijd graag.
  @9: @12: O, een opgeworpen balletje van D66. Glad overheen gelezen. Ach, als de pleuris uitbreekt mag Alexander van mij zijn benoeming wel afwachten in zijn Scheveningse appartementje, een lijstje met Bilderbergers in zijn knuistje geklemd.

 11. 15

  @13

  Wie heeft er dan volgens jou “de leiding” als er geen crisissituatie is?

  Nou dacht ik toch echt dat jij zelf in #9 nog zei dat we daar zulke goede procedures voor hebben. Of bedoelde je dat niet?

  Als ik het goed heb ligt bij het hoogste niveau van opschaling van de rampenbestrijding (GRIP Rijk) de leiding bij het kabinet. En het zou natuurlijk ook kunnen dat in zo’n crisissituatie het leger ingezet moet worden. Ik denk dat het kabinet daar ook over moet beslissen. Of misschien hangt binnen een paar uur Trump wel aan de telefoon om te vragen of hij kan helpen door ergens wat bommen te gooien. Het is dan wel fijn als er iemand is waarvan duidelijk is dat die de rol van minister-president heeft.

  Nogmaals: het wordt door alle drukte hierover veel en veel groter en belangrijker gemaakt dan het is. Maar dat neemt niet weg dat het best zinnig kan zijn om er eens naar te kijken.

  Zelfs het koninkrijk der Belgen gaat niet ten onder als ze anderhalf jaar zonder bestuur zitten.

  Als ik me niet heel erg vergis is er al die tijd wel gewoon een demissionaire regering geweest.

 12. 17

  @15: “Nou dacht ik toch echt dat jij zelf in #9 nog zei dat we daar zulke goede procedures voor hebben. Of bedoelde je dat niet?”
  Lees #9 nog maar eens over. Ik stel dat we goede procedures hebben over wat als koningen, ministers of Kamerleden overlijden (trouwens ook over wat te doen bij een scala aan calamiteiten). Mij lijkt het heel duidelijk wat ik wel en niet bedoel.

  “Het is dan wel fijn als er iemand is waarvan duidelijk is dat die de rol van minister-president heeft.”
  De minister-president is niet het kabinet. Het kabinet (in de enge zin: ministerraad) bestaat uit 16 ministers. De minister-president kan geen beslissing nemen zonder kabinetsmeerderheid en dus de vraag van Trump niet beantwoorden zonder overleg en stemming. Een enkel overlevend Kamerlid kan de functie van het gehele kabinet onmogelijk vervullen en dat lijkt me ook zeer onwenselijk en zelfs uiterst gevaarlijk.

  Nogmaals het lijkt me een totaal onzinnig onderwerp om eens naar te kijken en dus alle drukte waard tot D66 de keutel weer heeft ingetrokken.

 13. 18

  @17

  Ik stel dat we goede procedures hebben over wat als koningen, ministers of Kamerleden overlijden (trouwens ook over wat te doen bij een scala aan calamiteiten). Mij lijkt het heel duidelijk wat ik wel en niet bedoel.

  Ah. Dan was die opmerking dus gewoon irrelevant. Het ging me immers niet om de “normale” opvolging, maar om het feit dat er bij een grote nationale crisis iemand moet zijn die leiding geeft aan de rampbestrijding en crisisbeheersing.

  De minister-president is niet het kabinet. Het kabinet (in de enge zin: ministerraad) bestaat uit 16 ministers

  Dat is dus precies het soort zaken waar je in een enorme crisissituatie geen gedoe over wil hebben. En dus moet je ervoor zorgen dat onder alle omstandigheden duidelijk is wie de leiding heeft bij de crisisbeheersing.

  Mocht het nog niet duidelijk zijn: waar het mij om gaat is dat het onder alle omstandigheden duidelijk moet zijn wie de leiding heeft bij de acute rampbestrijding en crisisbeheersing. Omdat het niet zo handig is die acute rampbestrijding en crisisbeheersing maar te laten rusten tot er een nieuw kabinet is beëdigd. Want hoe belangrijk democratische procedures, overleggen en checks & balances ook zijn, in een extreme crisis moet er ook gehandeld worden.

 14. 19

  @18:“waar het mij om gaat is dat het onder alle omstandigheden duidelijk moet zijn wie de leiding heeft bij de acute rampbestrijding en crisisbeheersing.”
  En waar het mij om gaat is dat er onder alle omstandigheden niet (één) iemand moet zijn die de leiding heeft over een land en al helemaal niet tijdens een crisissituatie. De kans op verkeerde beslissing wordt daarmee onnodig vergroot en misbruik ligt op de loer.

  “in een extreme crisis moet er ook gehandeld worden.”
  Voor de eerste handelingen is er geen regering nodig en tegen de tijd dat die een toegevoegde waarde heeft is die wel gevormd. Daarnaast lijkt me onder alle omstandigheden een random Kamerlid een heel erg slechte keuze om de leiding te nemen over een crisissituatie. Daar zijn ze niet op gekozen (en dat zou ook helemaal niet hun expertise moeten zijn).

  Bedenk verder waar het over gaat (een vliegtuig op de Ridderzaal op Prinsjesdag of zo), dat is helemaal geen situatie die een onmiddellijk handelen van het kabinet verlangt. In eerste instantie gaat het puur om hulpdiensten en (plaatselijke) politie. Allemaal autonome (geprotocolleerde) mechanismen die volledig zonder regering en Kamer kunnen. Het kan prima een paar dagen wachten tot alle vervangende Kamerleden beëdigd zijn en de eerste nog levende troonopvolger is gevonden om een nieuwe regering te vormen, die dan besluit hoe verder. Het is een utopie om te denken dat er ook maar iets beter zou lopen als er een soort designated dictator alle beslissingen moest nemen.

 15. 20

  Ik zou als aanslagpleger voorzichtigheidshalve eerst die designated survivor omleggen.

  Behalve als ik zelf die designated survivor zou zijn. Dan zou ik gewoon direct het hele parlement en kabinet om zeep helpen.