90% Turkse jongeren op internet juist tégen geweld versus andersgelovigen

OPINIE - Het is voorbarig om te concluderen dat onder Turks-Nederlandse jongeren grote steun voor geweld tegen andersgelovigen bestaat, meent Ahmet Kaya.

Er ontstond veel ophef over het onderzoek van Forum/Motivaction waarbij onder andere werd gekeken naar wat de Turkse jongeren vonden van IS en jihadstrijders.

Eén van de verontrustende bevindingen uit dat onderzoek was dat 80% van de Turks-Nederlandse jongeren ‘het niet afkeurt dat uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen mensen met een ander geloof.’ Hoewel dit een beangstigend gegeven is, was er vrijwel direct veel verontwaardidging onder Turks-Nederlandse jongeren aangezien zij zich hierin absoluut niet konden vinden.

Zoals een Turks-Nederlandse jongere het verwoordde: ‘Ik heb nog nooit een Turkse Nederlander ontmoet die IS steunt. En vergis je niet, dit is hét gespreksonderwerp binnen deze doelgroep.’

Motivaction had online maar heel weinig mensen gesproken, ik besloot middels een kort onderzoekje hierop in te haken.

Analfabete jongvolwassenen?

Motivaction schreef:

Het onderzoek in 2014 is uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme en digibetisme onder deze groep is het niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren.

Aangezien het de leeftijdsgroep van 18-34 jaar betreft, gaat het dus om de generatie die tussen 1980-1996 werd geboren. Omdat deze leeftijdscategorie onderworpen is geweest aan de leerplicht en daarbij komt dat de meeste social media-gebruikers binnen deze leeftijdscategorie vallen, leek mij de claim van analfabetisme en digibetisme onwaarschijnlijk.

Uit gegevens van het CBS volgt bovendien dat van de tweede generatie-allochtonen met een Turkse afkomst in 2011 maar 1% moeite had met lezen en zelfs 0% moeite had met schrijven.

Hierbij komt dat de driehonderd geënquêteerde Turkse jongeren uit stedelijke agglomeraties geworven zijn waar de meeste Turkse of Marokkaanse Nederlanders wonen, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Twente.

Velen vroegen zich af of dit onderzoek wel representatief kon zijn voor ‘de Turkse jongeren’, aangezien Nederland daar ongeveer 200.000 van telt. Hoewel het aantal ondervraagden niet per definitie de conclusies van Motivaction onzeker maakt, zijn er indicaties dat het geen representatieve steekproef betreft.

Het tegengeluid van Turks-Nederlandse jongeren die zich absoluut niet kon vinden in deze bevindingen, gecombineerd met enkele methodologische vraagtekens, was dermate sterk dat ik besloot om zelf een mini-onderzoek uit te voeren.

De mini-enquête

Methodologisch gezien zijn er te veel factoren waarop gelet moet worden, willen we een representatief en wetenschappelijk verantwoord onderzoek uitvoeren.

Zodoende was mijn bedoeling middels een mini-enquête een indruk te krijgen van de manier waarop Turkse jongeren, die op het internet mijn mini-onderzoek tegenkwamen, aankeken tegen de stelling ‘Het geweld dat de strijdgroepen zoals IS gebruiken tegen niet-gelovigen of andersgelovigen vind ik verkeerd.’

Hierop heb ik drie korte vragen geformuleerd, twee vragen om na te gaan of het (1) Turkse en (2) jongeren tussen de 18-34 jaar betreft. Waarna de stelling volgde, die bijna letterlijk overgenomen is van Motivaction, te weten: ‘Het geweld dat de strijdgroepen zoals IS gebruiken tegen niet-gelovigen of andersgelovigen vind ik verkeerd.’

Op deze oproep reageerden 479 mensen. Na selectie op afkomst en leeftijd, bleven er 379 – zelfverklaarde – jongeren van Turkse afkomst over.

89,71% van de ondervraagden gaf aan het verkeerd te vinden dat er geweld tegen niet-gelovigen of andersgelovigen gebruikt werd. een minderheid van 8,18% was het (zeer) oneens met deze stelling, 1,58% was het ‘niet eens, niet oneens’ en 0,53% gaf aan het niet te weten.
ande8p

Tegenstrijdige resultaten

Tachtig procent van de Turkse jongeren die Motivaction had gesproken, gaf aan voorstander van geweld te zijn tegen niet- of andersgelovigen. Uit mijn korte surveyonderzoek blijkt echter het tegenovergestelde: 89,7% van de Turkse Nederlanders die online hebben gereageerd, geven aan geweld tegen niet-gelovigen of andersgelovigen af te keuren.

Hoewel deze bevindingen niet wetenschappelijk zijn te noemen – er zijn bijvoorbeeld vraagtekens met betrekking tot de representativiteit van de respondenten – geven de resultaten op zijn minst aan dat er ook een hele grote groep Turkse jongeren zijn die tégen geweld ten opzichte van niet- of andersgelovigen zijn.

De conclusie dat ‘enorme steun onder Turks-Nederlandse jongeren voor IS en voor het gebruik van geweld tegen andersgelovigen’ bestaat, lijkt me dan ook erg voorbarig.

 1. 1

  Goed zo Ahmet, goed werk. Ik begrijp ook helemaal niets van de uitkomst van het Motivaction onderzoek als ik het leg langs de Turkse mensen die ik ken (niet representatief, maar okay). Zou Motivaction een Stapeltje hebben gedaan?

 2. 2

  Ik liep zowel bij dit artikel als bij dat gedoe van Motivaction al vrij snel vast op de vraag: wat is in godsnaam een Turks-Nederlandse jongere?! (en hoe verandert de uitkomst van dit onderzoek als je een van de tweemiljoen andere mogelijke definities voor die groep hanteert?)

  NB. In dit artikel schrijft u “Turks Nederlandse jongere”. Ik denk niet dat dat betekent wat u denkt dat het betekent. Waarschijnlijk bedoelt u Turks-Nederlandse jongere. Met een streepje dus. Vergelijk met geelgroen. Geel-groen mag ook, maar “geel groen” zou groen zijn dat geel is. En dat bestaat niet.

 3. 3

  Vergeet de inhoud.
  Let op de afzender van het ‘nieuws’. Vaag clubje: Forum.

  Duidelijk een politiek georienteerd vehikel. Onder mom van wetenschap haatzaaien.
  Let op wie achter dat vage clubje zitten. De voorzitter is de beruchte Tjibbe Joustra.

  Dezelfde als die nu tot voorzitter is gelanceerd van het onderzoek naar MH17, over beter gezegd het slinks toedekken van de ware toedracht.
  Met die man zullen we daar nooit achterkomen. Het is natuurlijk niet toevallig dat de Regering een beruchte narcist en brokkenmaker heeft gekozen ‘voor de job’.

  Op voorhand is ons gewaarschuwd dat het onderzoek heel lang zal duren (valselijk zorgvuldigheid suggerend). Het is wel duidelijk dat veel tijd de (geallieerde) regering(-en) in staat te stelt (stellen) te bedenken welke complottheorie ze kunnen bedenken wie dan de schuld krijgt van MH17, en afspraken met de propanda-industrie (media) om de bevolking hun leugens voor waarheid te verkopen.

  Wat iedereen moet weten over de vz. van dat ‘Forum’:

  ‘En zoals bij al zijn voorgaande baantjes zorgt Tjibbe uitermate goed voor zichzelf. Zo werkt hij slechts drie dagen per week, maar ontvangt 10% bovenop zijn salaris a € 9098,- per maand vanwege de bereikbaarheid. Ook bestaat zijn hofhouding uit een splinternieuwe Audi A6 + chauffeur en ook zijn favoriete secretaresse (dubbel D) verhuist mee.
  Voorts sleept Tjibbe zoveel meubilair met zich mee dat zijn kantoor compleet verbouwd moet worden. (verbouwing van diens werkkamer – 13.500 euro)

  We hebben het hier dus over de man die als topman van UWV tijdens keiharde ontslagrondes de luxueuze directiekamers liet bekleden met goud en marmer. Die door zijn politieke vriendjes zichzelf als paleisheer steeds weet te handhaven en telkens weer via een royale overheidsfunctie komt bovendrijven

  van Tjibbe weet men nu al dat hij voor het juiste salaris, de juiste conclusie uit de grote hoed tevoorschijn haalt.’
  met dank aan Geenstijl.

  Eerst topambtenaar bij landbouw en daar onwelgevallige elementen kalt gestellt,
  – Deze man werd berucht toen ie als baas van het ministerie van landbouw een soort Stasi schrikbewind voerde, kompleet met afluister praktijken.
  – dan naar het UWV (we weten hoe het daar is gegaan),
  Joustra zelf werd wegens grof wanbestuur over de
  schandalige inrichting van zijn werkkamer ontslagen.
  – in 2004, even voor de moord op Van Gogh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) aangesteld.
  Het werd Tjibbe Joustra, de man die bij zijn ontslag bij het UWV had bedongen binnen een jaar weer een vette overheidsbaan in de schoot geworpen te krijgen.
  Eigenlijk was Joustra dus een pion die nog ingezet moest worden en excuus-terrorismebestrijder werd.
  Bovendien was hij een bedreiging omdat hij een deel van hun macht naar zich toetrok. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/04/van-gogh-beschermt-door-stagiair

  De mediabelangstelling over het dit ‘onderzoek’ is bespottelijk. Dat bewijst de collusie van de media met de overheid om turkenhaat cq. moslimhaat te promoten en tussen de oren te krijgen (het voor te stellen als een veiligheids- of landsbelang, dus een must/overlevingsstrategie).

  Zou je zoiets inleveren op je ROC als afstudeerproject, denk je dat je promotor je voldoende zou geven?

 4. 5

  @3:

  De mediabelangstelling over het dit ‘onderzoek’ is bespottelijk. Dat bewijst de collusie van de media met de overheid om turkenhaat cq. moslimhaat te promoten en tussen de oren te krijgen (het voor te stellen als een veiligheids- of landsbelang, dus een must/overlevingsstrategie).

  Nailed it.

 5. 6

  Tinbergen: even een vraagje hoor, maar welk opleidingsniveau heb je? Ik vind onderstaande zin nogal grappig namelijk:

  Zou je zoiets inleveren op je ROC als afstudeerproject, denk je dat je promotor je voldoende zou geven?

  Nog even los van de rest van je aluhoedjes-verhalen.

 6. 8

  @Benach. Lachwekkend. Het is er weer uit. U hebt het woord aluhoedjes er weer tussen geknalt.

  Niks inhoudelijks te melden? In de politiek wordt vaak gewonnen door de ergste lawaaipapagaaien. Brandmerken van de opponent wordt vaak ingezet om het eigen ongelijk te verbloemen.

  U hebt zelfs de neiging op de man te gaan spelen. Zwaktebod. Nee, ik ben niet dom. Hoog opgeleid zelfs. Ik weet alles van de corruptie binnen het Haagse. Het loopt je over je schoenen.
  Maar ik snap u wel. U wilt de onderzoekers verdedigen. Hun ergste falen zit ‘m erin dat zij de opdrachtgever niet publiekelijk corrigeren dat die de nuance in het rapport willens en wetens negeert.
  Er wordt duidelijk – met hangen en wurgen – de quote gevonden die ‘ze’ wilden krijgen.
  Er wordt mbv. het Journaal en de hoernalistiek het beeld gevormd dat wij tussen de oren moeten krijgen.

  (dat gehakkel van het wonderkind van de PvdA, Lodewijk Ascher; zou u toch wel moeten zijn opgevallen! – gaf mij de indruk dat hij worstelde met z’n geweten. Dat zou nog voor hem pleiten. Kennelijk had hij toch enige aarzeling een groep zo te moeten stigmatiseren, in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek.)

  Een vervolg op de – onacceptabele – stigmatisering door Aboutaleb.
  (een voorbeeld om 1 etnische groep collectief schuldbewustzijn te eisen, terwijl ander etnische groepen misdragingen niet hoeven te veroordelen.)

  Ook die man kwam met die zekere vorm van racisme gewoon weg.
  Dat is ons? Nederland anno nu.

 7. 9

  @7: nee hoor, maar me dunkt dat er weinig promotoren aan een ROC verbonden zijn.

  @8: Ga even buiten fietsen alsjeblieft. Je weet helemaal niets van mijn mening hierin of mijn motivaties. Je bent zoals dat heet ordinair aan het gissen.
  Voor de rest van je posting is het weer klassiek beweren en slecht redeneren.

 8. 10

  @9 kort lontje! U had bv. uw menig of motivaties kort kunnen toelichten. Graag uw opgave wat precies niet zou kloppen. U knalt wat kreten tussen, maar gaat steekhoudend argumenteren uit de weg.
  Niet persoonlijk – laten we als volwassen mensen punten wisselen

  Feit is dat de overheid in deze de nuance wegstreept. Een media show opvoert. Bepaalde beeldvorming neerzet.

  Gisteren weer zo’n propaganda stukje. Een zijstapje, maar wél relevant in deze:
  Bill Gates, aka ‘Kill’ Bill Gates als een heilige door Rutte geprezen. Dito persoonsverheerlijking op het hoernaal. Geen journalist doet een klein beetje onderzoek naar de criminele activiteiten van de man.

  Hij wordt momenteel vervolgt door de Regering van India, voor de dood van ruim 47.000 mensen na zij vaccinaties. http://nsnbc.me/2013/05/08/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-paralysis-death/
  Hij maakte zich met zijn firma Dyncorp schuldig aan grootschalige verkrachtingen van tienermeisjes, momenteel is sprake van mishandelingen in de gevangenissen van zijn G4S. http://palsolidarity.org/2014/04/bds-bill-gates-slammed-over-links-to-israel-prison-torture/

  ‘de US private security firma Dyncorp (ref. Bill Gates), ingehuurd door de State Department in Bosnia in de 1990s; straffeloos weg komen met het kidnappen van 12-15 jaar jonge Bosnische meisjes en hen herhaaldelijk te verkrachten en verhandelen als slavens (8) – (13).
  Niemand is hiervoor berecht, noch stopte dit de Britse en US regeringen Dyncorp te blijven inhuren voor hun oorlogen over de hele wereld. (14) – (15).’ http://alienatedleft.blogspot.nl/2011/12/is-obama-giving-american-private.html

  Met het gemak waarmee de Regering – wetenschap van dit alles – toch een show opvoert, is het creëren van een bepaalde beeldvorming over de Turkse gemeenschap net zo makkelijk als zoals destijds het demoniseren van Pim Fortuijn. – 1 van de vele voorbeelden van de Staatpropaganda.