Jagers op Veluwe vogelvrij

NIEUWS - Dierenactivisten opgelet! Vanaf heden zijn gegevens over de jachtvelden op de Veluwe openbaar. De Raad van State heeft hardnekkige pogingen van de provincie Gelderland om die informatie geheim te houden namelijk gedwarsboomd.

Het betreft gedigitaliseerde kaarten met de indeling van de jachtvelden en werkgebieden van de Stichting Fauna Beheer Eenheid Veluwe. Die waren begin 2011, met een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) door de Stichting De Faunabescherming in Amstelveen opgevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. GS wilde ze niet verstrekken omdat hieruit, in combinatie met andere gegevens uit onder meer het Kadaster, valt af te leiden welke grondeigenaren en jachthouders betrokken zijn bij ‘actief faunabeheer’ ofwel de jacht. Openbaarmaking is dus geweigerd met het formele argument van ‘bescherming persoonlijke levenssfeer’. Volgens het provinciebestuur zal het vrijgeven van de precieze gegevens acties van dierenactivisten tegen de jacht vergemakkelijken.

De rechtbank Arnhem maakte al op 22 december 2011 korte metten met deze redenering, vooral omdat op de kaarten zelf geen namen of adresgegevens staan. Daarop stapten GS naar de Raad van State.

Daar werden nieuwe troeven uit de mouw gehaald. Het college van GS overlegde bij de hoogste bestuursrechter een ‘side letter’, met het verzoek die geheim te houden. In die ‘side letter’ wordt uitgelegd hoe openbaarmaking van de kaarten, in combinatie met andere reeds openbare bronnen, kan leiden tot het achterhalen van namen en adresgegevens. De geheimhoudingskamer van de Raad van State veegde het verzoek om geheimhouding echter van tafel, waarna GS de ‘side letter’ weer introkken.

Ook betoogden Gedeputeerde Staten bij de Raad van State dat dierenactivisten ‘volgens rapportages van de AIVD gebruik maken van openbare gegevens’. Maar, concludeert de Raad van State, die AIVD-rapportages zijn niet overlegd, en uit de openbare jaarverslagen van de AIVD blijkt juist dat dierenactivisten de laatste jaren minder actief zijn en voornamelijk vreedzaam opereren. Al met al is er geen reden om de rechtbank – die openbaarmaking gelastte – terug te fluiten. De kaarten moeten binnen vier weken openbaar worden gemaakt, aldus het deze week gevelde eindoordeel.

 1. 1

  Ik geloof wel dat dierenactivisten tegenwoordig wat vreedzamer zijn dan vroeger. Maar als ik jager was zou ik toch nog steeds niet heel erg blij zijn met dit besluit.

  En voor de goede orde: ik ben een groot tegenstander van de intensieve veehouderij en andere vormen van (al dan niet bedrijfsmatige) dierenkwelling. Wat dat betreft sta ik helemaal aan de kant van Thieme c.s. Maar zolang de jacht in Nederland goed geregeld is moet je jagers verder met rust laten. En als je vindt dat het niet goed geregeld is dan moet je dáár wat aan doen, en opnieuw jagers verder met rust laten.

 2. 2

  @1: Dat ben ik niet met je eens. Ik vind dat de natuurlijke vijanden geïntroduceerd moeten worden, natuur heeft zich altijd in balans weten te houden zonder ons ingrijpen. Zijn ook genoeg gevallen bekend van jagers die buizerds, valken, vossen, etc. doden omdat ze bang zijn dat ze anders zelf niet genoeg kunnen knallen.

  Een goede jager jaagt alleen in de eeuwige jachtvelden.

 3. 4

  @2:

  natuur heeft zich altijd in balans weten te houden zonder ons ingrijpen.

  Klopt, dat was vroeger in Nederland ook het geval, voordat hier meer dan een paar duizend mensen woonden. De natuur kon nog ongeremd haar goddelijke gang gaan. Maar tegenwoordig zijn we met bijna 17 miljoen. Dat maakt het noodzakelijk om wat er over is van de natuur te beheren en te regelen. Er hekjes omheen te plaatsen en toezicht te houden. Dat gebeurt ook en daarom moeten mensen die nog willen jagen cursussen doen, vergunningen aanvragen, zich aan quota houden. Mijn indruk was dat dat over het algemeen best aardig werkt zo.

 4. 5

  @2:

  natuur heeft zich altijd in balans weten te houden zonder ons ingrijpen.

  Het is anders een paar keer bijna helemaal mis gegaan als je mondiaal kijkt. Toen waren er echter nog geen mensen om zich daar druk om te maken.
  Vanuit het oogpunt van uitgestorven soorten is de natuur helemaal niet zo in balans. Er wordt door allerlei variatie voortdurend imbalans in de natuur gecreëerd, en de natuur is daardoor voortdurende in verandering. Op mondiaal niveau is het systeem robuust genoeg om dat allemaal op te vangen (tot nu toe).

  Uiteraard hebben mensen een enorme impact op de natuur, en is al in prehistorische tijden verantwoordelijk voor het uitsterven van soorten. Als zodanig is de mens ook onderdeel van de natuur, en van de balans.

 5. 6

  @1: Dat is wel een heel zijdelingse discussie (wel degene die Gelderland graag op gaat trouwens) bij dit topic. Eigenlijk gaat het erover of een overheid geheim mag houden welke gebieden jachtterrein zijn. Misschien ben ik naïef, maar het antwoord op die vraag lijkt me wel heel evident.

 6. 8

  Als oud-veluwenaar kan ik het beroep van de jager alleen maar waarderen. Natuurlijke vijanden wil je niet in zo’n klein gebied en de natuur houdt zichzelf absoluut niet in balans, het is continu in verandering. Als je wolven hebt kunnen deze ook een plaag vormen, zeker als ze ontdekken dat die schapen in de wei een stuk makkelijker te pakken zijn dan een horde zwijnen.

 7. 9

  De ecologische activisten van GroenFront! houden sinds begin dit jaar een crowdsourced kaart bij van jachthutten en andere jacht objecten op http://www.jachtkaart.nl Bij het bouwen van die kaart viel het ons op dat veel gegevens volgens de huidige wetgeving openbaar zou moeten zijn (afschotcijfers, vergunningen, ) maar dat de provincie ze botweg weigert te publiceren. Het argument de privacy van de jagers te willen beschermen is begrijpelijk en terrecht, maar bovenstaande gegevens kunnen ook publiek worden zonder de personalia van de jagers.

  Veel ecologen vinden de huidige vorm van jacht (60% van de edelherten en 80% van de zwijnen wordt elk jaar afgeschoten) een grove verstoring van de ecologische balans en niet werken tegen de overlast.

 8. 10

  De rationele basis voor de afkeer van jagers – zoals ook weer spreekt uit @2 – heb ik nooit begrepen. Zeker niet van stadsmensen, die gewoon vijf dagen per week of meer vlees eten, maar net doen alsof die keurige lapjes vlees bij de slager of het koelvak van de supermarkt niet afkomstig zijn van doodgemaakte dieren. Of dat de industriële slachtpraktijk humaner is voor dieren dan een dier in het wild doodschieten.

  Waarom dan wel die irrationele haat jegens jagers, en niet jegens slagers of de gewone doorsnee vleesconsument?

  2. Er is nog geen dierenactivist die mij heeft kunnen uitleggen waarom het akeliger is voor een hert om met een welgemikt schot gedood te worden door een jager dan verscheurd te worden door een roedel wolven. Of dood te gaan van de honger.

  Of waarom een fazant meer lijdt wanneer hij wordt afgeschoten dan wanneer hij wordt gegrepen door een vos.

  3. Je kunt je dan ook afvragen of dierenactivisten werkelijk zo begaan zijn met het welzijn van dieren, of dat ze gedreven worden door een eco-ideologie waarin de natuur heilig en goed is, en de mens die hierin met technologie ingrijpt de natuurlijke harmonie verstoort, en daarmee het paradijs corrumpeert.

  Voorbeeldje: volgens de Partij voor de Dieren maakt massale hongersterfte deel uit van de natuur, en valt dit dus te verkiezen boven bijvoederen of afschieten. Tot zover de illusie dat de Partij voor de de Dieren zich druk maakt over dierenleed.

  Ze maakt zich druk over dierenleed… voor zover dat dierenleed die dieren wordt aangedaan door de mens. Dierenleed dat door de natuur wordt aangedaan is geen probleem, want… tja, dat is nou eenmaal de natuur. (Zie ook hier)

  Natuur = goed. Mens = zondig.

  4. Maar zoals Pim Fortuyn (niet toevallig vermoord door een dierenrechtenactivist) ooit terecht opmerkte: Nederland heeft geen wilde natuur. Nederland heeft hooguit wat groot uitgevallen parken, die zijn gecreëerd door de mens.

  5. Door deze lijst van jachtgebieden vrij te geven is indirect het jachtseizoen op die jagers geopend.

  We weten dat sommige dierenrechtenactivisten niet stoppen bij het kapottreiteren van boeren dmv juridische procedures, maar overgaan tot terreur: het in de brand steken van privé-auto’s van nertsenfokkers, het sturen van dreigbrieven (soms voorzien van scheermesjes, zodat je er fijn je hand aan openhaalt) naar medewerkers van laboratoria waar dierproeven worden gedaan.

  Ze zeggen dat ze van de natuur houden, maar het lijkt er soms op dat dit soort lieden toch vooral gedreven worden door mensenhaat, in een geseculariseerde variant van de bijbelse mythe van de zondeval.

 9. 11

  #10 Een rationele basis voor afkeer. Joh.

  En dan helemaal die irrationele basis voor afkeer van sommige dierenrechtenactivisten waarvan we weten dat ze niet stoppen bij.

  Prediker is bang. Bang voor de activisten die niet stoppen bij. Sinds hij vuil keek naar een vogeltje dat poepte op zijn auto.

 10. 14

  @9: Dus jij en je groenfront wil afschotcijfers en vergunningen (of ontheffingen?)?
  En jullie zijn op twitter blij met het besluit dat de nu vrijgegeven info vrij komt. Die zonder namen voor afschotcijfers niet relevant is?
  Kan ik daaruit concluderen dat jullie aan de hand van de gegevens van de ontheffing gaan kijken of jullie indien ontheffing aan andere overheid gegegeven is, de afschotcijfers kunnen wobben?

 11. 15

  @Prediker, ik haat niemand en ik ben ook geen dierenactivist. De schoonvader van mijn zus is een fervent jager en die heb ik ook nog steeds niet uit het raam gegooid. Ik heb wel een bloedhekel aan bepaalde ideeën en opvattingen.

  Ik vind dat we de natuur al genoeg verneukt hebben en dat wij deze nu een keer zijn eigen gang moeten laten gaan. Er was een goed plan om alle gebieden met elkaar te verbinden, is weggesaneerd, zodat die kudde van jou gewoon naar een andere plek had kunnen wandelen waar het misschien beter was en met natuurlijke vijanden was die kudde ook nog minder groot geweest.

  Er is geen enkele reden om te jagen want al die prachtige lapjes vlees kan je gewoon halen bij de slager of het koelvak van de supermarkt.

 12. 18

  Opmerkelijk dat in de commentaren de jachtvelden op de Veluwe en de geheimhoudingswens van GS niet worden gecombineerd met het Loo en het Koningshuis. Ik weet het, Prins Bernhard is niet meer, maar ik denk dat de jachtrechten niet met hem verdwenen zijn.

  De jacht op edelherten of everzwijnen is overigens fundamenteel anders dan de jacht op fazanten, vossen enz… Om het maar niet te hebben over de eendenjacht in de eendenkooi. Dat laatste is dan weer cultuurgoed.

  Alles is zoooo…. ingewikkeld in NL.

  Ik ben overigens niet principieel tegen de jacht.

 13. 19

  @18: Bingo! Als auteur van het stuk had ik – beken ik met schaamrood op de kaken – de link met het koningshuis ook nog niet gelegd. Maar dit is alleszins het uitzoeken waard. Koningshuis en openbaarheid gaat in Nederland niet echt samen. Helaas.

 14. 20

  Willem lex is een fervent jager ( en niet de enige in de familie )en komt hier in de regio regelmatig om op eenden of ander wild te jagen terwijl Maxima in de grachten aan het zwemmen is voor een of ander goed doel.

 15. 21

  Ook al ben je geen dierenactivist, dan kun je nog wel tegen de jacht zijn…………daarvoor heb ik hier in het Drents-Groningse teveel ongeregeldheden met jagers en jachtopzieners meegemaakt…ik zou er een boek over kunnen schrijven.
  Maar de opwinding over het openbaar worden van jagers, jachtevenementen en jachtmethoden begrijp ik niet, de liefhebbers zelf roepen altijd om het hardst dat ze bezig zijn met natuurbeheer en noodzakelijk afschot, dat het feit dat ze het heerlijk vinden om te doden niet hun belangrijkste drijfveer is.
  Nou, dan is er niets om je voor te schamen, vermoed ik, en hoeven ze nergens bang voor te zijn.

  Ik wens ze in de Herfst dan ook weer veel plezier, wanneer ze, sportief op hun krukjes gezeten bij een wildviaduct hun best doen de wildstand te beheersen ;-)))

 16. 22

  Ik zie niet in waarom jagers’ (privé gegevens) vogelvrij verklaard zouden mogen worden.

  En omdat we het toch over jagen hebben in de reacties, ook maar een duit in het zakje. Als sympa-vegetariër (gematigd vleeseter omdat m’n partner een normale vegetariër is) kan ik vanuit ons hele gezin (!) zeggen dat er geen eerlijker stukje vlees is te vinden dan dat wat geoogst is uit jacht. Ook ik vind de ongenuanceerde stelling van veel dierenorganisaties onbegrijpelijk en ik stoor me er echt aan.

  Maar ik heb me niet in hoeven lezen om een mening over jagen te hebben. Ze wonen aan alle kanten rondom me. En dan kom je op het onderwerp ethiek, want ik hoef niet te gissen naar de beweegredenen van de jagers. Hier in Finland hoeft men geen excuus te verzinnen over natuurbeheer, wat in Nederland voor een flink deel toch waarheid is. De meerderheid wil gewoon die vriezer vol met vlees hebben. Prima. Wat in Finland gewoon wordt toegegeven is dat een groot deel van de jagers naast honger ook een afkeer heeft tegen iedereen die hun activiteiten wil dwarsbomen. Nee, niet de autoriteiten of belangengroepen. Ik heb het over de natuurlijke vijanden; de roofdieren.

  Het evenwicht wordt in Finland moedwillig verstoord voor de hobby. Als het niet legaal kan (de vergunningen worden makkelijk vergeven), dan maar illegaal en zo is de wolf hier langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Het helpt namelijk ook niet dat aan de Russische kant van de grens er zelfs geld wordt uitgekeerd voor gedode wolven. Er is voldoende te schieten, want we hebben echt genoeg natuur. En toch worden er fazanten uitgezet om ze even later door een groepje te laten afschieten. U ziet een jager die door de Finse bossen struint met z’n thermosfles en dan de hele dag door weer en wind de ontberingen trotseert? Ik zie hutjes naast voederplaatsen. Zelfs XBox is nog enerverender.

  Moraal van mijn verhaal: laat beheer en vergunningen over aan mensen met zuivere motieven. Jagers willen niet slechts hun vriezer vullen. Ze willen meer dan dat. In Finland komt men er voor uit, in Nederland liegt en draait men als elk ander…

 17. 23

  @22 Ik zie niet in waarom jagers’ (privé gegevens) vogelvrij verklaard zouden mogen worden.

  Omdat jagen geen privéaangelegenheid is. Er wordt gejaagd op beesten en op terreinen die publiek bezit zijn.

 18. 24

  @Jvechter Op onze jachtkaart staan nu al ruim 700 jachthutten en voederplaatsen. Dat combineren met de jachtvergunningen en terreinbeheerders zegt iets over het jachtbeleid van de verschillende terreinbeheerders. We zien nu al dat jachthutten zoeken bij Geldersch Landschap betekend dat je over de jachthutten struikelt, en bij Natuurmonumenten is het goed zoeken. Met de gegevens die nu vrij komen kunnen we dat ook op de kaart in beeld brengen. En ja, ik hoop dat de Faunabescherming nu ook de afschotcijfers publiek krijgt. Ook dat gaat de verschillen tussen verschillende terreinbeheerders in beeld brengen. En het zal de mythe van ‘ beheer van de wildstand ‘ door prikken. Ik ben ook erg benieuwd wat de relatie is tussen de streefstand (het aantal dieren dat er van de provincie en FBE Veluwe mag leven) en het afschot. Die cijfers moeten volgens de wet publiek zijn. En terrecht, het zou het publieke debat over de jacht op grofwild enorm helpen. Wat wij niet gaan doen is de namen en adressen van jagers publiceren. Nergens voor nodig, hoewel het zou uitwijzen dat veel jagers afkomstig zijn uit de stad en bovenmodaal verdienen.

  Enige ‘probleempje ‘ dan is nog de manier waarop wild geteld wordt. Door de jagers zelf. En op een manier die volgens veel wetenschappers geen goed beeld geeft van wat er echt leeft in een gebied en ruimte open laat voor het naar eigen belang en inzicht aanpassen van de cijfers. De cijfers waarop het jachtbeleid op de Veluwe allemaal gebaseerd zijn.

  En tot slot, bovenstaande uitspraak slaat weer een deuk in de enorme invloed die jagers hebben op het Faunabeheer op de Veluwe. Die macht is aan het afbrokkelen, en ook de belangen van natuur en recreanten moeten steeds meer mee gewogen worden. Wat mij betreft een goede zaak.

 19. 25

  Ik zal je een beetje op weg helpen.
  De jagers die traceerbaar zijn omdat ze zelf wat pachten in die streek, komen uit die streek en zijn jagers die je wil houden vanwege kennis en feeling met het gebied.
  Waar je niet achter komt zijn de gegevens van de bovenmodale stedelijke jagers die betalen aan de TBO’s om daar te komen schieten.

  Het verschil tussen de TBO’s is wat mij betreft het volgende.
  Ze horen allemaal actief de streefstand na te streven. Daar hebben sommigen een verdienmodel aan gehangen.
  Om de verschillen te gaan zoeken in aantallen hoogzitten lijkt me pseudowetenschap a la Vossestein.

  Dat je bij tellingen (waarbij er altijd in groepen van minstens 1 belanghebbende en 1 niet-belanghebbende wordt geteld) niet alle dieren ziet klopt.
  Wat je wel ziet zijn tendens. Elk jaar 30% van de populatie zien houdt in dat daar groei uit op te maken is.

  Kun je me deze “Ik ben ook erg benieuwd wat de relatie is tussen de streefstand (het aantal dieren dat er van de provincie en FBE Veluwe mag leven) en het afschot. Die cijfers moeten volgens de wet publiek zijn” eens uitleggen?

  De mythe van wildstandbeheer ken ik niet. Is dat dezelfde mythe als stellen dat de draagkracht van een gebied dezelfde is als de maatschappelijke?
  Waarbij ik je uiteraard toegeef dat dat maatschappelijke draagkracht onder invloed van de anti-jacht lobby groter wordt.
  We trekken beide een kant op, waarbij jullie momenteel iets sterker zijn. Zolang jullie argumenten wetenschappelijk onderbouwd zijn (kom er maar eens om) ga ik met jullie mee.

 20. 26

  @25 Zolang jullie argumenten wetenschappelijk onderbouwd zijn (kom er maar eens om) ga ik met jullie mee.

  Voor een wetenschappelijke onderbouwing is data nodig. Door de uitspraak van de Raad van State komt er nu meer data beschikbaar. Daar zal jij dus wel blij om zijn.

 21. 27

  Voor alle argumenten inclusief bronvermelding naar wetenschappelijke literatuur zie http://www.groenfront.nl Of zie het boek Wilde Zwijnen van onder andere wetenschapper en zwijnen expert Geert Groot Bruinderink voor een kritiek op wildtellingen en de manier waarop jacht nu georganiseerd is op de Veluwe. http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/0/7424

  Voor wat betreft de streefstand, dat is nu juist een van de kritiekpunten. Die is absurd laag en op basis van de perceptie van het ‘maatschappelijk draagvlak’ dat FBE Veluwe zelf bepaald. Daar zitten een aantal natuurorganisaties in, maar de FBE wordt gedomineerd door organisaties met een duidelijk belang bij intensieve jacht.

  Los daar van zien we uit naar meer publieke discussies over jacht. Jammer dat bijvoorbeeld de KNJV dat altijd uit de weg gaat.

 22. 28

  @26: Dat hangt er vanaf wie er precies wat met de cijfers doet.
  Er zijn al best veel onderzoeken bezig.

  De grap is dat men altijd razend is op Wageningen als men daar onderzoek doet en er is een link te leggen met een belanghebbende partij.
  Nu wordt er dus door ‘men’ een onderzoek begonnen wat niets anders tot doel heeft dan het eigen gelijk bevestigen omdat men daar belangen bij heeft, niet eens door een onderzoeksbureau maar door een actiegroep, en dat is dan de geeigende weg?

 23. 29

  @28 Huh?
  Wie = wetenschappers,
  wat = iets wetenschappelijks.
  En na publicatie staat het jou vrij de gebruikte methode te analyseren.

  Of vind jij alleen wetenschappers die het bij voorbaat met jou eens zijn wetenschappelijk?

 24. 30

  @27:
  1. De Veluwse jacht is een bloedbad:
  – omdat jagers de dieren structureel bijvoeren.
  Nee, lokvoer
  – leidt het hoge afschot er toe dat de dieren zich meer gaan voortplanten
  Bron?

  2. Faunabeheer = plezierjacht
  Faunabeheer is jacht, en faunabeheer genoemd omdat er mensen tegen jacht zijn. Dat zijn dezelfde mensen als die het woord plezierjacht hebben bedacht. Soit.
  – De zogenaamd democratisch vastgestelde faunabeheerplannen worden door jagers en terreinbeheerders opgesteld.
  En goedgekeurd door de provincie. Dat daar vervolgens mensen werken die anti-jacht zijn zorgt kennelijk voor het evenwicht.
  Is dat een suggestieve aanname? Misschien, maar dit ook: “Jagers hebben geen enkele boodschap aan het ecologisch evenwicht van een gebied, zolang ze maar kunnen schieten!”

  3. Jacht is schadelijk voor het welzijn van de dieren
  – Edelherten zijn van nature dieren van het open veld, alleen als ze zich daar niet veilig voelen trekken ze steeds meer de bossen in.
  Foutje van de beheerder van het park he, toen ze uitgezet werden, veel te weinig open veld.

  4. De alternatieven voor jacht worden nauwelijks gebruikt.
  Pertinente onzin. Faunabescherming kennende pakken ze elk besluit/ontheffing dat tot stand komt met een gebrek in de alternatieve benadering aan.
  Er wordt veel geinvesteerd in systemen om wild van de weg te houden.

  5. Intensieve jacht zorgt voor een verstoorde populatie.
  – Roofdieren schakelen de zwakkere individuen van een soort uit, en houden de soort daarmee gezond.
  Definieer gezond. Te grote populaties zorgen voor ziektes, dus door afschot hou je de populatie ook gezond.
  Verder houden jagers rekening met opbouw van sprong of rotte.
  Het trofeeschieten is er in NL al lang uit (al geef ik toe dat er meer mannelijke dieren worden geschoten dan vrouwelijke)

  6. Jacht verstoort het ecologisch evenwicht
  – In deze gebieden is gebleken dat er zonder jacht een natuurlijke balans ontstaat.
  De NL gebieden bestaan niet (splinter in Gelderland, OVP is op het oog natuurlijke populatie, behalve dat de flora er onder te lijden heeft.). Hier geldt ook maatschappelijk draagkracht verhaal.

  We kunnen deze discussie voortzetten, of er nu voor uitkomen dat jij vindt dat de jacht, beheer, bestrijding afgeschaft moet worden op emotionele basis, en dat ik vind dat de jacht (en beheer en bestrijding en jacht zijn eender) als bron van benutting van het dier moet kunnen. Ook op emotionele basis.
  Mijn ja op jacht is overigens geen onvoorwaardelijke. Als het een spelletje wordt, laat dan maar zitten. Als het schieten wordt voor een turfje in het logboek, laat dan maar zitten.
  De nee is een nulpunt, ik ben van de nul af. Mijn sociale omgeving bepaalt hoe ver. Daar hoor jij ook bij.
  Bedankt dat je me scherp houdt.

 25. 31

  @29: Nee. Maar is een verschil tussen wetenschappers en actievoerders, hoewel ik het omarm als actievoerders het wetenschappelijk willen benaderen.

 26. 32

  @Prediker
  Waarom is met altijd zo dogmatisch over zg Wilde Natuur en dat deze niet zou bestaan in ons land? Onzin. Natuur is niets anders dan daar waar organismen leven. Dat kunnen Slechtvalken zijn die broeden op een koeltoren, Donker Pimpernelblauwtje in een wegberm, Bittervoorntjes in een spoorsloot, Kuifleeuweriken bij op een industrieterrein. Waarom denken we toch dat ‘natuur’ alleen voorkomt in reservaten en dat die vervolgens niet wild zijn?

 27. 33

  Het publiek krijgen van deze gegevens zou nu juist een manier zijn om de discussie te helpen. ik bedoel, het zou toch eens leuk zijn het ‘welles nietes’ te ontstijgen. Bovendien, wat is er tegen het publiceren van een kaart met jachtvelden en afschotcijfers. Dat je de namen van huurders van jachtvelden afschermd begrijp ik.

  Vervolgens kan iedereen, KNJV, wetenschappers, actiegroepen op basis van die gegevens de discussie voeren, onderzoek doen of campagne voeren. Wetenschap of beter peer reviewed wetenschap is onderzoek doen op basis deductie en wat je beweerd controleerbaar maken zodat collega wetenschappers je argumenten kunnen staven en zo nodig bekritiseren. Wat daarbij inderdaad cruciaal is, is laten zien wat je aannames zijn, en je belangen als onderzoeker.

 28. 34

  @33: Ik ben het an sich met alles in dit bericht eens, als je niet bedoeld dat je afschotcijfers per jachtveld wil weten.

  Alleen zoals jij geen vertrouwen hebt in de politiek als het om jachtlobby gaat, gaat het natuurlijk andersom precies hetzelfde. Dat er mensen met openbare info knip-en plakwerkjes maken zoals Vossestein (echt allergie voor die man) en daarmee de politiek aanschrijven met de mededeling dat ze exact weten waar ze het over hebben, en dan ineens wetenschapper genoemd worden in algemene beschouwingen.

  Hoe sta jij tegenover het omzagen van hoogzitten eigenlijk, met en zonder bouwvergunning?

 29. 35

  Snap even niet helemaal wat een kaartje met afschot cijfers per jachtveld zoveel kwaad zou kunnen…

  En als alle gegevens publiek zijn dan kun je Marcel Vossestein een repliek geven op basis van die data toch?

  Wat betreft je laatste vraag, campagne voeren doe je altijd op basis van argumenten, maar het is naief om te denken dat je een probleem op lost door de discussie te winnen. Je zult ook druk moeten opbouwen. Wie meer loon wil moet bereid zijn te staken. We stonden de Duitsers in 1940 bij de grens ook niet uit te leggen dat ze fout zaten. Dus tot dat jagers de discussie aan gaan met zwijnen en ze vriendelijk verzoeken in het bos te blijven en niet te veel jongen te krijgen… ben ik niet tegen activisten die jachthutten omzagen om daarmee namens de zwijnen het jagen onmogelijk te maken. ik bedoel… ik snap jagers die activisten die met een protestbordje gaan zwaaien naast een jachthut uit lachen.

 30. 36

  @32: Ik begrijp dat voor jou Burgers Desert, Ocean, Bush etc… ook natuur is. Mijn vissenkom ook.

  Punt is dat ergens een grens is van wat je nog natuur noemt. De stelling dat alles wat leeft is natuur zou anders ook moeten gelden voor de Scheveningse gevangenis. Ik kan daar niet in mee gaan.

  Zoals bij elk definitieprobleem moet je de grens van wat je zegt opzoeken en kijken of je er dan nog mee kunt leven. Ik denk dat wat jij probeert te zeggen voor veel mensen niet acceptabel is.

  Overigens is de discussie van wat natuur is toch wat losstaand van het topic. En verder wel erg jaren 70. Het verbaast me echt dat de jacht en natuurdiscussie hier zo gevoerd wordt. Dezelfde manier als toen ik studeerde.

  Is er dan niets veranderd?
  Niets opgelost?
  Niets helder geworden?

 31. 37

  @35: Vossestein wenst geen repliek. Als ik hem antwoord doe ik dat niet voor hem maar de toehoorders.

  “Wie meer loon wil moet bereid zijn te staken.”
  Er heeft nog nooit iemand meer loon gekregen door de banden van de auto van een collega leeg te prikken. Wel door voor het kantoor van de directeur met een bordje te staan zwaaien.

  Afschotcijfers per veld zijn alleen relevant als alles in 1 klap openbaar wordt en er gestructureerd naar verbanden wordt onderzocht. Door te gaan pellen als een ui aan informatielagen worden eendimensionale conclusies in de huidige mindset gebracht.
  Mijn suggestie is meer een gebied aan te wijzen waarin je wel alles meet. Dat onderzoek dan openbaar maken, en gaan uitbreiden naar ander gebied, kijken of je rekenmodellen kan maken.
  Volgens mij gebeurt dat al.

  Mijn volgorde is
  1 onderzoek
  2 openbaarheid
  3 regelgeving

  Jij lijkt 1 en2 te willen omdraaien.

 32. 39

  @38: In dit geval is de informatie er wel, maar niet voor iedereen. En bedoel ik met openbaarheid het onderzoek + bronnen, waar Peter eerst bronnen wil vrijgeven zodat er gecrowdsourced kan worden.

 33. 41

  Opmerkelijk wat de buitengewone inspanning te weeg brengt om per Nederlander zo’n krap 10 gram wild uit de Veluwse bossen te roven. En dat op een totaal van zo’n 37 gram per Nederlander wat uit de Nederlandse natuur “te benutten en oogsten” is. De rest van de gemiddeld 750 gram ‘wild’ waar de Nederlander jaarlijks op knaagt komt uit fokkerijen. Men knaagt vooral op illusie.

  Daarnaast moet men allerhande kunststukjes uit halen om de jaarlijks ‘oogst’ binnen te krijgen. Met ecologie heeft het weinig te maken om met iets van die 180 ton aan wild uit de bossen te kunnen rijden. Ecologisch is het te vergelijken met een plotselinge plaag aan wolven. Vanaf 1 juli trekken jagers weer de bossen in om die uit te gaan kammen. Een wolf heeft zo’n 5 kilo prooi per week nodig. Voor het “benutten en oogsten” van het Veluws wild valt dat te vergelijken met de plaag van een 1.000 wolven, die tot maart op de Veluwe huis gaat houden.

  Men gaat weer een moedige poging doen om de aantallen edelherten terug te brengen tot zo’n 1.500 en de wilde zwijnen zo’n 1.200. Ten minste dat zijn de cijfers die men roept. Jaarlijks komt men niet verder dan aantallen rond de 2.000 of fors meer. Men legde zich een onmogelijke taakstelling op. Belangrijkste voordeel is dat dát zich vertaalt in een automatische verlening van januari tot maart. En zo kan er jaarlijks driekwart jaar gejaagd worden.

  Gevolg is dat de Veluwse dieren in een permanente voortplantingsstress met ongekende aanwas verkeren. Dus men blijft ervan verzekerd, “dat er jaarlijks wat te schieten is”. Zo typeerde voormalig staatssecretaris Bleker de ‘duurzame inzet’ van de jachtwereld in Nederland.

  Keerzijde is dat de Veluwse dieren permanente stress en angst kennen. Geen toerist die nog een dier te zien krijgt. Sporen zijn er genoeg te zien. Dat onzichtbare wild maakt recreanten soms razend. Het is verworden tot een anti-reclame voor de Veluwe.

  Dat de jachtwereld zwak staat met haar inzet blijkt uit het geheimhouden van cijfers. En dat terwijl men daarmee hun diensten daarmee juist zou moeten kunnen rechtvaardigen. En ook de gevolgen ervan. Maar er valt geen meerwaarde van weer te geven. De voortplanting blijkt een aantal malen boven natuurlijke normen te liggen. Daarnaast zijn de wildaanrijdingen verdubbeld sinds men de ruimte kreeg voor de meest extreme jachttechnieken.

  Bleker bewees de jachtwereld met de natuurbezuinigingen een slechte dienst. Ter compensatie gingen de terreineigenaren de jachtvelden aanbesteden. Gevolg is dat die in prijs twee tot drie keer duurder werden. Het mogen afschieten van een Veluws dier kost nu een aantal honderden euro’s. Daarmee zijn de Veluwse jagers nu zonder twijfel de BEST BETALENDE vrijwilligers van ons land.

  Dus Jagend Nederland op tafel met die cijfers. En maak duidelijk hoe die meerwaarde werkelijk in elkaar steekt!