Closing Time | La Passacaglia della Vita

“Alle mensen moeten sterven; maar voor ieder mens komt zijn dood als een ongeluk en, zelfs als hij zich er bewust van is en er mee instemt, als een niet te rechtvaardigen, gewelddadige inbreuk,” schrijft Simone de Beauvoir in Een Zeer Zachte Dood (1964), naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Kanker. Morfine.

Datzelfde thema, de onontkoombare dood, heeft ook dit lied van de 17e eeuwse componist Stefano Landi. Een vanitascompositie in muzikale vorm.

  1. 1

    Simone de Beauvoir vond ook de geslachtsdaad altijd een gewelddaad (zie De Tweede Sexe). Wellicht heeft zij het hele leven als gewelddadig ervaren.