Closing Time | Altin Gün

We blijven nog even bij de Anatolische rock. Ik schreef gisteren dat een aantal mensen werkt aan de heropleving ervan, en de groep Altin Gün is daar een goed voorbeeld van.