Bevrijdingsdag Libië


Vandaag viert Libië haar bevrijdingsdag. Na een maandenlange verbeten strijd is het gelukt om de knotsgekke dictator van zijn troon te stoten. Zonder hulp van Europa en de Verenigde Staten was dit waarschijnlijk niet gelukt. Gadaffi had het verzet rond Benghazi verpletterd en net als vroeger duizenden tegenstanders uit de weg geruimd. Het islamisme had ongetwijfeld geen kans gekregen en Westerse oliemaatschappijen hadden zich via hun krachtige lobby weer een toegang verschaft tot de Libische olie. Een status quo die men in PVVD kringen eigenlijk wel prettig vond. Op links was men soms ook tegen inmenging van de Navo die niet binnen het mandaat van het Atlantische bondgenootschap zou passen. Desondanks viert een volk nu een bevrijdingsfeest zoals wij dat In Europa ooit ook vierden. Het is #LibyaLiberationDay. Maar laat het u er niet van weerhouden om uw kritische kanttekeningen te plaatsen bij andermans geluk. Want ook in Tripoli is het morgen gewoon weer maandag. Prinzipienreiter zadel uw stokpaardjes, op naar de eeuwige commentaarvelden!

 1. 2

  Ik had meer verwacht.
  De tiran is dood, en Libië vrij, en afgezien van een paar duizend mensen in Benghazi geen gejuich op straat?
  Niets van dat in Tripoli of Bani Walid of Sirte.
  Beetje raar.

 2. 6

  Niets raars aan. In de Westerse media, met name die van Frankrijk, de VS, en de UK, hebben altijd hun best gedaan het beeld te schetsen van een Libië dat zijn buik vol zou hebben van Gaddafi.

  De werkelijkheid is dat Gaddafi met name in het zuiden en in Tripoli substantiële steun genoot. Zonder NATO interventie is Mubarak in Egypte binnen 3 weken aan de kant gezet. Zelfs met NATO interventie scheelde het niet veel of de rebellenbeweging had nog bijna het loodje gelegd, en het duurde zelfs dan ruim een half jaar om Gadaffi weg te krijgen. Dit geeft te denken.

 3. 7

  In het zuiden van Libië wonen bijna geen mensen, en Tripoli, waar 1/3 van de Libische bevolking woont, was in twee dagen gevallen. Van binnenuit, door de eigen bevolking.

  Mubarak heeft niet het leger ingezet op de betogers; het leger heeft een coup gepleegd. Juist het feit dat elke stad door zijn eigen burgers gewapenderhand is bevrijd, lijkt me bewijs dat het de Libiërs menens was. Velen hebben immers hun leven gegeven.

  Ik ben vandaag optimistisch. De Libiërs vieren feest, terwijl in naburig Tunesië de bevolking massaal en vreedzaam zijn stem heeft uitgebracht. Over 8 maanden doen de Libiërs hetzelfde.

 4. 9

  Vor Zehntausenden Menschen verkündete der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrats Mustafa Abd al-Dschalil in Bengasi außerdem, im neuen Leben werde das islamische Recht Scharia die Grundlage aller Gesetze sein und bestehende Gesetze, die im Widerspruch zum Islam stünden, würden annulliert.

 5. 12

  @10; Hoe eerder in Tripoli en Caïro de hoofden na het vrijdaggebed over straat rollen en de afgehakte handen per bosjes als souvenirs verkocht, hoe liever het xenofoob-rechts is, want dan kunnen ze zich weer ver verheven voelen boven die onverbeterlijke wilden; en bovendien blijven wijzen op de moslims als de vijfde kolonne die de Westerse beschaving bedreigt.

 6. 15

  tsja.. over framing en stropoppen gesproken.. DSV heeft naar mijn idee toch meerdere malen en duidelijk aangegeven dat hij niet tegen immigratie van ALLE vreemdelingen is maar tegen de import van kansloze ( en met name) niet westerse allochtonen.. je kunt toch beter weer over racisme beginnen prediker.. oh nee, dat was ik vergeten.. xenofobie en racisme zijn hetzelfde bij jou.. uiteindelijk doet het er niet toe, zo lang dsv zijn mond maar houdt.. toch? back to the eighties

 7. 17

  Ik snap die linkse warmongers die obama/clinton bejubelen ook niet zo goed. Het zijn oorlogs criminelen die moet hangen.
  Het is een 100% corporate en political interest spring daar in afrika, nu ook weer in uganda.

 8. 18

  @DSV Dat in een islamitisch land de sharia een belangrijke rol zal spelen, hoeft geen verbazing te wekken. De vraag is echter hoe men daarmee zal omgaan in het perspectief van universele mensenrechten. Mij vallen in de discussie een aantal dingen op.
  Zoals: we hebben weinig tot geen vertrouwen in niet-westerse wereldburgers, zeker niet als die Arabier en/of moslim zijn. Bovendien lijken we weinig geïnteresseerd in opbouwende kritiek, maar vooral in uitgaan van het ergste en ons eigen gelijk halen. En tot slot vergeten we maar al te graag dat de sharia een belangrijke rol speelt in vele landen en dat ons er tot nu toe niet van weerhouden heeft om de dictators die dat in stand hielden te steunen met geld en wapentuig. Voorbeeld: ten tijde van Mubarak was in Egypte de sharia eveneens een van de leidende principes. Zie verder onze steun aan Saoedi-Arabië en Bahrein.

  Libië is een geval apart. Het is een enorm groot land, maar kent slechts een beperkt aantal grote steden. Om elk van die steden is gevochten. Dé vraag is voor mij op dit moment niet of de sharia een belangrijke leidraad in het leven zal zijn, dat lijkt me iets voor de Libiërs zelf. Dé vraag is of men in staat zal zijn de nationale eenheid goed vorm te geven en de plaats van minderheden daarbinnen (zwarte Libiërs in het zuiden, Berbers in het noorden) te garanderen.

 9. 19

  Het probleem met die stellingname is dat daarmee alle niet-westerse allochtonen / moslims / Arabieren over een kam geschoren worden. Het suggereert één moloch, terwijl er in werkelijkheid sprake is van een grote diversiteit. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar er zijn vooral ook verschillen.

  Zo is Libië een stammenmaatschappij, maar Tunesië en Egypte zijn dat niet. Libië heeft dat gemeen met onder meer Jemen. De primaire vraag is voor mij niet wel of geen sharia. De primaire vraag is hoe behoud je de eenheid en voorkom je een burgeroorlog.

  Ook voor de levensstandaard zijn er verschillen. Op de Human Development Index staat Libië op plaats 53, Tunesië op plaats 81 en Egypte op plaats 101. Het Het inkomen per hoofd van de bevolking is in Libië bijna driemaal zo groot als in Egypte en meer dan tweemaal zo groot als in Tunesië. In Libië zijn zaken als huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg vrij goed georganiseerd. Veel diensten en basisgoederen zijn er spotgoedkoop. Waarmee je dan ook gelijk een factor te pakken hebt die de steun die Khadaffi genoot onder de bevolking verklaart.

 10. 20

  Grappig die Gadaffi fans hier, die ons komen wijzen op het gevaar van tirannie, dat na het afzetten van de huidige dictator bestaat. Jammer, dat zij de democratische krachten niet willen ondersteunen.

 11. 21

  Sharia is inherent antidemocratisch en komt niet tot stand door overleg binnen democratische structuren. Het wordt van hogerhand opgelegd door een onveranderlijke, fascistische ideologie en is daardoor niet vatbaar voor wijziging of afschaffing via democratische besluitvorming. Mensenrechten zijn daarom niet gewaarborgd.

 12. 24

  Vertel je er ook even bij dat dat “ventje van 17” door die opa werd betrapt tijdens een inbraak, die hij samen met een makker aan het plegen was in het huis van de 84-jarige en zijn vrouw, en dat hij die opa bedreigde met een schroevendraaier?

 13. 25

  Wat je hier schrijft is niet meer dan een mening. Een mening door de burgers van islamitische landen niet gedeeld wordt. Getuige de uitkomsten van bijvoorbeeld de Pew onderzoeken, die laten zien dat de burgers aldaar helemaal geen tegenstelling zien tussen enerzijds vrijheid en democratie en anderzijds een grotere rol van de islam in het openbare leven. Wat interessant zou zijn is om hen eens te vragen hoe zij zich die verenigbaarheid concreet voorstellen. Dan gaat het tenminste ergens over. Nu lijkt het er vooral op dat wij westerlingen, die voorheen hun dictator steunden, hen de wet weleens even willen voorschrijven. Dat gaat niet werken.

  Twee. Dé sharia bestaat helemaal niet. Er zijn verschillende wetsscholen en de uitwerking per land is verschillend, en vaak sterk beïnvloed door het heersende rechtsstelsel ten tijde van de kolonisatie. Vraag is dan ook wat Jalil met zijn uitspraak precies bedoelt. Gaat het hier om familierecht of om strafrecht? En hoe kijkt hij aan tegen de verenigbaarheid met de UVRM. Dat is belangrijk, want een heel groot deel van de sharia is volstrekt in overeenstemming met de UVRM. We hebben het dus over het deel waar dat een probleem kan zijn. En bovenal: hoeveel invloed heeft wat hij roept, want hij heeft zijn aftreden ook al aangekondigd.

  Ik zou mijn bezwaren dus niet richten tegen de sharia als zodanig, want ook moslims hebben het recht hun samenleving volgens hun waarden in te richten. Ik zou mijn pijlen richten op de verenigbaarheid met de UVRM. En bovenal: ik zou niet uitvergroten waar ik een probleem mee heb, maar juist hetgene dat ik graag wil zien. Alles wat je voedt, groeit.

 14. 26

  Ik hoop van harte dat als ik 86 ben, ik de tegenwoordigheid van geest zal hebben om zijn voorbeeld te volgen wanneer een rat m’n huis binnendringt en me wil vermoorden. Repsect.