Jagen op spoken

DATA - Uit de rapporten van Europol, waar vandaag een nieuwe van verscheen, blijkt dat we buitenproportioneel veel aandacht geven aan de dreiging van islamitisch terrorisme in Europa.
Samengevat: in de periode 2007 tot en met 2011 vonden er in Europa 1.815 aanslagen plaats, waarvan 8 islamitisch, 0,4% dus. In diezelfde periode werden 3.735 mensen gearresteerd, waarvan 799 “jihadisten”, 21,4% dus.
Vrij vertaald gaat er dus relatief gezien 50 keer zoveel aandacht naar het bestrijden van islamitisch terrorisme dan naar de rest (99,6%) van het terrorisme in Europa.

En ondanks die 0,4% blijft Europol (en met hen de media) dit soort statements prominent verkondigen:
Ook moet volgens Europol nog altijd rekening worden gehouden met aanslagen van terroristen die verbonden zijn met of zich laten inspireren door al-Qaeda. Wainwright merkt in dat verband op dat de vrees bestaat dat de Olympische Spelen die van de zomer in Londen worden gehouden doelwit zou kunnen zijn.

Natuurlijk, gewoon angst blijven zaaien, goed voor het budget van het volgende jaar.

Overigens opvallend dat Europol na zes jaar het niet langer “Islamist terrorism” noemt maar “Religiously-inspired terrorism”, terwijl in de uitwerking nergens sprake is van een incident met een andere religie.

Ook opvallend is dat Anarchisme onder links-extremisme wordt geschaard door Europol. Ze nemen wel driekwart van de aanslagen in die hoek voor hun rekening.

Update januari 2015: Hier recentere cijfers Europol en duidelijke grafieken, tm 2013

 1. 3

  2007: 0
  2008: 0
  2009: 0
  2010: 0
  2011: 0

  Totaal: 0

  Wat is precies uw punt?

  (even niet 1 dader meegerekend die als gevolg van de mislukte aanslag later zelf overleed).

 2. 4

  Het is natuurlijk wel zo dat door Al Qaida geïnspireerde terroristen doorgaans de intentie hebben veel meer willekeurige slachtoffers te maken dan overige plegers van politiek gemotiveerde aanslagen. Organisaties zoals IRA, ETA en RAF hebben bij mijn weten nooit aanslagen gepland waarbij honderden burgerdoden zouden moeten vallen.

  Nu is een intentie natuurlijk nog lang geen feit (wat best mag worden benadrukt), maar helemaal irrationeel is die extra aandacht voor Islamitisch terrorisme wellicht dus niet.

 3. 5

  Al Qaida bestaat niet. Het is een spokenjacht geweest vanaf het begin. De term komt uit de kokers van de CIA, die een database van Jihad strijders in Afbaardigstan een naampje moest geven. Dit was al in de tijd van de Russen aldaar. De hoeren bij de media vonden het pas nodig over Al Qaida te berichten na de aanslagen van 911.

 4. 8

  Wellicht ook afhankelijk van het totaal aantal Jihadisten in Europa?

  Naar het dan gepleegde aantal aanslagen kun je hoogstens een slag slaan. Want hoeveel zetten hun plannen (?) feitelijk door?

 5. 9

  Hoeveel van die 799 hadden er daadwerkelijk plannen? Uit de VS weten we dat de meeste “voorkomen aanslagen” gevallen betreffen waarin de veiligheidsdiensten eerst zelf de “terroristen” zowel de ideeën, het plan als de middelen aan hebben gedragen.

 6. 10

  In de rapporten staan ook cijfers over het aantal veroordelingen. Nu zijn veroordelingen vaak niet in hetzelfde jaar als de arrestatie, dus vergelijken is lastig, maar het percentage veroordeling t.o.v. arrestaties ligt bij de jihadisten lager dan bij de rest….

 7. 11

  Risico is kans maal schade. Dus ja, je moet wel degelijk aandacht besteden aan die groep terroristen, juist vanwege hun voornemen grootschalig te werk te gaan.
  Maar als keer op keer blijkt dat slechts weinigen in dat stadium komen, terwijl de stroom kleinschalige aanslagen gestaag doorloopt met alle gevolgen van dien, moet je de keuze maken je aandacht voor een deel te verschuiven.
  Mij hoor je dus niet beweren dat je niks meer hoeft te doen tegen jihadisten. Maar ik vind het stom als de helft van alle inzet in preventie en opsporing gaat zitten in die hoek. Dat is geen goed beleid.